El fra solenergi beskæftiger flere end de fossile brændsler

Illustration: CLUI

I den amerikanske energisektor blev der sidste år ansat flere folk inden for solenergi, end der gjorde for olie-, gas- og kulsektoren tilsammen. Det fremgår af en ny rapport fra USA's energiministerium.

Det skriver Forbes.

Ifølge rapporten stod solenergi i 2016 for 43 procent af udviklingen i den samlede arbejdsstyrke i elforsyningen, mens de fossile brændsler 'kun' stod for 22 procent.

Statistikken modbeviser dermed Donald Trumps påstand om, at projekter med grøn energi er dårlige for den amerikanske økonomi.

Solenergi er vokset 5.000 procent

I rapporten fremgår det, at det samlede antal beskæftigede inden for solenergi i 2016 var knap 374.000 mennesker, hvorimod den kombinerede arbejdsstyrke for olie, gas og kul var på lidt mere end 187.000 mennesker, når det kommer til produktion af el.

Den store fremgang i solenergiens arbejdsstyrke kommer blandt andet som resultat af et støt stigende anlægsarbejde, hvor man har udvidet kapaciteten.

I løbet af det seneste årti er nettoproduktionen af kul faldet 53 procent, og i samme periode er elproduktionen med naturgas steget med 33 procent, mens solenergi er vokset med 5.000 procent.

I alt beskæftigede brændstof- og elproduktionen tilsammen 1,9 millioner mennesker, hvoraf 55 procent arbejdede med fossile brændsler. Energiministeriet beretter om, at yderligere 2,3 millioner mennesker indirekte er beskæftiget af branchen i form af transmission, distribution og oplagring.

Solenergi bidrog i 2016 med 73.615 nye jobs til den amerikanske økonomi, vindenergi bidrog med 24.650 nye jobs og den kombinerede arbejdsstyrke inden for fossile brændsler steg med 51.219 nye jobs.

Emner : El
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg synes det er lidt fantasiløst at DOE bare tæller antal jobs indenfor el-produktionen (som iøvrigt udelader de rigtig mange jobs i oliebranchen til produktion af andet end el). Måske skyldes rapporten den nye præsidents fiksering på antallet af arbejdspladser.

I virkeligheden er det jo bedre for samfundet hvis en given energimængde produceres med en minimal arbejdsindsats, som så kan lave andre goder for samfundet.

Arbejdet med at producere solar-el (ligesom vindmølle-el) er primært anlægsarbejde (samt muligvis noget produktion af paneler, medmindre de er kinesiske), der herefter vil levere el med en meget lille arbejdsindsats i flere årtier.

Iøvrigt er den slags anlæg og produktion noget der meget vel kan eksporteres...

Så jeg synes det ville være mere interessant med en opgørelse af mængden af energi, der produceres per mandår, for de forskellige kilder, solar, olie, naturgas, kul og også vandkraft, kernekraft.

Hvis nogen ligger inde med sådanne tal, så vil det være interessant.

 • 6
 • 2

"I virkeligheden er det jo bedre for samfundet hvis en given energimængde produceres med en minimal arbejdsindsats, som så kan lave andre goder for samfundet."

Det kan da ideelt set være rigtig nok i et samfund med fuld beskæftigelse, men ikke for de mennesker, der får et job, i et land med lige i omegnen af 5% arbejdsløse, og et meget tyndbenet socialt netværk.

73.615 nye jobs, der bidrager til samfundsøkonomien er faktisk temmelig interessante for USA.

"Iøvrigt er den slags anlæg og produktion noget der meget vel kan eksporteres..."

Derfor er de arbejdspladser jo endnu mere interessante. Eksport bidrager endnu mere til samfundsøkonomien.

 • 3
 • 2

En ny rapport om beskæftigelse i den amerikanske energisektor viser, at beskæftigelsen i solenergi for 2016 overstiger beskæftigelsen fra olie-, gas- og kulbranchen tilsammen

 • hvad betyder for 2016? Antal ansatte ved årets udgang??

I rapporten fremgår det, at det samlede antal beskæftigede inden for solenergi i 2016 var knap 374.000 mennesker, hvorimod den kombinerede arbejdsstyrke for olie, gas og kul var på lidt mere end 187.000 mennesker, når det kommer til produktion af el

 • medarbejdere eller nye medarbejdere?

I alt beskæftigede brændstof- og elproduktionen tilsammen 1,9 millioner mennesker, hvoraf 55 procent arbejdede med fossile brændsler. Energiministeriet beretter om, at yderligere 2,3 millioner mennesker indirekte er beskæftiget af branchen i form af transmission, distribution og oplagring

 • væsentligt større tal...og ganske anden fordeling!?

Solenergi bidrog i 2016 med 73.615 nye jobs til den amerikanske økonomi, vindenergi bidrog med 24.650 nye jobs og den kombinerede arbejdsstyrke inden for fossile brændsler steg med 51.219 nye jobs

 • aha(?)...'alternative kendsgerninger'?

Er De forvirret? Så afvent næste episode af Skum! :)

 • 1
 • 2

Du har fået en tommel op herfra, ud fra formodningen om at du hentyder til "alternativ fakta" eller hvad det hedder?

Du formoder rigtigt. Trump foreslår at droppe VE til fordel for fossiler fordi forklarer han, fossiler giver flere job og er billigere end VE. Begge dele er forkerte. Men jeg tror ikke det vil påvirke hans beslutninger. VE er anatema i den neoliberale vision fordi sol og vind og den slags ikke kan ejes. Den private ejendomsret er grundpillen i det markedsbaserede neoliberale samfundssystem og så nytter det jo ikke noget at energiforsyningen kommer fra gratis energi som ingen kan kontrollere og bestemme over. VE er derfor tab af magt for magthaverne dvs ham selv og hans venner i fossil og våbenindustrien. De risikerer jo at blive arbejdsløse - og det i et land uden understøttes. Gisp!

Trump kan sikkert kaste lidt grus i maskineriet et stykke tid men den amerikanske industri og befolkning vil næppe se passivt til ret længe mens han forvandler USA til en 2. rangs kul- og oliebaseret industrination.

 • 6
 • 2

Du har fået en tommel op herfra, ud fra formodningen om at du hentyder til "alternativ fakta" eller hvad det hedder?

Du formoder rigtigt. Trump foreslår at droppe VE til fordel for fossiler fordi forklarer han, fossiler giver flere job og er billigere end VE. Begge dele er forkerte. Men jeg tror ikke det vil påvirke hans beslutninger. VE er anatema i den neoliberale vision fordi sol og vind og den slags ikke kan ejes. Den private ejendomsret er grundpillen i det markedsbaserede neoliberale samfundssystem og så nytter det jo ikke noget at energiforsyningen kommer fra gratis energi som ingen kan kontrollere og bestemme over. VE er derfor tab af magt for magthaverne dvs ham selv og hans venner i fossil og våbenindustrien. De risikerer jo at blive arbejdsløse - og det i et land uden understøttelse. Gisp!

Trump kan sikkert kaste lidt grus i maskineriet et stykke tid men den amerikanske industri og befolkning vil næppe se passivt til ret længe mens han forvandler USA til en 2. rangs kul- og oliebaseret industrination.

 • 4
 • 2

Men nu taler vi jo om, at der stadigt skal offentlig støtte til, for at det ikke fossile kan løbe rundt.

Nej, det taler jeg ikke om, det er specielt for Danmark (og mange andre steder).

I USA er forholdene mange steder så gode for PV, at priserne er sammenlignelige.

Det afhænger selvfølgelig af, hvor billigt man kan udvinde lokale fossile energibærere.

Hvorom alting er, tror jeg det vil være en fordel med konkurrence til VE. Det vil medføre, at man bliver nødt til at forfølge potentialet til det yderste, og bringe priserne ned.

Det er absurd, at man stadig installerer PV på hustage til 3$/Watt, når det burde kunne laves tæt ved 10 gange billigere ved nybyggeri - branchen har virkeligt behov for at blive rusket.

 • 0
 • 0

Det er absurd, at man stadig installerer PV på hustage til 3$/Watt, når det burde kunne laves tæt ved 10 gange billigere ved nybyggeri - branchen har virkeligt behov for at blive rusket.

Det sker vel også. Tesla er i gang med deres tage med indbyggede solceller, således at man kan få holdbare tage til en rimelig pris, hvor taget også levere el. Der er også ved at komme en trend, hvor bydele og amter i Californien kræver at nybygninger laver lige så meget energi, som de bruger.

 • 0
 • 0

Så er det jo så heldigt, at markedet automatisk vil åbne en forretningsmulighed. Om man producerer med mange eller få ansatte er i sidste ende et spørgsmål om bundlinjen. Og de ansatte, ja de vil altid flyde derhen hvor de gør mest gavn, og er det ved at sætte solceller op, så er det der de ender.

Det er vi ikke uenige i, omend du nok ser lidt oversimplificeret på problematikken.

Der er en tildens til, som vi også har set det i Danmark, at protektionistiske regler og tiltag indføres af forsyningsselskaber, der se deres forretningsmuligheder forringede - men det bliver let til en meget lang diskussion.

Her kan man så håbe på, at Trump vil "gennemTrumpfe" en reel liberalisering af reglerne, så forsyningen ikke kun ejes af store nationale eller multinationale selskaber, uanset om denne er VE eller fossil.

 • 0
 • 0

I USA er forholdene mange steder så gode for PV, at priserne er sammenlignelige

- ja, måske(?):

How big an assist has solar been getting in competing economically? Quite a large assist. Solar installations, both residential and commercial, receive a 30 percent investment tax credit, meaning solar makes economic sense even when they are 29 percent more expensive than alternatives. A 30 percent subsidy can make a Mercedes cheaper than a Hyundai. Now that the solar industry’s tax credit is near expiring, the industry appears to be changing its tune. Rhone Resch, the CEO of the Solar Energy Industries Association, urged all their members to lobby for an extension of the 30 percent tax credit beyond its current December 2016 expiration date. Without an extension, Resch claims that the industry will see a loss of 100,000 jobs. Considering that the solar installation industry currently employs about 175,000 people (by their own figures), a 100,000 job decline would represent almost a 60 percent plunge. The solar industry’s top lobbyist is essentially telling us all that the solar industry would lose 60 percent of its volume if it had to compete on a level playing field (or a more level one, since state tax credits would still exist in a number of states)...

(Artiklen er dateret 1. september 2015)

http://www.forbes.com/sites/jeffreydorfman...

 • 0
 • 0

Der er ikke noget i artiklen, jeg er uenig i - når solenergi alligevel er konkurrencedygtig mange steder selv uden ITC eller andre hjælpeforanstaltninger, er det fordi, prisen på strøm i fx Californien, er højest mens solen skinner.

Det er med ITC, som med alle andre subsidier, blot et fordyrende element. Jeg ser her bort fra, at det kan være nødvendigt, at subsidiere en ønsket udvikling i en opstartsperiode.

Bemærk også fra dit eget link, at nedgangen i solenergi kun vil være 60% - ikke 100% som det ville være tilfældet hvis solenergi var dyrere end fossil produktion.

De 60% skal iøvrigt tages med et gran salt, da det er PV-industrien, der maler et skræmmebillede af en uønsket situation. For modtageren er det altid bedre med end uden tilskud. Om tidspunktet, for at fjerne ITC er velvagt, er mere uklart; men måske er det ikke så ringe endda. Skulle det blive et problem for branchen, vil det komme til at ramme USAnske producenter, og det er vel næppe Trumps intention eller?

Tesla er i gang med deres tage med indbyggede solceller, således at man kan få holdbare tage til en rimelig pris, hvor taget også levere el.

Indtil videre er der ingen, der ved, hvad disse tage kommer til at koste, mens det er nærliggende at tro, at konkurrencedygtigheden kun er til stede ved relativt dyre tagbelægninger. Lidt ligesom vi har set det med bilerne, der kun er konkurrencedygtige med relativt dyre alternativer.

 • 1
 • 0

Det lyder i første omgang godt at solindustrien beskæftiger flere end fossilerne, men det må også betyde at deres output er væsentligt dyrere. Hvis man regner beskæftiget pr kWh el bliver det helt håbløst, da sol måske er 5% af elproduktionen i USA. Bare for at få en anden vinkel på historien.

 • 1
 • 1

Så kommer du til at brede beskæftigelsesopgørelsen mere ud, for sådanne afgifter vil ikke blot ramme beskæftigelsen indenfor energisektoren, men i samfundet som helhed.

For det første er afgifter er ikke en omkostning for samfundet da det jo er samfundet der opkræver dem. Det er blot en måde at omfordele omkostninger på afhængigt af hvordan man tilbagefører afgifterne til samfundet. For det andet opnår man udfra almindelige markedsmæssige principper at markedet vil foretrække mindre forurenende teknologier hvis man beskatter forurening. Nettoeffekten er lavere samfundsomkostninger i det omfang forureningen kan tillægges en samfundsomkostning.

 • 5
 • 2

Det lyder i første omgang godt at solindustrien beskæftiger flere end fossilerne, men det må også betyde at deres output er væsentligt dyrere.

Beskæftigelsen vedrører hovedsageligt produktion af paneler og opsætning, stativer til opsætning etc., derefter er der meget lidt manuelt arbejde forbundet med udnyttelsen af energien.

Arbejdskraften er indregnet i PPA, hvorfor det er underordnet for prisen /kWh, hvor mange der er/har været beskæftiget med panelerne. Din konklusion er ikke relevant Svend - i det mindste ikke uden en yderligere uddybning.

 • 4
 • 0

For det første er afgifter er ikke en omkostning for samfundet da det jo er samfundet der opkræver dem. Det er blot en måde at omfordele omkostninger på afhængigt af hvordan man tilbagefører afgifterne til samfundet.

Det er ikke korrekt, Søren - det er ikke gratis at opkræve afgifter og omfordele dem til andre formål i samfundet. Det kræver administration, og administration er som bekendt langt fra gratis, så der skal særdeles væsentlige grunde til at opkræve en afgift, idet man i stedet kunne have sat folk til at lave noget fornuftigt.

Nettoeffekten er lavere samfundsomkostninger i det omfang forureningen kan tillægges en samfundsomkostning.

Vi har såvidt mig bekendt stadig tilgode, at se blot én eneste skatte- eller afgiftsnedsættelse, som følge af alle de besparelser indførelse af grøn energi har medført!

 • 2
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten