El presser biobenzin som bilers fremtidige drivmiddel

Biobrændstoffer er ikke længere det eneste svar på at gøre transportsektoren mere grøn og bæredygtig i 2020. Hverken i EU eller i den hjemlige energipolitik.

Både i EU-Kommissionens VE-direktivforslag fra den 23. januar og det danske energiforligs tekst er de noget bastante biobrændstofmål omdefineret til vedvarende energi generelt, og man åbner dermed op for at hybrid plug-in- og elbiler på vindkraft på sigt kan komme ind i billedet. I hvert fald i teorien.

Det vækker begejstring både i elsektoren og hos de grønne organisationer.

»Kommissionen har fået kolde fødder med hensyn til kun at satse på biobrændstoffer, og det finder vi yderst fornuftigt,« siger civilingeniør Søren Dyck Madsen fra Det Økologiske Råd.

Han henviser til, at der inden for den seneste tid er kommet rigtig mange kritiske rapporter frem omkring biobrændstoffernes manglende bæredygtighed. Og at det har fået kommissionen til at gå imod vedtagelsen blandt EU's regeringsledere sidste år, hvor menuen ensidigt stod på biobrændstoffer.

»Jeg tror ikke mindst, at Danmark har haft stor indflydelse på, at man har besluttet at erstatte biobrændstoffer med vedvarende energi generelt,« siger han.

Også Dansk Energis direktør Hans Duus Jørgensen tolker udviklingen derhen, at EU-Kommissionen nu har fået øjnene op for, at der er andre muligheder for at få VE ind i transportsektoren end biobrændstoffer, som kun giver marginale CO2-gevinster og som samtidig skaber uønskede sociale konsekvenser og giver højere fødevarepriser.

»I den seneste tid har vi oplevet flere markante initiativer, som har vist, at elbiler er en mulig, effektiv og ikke specielt dyrt bud på en mere bæredygtigt element i transport-sektor,« siger han og kalder det 'meget fornuftigt', at Kommissionen åbner op for andre løsninger.

Biobrændstoffer nødvendige nu

I praksis kommer vi dog ikke uden om biobrændstofferne - hverken i EU eller i Danmark. Især fordi alternativerne ikke er tilstede endnu og fordi en vis procentdel biobrændstoffer i transportsektoren i 2010 allerede er regnet ind i det danske CO2-regnskab for perioden 2008-2012.

Både Søren Dyck-Madsen og Hans Duus Jørgensen tror bestemt, at der kommer biobrændstoffer på danske tankstationer, men vil ikke skyde på hvor stort markedet bliver:

»Jeg forestille mig et miks af forskellige bæredygtige transport-teknologier, hvor det så hen ad vejen vil vise sig, hvilke teknologier, der vinder som de mest effektive og bæredygtige,« siger Hans Duus Jørgensen.

Selv om det danske energiforlig fra februar fastsætter et 5,75 procents mål for biobrændstoffer i benzin og diesel fra 2010, så er der endnu ikke vedtaget noget om, hvordan det skal ske, og hvilke virkemidler man vil bruge for at nå målet.

Et lovforslag om indførelse af biobrændstoffer i benzin og diesel er foreløbig skudt fra foråret til efteråret. Ifølge Connie Hedegaard fordi man vil afvente udfaldet af EUs diskussioner af et sæt bæredygtighedskrav for biobrændstoffer. Kravene skal både gælde biobrændstoffer produceret i og uden for EU.

Afventer lovforslag

Oliebranchen, som kommer til at stå for i-blanding af biobrændstofferne i benzin og diesel i Danmark, forholder sig foreløbig afventende.

»Vi vil gerne sikre os, at det, man foreslår, skal være realistisk og bæredygtigt. Det vil sige, at kravet til iblanding sættes på et niveau, som kan opfyldes med de bæredygtige biobrændstofferne og at kravet tilpasses, så den danske bilpark kan køre på de nye produkter,« siger miljøchef i Oliebranchen, Michael Mücke Jensen.

Også i landbruget afventer man det danske lov-udspil. Erhvervspolitisk konsulent Anne Marie Zinck fra Dansk Landbrugs Bioenergisektion finder det dog meget rimeligt, at Danmark retter ind efter EUs udspil om bæredygtigheds-kriterierne:

»Vi er leverandører af biomasse og for os er det vigtigt, at produktionen anvendes bedst muligt til fødevarer, i kraftvarme-værker og biobrændstoffer. Med den fokus der pt. er på vedvarende energi, vil der under alle omstændigheder være en stor efterspørgsel efter biomasse,« siger hun.