EL kræver oprydning på lossepladser for 40 mio. kr.

Efter Ingeniørens fokus på gamle lossepladser, der over hele landet ligger og sviner naturen til, er fortidens affald nu kommet på listen over Enhedslistens krav til finansloven.

»Vi kræver 40 millioner kroner ekstra næste år til udredningsarbejde og en forstærket indsats til oprensning af disse lossepladser,« fortæller Enhedslistens miljøordfører, Per Clausen, der også gerne vil have lignende beløb afsat til oprydningen de kommende år.

Lossepladserne er typisk etablerede i 50'erne-70'erne og kun dækket af et tyndt lag jord. I lossepladserne ligger der alt fra murbrokker til husholdningsaffald og kemikalierester.

Der er cirka 2.500 af denne type nedlagt lossepladser i Danmark, og Ingeniøren har tidligere beskrevet, hvordan en fjerdedel af dem ligger ganske tæt på vandløb, søer eller hav. Hvor mange lossepladser der rent faktisk udgør et problem for naturen, er der ingen, der ved, for det har aldrig været undersøgt.

Indtil videre har de danske myndigheder kun skulle prioritere drikkevand og human sundhed i forhold til jordforurening, så lossepladsernes udsivning til overfladevand har derfor været et herreløst problem.

EU's krav til vandkvalitet gør dog, at Danmark skal tage overfladevands kvalitet mere alvorligt fremover, men med 400 millioner kroner om året, er det for stor en mundfuld for regionerne at undersøge samtlige de gamle lossepladser, der kan have en effekt på overfladevand.

I en rundringning til regionerne udtrykte flere regioner bekymring over den ekstra opgave, hvis der ikke følger ekstra penge med.

»Med det budget, vi har i dag, vil det i forvejen tage 60 år at løse opgaven med landets 30.000 forurenede grunde. Så hvis vi skal til at tage overfladevand med i indsatsen, vil det tage endnu længere tid,« sagde Jørn K. Pedersen fra jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark til Ingeniøren online.

Det er i det lys, Per Clausen nu vil have flere penge sat af til lossepladsundersøgelser.