Ekstra-regning for rejsekort kan betale 150 skolebusser

Godt 150 skolebus-linjer eller over 400 timer dagligt året rundt i bybusser.

Det kunne det sjællandske busselskab Movia købe for de 127 millioner kroner, som selskabet nu bruger på at indføre rejsekort i stedet for at beholde klippekortet.

De 127 millioner kroner fremgår af et notat, som Movia har udarbejdet for Ingeniøren. Det syner ikke af meget, i forhold til at busselskaberne herhjemme hvert år bestiller kørsel for over seks milliarder kroner.

Læs også: Rejsekortet er tre gange dyrere for trafikselskaberne end klippekort

For at give et indtryk af, hvor meget buskørsel man kan få for rejsekort-pengene, har Ingeniøren kontaktet kilder i branchen. De oplyser, at en tommelfingerregel siger, at en såkaldt køreplantime, altså en times kørsel med passagerer, koster 800 kroner.

Dem kunne Movia altså have købt godt 400 ekstra af hver dag i stedet for at indføre rejsekort.

En anden måde at måle det på er, at en skolebuslinje i gennemsnit kører fem timer om dagen, 200 dage om året. Det giver godt og vel 150 skolebuslinjer for de 127 millioner kroner årligt.

Movia har valgt kun at fremsende enkelte, skriftlige kommentarer til Ingeniøren og vil således ikke fortælle, hvilke buslinjer der er skåret ned på for at købe rejsekort.

Desværre findes der ingen tommelfingerregler for andre buslinjer, da det simpelthen er for forskelligt, hvor langt og hvor ofte de kører. Skolebusser udgør kun en lille del af kørslen herhjemme, men den er alligevel ikke helt irrelevant.

Rejsekort ville kræve besparelser for ti mio. kr. på Fyn

Således skulle Fynbus ifølge selskabets egne beregninger have sparet ti millioner kroner om året i de første år, hvis de var gået med på rejsekort. De har fynboerne sagt nej til. De har deres eget elektroniske billetsystem, Kvikkortet, som de i første omgang er tilfredse med, og hverken de fynske kommuner eller Region Syddanmark ville skære ned på buslinjer - eller for den sags skyld børnehaver og sygehuse - for at indføre rejsekortet.

Bestyrelsesformand Torben Andersen, der sidder i byrådet i Kerteminde for SF, understreger, at regionen og kommunerne selv bestiller kørslen hos Fynbus. Langt de fleste køreplantimer går til de regionale linjer, som kører mellem Fyns største byer, og til bybusserne i Odense. De ville derfor også skulle bære den største del af nedskæringen

»Men i de mindre byer har vi stort set lavet et kollektivt bussystem, som er bygget op om, at børnene skal i skole og hjem igen,« siger han.

Således vil der for de mindre kommuner ofte kun være skolebusser og forskellige former for flextrafik-ordninger på andre tider at skære ned på, hvis det bliver aktuelt.