Eksperterne tilbage i elfenbenstårnet

Med regeringens omfattende storskraldsindsats i denne uge, hvor 150 råd, nævn, puljer og centre blev smidt ud - nogle efter at have samlet støv på hylden i årevis - vil landet samtidig miste meget af den systematiserede debat og analyse. Fremover får politikerne friere spil, fordi det bliver mere tilfældigt, hvor meget oplysning og forskning der vil ligge til grund for politiske beslutninger.

»Magten vil ikke have viden. Det er en klassisk problemstilling,« siger magtforskeren, professor Bent Flyvbjerg, Aalborg Universitet.

»Politikere er generelt imod analyse fra uafhængige instanser, fordi det indskrænker deres frie handlerum. Der er en mærkelig sammenhæng på den måde, at jo mindre politikerne ved, desto større frihed har de til at beslutte, hvad de vil.«

»På den anden side er den tekno-utopiske drøm fra 1950-60'erne om, næsten uden brug af politikere, at kunne analysere sig frem til resultatet også en farlig tankegang. Men det er lige så farligt at gå i den modsatte grøft og sige, at vi ikke gider høre på alt det forskning,« siger Bent Flyvbjerg.