Eksperter er uenige: Virker CO2-afgifter på fly overhovedet på klimaet?

Alternativet, Radikale Venstre og Enhedslisten vil have dem, og Konservative og SF holder også døren på klem for de omdiskuterede nationale CO2-afgifter på flyrejser.

Læs også: Store partier afviser dansk flyafgift: Teknologien skal standse flyenes klimasynder

Danmark er et af de få lande i EU uden afgifter på flyrejser. I sidste uge anbefalede Klimarådets formand, Peter Møllgaard, også de danske politikere at indføre CO2-afgifter på flyrejser i Danmark.

Spørgsmålet er bare, om de ombejlede afgifter overhovedet vil have en effekt på den globale opvarmning i det store hele. For selvom vi måske kan begrænse flytrafikken med afgifter, så tillader EU’s CO2-kvotesystem, at CO2-udledningen bare vil blive flyttet til en anden del af samfundet.

»Hvis vi gør et eller andet i Danmark for at begrænse flytrafik i Europa, for eksempel hvor meget danskerne flyver fra Københavns Lufthavn, så vil det have nul effekt på klimaet«, siger Mogens Fosgerau, der er professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

Læs også: Danmark er ét af kun fire EU-lande med nul flyafgifter

Videresalg af CO2-kvoter

Det store stridspunkt drejer sig som EU’s såkaldte Emissions Trading System (ETS) – også kendt som CO2-kvotesystemet – hvor virksomheder i bestemte sektorer i Europa kan sælge kvoter til hinanden.

Kvoterne giver ret til udledning af CO2, og ifølge planen skal antallet af kvoter mindskes med 20 procent fra 2005 frem til 2020 og med 40 procent frem til 2030.

I øjeblikket dækker kvotesystemet energisektoren, den tunge fremstillingsindustri og den kommercielle flytransport – samlet set svarende til omkring 45 procent af EU’s drivhusgasudledninger.

Indfører man en CO2-afgift på flyrejser, vil der formentlig være færre, der rejser med fly. Men det forhindrer ikke flyselskaberne i at sælge deres kvoter til andre virksomheder, som kan udlede den samme mængde CO2.

»Der er ingen tvivl om, at hvis man hæver prisen på flytrafik, så bliver der mindre af den. Men det betyder bare, at den CO2, som flyselskaberne ikke bruger inden for kvoten, vil blive brugt af andre,« siger Mogens Fosgerau.

Ifølge Mogens Fosgerau vil en dansk afgift på CO2 i forbindelse med flyrejser derfor ikke nedbringe den globale opvarmning, da andre industrier bare vil udlede den CO2, som flyselskaberne ikke længere udleder.

»I forhold til CO2, så vil det ingenting betyde at indføre den afgift. Den eneste måde, man kan få reduceret CO2 fra de kilder, der er med i kvotesystemer, er at gøre kvoten mindre«, siger Mogens Fosgerau.

Klimaforsker er uenig

Siden 2013 er flytrafikkens udledninger af drivhusgas steget med 26 procent. I den seneste rapport fra FN’s International Civil Aviation Organisation fra 2016 fremgår det, at udledningerne fra flytrafik vil stige med mellem 240 og 360 procent frem mod år 2050, hvis flytrafikken bliver ved med at stige, som den gør i dag.

Ifølge klimaforsker og professor ved Københavns Universitet Eigil Kaas er det nødvendigt, at vi sætter ind overfor særligt flytrafikkens CO2-udledning:

»Vi ser, at det samlede energibaserede CO2-udslip stiger. Og det skal vi have ned, uanset hvad. Hvis vi flyver mindre, så bidrager vi til at bringe det ned«, siger Eigil Kaas.

Eigil Kaas anerkender udfordringerne med kvotesystemets indretning. Han understreger dog, at afgifterne kan være et vigtigt adfærdsændrende middel på transportmarkedet, så borgere for eksempel vil vælge tog frem for fly.

»Jeg kan godt se argumentet i, at CO2 vil blive udledt et andet sted med EU’s kvotesystem. Men man kan gøre meget for at presse markedet ved at give nogle gulerødder og bruge nogle piske. Hvis det koster noget at udlede noget for flyselskaberne, så burde det alt andet lige gå i den rigtige retning«, siger Eigil Kaas.

En subsidieret flyindustri

Ifølge Mogens Fosgerau skal man dog passe på med at kaste sig over CO2-afgifterne – både på EU-plan og i dansk lovgivning. I stedet skal man sænke mængden af kvoter, så man sænker det tilladte niveau af CO2-udledning totalt for alle sektorerne.

»Hvis man bruger al sin opmærksomhed på at gøre noget, som ingen effekt har, så er det jo bare en spildt chance. Det, som er omfattet af kvoten, er reguleret af kvoten. Så hvis man vil gøre noget ved det, så må man ændre på kvoten«, siger Mogens Fosgerau.

Han påpeger, at der i øjeblikket er samtaler i FN om at indføre kvotesystemet på globalt plan, hvilket vil udbrede effekten endnu yderligere. Men selvom CO2-afgiften ifølge ham ikke vil have en positiv effekt, så bør man stadig indføre andre afgifter – såsom moms – for at ligestille transportformerne:

»Dybest set så subsidierer vi flytrafik i Danmark, som det er i dag, fordi de er friholdt for alle mulige andre afgifter. De betaler ikke moms for eksempel. Der er jo ingen rigtig god grund til, at der ikke skal være moms på flytrafik, ligesom der er, når man kører bil,« siger Mogens Fosgerau.

Vi ville gerne have talt med Klimarådets formand, Peter Mølgaard, om, hvorfor han til DR har anbefalet politikerne at indføre CO2-afgifter på flyrejser. Peter Mølgaard er dog ikke vendt tilbage efter vores gentagne forespørgsler om et interview.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"For selvom vi måske kan begrænse flytrafikken med afgifter, så tillader EU’s CO2-kvotesystem, at CO2-udledningen bare vil blive flyttet til en anden del af samfundet."

Det argument er jo blevet fremført til hudløshed i talrige debatter. Men en forudsætning for at det er rigtigt er jo at der er mangel på kvoter, hvilket der hidtil ikke har været, og så vidt jeg ved fortsat ikke er (jeg errindre i hvert tilfælde ikke at have hørt om projekter der er blevet skrinlagt fordi de ikke kunne få de nødvendige CO2-kvoter). Så har man i andre brancher lyst til at lave noget der resultere i CO2-emissioner så behøver man ikke vente på at flytrafikken bliver afgiftsbelagt - der er ledige kvoter nok. Og dermed falder hele argumentet om at afgifter på flytrafik blot flytter emissionerne et andet sted hen jo til jorden.

 • 0
 • 0

Hvis man vil vide om CO2 kvote systemet virker - så kan man bare se på CO2 indholdet i atmosfæren...

Konklusion: Det virker overhovedet ikke. Det eneste, som kan dokumenteres virker er krisen i 2008. - Selv med "al" den RE som er installeret kan man ikke se stigningsgradienten ændres i nedadgående retning.

Man kan også sige det det lidt mere direkte: Vi har ikke gjort en skid og tager intet seriøst - og det på 20 år.

 • 0
 • 0

Kvoter til fly gives mig bekendt alene til flyrejser inden for EU - dvs en CO2-afgift på alle andre flyrejser kan ikke overføres til kvotesystemet i EU. Så her er effekten 100 %. Danske flyoperatører får som andre faldende gratis kvoter og hvis flytrafikken som ventet stiger, vil de skulle opkøbe langt flere kvoter - en CO2-afgift vil ikke frigøre flere kvoter til andre områder, men blot begrænse hvor meget flyområdet skal opkøbe ekstra. Men det er jo rigtigt, at kvotesystemet slet ikke fungerer, fordi der ikke er politisk vilje til at reducere tilstrækkeligt heri (ja faktisk bruges det af EU til bevist at beskytte industrien mod klimakrav), men det skal jo ikke forhindre os i nationalt at presse flyselskaberne og alle andre virksomheder i kvotesystemet. Det mest effektive redskab ville nok være at indføre forbud mod fossil flyvning (som nu er på vej på bilområdet) vi kunne jo starte herhjemme, så indenrigfly fx skal være fossilfri senest i 2025 og på EU-plan kunne man jo indføre tilsvarende omstillingskrav. Så undgår vi helt at læne os op ad et ikke virkende kvotesystem. Det vil sætte gang i produktion af elektrobenzin baseret på vind og sol og den fordyrelse af flybilletten dette kræver, vil have samme effekt som en afgift. Men så får vi både mindre flyvning og CO2-neutral flyvning.

 • 0
 • 0

Det er sikkert rigtigt at flyafgifter for CO2 næppe reducerer flyvning, men hvis man kunne bruge indtægten til målrettet at forske i ny teknologi og brændstoffer baseret på vedvarende energikilder, så kunne det skække særdeles godt i kassen. Afgifterne må bare ikke ende i den generelle skattekasse.

 • 0
 • 0

Vore nabolande har alle indført flyafgifter. Danmark har fået megen flytrafik fra nabolandende på den konto. Penge er Gud.

Det er uetisk, usolidarisk og trækker klimapolitikken i den forkerte retning.

 • 0
 • 0

Aflad har mig bekendt aldrig fjernet en synd, blot givet tilgivelse. Den slags fungerer fint i religionens verden. I den virkelige verden er der behov for anderledes håndgribelige tiltag.

 • 0
 • 0

Vi kan nyde disse valg dage.

Klima truslen giver stemmer.

Efter valget melder økonomerne sig med den “økonomiske nødvendighed”

Alt bliver som før

Hvis man kigger på socialdemokratiets velfærdsmodel er der ikke afsat en ekstra krone til klima indsatsen

Noget tilsvarende gælder de andre partier

Så længe vi ikke investerer milliarder i omstillingen vil det gå for langsomt!

Så længe

 • 0
 • 0

ja det er ikke co2 der den stpre søndere men os mensker klimeaet bliver ikke forrandret ved at handel cor nej det skal fjernes det der er i overskud jeg kan gøre det og se mit patent i termisk energi lering af ener gi det betyder at om 10 år skal der kun pumpes oile op til benzin disel og smøre oile og alt naturgas skal bumpes til bage da mit patent opvertager alt ener gi i varme og kulde i hele ver den. Har en mobil proto tybe som virker Mirakkelsmeden!!!!

 • 0
 • 0

Helt enig - hvis pengene går til forskning og grøn omstilling, giver det mening. Jeg frygter som andre, at pengene ryger direkte i statskassen og ikke kommer miljøet til gavn.

Min fornemmelse er, at vi danskere ikke har noget imod at betale afgifter og skatter, hvis vi kan se at pengene bliver brugt rigtigt. Derfor er der også vigtigt at en evt flyafgift gøres afhængig af flyenes CO2-påvirkning, så afgiften skal på brændstoffet.

 • 0
 • 0

Er det bare mig, der mener, at der er forskel på CO2-kvoter og CO2-afgifter.

Kvoter kan sælges/købes; afgifter havner i statskassen.

Og i øvrigt mener jeg, at det ville være meget nemmere at belægge flybrændstoffet med en afgift, betalt direkte ved pumpen i lufthavnen.

Hvad de penge så skal bruges til, er en politisk afgørelse.

 • 0
 • 0

Flyselskaberne kan eventuelt sælge grønne flyrejser, hvor at CO2 kvoterne ikke sælges, og hvor der måske endda købes CO2 kvoter, således at flyrejsen bliver CO2 neutral.

 • 0
 • 0
 1. ER der nogen som kan udregne mængden af flybrændstof som bliver afbrændt oppe i 12 tusind meter i et døgn 24 . + af starten

 2. On a Trip med 747 to Lax from Cph ca. 13 (1980er,n) timers flyvning..

På Piloten er flg oplyst, mon det er sandheden Piloter,n har fået oplyst https://spoerg-piloten.dk/fly-braendstof/ 3. 10 tons Jetbrændstof pr. flyvetime på en Boeing 747. 4. Dertil skal yderligere ca. 10 tons tillægges for TAKE OFF . 5. På en rute på 10 timer vil det give et samlet forbrug i omegnen af 110 tons brændstof. 6. Flyet har derudover også brændstof med til at kunne fortsætte til en destinationsalternativ flyveplads og derudover 30 minutters flyvning i 1500 fods højde (500 meter) samt yderligere reserver.

  1. Piloterne kan til en hver tid vælge at tanke yderligere brændstof for at kompensere for vejr og trafik.

Så hvis nogen siger ? at Overflyvningen + alt det militære SHIT ikke sviner vores klode til.

Hvad er det så som giver alle de katastrofer som på tiden sker på Verdens plan, og ja vi har kun Kloden til låns, så lev derefter..

her ses alt der er i luften kl 14 onsdag 22 maj 19 https://flightaware.com/live/flight/NAX7092

 • 0
 • 0

CO2 afgiften bør i så fald ligge på den fossile del af brændstoffet så man i det mindste ikke betale afgift når man bruger renewable Problemet med afgift er at statskassen bliver som en narkoman efter sit fix og når først pengene er i brug på finansloven vil der først ske en provenu-optimering og bagefter bliver det stort set umuligt at komme af med det afgiftsbelagte brændsel. Det er jo hovedårsagen til at man ikke vil afskaffe benzin og dieselbiler og det samme kommer til at ske med flybrændstof. Så bør man aktivt flytte afgiftspengene så de aldrig kommer i statskassen men tilflyder investeringer i renewable flybrændstof.

 • 0
 • 0

Rolf Andersen har ret. Det bør være en afgift på brændstof. Det vil også fremme besparende teknologi i modsætning til flyafgifter.

Problemet er, at der vil blive brugt ekstra brændstof ved at flyselskaberne vil tanke i de lande, der ikke har afgift og så flyve rundt med det.

Der vil altså være behov for en international afgift. Den kunne passende bruges til støtte for ulande, der bliver ramt af klimaet.

En opgave til næste klimatopmøde!

 • 0
 • 0

Hvis flyvningens vækst skal standses, er 20-30% stigning i billetpriserne nok tilstrækkelig. Men hvis antal flyvninger skal reduceres væsentligt, skal priserne fordobles. Det svarer (ved et omtrentligt regnestykke) til en afgift på 25 kr/liter flybrændstof. Læsere, der kender det omtrentlige brændstofforbrug og tilsvarende billetpriser kan korrigere, hvis afgiften skal være lidt større eller mindre. Men det kan naturligvis ikke indføres pludseligt - og der skal være enighed om det internationalt. Det kunne f.eks. indføres som en årlig afgiftsforhøjelse på 5 - 10 - 15 - 20 - 25 kr/liter eller tilsvarende i Euro og dollars. Det vil f.eks. spare os for de 20 mia kr, som den kommende udvidelse af Kastrup lufthavn udsætter os for. Og der bygges pt mange store lufthavne overalt i Verden, som bliver overflødige. Hvis den nævnte afgift ikke har den forventede virkning, kan afgiften naturligvis øges yderligere. PS. Så først nu Svend Aage Jørgensens kommentar. Enig!

 • 0
 • 0

Tog mig her og Tog mig der. Hvad er udslippet af CO2 ved en togtur fra København til Cap Town ? CO2-emission fra transport nedsættes kun via ny teknologi, og ingen afgifter skaber ny teknologi. Men afgifter rammer socialt skævt og fjerner de firmaoverskud der skal financiere ny teknologi. Alle afgifter er kontraproduktive i forhold til udvikling af ny CO2-neutral teknologi.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten