Eksperter til regeringen: Tænk fjernvarme, gas og biler ind i smart grid
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Eksperter til regeringen: Tænk fjernvarme, gas og biler ind i smart grid

For ensidigt fokus på et smart elnet - eller smart grid - fører til dyrere løsninger end nødvendigt, når det gælder integration af store mængder vindkraft og biomasse i energiforsyningen.

Hvis man i stedet analyserer samspillet mellem alle de fire 'grids' - fjernvarmen, elnettet, gassystemet og transportsektoren - kommer man frem til meget billigere og enklere løsninger.

Det mener en ekspertgruppe, som i fire år har arbejdet med at analysere det fremtidige danske energisystem uden fossile brændsler:

»Den nye regering lover i sit regeringsgrundlag at udarbejde en smart grid-strategi. Vi vil rigtig indtrængende opfordre til, at vi i stedet snakker om smarte energisystemer,« siger professor Henrik Lund fra Aalborg Universitet i forbindelse med offentliggørelsen af hovedresultaterne for et stort forskningsprojekt ved navn Ceesa hos klima,- energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) forleden.

Erkendelse fører til billigt lager

Netop denne samtænkning er ét af tre hovedbudskaber i rapporterne fra projektet.

Og ifølge Henrik Lund er pointen, at hvis man kun kigger på el-systemet, så kommer man frem til, at der er to løsninger på at integrere meget vindkraft i elsystemet - nemlig el-lagre og smarte el-målere, som skal give forbrugernes lejlighed til at flytte deres el-forbrug over tid.

»Men i det øjeblik, man erkender, at vi skal bruge el til opvarmning for at erstatte oliefyrene, så dukker der automatisk billigere lagermuligheder op. For eksempel kan fjernvarmenettet lagre rigtig store mængder varme effektivt via store varmepumper,« siger han.

Hvis man tænker videre i disse baner, forklarer Henrik Lund, så er det også klart, at transportsektoren skal over på el og på biobrændstoffer - hvor el ikke duer.

Men da biomassen er en begrænset ressource, skal der inddrages så meget el som muligt i at fremstille biobrændstoffer.

Heldig at have to gaslagre

Her kommer naturgas-nettet ind i billedet, idet det kan gøres ved at forgasse biomasse og affald, og senere tilsætte brint (fra vindmøllestrøm) for at få metanol.

Den gasformige energi - som først er biogas, senere syngas (forgasset biomasse) og til sidst elektrolysegasser - kan oplagres i det eksisterende naturgas-net, som omfatter to underjordiske gaslagre.

»Vi er faktisk ret heldige her i Danmark at have to store naturgaslagre, der kan gemme gassen fra år til år, så den grønne gas også kan bruges til at producere strøm, når det er vindstille. Det havde vi ikke erkendt uden at skulle integrere transportsektoren i systemet,« siger professor Henrik Lund.

Branchen vil udvide begrebet

Han tilføjer, at individuelle varmepumper og fjernaflæste målere ikke er dømt ude, men at de skal være en del af energisystemet i fremtiden; dog er det reguleringsmæssige bidrag fra disse komponenter af mindre betydning.

Fra brancheorganisationen Dansk Energi, som har været med til at udarbejde flere smart grid-rapporter, blandt andet i september 2010 og oktober i år, siger chefkonsulent Stine Grenaae Jensen, at Dansk Energi sådan set er enig med eksperterne i, at smart grid-definitionen skal være bredere end el-systemet:

»Det er en del af vores strategi, at fjernvarmesystemets rolle som lager til vindmøllestrømmen skal udvides. Det skal ske med store varmepumper, der får el- og varmesystem til at hænge bedre sammen,« siger hun.

Men i Smart Grid Netværkets rapport, som udkom forleden, stod der ikke et suk om fjernvarme?

»Det er rigtigt, men det var, fordi det var en præmis for arbejdet fra ministeren, at man skulle fokusere snævert på elsiden,« siger hun.

Hun tilføjer, at efterhånden som vi får højere elforbrug, så mener Dansk Energi også, at de intelligente elmålere skal ind, for at man kan arbejde med el-forbruget. Også el-lageret kommer langt senere ind i billedet, mener Dansk Energi.

Minister giver eksperter ret

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) var overordnet også enig med professor Lund og hans kolleger:

»Smart grid-begrebet skal udvides til at handle om hele energisystemet i stedet for kun om el-systemet,« sagde han ved præsentationen af rapporterne i sidste uge.

Hvor konkret ministeren vil integrere de forskellige grids bliver dog først tydeligt, når regeringen fremlægger sin smart grid-strategi, formentlig i forbindelse med energiforliget.

Også det statslige Energinet.dk har skitseret et fremtidigt energisystem, hvor naturgassystemet udgør en buffer for elsystemet i form af 'grønne syntetiske gasser'.

Dokumentation

Ceesa Hovedrapport

Husk nu varmepumpen. Den kan hente VE i den fri natur.
Den lette løsning med en el-patron er svinsk brug af el.
Så kunne vi ligeså godt gå tilbage til "gammeldags" el-varme.
Der er dog trods alt ikke noget transporttab

Man skal ikke løse et problem med metoder, der giver nye problemer, bare for at spare penge

vh Mogens Bülow, SDE

  • 0
  • 0

Mogens.

Du mener vel kun der skal bruges el til opvarmning, når der er overskud af el at tage af. ?
I modsat fald er det jo blot et øget elforbrug, der kræver større elproduktion.?

  • 0
  • 0

For eksempel kan fjernvarmenettet lagre rigtig store mængder varme effektivt via store varmepumper,« siger han.

Den hører man igen og igen, og for at gøre det mere grønt så skal det ske ved varmepumper.
Et typisk fjernvarmenet har 1 til 2m3 vand pr aftager og det giver højt regnet 20kWh ved 10graders ekstra varme. Den samme forbruger behøver 5kW om vinteren, så det rækker altså 4timer. Hvis varmen laves med en varmepumpe er det 7 til 10kWh el. Disse projekter skal ses meget nøje efter før de realiseres.
Helt absurd bliver det, når man tænker på at en del af værkerne er kraftvarmeværker, som selv laver el.
Hvorfor skal vindmøllerne have førsteret til at lave el, og vi andre bliver så pålagt at aftage det, når der er el-overskud, inklusive investeringerne til at bruge det. Vi betaler i forvejen overpris for møllestrømmen og nu skal vi også pinedød bruge den. Hvad blev der af det højtbesungne frie liberale elmarked.

  • 1
  • 0