Eksperter: Så hør dog efter argumenterne for roadpricing

Det er utilstrækkeligt at bygge nye veje for at løse trængselsproblemerne på vejene. Roadpricing er et nødvendigt redskab til at ændre bilisternes adfærd og sænke CO2-udledningen, fastslår flere trafikeksperter.

De udtaler sig, efter at en spritny rapport fra Cowi har dokumenteret over for Miljøstyrelsen, at vejafgifter, øgede brændstofafgifter, samt en sænkning af registreringsafgiften ikke alene vil mindske CO2-udslippet, men samfundet vil også få en milliardstor gevinst.

Alligevel har Venstre og de konservative afvist at indføre roadpricing i Danmark. Særligt Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzens kolde skulder undrer formand Svend Tøfting fra ITS Danmark

I partiets visionsoplæg fra november 2006 fremgår det nemlig, at »Venstre vil undersøge muligheden for på sigt i højere grad at betale bilafgifter efter forbrug, dog således, at det holder sig indenfor rammerne af skattestoppet«.

Af visionsoplægget fremgår det også, at der bør ske »en tættere sammenhæng mellem de samfundsøkonomiske omkostninger, som den enkelte bilists kørsel påfører samfundet, og de omkostninger, bilistens selv betaler.«

»Det er jo ærgerligt, at Venstres trafikordfører bare afviser roadpricing, især nu hvor også en rapport peger på de samfundsøkonomiske fordele,« siger Svend Tøfting.

Eksperter: Dem, der forurener mest, skal også betale mest

Både Svend Tøfting og forskningschef Jens Hauch Danmarks Transportforskning (DTF) finder det logisk, at bilejerne betaler skat efter, hvor meget de bruger bilen. De stiller sig uforstående over for, at politikerne kalder roadpricing for uretfærdig overfor pendlere.

»Kører man meget i bil, så udgør man også en større gene for andre mennesker og miljøet. Derfor er det da helt rimeligt, at man også skal betale mere i afgift,« siger Jens Hauch.

»Det er det fuldstændigt fejlagtigt, når Venstre snakker om, at roadpricing "vender den tunge ende nedad". Hvis vi snakker uretfærdighed, så burde regeringen netop sænke registreringsafgiften på bilerne. I dag er det jo kun de rige, der har råd til overhovedet at købe en bil,« supplerer Svend Tøfting.

Teknologien udgør stadig en stor omkostning

Ifølge Jens Hauch er det dog værd at bemærke, at Cowi-rapporten om roadpricing ikke medtager omkostningerne ved at indføre teknologien i Danmark.

»Ifølge Institut for Miljøvurdering kan det risikere at koste omkring en halv milliard om året. Selvom det tal er behæftet med stor usikkerhed, så viser det, at teknologien vil være en betydelig omkostning,« siger Jens Hauch.

Det betyder dog langtfra, at man skal begrave roadpricing, mener han.

»Roadpricing er nødvendigt at overveje meget, meget seriøst. Set fra et samfundsøkonomisk synspunkt, så er det ikke nok at bygge nye veje,« siger han.

Emner : Roadpricing
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tager reporten hensyn til at hvis man kører igennem feks. københavn og skal bremse og accelererer hele tiden forurener man temmeligt meget mere end hvis man kører dobbelt(eller måske endnu længere) med 80km i timen konstant på mange af de lange landeveje til og fra arbejde?

De kan komme og sige hvad de vil de såkaldte eksperter, men afgift på brændstof og stor forurenende biler er stadigvæk den bedste måde at få folk til at spare på gassen og tænke sig bedre om når de skal købe ny bil, samt at få fabrikanterne til at udvikle mere effektiv og miljø venlig teknik.

Jeg sidder her og tænker, sig mig har COWI ikke også temmeligt mange interesser i opbygning af veje og infrastruktur? Fordi i det tilfælde vil roadpricing jo være meget belejligt eftersom at penge fra veje jo somregel også primært vil blive afsat til veje.

 • 0
 • 0

Ja, vores ekspert vælde herhjemme har i mange tilfælde afløst almindelig sund fornuft og borgernes ønsker. Derudover er "eksperterne" ofte eksperter i at lukke og slukke for alle visionære ideer.

Og mange af de såkaldte "ekspert" udsagn har kraftig politisk slagside alt efter hvilke "eksperter" man spørger til råds.

Tag fat i problemets rod istedet og sæt turbo på udviklingen af billig vedvarende energi og el samfundet, og selvfølgelig på globalt plan så de grønne forgængere ikke står alene med alle udviklings omkostningerne.

Omvendt, bygger vi videre på den teknologi og viden vi har i et lille land som danmark ligger der et stort eksport eventyr og venter lige om hjørnet når hele kloden lige om lidt skal konvertere væk fra fossile brændstoffer.

Mener vores "eksperter" mangler visioner hvis det eneste de kan byde på er øget overvågning, administration og skattetryk på mobiliteten. Og mindsket mobilitet for befolkningen i ethvert samfund kan vel hverken kaldes for et fremskridt eller samfundsgavnligt.

 • 0
 • 0

:-) bemærkningen om borgernes ønske skal tages som et udtryk for lidt lede ved alle de såkaldte "eksperter" som jeg i mange tilfælde opfatter som alt andet end eksperter, men måske mere nogle figurer hvis udsagn efter min vurdering ofte blot bliver brugt til at manipulere befolkningen med.

Jeg ønsker folkestyre, ikke "ekspert" styre, så godt at der stadig findes nogen politikere der ikke lader "eksperters" mere eller mindre farvede udsagn gå frem for sund fornuft.

Var de virkelig eksperter ville det de kom frem med være sund fornuft.

Så ikke specifikt ment på dette emne, men ment som lidt generel ekspert vælde lede.

 • 0
 • 0

Interessant at følge disse vedholdende anstrangelser for at lægge afgifter på alt muligt. Måske skulle "Ingeniøren" tage navneforandring til "Afgiftopfinderbladet"?

Man kan kun glæde sig over at regeringen med sin infrastrukturkommission har har valgt en fornuftigere kurs.

Og nu hvor vi lige er kommet igennem en typisk dansk kold og våd sommer, hvor man har længtes efter bare en lille smule drivhuseffekt, så vil jeg tro at opbakningen til alle disse foranstaltninger der påtænkes for at nedbringe CO2-udslip nærmest er ikke eksisterende hos den almindelige vælger.

 • 0
 • 0

Nu må det stoppe.

Jens Hansen.... Jeg forstår overhovedet ikke at du synes du kan tillade dig at tro noget på den almindelige vælgers vegne. Er du valgt af den almindelig vælger til at deltage i dette debat forum?????

 • 0
 • 0

vores politikere kan fint stå nu og ha en masse flotte ønsker for fremtiden om at roadpricing og andre politiske virkemider der aktivt skal begrænse vores brug og afhængelighed af de forsile brændstoffer her er især olien det største problem.

når de ønsker totalt fri brug af vejene i de biler som vi som borgere selv ønsker at bruge så glemmer(fortrænger) de helt enkelt at fortælle os hviklet brændstof skal drive vores biler efter 2015 ?.

Ikke at der ikke stadigt vil være olie på markdet verden vil aldrig aldrig aldrig løbe tør for olie. olien bliver bare langsomt men sikkert dyre og dyre i sammetakt som at olie produktionen ikke kan følgemed den stadigt stigede efterspørgsel og produktionen samtiidgt begyndre at falde med 1-2% årligt.

Det betyder enden for den billige olie.

dyr olie= dyr benzin hvorfor så bruge roadpricing til at begrænde trafikken nu ?? olie prisen vil naturligt gøre det for os.

ja dette spørgsmål vil vi der tilhængere af roadpricing ganske sikkert møde her undervejs i debatten.

Svaret er helt enkelt roadpricing privotere kørslen det er et moderne rasionaliserings system der med ret enkle paremeter kan regulere vores brug af bilerne.

http://www.youtube.com/watch?v=4IwtAQzrfiw...

hirsh rapporten har undersøgt koncekvensen af peak oil. her er hovedparten af rapporten.

"EXECUTIVE SUMMARY The peaking of world oil production presents the U.S. and the world with an unprecedented risk management problem. As peaking is approached, liquid fuel prices and price volatility will increase dramatically, and, without timely mitigation, the economic, social, and political costs will be unprecedented. Viable mitigation options exist on both the supply and demand sides, but to have substantial impact, they must be initiated more than a decade in advance of peaking."

Det kan næppe siges mere klart på engelsk vi har et stort problem.

http://www.netl.doe.gov/publications/other...

Vores politkere lever i en bobbel af nutidens retoriske problemer, uden evne til at se længere end ud til enden af denne måske begyndelsen af næste valgperiode. Både peak oil og drivhus effekten er problemer der på et tidspunkt vil tage rattet og kontrollen over vores handlinger.

Det er en stom af lort over for vores sjociale samfunds sammenhængings kraft.

Energi er fremtidnes velfærds problem nr 1.

jeg siger ikke at roadpring kan løse problemet men det er en noget mere intelegent fair metode at rasionere brugen af benzin på. End gammeldags grønne rasionerings kort fra anden verdens krig.

Begynder vi ikke at tage problemerne alvorlig snart så er vi precist der hvor det af nød kan være nødventigt med en rasionering af brændstoffer.

 • 0
 • 0

Undskyld at jeg kom til at bruge ordet vælger, det var bare ment som en bemærkning om vejret:-)

Men jeg vil nu ikke undlade at skrive om ting som jeg ikke har forstand på, tænk på konsekvenserne af sådan et krav, der ville ikke blive meget at læse rundt omkring:

Det ville begrænse mulighederne for at skrive om roadpricing samt en del andre emner, Martin Sørensen ville ikke kunne skrive om sin peak i olie osv.

 • 0
 • 0

Mens jeg stadig venter på et konstruktivt debatindlæg fra Jørgen H., i stedet for at gå efter debattørerne, kunne Jens H. da godt repræsentere mig.

Jeg synes også at den globale opvarmning har overset danmark i år. ;-) Hvadangår selve emnet, kan vi for min skyld også fyre de såkaldte eksperter.

Roadpricing har vi reelt allerede i form af benzinafgifterne (og moms på disse, hvordan en afgift så end skaber mere værdi?!)

Jo mere man kører, eller jo mere uøkonomisk man kører, des mere spytter man i kassen for at køre.

Samtidig er der en klar tendens til at industrien samler sig i områder, i stedet for at ligge jævnt fordelt (rent geografisk) over hele DK.

Dette betyder nødvendigvis, at nogle kommer til at pendle, idet ikke alle kan bo lige ved arbejdspladsen, og at boliger i disse områder er for dyre for en gruppe af danskere.

Et andet argument for roadpriving er at fordele presset på vejene over et større tidsrum ved at gøre det dyrere at køre på en strækning i myldretiden. For nu ikke at vække harme hos en vis debbatør, vil jeg understrege, at jeg kun taler på mine egne vegne, når jeg mener at også denne del er selv-regulerende. Jeg synes f.eks. bestemt ikke det er sjovt at sidde i kø, og kan heller ikke forestille mig at andre ser det som sjovt tidsfordriv. Jeg prøver derfor at køre tidligt for netop at undgå myldretiden (har pt. ingen børn/institutioner at tage hensyn til), men det ændrer sig muligvis, når åbningstider i institutioner skal tages med i planlægningen. Større fleksibilitet på arbejdsmarkedet kan efter min mening imødekommes med udvidede åbningstider i institutionerne og forretninger, så ikke alle tvinges til at følge samme arbejdsmønster (mht. tiden). Jeg tror at længere åbningstider i institutioner m.v. helt automatisk vil ændre folks dagsrytme, og dermed forhåbentlig udvande spidsbelastningen på vejene over et større tidsrum.

Helt uden eksperter og "tid-og-sted" afhængige road-pricing systemer, som bare vil koste mange resourcer at administrere. De vil dog sikre en stigende beskæftigelse i den offentlige sektor, med mindre aktiviteten bliver udliciteret til f.eks. Cowi, som jeg tror indirekte har mange jern i ilden i dansk infrastruktur.

 • 0
 • 0

Hvadangår selve emnet, kan vi for min skyld også fyre de såkaldte eksperter.

Ja, lad os endelig afskaffe eksperter og lade idioter bestemme alting. DET er da sund fornuft! (det var ironi, hvis nogen er i tvivl). Hvorfor er det nu pludselig ilde set at have forstand på noget? Vi ingeniører burde da være fortalere for brug af viden!

 • 0
 • 0

ingeniører burde da være fortalere for brug af viden!

Ja, det er derfor vi ikke skal lytte til de farvede eksperter der kun kan komme med farvede lappeløsninger. Vi skal lytte til de ægte eksperter der har ægte løsninger på vores fundamentale problemer.

Det er derfor vi skal udnytte den ekspertviden vi f.eks har fra nordsøen, på Island og New Zealand til at bore lidt dybere så vi til al evighed kan hente ren energi fra undergrunden i form af geotermisk energi.

Den bedste måde at løse vore problemer på er at sætte fuld skrue på udviklingen, skrue op for dynamikken og ikke ned, og det gør man altså ikke ved at proppe halvdelen af landets befolkning over i gule HT busser.

Vi skal ikke afgifte os ud af problemerne, vi skal udvikle os ud af problemerne.

 • 0
 • 0

Ja, lad os endelig afskaffe eksperter og lade idioter bestemme alting. DET er da sund fornuft! (det var ironi, hvis nogen er i tvivl). Hvorfor er det nu pludselig ilde set at have forstand på noget? ...

Ken: I artiklen står bl.a.

Ifølge Jens Hauch er det dog værd at bemærke, at Cowi-rapporten om roadpricing ikke medtager omkostningerne ved at indføre teknologien i Danmark. Ifølge Institut for Miljøvurdering kan det risikere at koste omkring en halv milliard om året.<<<

Jeg siger ikke, at Cowi ikke er eksperter. De er bare ikke Uvildige eksperter.

Næsten uanset udfaldet tjener de penge. Et problem i mine øjne.

 • 0
 • 0

Det kunne jo også være at Svend Tøfting fra ITS Danmark, desværre tror at det fundamentale problem er at folk omkring København kører i bil på grund af ren og skær magelighed....måske bor og arbejder han slet ikke i København, men i Ålborg?

Måske er der nogen der har glemt at fortælle ham at hvis man eksempelvis skal med offentlig transport fra nord til syd kbh - en forholdsvis kort distance på 10 km. Så kan det tage op til 45 minutter og dette uden togforsinkelse et.c. Tager man derimod bilen, bliver transport tiden reduceret til 20 minutter.

Det er jo desværre sådan at langt de fleste ville vælger det transportmiddel der giver den korteste og mest driftsikre transporttid.

En del af trængselsproblemerne kunne løses ved at: Indføre køretider for gods på motorvejene. Større udflytning af arbejdspladser så man kunne få noget af trafikken over i den næsten tomme udadgående motorvejsbane om morgenen. Man kunne eksempelvis flytte studier og statslige arbejdspladser lidt udenfor kbh. til at starte med. Christiansborg;-)

Co2 udledningen kunne sænkes ved voldsom afgifts nedsættelse af miljørigtige biler. Udover at det er hel naturligt at vælge det hurtigste transportmiddel, så er jeg også ganske overbevist om at en meget stor del af befolkningen ville vælge den mest miljørigtige løsning, hvis den samtidig var den billigste løsning.

 • 0
 • 0

Hvis dem der forurener mest skal betale mest, hvad så med kun at indføre roadpricing for lastbiler. De går ikke mange kilometer på en liter. Eller sæt vægtafgiften op. Jeg kan se at en 40 tons lastbil kun koster ca. 5.000,- i årlig vægtafgift og traileren det samme.

 • 0
 • 0

Jeg bliver helt vemodig af at læse nogle af ovenstående indlæg. Jeg kan således både læse mig til, at ”Vi skal ikke afgifte os ud af problemerne, vi skal udvikle os ud af problemerne” og ”Vi skal lytte til de ægte eksperter”.

Tillader mig ydmygt at stille to simple spørgsmål: Efter hvilke kriterier afgøres det hvem er ægte ekspert og hvem er uægte? Og hvem afgør dette?

Borgerne?

Jeg kan også læse, at ”vores ekspert vælde herhjemme har i mange tilfælde afløst almindelig sund fornuft og borgernes ønsker”. Samt at de ikke er visionære. Og udtalelser som ”Var de virkelig eks-perter ville det de kom frem med være sund fornuft”. Sådan. Så er den sat på plads. Viden, forskning, udvikling, forsøg etc. er IKKE til diskussion (når resultatet går skribenten imod). Det er eks-pertvælde af værste skuffe, lad ”dem” blot om det (de mister alligevel snart helt deres bevillinger). KÆTTER! kan man næsten høre der bliver råbt; særligt hvis en ekspert kommer til at antyde at transportsektoren af hensyn til en række specifikke forhold bør beskattes på en anden måde end nu. Og så bliver uægte. Sådan lige pludselig. Han må bare mene noget andet, må han!

Det er muligt at Herr Paul Christiansen ikke ønsker at betale mere i skat. Man jeg vil påstå at han med de udsagn, der kommer til udtryk qua hans indlæg tydeligvis ønsker at have snablen nede i den fælles kasse uden at betale det han derved kommer til at skylde den der mærkelige størrelse, nogen kalder ”samfundet”.

Det er der mange der gør. Og det er ikke det jeg har ondt af. Det jeg ikke kan lide er den bagvedliggende argumentation, som i bedste fald er forfejlet og i værste fald ikke spor anderledes end når fundamentalister udråber sig som sandhedsapostle.

Måske er det borgerne, som er blevet dumme.

Velbekomme ville nogen sige. Jeg græmmes.

 • 0
 • 0

Jeg synes at vi ovenfor ser et godt eksempel på hvordan det er eksperterne selv der er skyld i den inflation som ordet har været ude for.

En eksperts opgave burde være at tilvejebringe den viden som beslutningstagere skal bruge for at træffe fornuftige beslutninger.

Her går de såkaldte eksperter istedet videre og bruger medier m.m. til politisk pression for at fremme den ide som de er kommet med.

Men i vort samfund bør det være politikernes opgave at træffe beslutningerne og der er intet forkert i at sige nej til roadpricing.

Jeg kan da godt sætte mig ind i roadpricingeksperternes følelser, på baggrund af min stærkt bedagede og beskedne ekspertise indenfor atomkraft, men sådan er vilkårene nu engang.

Det gør heller ikke tilliden til eksperter bedre at medierne i en del år har stopfodret os med eksperter der har været stærkt farvet af deres ønske om en anden regering. Ligeså her, man kan forstille sig Lykketoft og Auken ville have jublet ved tanken om nye muligheder for at tilføje nogle nye afgifter oveni alle de andre. Nu er det heldigvis blevet andre tider og holdninger, så alene af den grund kan det vel ikke undre at forslaget om roadpricing ikke længere modtages med jubel.

Isoleret set kan der sikkert siges meget godt om roadpricing, men når nutidens politikere skal tage stilling til det på nutidens præmisser så lyder det fornuftigt at de siger nej.

 • 0
 • 0

Rapporten glimrerer ved den larmende mangel på analyse af modeller for vejafgift, herunder de negative konsekvenser af modeller uden it-sikkerhed.

Vi har før set den samme mangel på rettidig omhu føre til destruktive monopol- og overvågningsmodeller såsom Rejsekortet.

Det er som om teknokrater ikke kan få nok planøkonomi og simpelthen ikke evner at indregne de hastigt voksende offeromkostninger i modellerne.

Personligt tror jeg på at vi vil få vejafgifter på et tidspunkt, men flere overvågnings- og monopoltiltag kan ikke berettiges af rapporter som ikke inddrager de relevante aspekter.

Der mangler ganske enkelt rettidig omhu og indsigt i embedsfolkenes politiserende propaganda betalt af skattekroner.

 • 0
 • 0

Jeg er ikke klar over hvorledes der går inflation i ord. Måske mængden af nonsens? Min egen holdning er imidlertid, at udsagnet ovenfor om ”en eksperts opgave…” og så påstanden om at ”de såkaldte eksperter i stedet”…(går)..”videre og bruger medier mm. til politisk pression…” etc. er et godt eksempel på den mistro, der åbenbart hersker (og i nogle tilfælde sikkert er meget sund) over for noget som i bedste fald skal tages som indspark i debatten – og i værste (når indsvøbt som faglige vurderinger) som udtryk for politiske holdninger og særinteresser.

Jeg har i en anden tråd – men i forbindelse med samme debat – skrevet at man måske burde stille sig det lidt kritiske spørgsmål (uha uha), om COWI var helt og aldeles ”fri for særinteresser etc.” i almindelighed og i den nævnte rapport i særdeleshed.

Det er blot en skam, at nogle af debatindlæggene om et ellers ret interessant emne drukner i – undskyld udtrykket, men… - religiøs fanatisme og særinteresser, og ikke ser sig for god til at råbe både ekspertvælde af værste skuffe og/eller selv bidrager med udokumenterede påstande og udråber dét som den indlysende patentsatte sandhed. Og hos enkelte en total mangel på respekt for den der mærkelige størrelse ”samfundet” (hint: Sine medmennesker).

Dertil skal så lægges den mærkelige tilbøjelighed en del skribenter har til at skyde på den såkaldte ekspert. Ikke på hverken budbringer, bestiller af opgave eller hvem der nu kunne tænkes havde haft en finger med i konklusionerne.

Når det kommer til stykket er det vel ikke eksakt videnskab, der bedrives (måske derfor en del ingeniører har så svært ved det?) – og sjældent uafhængige bidrag som fremkommer. Den nuværende regering fik da også lukket Transportrådet, men flere i denne debat vil sikkert finde holdningen af rapporter derfra i strid med deres sindelag.

Det er vel ikke de såkaldte eksperters skyld? For slet ikke at tale om embedsværket, som nu pludselig beskyldes for at bedrive ”politiserende propaganda betalt af skattekroner”?

 • 0
 • 0

Jens,

Jeg er i tvivl om, hvor du egentlig vil hen med det.

Min kommentar henvender sig til 2 stærkt negative tendenser - dels tendensen til at gøre samfundet stadigt mere planøkonomisk og dels den relaterede tendens i digitaliseringsprocessen til at centralisere og indrette stadigt mere til at føde modelstyringen.

2 aspekter, som slet ikke blev inddraget i rapporten, selvom rapporten utvivlsomt vil blive taget til indtægt som argument for at forstærke de negative tendenser.

Personligt tror jeg meget på at flytte så meget beslutningskompetance ud til borgerne som muligt fordi man centralt fra ganske enkelt ikke kan overskue komplekse systemer. Men ansvar, indflydelse og sikkerhed skal følges ad - eller ender det galt.

Men man skal dels være utroligt opmærksom på hvor nemt det er at skævvride samfundsprocesserne, fordi man prissætter skævt i kommiteerne. Og dels er det vigtigt at man flytter kontrollen over data og nøgler ud hvor de hører hjemme - man skal distribuere med balance.

Og ja - påstanden om at embedsværket er så neutralt og responsivt giver jeg ikke meget for, når vi systematisk ser embedsmandsværket trække i en centraliserende retning.

En væsentlig del af problemet er selvfølgelig at det politiske system ikke kan følge med den voksende kompleksitet i samfundet og samtidig synes hverken at have de nødvendige kompetancer eller interesser for at forstå it i det stadigt mere digitale samfund.

Men det ændrer ikke på at embedsværket ikke er neutralt - man er endog meget stærkt og offensivt politiserende. Digitaliseringen misbruges systematisk i centraliserende retning og man stiller ikke spørgsmålstegn ved den ensidige skævvridning, der finder sted. Digital Forvaltning har udviklet sig en stor propagandamaskine for centralisering og magtkoncentration på samfundets bekostning.

Summa summarum - selvfølgelig skal vi ikke have inflation og tom ordproduktion i debatten, men omvendt er man nødt til at stille skabt på de politiske korrektheder, som man ikke må stille spørgsmålstegn ved og som underliggende trækker det hele skævt.

 • 0
 • 0

Direkte adspurgt om hvor jeg vil hen med ovenstående kan jeg kun svare: Hæve debatniveauet. Det gør mig rent ud sagt bedrøvet at se niveauet i flere af de indlæg om road pricing, som har været bragt her på siden.

Bl.a. skydes der efter en hel stand, som tillægges fordækte hensigter uden nogen som helst form for lødig dokumentation. Samtidig gøres det til en selvfølgelighed, at det politiske system ikke kan følge med den voksende kompleksitet i samfundet eller forstå det stadig mere digitale samfund, som i øvrigt udråbes som en størrelse, der misbruges systematisk i centraliserende retning. Jeg savner i det hele taget belæg for mange af de påstande, som fremkommer i debatten – det ville klæde ingeniørstanden at være mere saglig i de udsagn, som fremkommer.

I indlægget ovenfor advares der på det kraftigste mod de efter Engbergs opfattelse relaterede forhold; centraliseringen (af statsadministrationen) samt statens tendens til at lade store mængder genererede data styre en gradvis større del af den offentlige husholdning på en planøkonomisk måde.

Det er en kompleks problemstilling med faresignaler, jeg for så vidt giver Engberg ret i – staten skulle gerne beholde sin legitimitet over for borgeren.

Der hvor kæden for mig hopper af er påstande som fx at det kan øge gennemskueligheden af komplekse systemer at decentralisere beslutningskompetencen. Hvis der med gennemskuelighed menes funktionsevne, er det jo det klassiske argumentet bag den frie (markeds-)økonomi; den usynlige hånd. Jeg vil dog vove at påstå, at der kan være områder, hvor den decentrale styringsmekanisme netop ikke kan håndtere en decentral planlægning (ud fra et velfærdskriterium) i og med alle omkostninger fra en given handling ikke er udsat for ”prismekanismen”. Jeg er sikker på de fleste selv kan komme på eksempler herpå.

Det er vel i det lys transportsektoren som skatteobjekt rettelig bør ses?

Jeg er direkte uenig i bemærkningen om at det politiske system ikke kan følge med den voksende kompleksitet i samfundet eller forstå det stadig mere digitale samfund. Jeg savner ganske enkelt belæg for den selvfølgelighed, det gøres til, lige som der ikke redegøres for hvilke konsekvenser det så vil have. Man kunne jo omvendt argumentere for, at det er den efterhånden meget korte tid fra en væsentlig hændelse indtræffer og til alle har hørt om det, som stiller helt andre udfordringer for det politiske system og dets aktører.

At embedsværket ikke er neutralt er der for så vidt ikke noget odiøst i; embedsmænd er på trods af deres loyalitet mod deres fag og professionalisme vel mennesker som alle andre. Men jeg savner belæg for påstanden om at det skulle være ”endog meget stærkt og offensivt politiserende”; et udsagn som jeg endvidere finder generaliseres i teksten. Jeg tror desværre at påstanden mere bunder i manglende indsigt i den offentlige forvaltning og en forveksling af ”embedsværket” hhv. offentligt ansatte lektorer og professorer på landets læreanstalter, som mig bekendt har fri taleret som alle andre. Også på vegne af deres erhverv.

Noget andet er de indlæg, som ret tydeligt indikerer at skat er noget grumme noget, som fand*en har skabt – særligt når holdningerne pakkes ind i frihed til at kunne køre til Nordkap etc. I min optik bør man ’betale det det koster’ – uanset om det så mest hensigtsmæssigt sker med road pricing, faste afgifter, benzinafgifter, vejafgifter eller andet.

Min opfattelse er, at det ville hæve debatten en hel del såfremt diskussionen kunne drejes bort fra den værdiladede debat om skat i almindelighed til hvordan man måske indretter et betalingssystem for kørsel, så det kan løse en række nærmere definerede problemstillinger.

Hvis det gøres billigt at købe en bil (men dyrt at køre i den) – hvordan løser man så problemet i byerne med parkering (hvis dét er et problem) – og hvad er bedst for samfundet og/eller den enkelte borger?

Der er masser af sprængstof i det felt. Og ingeniører burde have værktøjerne til at angribe det på en saglig - og i hvert fald sober - måde.

 • 0
 • 0

Beklager at der gik lidt tid før jeg svarede. Vi havde et større projektreview udenbys og resten af tiden gik med at nå en deadline for et vigtigt paper.

Jeg er enig i at det er vigtigt at få adskilt debatten om skatteniveau (og herunder graden af omfordeling) fra spørgsmålet om indgreb i samfundets processer. Det er 2 næsten uafhængige aspekter og skattedebatten fylder efter min opfattelse alt for meget relativt til debatten om hvordan vi rent faktisk indretter samfundet. Man kunne over tid få meget mere for de samme penge eller det samme for færre penge.

Jeg er også enig i at det er vigtigt at få hævet debatniveauet, men det bør indebære at man - f.eks. modsat rapporten - inddrager alle de relevante aspekter i debatten. Måden, man laver roadpricing på, er mindst lige så vigtig som indholdet (omfanget og prissætningen) af roadpricing.

Omkring roadpricing selv er det et sundt markedsprincip at man betaler hvad det koster, fordi det er den eneste måde at tilsikre at adfærd og ressourceforbrug stemmer overens. Selvfølgelig indebærer det også at man prissætter f.eks. miljø og andre knappe ressourcer så de kommer med i markedsprocessen - og det er en markedsprocess uanset hvor skævt den vrides.

Men det skal ske med en meget klar forståelse af at det er arbitrære størrelser, der nemt kan skabe uhensigtsmæssig adfærd.

Samtidig skal man passe alvorligt på at man ikke gentager fejlen fra Rejsekortet der indførte en overvågnings- og kontrolmodel på et område der allerede var prissat, dvs. hvor modellen faktisk var hovedindholdet. Alligevel blev hensynet til borgerne - igen - sorteper.

Omkring den manglende politiske indsigt og hele spørgsmålet omkring embedsmandssystemets rolle, så er det en i sig selv enormt vigtig og selvstændig debat, der blot også viser sit ansigt her.

At politikerne gradvist mister overblikket kan næppe være til debat. Selv på centrale spørgsmål som erhverspolitik har man jo mistet styring til globaliseringen som straffer dårlig erhvervspolitik hurtigere end politikerne kan sætte punktum. Menneskelig adfærd i en socio/økonomisk er langt mere kompleks og det er før vi taler om konsekvenserne af forskelige valg omkring digitalisering.

Spørgsmålet er om politikerne nogensiden har haft overblik - eller om man blot har bildt sig det ind, mens virkelighedens samfundsprocesser blot har inddraget de mere eller mindre destruktive indgreb. Det er et reelt emne til debat i disse år efter at Keyensianismen har spillet fallit på det økonomiske område.

Jeg vil parallelt pege på f.eks. L50B omkring sikkerhed og adgang til data i sundhedssektoren, der illustrerer hvor ringe en behandling komplekse spørgsmål underkastes. Se på kvaliteten af den politiske behandling, der er domineret af manglende viden på tekniske spørgsmål. Se på svarene fra ministeriet, der systematisk omgår de relle problemer og politiserer med udgangspunkt i centralforvaltningens styringsagenda.

Så beklager - det har tidligere været min opfattelse at det danske embedsmandssystem er vores styrke. Men i dag mener jeg at det er en reel diskussion om embedsmandssystemet selvopfattelse som neutralt responsivt ikke gør dem blinde for at de er alt andet end neutrale. Og samtidig for hvor skadeligt det er for samfundet at man som gruppe har en stadigt stigende magt via den policy-forberedende og -behandlende proces som altid tager udgangspunkt i gruppens synsvinkel på bekostning af borgernes og samfundet i bredere forstand.

En anden problemstilling er tendensen til sammenfald mellem politikere og embedsfolk. Prøv at studere CV på Sundhedsudvalget og overvej om vi ikke har sat embedssystemet til at styre sig selv !

Det hænger desværre sammen.

 • 0
 • 0

Jens,

Omkring Embedssystemet kan man sige at det som Platon kaldte "the noble lie" tenderer i retning af "the noble excuse". http://en.wikipedia.org/wiki/Quis_custodie...

Fra at være en opfordring til i adfærd at være bedre og udgå fra alles interesser tenderer det i retning af en påstand uden underbygning om at sådan er det og det kan tages for givet. Politiseringen opstår i manglende selvkritik og antagelsen om at man tjener samfundets interesser, mens man agerer i overenstemmelse med og altid prioriterende gruppe-beslutningsystemets egeninteresse.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten