Eksperter: Ram de danske kulsvin med afgifter

Hvis de grønne afgifter skal bidrage mærkbart til at sænke udslippet af CO2, så skal elafgiften omlægges, så de grønne afgifter rammer kulkraftværkerne mere måltrettede. Sådan lyder rådet fra eksperter fra Det Økonomiske Råd og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Regeringen er klar med et udspil til skattelettelser, der blandt andet skal finansieres ved at hæve de grønne afgifter. Men miljøøkonom Lise Skovsgaard Nielsen, tidligere medarbejder i Institut for Miljøvurdering og nu ansat i Det Økonomiske Råd, mener, at energiafgifter af miljøhensyn med fordel kan rettes mod den egentlige forurening fra kulkraft og andre forurenende energiformer.

»Det er ikke sandsynligt, at ændringer i energiafgiften vil ændre forbrugsmønstret på energi mærkbart, selvom energiforbruget samlet må forventes at blive reduceret. Vil man gøre noget for yderligere miljøet, kan det langt bedre betale sig at målrette afgifterne mod de energiformer, der forurener, og friholde vedvarende energi,« siger Lise Skovsgaard Nielsen.

Samme melding kommer fra professor Mikael Skou Andersen fra DMU, der kalder den nuværende elafgift et levn fra gamle dage.

»Tidligere var det svært at afgøre, hvor i elsektoren strømmen kom fra, men i dag kan man fastslå, om strømmen kommer fra kul eller vindmøller, og derfor bør man omlægge elafgiften, så den rammer de mest forurenende energiformer,« siger han.

»Begrebet grøn afgift er misvisende«

Mikael Skou Andersen peger på, at afgifterne allerede er målrettet de mest forurenende kilder, når det gælder transport og brændsel til industrien. Den samme model foreslår han også på el-området kombineret med en generel afgift på energiforbruget.

Lise Skovsgaard Nielsen kalder det misvisende at betegne en forhøjelse af energiafgiften som en grøn afgift, fordi både vedvarende energi og kulkraftværker bliver ramt.

»Reelt er der jo tale om en forbrugsafgift, som har til formål at skrabe penge ind til staten. Men der forkuseres ikke på, hvor energien kommer fra,« siger Lise Skovsgaard Nielsen.

Hun var med til at skrive en rapport for Institut for Miljøvurdering, som i dag er lagt sammen med Det Økonomiske Råd. Rapporten kritiserede de nuværende grønne afgifter for at virke mod hensigten.

Regeringen ventes tirsdag at komme med en skattereform til 10 milliarder kroner. Skattelettelserne skal blandt andet finansieres af højere energiafgifter.

Med regeringens skattestop har afgifterne på kul, el, naturgas, olie og benzin har været fastfrosset siden 2001.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg synes helt ærligt den er under lavmålet, og noget Ekstrabladsagtig. Kunne du ikke have anvendt et lidt mere.... rart udtryk?

 • 0
 • 0

Det er trist at se årtiers arbejde, med at gøre kuldriften i Danmark ren, svinet til på den måde. Især når man ved, at argumentet omkring CO2's medvirken til klimaændringerne er ved at krakelere.

 • 0
 • 0

Ikke mindst når man tager i betragtning at de pågældende kraftværksejere er skyldige i markedsmanipulation i samme periode.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Når den nationale osteklokke hæmmer for udsynet

Lise Skovsgaard fra Det økonomiske Råd retter på Ing.dk et frontalt angreb på de danske kraft-værker ved at foreslå, at vi målretter afgifterne mod de produktionsformer, der forurener mest. En konklusion, der i den grad spiller hasard med danske virksomheders konkurrenceevne og danske arbejdspladser. Det er en udtalelse, der illustrerer mangel på forståelse for energimarkedet.

For det første – hvis man pålægger de danske kraftværker markante afgifter, bliver den danske produktionen lynhurtigt flyttet ud af landet og erstattet af kulproduktion fra nabolande. Det får den konsekvens, at vi gør os afhængige af at importere strøm og nedlægger danske arbejdspladser. Miljømæssigt er det i bedste fald neutralt, men mere sandsynligt negativt for miljøet, da kulkraft-værkerne i vores nabolande forurener langt mere end de danske.

For det andet - har vi i Europa indført et CO2-kvotesystem for blandt andet de danske kraftværker. Et system, som sikrer at vi når de klimamål, vi sætter os i Europa. Det betyder at isolerede nationa-le initiativer, som Det økonomiske Råd foreslår ikke reducerer udledningerne af CO2, men blot gør det billigere at udlede CO2 andre steder. Hvis vi skal reducere udledningerne af CO2 må vi i fæl-lesskab med de øvrige EU-lande skærpe CO2-kvotemålet - alt andet er meningsløst.

For det tredje - I Dansk Energi bakker vi helt op om skærpede CO2-mål og udfasning af fossile brændsler. Men det skal nødvendigvis foregå på en måde, som har en miljøeffekt, og som ikke er en ren straffeaktion mod de danske kraftværker. Forslaget fra Det økonomiske Råd undergarver de danske kraftværkers rolle som aktive udviklere af mere miljøvenlig teknologi.

Med venlig hilsen

Lars Hansen Afdelingschef Dansk Energi

 • 0
 • 0

Jeg mener at regeringen her har fået alle tiders chance for at omlægge afgiftspolitikken i mere grøn retning. Hvorfor ikke lade noget af det berømte råderum blive brugt på afgiftsfritagelse af 2. generations bioethanol, så vi på sigt kan høste de fordele der kan være ved at være blandt dem der får den slags teknologi modnet til markedet. Et længe næret ønske fra de som har bragt teknologien hen på et stade hvor man nu er klar til at drage erfaringer med stordrift.

Niels Monberg

Det er på alle måder en sund disposition, som ville være fremsynet på samme måde som hine tiders beslutning om at støtte danske virksomheder i at kunne udvikle vindkraften til det eksporteventyr den var, indtil den blev svigtet af regeringens energipolitik.

 • 0
 • 0

Der er stor forskel på kulkraftværker. Hvis der lægges afgifter på, bør man se på, hvor meget de forurener - og ikke på, at de blot fyrer på kul.

Et kulkraftværk, der renser røgen grundigt, og neutraliserer røgen, sender reelt kun CO2 ud - præcis ligesom alle andre former for forbrænding.

Nogle kulkraftværker er måske mere miljøvenlige, end naturgasfyrede kraftværker.

Det som taler mod kul, er måske mere at det ikke er en dansk resource, som naturgas, og at det er forbundet med hårdt arbejde, i forhold til gas der bare strømmer ind i rør.

 • 0
 • 0

http://vedvarendeenergi.underskrifter.dk/i...

Brug oliepenge til mere vedvarende energi

Åbent brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen

---- Start på brev ----

Kære Anders Fogh Rasmussen

Brug oliepenge til mere vedvarende energi

Danmark har i disse år et usædvanligt godt økonomisk råderum. Samtidig bliver miljøproblemerne bliver mere og mere tydelige.

Du har hentet meget mere energi op af undergrunden, end du har skabt ny Vedvarende Energi. Det er ikke rettidig omhu.

Det er bekymrende, at Danmarks CO2 udslip for første gang i 20 år, steg med ca. 4 % i 2006.. Siden du kom til magten, er antallet af nye vindmøller faldet fra 900 nye vindmøller om året til 009 nye vindmøller om året. Du har sat Danmarks forspring over styr, ved at sætte næsten 30 års satsning på vedvarende energi på vågeblus.

Vi håber du vil tage denne henvendelse fra bekymrede borgere alvorligt, og vise os den respekt, at du vil besvare vores fire spørgsmål:

1: Hvorfor erstatter regeringen ikke olien og naturgassen fra Nordsøen med ny vedvarende energi i samme takt som den forsvinder?

2: Har Danmark råd til et velfærdssamfund, hvis Danmark er energiimportør i fremtiden?

3: Hvorfor skal vi borgere betale CO2 afgift på energi der er produceret CO2 neutralt?

4: Vil du kæmpe for at Danmark bliver CO2 neutral før år 2040?

Den 20. november 2001 overtog du ledelsen af et land, som var 200 – 250 procent selvforsynende med olie og naturgas. Prisen på olie er siden vokset fra ca. 20$ pr. tønde til næsten 80$ pr. tønde.

Danmarks olieproduktion toppede i december 2004. Nu falder produktionen med 8-10 procent om året. Din regerings energipolitik vil gøre Danmark afhængig af ny usikker fossil energiimport i fremtiden. Jeres mål om 30 % vedvarende energi i år 2025 er slet ikke ambitiøst nok, hvis fremtidens velfærd skal sikres.

---- Slut på brev ----

Kære Dansker Skriv under her. Og send gerne en opfordring til alle du kender om at gøre det samme.

Når vi har en tilpas stor tilslutning, sender vi brevet til statsminister Anders Fogh Rasmussen og alle aviser samt tv og radiostationer i hele landet.

Forhåbentlig vil energipolitikken og dermed kravet om at bevare velfærden til næste genration, ikke mindst nu hvor vi har det økonomiske råderum, blive et seriøst valgemne i næste valgkamp.

Martin Sørensen Daniel Nyboe Andersen

 • 0
 • 0

gør noget skriv under det er et stadigt voksede folkeligt krav

Er du en potintel all star underskrift så kontakt mig på martin@platform.dk

Alle all star underskrifter der ønsker det vil får et særligt plasering,

All stars der har skrevet under er

villy søvndal SF, pernille viksø bagge SF, Tarjei Haaland green peace.

Vi mangler stadigt energi forskere til at skrive under. Industrien hvor vindmølle producenter og andre der producere teknik til vedvarnde energi placering ellers kunstere sangere mm vil også få en placering som all star hvis man selv ønsker det.

Ved at lægge den strategi vil kravet få en folkelig legitimitet som der giver flere underskrifter. og gør kravet mere folkeligt.

meningen er at ændre valgdag dagsorden fra skatte / invandre debat. Til at se på energ energi og resurse debat og klima debaten som en velfærds forsikring af vores velfærdssamfund.

.

 • 0
 • 0

Martin Sørensen, Jeg har oprettet mig selv som bruger for at kunne fortælle dig og dine med -ignorenter, at vedvarende energi som feks. vindmøller og solpaneler er ganske fine til at nedbringe udledelsen af drivhusgasser. Problemet med disse former for energi er at når der er vindstille eller solen ikke skinner, så producere de ikke noget energi og så bliver vi nødt til at supplere med afbrænding af af store mængder kul eller andet der udløser store mængder drivhusgasser. Vores eneste alternativ til afbrænding af fossile energi former er fissions teknologi, men denne teknologi tvivler jeg du(eller dine allstars) støtter op om selvom det er den eneste løsning på at nå dit ellers ambitiøse mål(ja med en ordentlig sæk penge tæt på 1000milliard klassen) om et CO2 neutralt danmark i 2040 og selvom at teknologien er yderst udviklet her i år 2007.

Vil du ikke godt være sød at lade et ellers seriøst og nogenlunde tværpolitisk forum være, når du ikke har viden nok til bare at være en smule realistisk og/eller en del mindre naiv.

 • 0
 • 0

Som sædvanlig kører diskutionen over i, hvor vi får energien fra, og kun få kommentarer til, hvordan vi spare på energien, selv om det vil give en langt hurtigere gevinst, der vil være der år efter år.

Den suverent mest miljøvenlige energiform er geotermisk. I DK kan den kun bruges til opvarmning nogle steder, men i andre del af verden kan den også bruges til el-produktion. Det kan i læse mere om i næste udgave af Illistreret Videnskab. (USA og Europa vil efterabe Island) Dernæst (efter min mening) kommer atomkraft, når vi snakker om stabil forsyning. På verdensplan er der mange, der har indset dette, så der bygges A-kraftværker rigtig mange steder. Jeg er ikke så naiv, at jeg ikke kan se, at det vil tage mange år, at omvende Danskerne, man vi kan da godt begynde lobbyarbejdet allerede nu. Nødvendighed vil nok fremme det om nogle år.

Når det kommer til at spare, kan man fra regeringens side fremlægge en langsigtet energipolitik, hvor man f. eks. har differentiert afgift. En til industrien (så vi ikke mister arbejdspladser til mere forurenende lande), og en til privatforbrug, så vi kan bygge/ombygge mere energirigtigt. Så vil folk kunne indse/beregne at f. eks. nybyggeri skal være lavenergi, ellers bliver det dyrt om nogle år. Tilskud til efterisolering, og omlægning af varmeforsyning vil fremme det yderligere. Omlægning kan f. eks. være solvarme og varmepumper på privatadressen eller på fjernvarmeværket. Intelligente elmåler til udjævning af elforbrug o. s. v. Der er trods alt ind imellem indlæg i flere tråde flere steder her på ing.dk der omhandler besparelser. Hybridbiler, elbiler og RUF f. eks.

Jeg er ikke i tvivl om at energi vil blive dyrere ad åre, så derfor bygger jer i øjeblikket i energiklasse 2 (år 2010 standard), og i tilgift kan jeg selv vælge hvilken energiform, jeg vil have, da tilslutningspligten bortfalder. (Det kan stadig godt være, at det bliver fjernvarme!)

 • 0
 • 0

Også jeg er enig i, at overskriften er under lavmålet. Danmark var førende i hele verden mht. forskning i effektiv kulforbrænding, indtil Svend Auken stoppede det for vel 10 år siden, og satte turbo på vindmøller og decentral kraftvarme. Vi kunne have modvirket klimaændringerne 50 gange mere end nu, hvis vi havde bygget - eller formidlet viden om denne teknik til især Kina i disse år, hvor de igangsætter et kulfyret kraftværk ca. hver uge! Fint at omlægge el-afgifterne, så de fritager vedv.energi og importeret strøm fra vand- og kernekraft. - Det har vi længe ventet på. Lars Hansen havde en besynderlig formulering (frit citeret): "Afgifter på danske kulværker vil medføre import af strøm fra kulkraftværker i vore nabolande...." Sikken da noget vrøvl! Import af strøm fra Norge og Sverige (evt. Finland) og delvis Tyskland kommer fra vand- og kernekraft, og det er lige præcis, hvad vor nye miljøvismand foreslår! Og til alle dem, der vedvarende skriver, at vi skal op på 25 og 30% el fra vindmøller, vil jeg lige minde om, at vore 5300 vindmøller allerede nu producerer så meget strøm, når det blæser kraftigt, at vi skal eksportere ca. halvdelen til vore nabolande - til underpris. - Møllerne har i årene 2004-2006 derfor kun dækket knap 10% af vort elforbrug, hvor mange tror, det nærmer sig 20%! Se rapport på www.reo.dk/Aktuelt. Mon ikke det er en af forklaringerne på, at vor kloge finansminister har sat hælene i og bremset den alt for hurtige udbygning? -Og han ved jo godt, at vi er nødt til at opretholde de gode gamle kul, olie og gasfyrede kraftværker til de 100 dage om året, hvor det næsten ikke blæser. Alene det fordobler jo prisen på vindmøllestrømmen. Så den danske vindkraft-situation er tæt på det, der ofte benævnes "Ebberød Bank"!

 • 0
 • 0

Eksperter: Ram de danske kulsvin med afgifter. Afgifter rammer altid til sidst forbrugerne.

Det er altså dem, eksperter mener, er de danske kulsvin?

Er det ikke en idé, at danske forbrugere undersøger, hvad afgifterne bliver brugt til, så Danmark ikke får endnu mere kulsvineri?

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Hvis afgifterne lægges så de rammer importeret ikke-vedvarende el såvel som nationalt produceret ikke-vedvarende el, mens vedvarnede el går fri, så skulle den sag vel være klar?

 • 0
 • 0

"Afgifterne lægges så de rammer importeret ikke-vedvarende el såvel som nationalt produceret ikke-vedvarende el". Det er godt og vel! Og de bør ikke kun ramme elværker.

Men betalere af afgifter kan måske også være interesserede i, at pengene ikke går til andre "kulsvin"? Betalt af staten.

Overskriften er ganske rigtigt en forulæmpning mod de mange fine danske svin, hilser Tyge

 • 0
 • 0

Jeg synes, du skriver meget fornuftigt og rationelt Holger, men her falder kæden altså helt af:

Lars Hansen havde en besynderlig formulering (frit citeret): "Afgifter på danske kulværker vil medføre import af strøm fra kulkraftværker i vore nabolande...." Sikken da noget vrøvl! Import af strøm fra Norge og Sverige (evt. Finland) og delvis Tyskland kommer fra vand- og kernekraft, og det er lige præcis, hvad vor nye miljøvismand foreslår!

Især du burde vide, at vand- og kernekraft bruges først, da det stort set er gratis at producere, når det først er etableret - især vand. At slukke for et dansk kulkraftværk vil således med 100% sikkerhed betyde, at der tændes for et andet kulkraftværk - eller gaskraftværk uden spildvarmegenvinding - et andet sted.

Mvh Peder

 • 0
 • 0

En rigtig interessant debat, som kræver svar til flere punkter.

Igen er der snak om atomkraft som løsning - dog ikke direkte positivt, hvilket kun er godt for:

Enhver der har en anelse forstand på energiforsyning ved at et atomkraftværk ikke bygger sig selv på en måned eller 2. Det tager mange år at bygge et sådanne anlæg, hvorfor det ingen effekt vil have i landet de næste 10 år.

For det andet, så er der stadig nogle der tror at atomenergi er vedvarende energi??? Atomenergi kommer fra uran som er et fossilt brændsel hvilket betyder at det ikke er uudtømmeligt (blot hvis nogen stadig skulle være i tvivl!). Med nuværende forbrug er der uran til omkring 30-50år på verdensplan. Fordobler vi forbruget har vi nok til 15-25år, dvs. vort nye anlæg kan køre imellem 5 og 15år. Hvem snakkede om spild af penge og uforsvarlig energipolitik?

Hvis atom energi skal spille nogen rolle i verdenen skal der opstilles ca. 100 anlæg årligt - sammenlignet med at der pt. blot opstilles 3-4 årligt! Og så vil forbruget stige med 25gange, og vi har således uran til 1 år til vort anlæg i Danmark...

Så venligst glem den løsning een gang for alle, selvom den er CO2 neutral. Desuden, så kræver atomenergi enorme mængder ferskvand, hvilket allerede skaber problemer i Tyskland og Frankrig - skal Gudenåen måske kunne levere det?

Vindenergi kan uden problemer levere al den strøm vi har brug for i Danmark - det er et spørgsmål om fornuftig planlægning. Det lader sig gøre i Vestjylland hvor der i den gamle kommune Sydthy var over 100% vindenergi - Den nye Thisted har 80%. Samspillet skal foregå med lande som Norge og Sverige hvor vi leverer strøm når der er vind, og de leverer når der er vand. Solenergi kan også med fordel benyttes om sommeren hvor det blæser langt mindre. Især solvarme er yderst rentabelt.

Biobrændstoffer (som altså ikke er vedvarende da de skal dyrkes og flere, markafgrøder, er ikke CO2 neutrale!) skal bruges som buffere når der ikke er vand, vind eller sol (og naturgas kan i nødsituationer bruges ligeså). Det er den eneste brændstof vi selv kan kontrollere.

Det vil betyde at alle vore store kraftanlæg skal stå standby - hvilket i mange, især politikers øre er forkasteligt. Det til trods for at alle de små kraftvarmeanlæg rundt om i landet netop allerede gør dette. Når de små kan, så kan de store også!

Ang. overflowet af vindmølle strøm, så er det jo så viseligt, at vi i Danmark har et enormt stort udbygget fjernvarmesystem. Istedet for at sælge strømmen billigt til naboerne (selvom det jo er grotesk at Norge kører deres vandkraft mens vi har overskud af strøm, således at de mangler strøm når vinteren står for døren...) kunne vi bruge den til varme. Så har vi akkumuleret en stor del af vor strøm på en meget fornuftig måde.

Yderligere overskud kan reduceres ved fornuftig forbrugeradfærd via differentieret elpriser. For hvorfor skal alle betale det samme for strøm lige meget hvornår de bruger den? I peak (forbrug) perioderne skal den selvfølgelig være meget dyrere. Og når der er meget møllestrøm skal den være billig og vi skal vaske og stryge tøj, lade batterier, opvarme vandet i varmtvandsbeholderen, lave den store middag, osv. osv.

Endelig er der jo muligheden for at sælge den ekstra strøm til udlandet, hvorved de kan reducere deres forurening med kulkraft - eller alternativt lave ineffektiv brint - det er trods alt bedre end at give strømmen gratis væk eller stoppe møllerne.

Og endelig prisen på 100% VE. TJa, den er såmænd meget lav, for det kræver ca. 9250 2MW møller at dække landets el-forbrug. Det svarer til 150milliarder kr. eller blot 6 storebæltsbroer! Af de 150milliarder vil en stor del gå tilbage til staten i form af skatter og afgifter fra vindmølleproducenterne og medarbejderne.

Så det er skam meget muligt med 100%VE og det er muligt inden for blot 15 år, hvis der var politisk vilje i Danmark - og nabolandene.

Problematikken med at afgifter på kulproduceret strøm medfører tab af arbejdspladser er helt ude af proportioner. På godt dansk: Og hvad så? Lad dem blive arbejdsløse! Deres forbrug af fossile brændsler er med til at ødelægge kloden og vort liv! Så find et andet fornuftigt og ikke destruktivt arbejde!

Men nej, det giver slet ikke de problemer, for det skal være Energinet.DK der skal opkræve afgiften, og den skal være der lige meget om det er dansk eller østeuropæisk produceret strøm - dog højere hvis der er større forurening. Vi har den tekniske løsning til dette - det er blot et spørgsmål om at turde bruge den.

Men vigtigste skridt er selvfølgelig at vi sparer på strømmen!

Med venlig hilsen

Ole Stein

 • 0
 • 0

Godt med en frisk tone i debatten, bare vi husker ikke at fornærme dem I ved nok!!

Men nu hører jeg til naivisterne som stadig tror at ing.dk også skal handle om teknik engang imellem, så ikke det hele kommer til at handle om at at hvis bare danskerne betaler noget mere i skatter og afgifter så kan vi nok redde verden.

Jeg ser 2 hoverårsager til det øgede kulforbrug. Derfor et par banale spørgsmål:

Den ene årsag er at det lykkedes os af få Barsebäck lukket så man blev nødt til at flytte produktionen fra CO2-neutral svensk atomkraft til danske kulfyrede værker med øget CO2-udledning til følge. Hvis vi tænker på miljøministerens kampagne "1 ton mindre" CO2 for hver dansker: Hvor meget er det så vi kunne opnå øjeblikkeligt, hvis vi købte Barsebäck værket og tændte op under atomerne igen? 100 eller 200 kg eller mere?

Den anden er at Danmark praler af at have verdens største andel af vindkraft i sin elforsyning. Men vindkraft kan ikke reguleres fuldstændigt efter nettets behov, det kan derimod kraftværker der bruger olie, kul eller naturgas. På den måde bliver kulkraft vindkraftens følgesvend, jo mere vindkraft vi bygger, jo mere kul kommer vi til at bruge, fordi de matcher hinanden. Har vi andet valg på kort sigt end at bruge kul eller naturgas hvis vi vil undgå kostbare havarier i elforsyningen pga. vindkraften?

 • 0
 • 0

Godt indlæg, Ole. Det er svært at være uenig.

Jens, jeg har andet steds reklameret lidt for Airtricitys vision, om et HVDC net, så vindmøllestrøm (og ikke-vindmøllestørm) nemmere kan flyttes mellem møllerne og forbrugerne. Dette vil betyde at behovet for regulerkraft vil falde drastisk, samtidig med at den ujævne produktion vil jævnes noget ud, da det som oftest blæser et eller andet sted i Europa.

http://www.airtricity.ie/ireland/wind_farm... Alt andet til side. Hvis vi ønsker at nedbringe CO2 udslippet (og anden forurening) så er vi nød til at overordnet at indrette afgiftssystemet sådan at kilderne til forurening rammes. Det betyder at afgifterne skal indrettes så de rammer olie, gas og kul, uanset hvad det brues til, hvis de skal have en betydning og ikke kun virke som indtægt for staten...

 • 0
 • 0

Nogle gange har man på fornemmelsen, at nogle i denne debat er bevidst naive, så man kan fremstå som "den eneste hellige", og "de andre" - især politikere - fremstår som kyniske ødelæggere af vor klode. - Således f.eks. foregående indlæg:

Alt andet til side. Hvis vi ønsker at nedbringe CO2 udslippet (og anden forurening) så er vi nød til at overordnet at indrette afgiftssystemet sådan at kilderne til forurening rammes.<<

Det er da åbenbart rigtigt - og virker tilmed enkelt - altså lige indtil vi begynder at tænke over, hvem "vi" er. Hvis forureningen, fynboerne udledede, kun skadede fynboerne, da kunne de sikkert hurtigt blive enige, men hvad, når kineserne og afrikanerne skal med? Det er f.eks. allerede erkendt, at Kyotoaftalen har øget CO2-udslippet. Grunden er i hovedsagen, at CO2-udslippende grovindustri er lagt til områder, der ikke er med i Kyoto. F.eks var Kina for få år siden verden største importør af cement, medens de i dag eksporterer. For kineserne er der ingen argument for at spare energi ved varmegenvinding, hvorfor de bruger dobbelt så meget energi, som i DK (jævnfør det nylige opslag om, at dansk industri er verdens mest energieffektive), og desuden er selve flytningen og opbygningen af denne industri i udviklingslande stærkt enerigkrævende. Hvis man skal ramme den slags verdensomspændende produktion - som jo også omfatter luftfart og skibsfart - så skal de samme afgifter omfatte alle lande - også ulande med en indkomst på 1$ om dagen. - Hvordan ville det blive godtaget?

I mine mest pessimistiske øjeblikke er jeg klar til at hævde, at de, der mest saboterer en positiv udvikling mht. at nedsætte verdens resurseforbrug, er de selvretfærdige "miljøfolk".

 • 0
 • 0

Når f.eks. Ole Stein skriver:

(selvom det jo er grotesk at Norge kører deres vandkraft mens vi har overskud af strøm, således at de mangler strøm når vinteren står for døren...) << så er er det mest sandsynligt et utryk for, at han i højere grad vil retfærdiggøre sig selv, end at han vil hjælpe til en løsning af problemet.

Hvis vi kun skulle bruge vores vandkraft, når der var brug for den - altså i betydningen som en lagringskraft til suplering af vindkraft og variende forbrug - da skulle vi i hvert fald lægge mindst hele Hardangervidda under vand som et højdebassing - og i den sammenhæng er det værd at nævne, at det er miljøværnere, der har stoppet videre udbygning af vandkraft her i landet. - Dette gælder især udbygningen af større damme og kunstige søer til magasiner.

Når nogle tror, det er så enkelt at udbygge overføringslinier, så kan jeg bare nævne, at for nogle uger siden, da skybrud øgede elproduktionen her i syd, var prisen her lokalt nede på 3 øre, medens den stadig var over 30 øre i midtnorge, fordi vi ikke engang har gode nok overføringslinier indenlands. - Og det er det jo også ikke mindst pga. miljøværnerne, der ikke vil have kraftlinier over de "uberørte" fjeldområder.

Peder Wirstad, Norge

 • 0
 • 0

Et par hurtige.

Jeg er ikke ude på at retfærdiggøre mid selv, men mener at løsningen må være at der sker mere samspil Norge, Sverige og Danmark sammen - og engang også hele EU, således at strømmen produceres og lagres hvor det er mest forsvarligt.

Jeg har ikke kendskab nok til om Norges resevoire af vandkraft ikke skulle kunne dække strømforbruget når der ingen vind er, men de kan i hvert fald supplere, og det er forkasteligt at bruge vandet når der er overskudsstrøm af vind i Danmark - blot fordi det er billigere at bruge vandet. Det er den slags der skaber problemerne.

Og nej, selvfølgelig skal vandresevoirene ikke udviddes uden videre, da det har store miljømæssige konsekvenser at lave dæmninger og resevoire. Men da mange områder i Norge ligger øde hen uden befolkning og i områder hvor beplantning er sparsom, og alternativet hedder forurening med fossile brændsler, så er det måske ikke så dårlig en ide alligevel. Det er helt sikkert bedre end at bygge et resevoir i et tæt befolket land.

At Norge ikke har gode overføringslinier er jo også sørgeligt idet det er nødvendigt for at kunne lave det system jeg henfører til. Hvis der er meget vandkraft i disse områder, så er det jo klart at nettet skal udbygges - miljømæssigt vil det give en mindre gene, men alternativet er igen forurening med fossile brændsler. Og mon ikke man skulle tro Norge havde råd til at bruge lidt af oliepengene på den slags :).

Mvh.

Ole Stein

 • 0
 • 0

Vi må jo desværre indrømme at de fleste miljøfolk også er ret så naive at de altid tror på det bedste i folk - uden at fornærme nogen.

Det bevirkede også at da Kyoto protokollen kom, så klappede alle i hænderne for så var verdens CO2 problem løst - for alle var jo ærlige og ville arbejde for et bedre miljø.

Men allerede fra dag et var der nogle folk der sagde: "verdens største tilladte koruptions program".

Og i dag kan man jo allerede se hvordan man sælger CO2 kvoter til een kunde, og til en anden kunde og sørme også til en tredie kunde...3 gange CO2 reduktioner på verdensplan - altså på papiret - men kun een gang i virkeligheden.

CO2 forbruget kommer ikke ned med Kyoto - tværtimod. Når der kommer rigtig gode penge i det, så sker der så meget fusk og svindel med det at det ville kræve verdens største overvågningsorgan at holde styr på det - og det vil stadig være umuligt.

Blomberg har jo desværre ret i at vi får mere miljø for pengene ved at satse dem i udlandet - Men hvis vi kan vise andre lande at man KAN have energi uden CO2 udledning, så kan vi eksportere denne viden og teknik og så vil det have endnu større virkning. Møllerne er jo et godt eksempel herop (indtil Auken desværre kom med forslaget om ny afregningsform, som den efterfølgende regering tog til sig).

Og så lige til sidst. Ja der skal afgift på al strøm der kommer fra forurende kilder - også udlandet, og endda endnu mere her hvis det kommer fra dårlige kraftanlæg. Hvorfor skulle vi gå på kompromis med vort liv for andres pengepung?

Mvh. Ole Stein

 • 0
 • 0

Nogle gange har man på fornemmelsen, at nogle i denne debat er bevidst naive, så man kan fremstå som "den eneste hellige", og "de andre" - især politikere - fremstår som kyniske ødelæggere af vor klode. - Således f.eks. foregående indlæg:

Alt andet til side. Hvis vi ønsker at nedbringe CO2 udslippet (og anden forurening) så er vi nød til at overordnet at indrette afgiftssystemet sådan at kilderne til forurening rammes.<<

Det er da åbenbart rigtigt - og virker tilmed enkelt - altså lige indtil vi begynder at tænke over, hvem "vi" er. Hvis forureningen, fynboerne udledede, kun skadede fynboerne, da kunne de sikkert hurtigt blive enige, men hvad, når kineserne og afrikanerne skal med? Det er f.eks. allerede erkendt, at Kyotoaftalen har øget CO2-udslippet. Grunden er i hovedsagen, at CO2-udslippende grovindustri er lagt til områder, der ikke er med i Kyoto. F.eks var Kina for få år siden verden største importør af cement, medens de i dag eksporterer. For kineserne er der ingen argument for at spare energi ved varmegenvinding, hvorfor de bruger dobbelt så meget energi, som i DK (jævnfør det nylige opslag om, at dansk industri er verdens mest energieffektive), og desuden er selve flytningen og opbygningen af denne industri i udviklingslande stærkt enerigkrævende. Hvis man skal ramme den slags verdensomspændende produktion - som jo også omfatter luftfart og skibsfart - så skal de samme afgifter omfatte alle lande - også ulande med en indkomst på 1$ om dagen. - Hvordan ville det blive godtaget?

I mine mest pessimistiske øjeblikke er jeg klar til at hævde, at de, der mest saboterer en positiv udvikling mht. at nedsætte verdens resurseforbrug, er de selvretfærdige "miljøfolk".

 • Når jeg ser bort fra dine insinuerende kommentarer, så tror jeg du skulle læse det du citerer mig for, en gang til, for du har vist ikke forstået det. Men jeg skal gerne klarificere det: Jeg forsøger at beskrive det princip som overordnet bør være gældene for udformningen af afgiftssystemet på el.

 • "Vi" er det danske samfund. Vi kan derfor ikke bestemme over resten af verden, hvorfor vi er nød til at nøjes med at feje for egen dør, selvom resten af verden så også får glæde heraf. Hvis vi skal vente på resten af verden, så har vi ikke travlt...

 • Denne debat handler om afgifter på kul (samt olie og gas) kontra afgifter på el, som jeg har forstået det.

 • Miljøfolkene har lært at det er bedre at opsætte vindmøller i naturen, end at udlede mere co2. De kan vel også lære at for at kunne få mere vindenergi i nettet er vi nød til at kunne distribuere den mellem produktions stederne og der hvor den forbruges. Dummere er dine miljøfolk jo heller ikke ;-)

 • 0
 • 0

Synes egentlig Martin Sørensens indlæg er okay. Jeg er bare bange for at det ikke fører til noget som helst. Princippet er dog iorden. Hvis vi ser på England, så havde de gode tider i 90´erne. De var eksportører af olie/gas. Men idag er deres produktion ikke nok til at imødekomme deres eget forbrug og de er derfor nødt til at importere olie og gas med deraf følgende dårlig effekt på deres betalingsbalance. De sørgede ikke for deres egen energiforsyning i fremtiden.

Danmark bør prøve at undgå den samme fejl som England har lavet.

 • 0
 • 0

Som jeg bemærkede ovenfor så er udtrykket "kulsvin" ikke noget noget jeg forventer af "ing.dk", det vil jeg synes at man skal overlade til "Information" og lign. ligesom ønsker om at løse verdens problemer ved at lade danskerne betale større afgifter.

Til Troels Halken som behændigt undgår at svare på mine spørgsmål: Jo, det kan være en god ide at distribuere vindmøllestrøm over lange afstande som jævnstrøm, hvis vi forbinder Spanien, Orkneyøerne, Rusland osv. så blæser det formentlig altid et eller andet sted, måske får man også derved et mere retvisende billede af vindmøllernes kapacitet.

Men det går i stik modsat retning af vindmølleromantikere som Martin Sørensen ovenfor der drømmer om at vindmøllerne skal tæt stå på frobrugerne og de store aktører sættes ud af spillet.

Debatten bør minde os om at der er en ting vi bør huske når det drejer sig om energiforsyning: Teknikerne skal tilstræbe at bygge så robuste systemer at de kan tåle at blive administreret af politikere og embedsmænd der ikke aner det fjerneste om det de beskæftiger sig med.

Følgende eksempel for nogle år siden er muligvis sandt: I en kedel på et kraftvarmeværk brænder 2 flammer, en gasflamme og en olieflamme, administrativt og afgiftsmæssigt laver gasflammen el og olieflammen laver varme. Dette kunne være en joke, men for de der skulle tilpasse styresystemer efter det og stå for den daglige drift har der bestemt ikke været noget at grine af.

På samme måde gælder det sikkert også idag at vi langt bedre kunne tilgodese miljøet og reducere energiforbrug og udledninger, hvis ikke love og regler og underlige afgifter forhindrede det.

Derfor tror jeg ikke det skal handle om at beskatte kul, i stedet skal vi tænke på at vi igennem 50 år frem til år 2000 løbende foretog store og fornuftige investeringer i vor energiforsyning som gav den fornødne robusthed. Det er vi nok igang med at sætte over styr i de senere år så mon ikke der inden længe skal tænkes på et par nye kul- eller gaskraftværker inden de gamle er slidt helt ned?

 • 0
 • 0

Hvis vi ser på England, så havde de gode tider i 90´erne. De var eksportører af olie/gas. Men idag er deres produktion ikke nok til at imødekomme deres eget forbrug og de er derfor nødt til at importere olie og gas med deraf følgende dårlig effekt på deres betalingsbalance. De sørgede ikke for deres egen energiforsyning i fremtiden.

Det kunne jo også skyldes at stort set alle kulminer i England lukkede efter de politiske uroligheder i 1980'erne.

In 1984, under the leadership of Arthur Scargill, a Marxist, the NUM went on strike in response to the decision by the National Coal Board to close twenty allegedly uneconomic pits. The strike lasted a full year, during which there were violent clashes between police and miners, before workers were forced back to work without a deal and was an era-defining moment in British politics. The British coal-mining industry never recovered. Today there are very few mines still left and it is alleged by some that it is only a matter of time before they too are closed.

 • 0
 • 0
 • Når jeg ser bort fra dine insinuerende kommentarer, så tror jeg du skulle læse det du citerer mig for, en gang til, for du har vist ikke forstået det. Men jeg skal gerne klarificere det: Jeg forsøger at beskrive det princip som overordnet bør være gældene for udformningen af afgiftssystemet på el.

 • "Vi" er det danske samfund. Vi kan derfor ikke bestemme over resten af verden, hvorfor vi er nød til at nøjes med at feje for egen dør, selvom resten af verden så også får glæde heraf. Hvis vi skal vente på resten af verden, så har vi ikke travlt...

 • Denne debat handler om afgifter på kul (samt olie og gas) kontra afgifter på el, som jeg har forstået det.

Som jeg beskrev, så er det ikke noget problem for et lille land som Danmark at nedsætte CO2-udslippet . Det ser bare ud til, at det eneste resultat er, at det øges med nær det dobbelte andre steder. (At begrænse diskussionen til at gælde udslippet i Danmark uden hensyn til det globale resultat er jo åbenbart meningsløst - og for øvrigt heller ikke nødvendig pga. kvotesystemet)

Analogt med paradokset, at USA er det eneste store land - hvis vi regner EU som et land - der har reduseret sit udslip, så ser det ud som om, den eneste farbare vej at redusere det globale udslip er, at udvikle ny teknologi - samt at det, at redusere sit firmas og sit personlige CO2-udslip, bliver en positiv identitetsskaber - er den eneste effektive vej frem. Det vil ikke gå så stærkt, som vi gerne skulle ønske, men alle de mislykkede planøkonomiske "store skridt fremmad" og erfaringerne med Kyoto og kvotesystemet har vist os, at moralisering og straf ikke kan forandre meget i store sammenhænge. - Som en klog mand har sagt det: Alverdens moralpredikener og trudsler om fortabelse har ikke kunnet ændre kjolelængden med en eneste cm. - Moden kan forandre den med en halv meter på et år.

Og hvad er moden? Jo, en slags kollektiv opfattelse af, hvad der er fremgang og fremtiden - og positivt i andres øjne.

 • 0
 • 0

http://www.tu.no/energi/article109704.ece

Fra det norske søsterblad.

Desuden er den seneste nyhed nu, at næsten alle norske vindmøller er lukket, fordi de er lavet af Bonus/Siemens, og man kender ikke årsagen til sammenbruddet af tårnet på en sådan mølle i Nordamerika.

Begge dele en påmindelse om, at man må skynde sig langsomt i al udvikling, og at det altid er lettere at stå på sidelinien og latterliggøre spillerne, end det er selv at være spiller.

 • 0
 • 0

Jeg mener, at det faktisk var kul-energi, artiklen handlede om.... Jeg vil derfor minde om, at DK faktisk var længst fremme med effektivisering af kulkraftværker, og vi kunne derfor gavne verden mest ved at formidle (og evt. bygge) effektive kulkraftværker til de lande, der VIL benytte kul i voksende omfang (Kina, Indien, m.fl.). Om vi har mere eller mindre vindkraft i DK er til sammenligning helt uden betydning. Men vores føring også her kan vel bringe vindkraftens el-dækning i verden fra ca. 0,2% op til måske 8-10% om 20-40 år. Det vigtigste er dog, at alle industrialiserede lande erstatter så meget kul, olie og gas som muligt med moderne kernekraft. - Og i den forbindelse er det naturligvis helt uden betydning, om DK har nul, to eller fire KK-værker i drift om tyve år. Men politisk har vi pligt til at formidle viden om alt dette til så mange lande som muligt.

 • 0
 • 0

Adgangen til møllerne er lukket, de producerer fortsat strøm.

Poul-Henning

Helt korrekt Poul-Henning, hvilket jeg nu kan se ved at læse ing.dk.

Jeg kendte imidlertid historien fra en nyhedsudsendelse her i morges, hvor det lød: "Alle vindmølleparker i Norge er stengt pga. at en dansk vindmølle af samme fabrikat er styrtet sammen i Amerika og har dræbt og skadet flere mennesker."

Den fremstilling er jo ikke direkte fejl, men den har jo et vist "spind", som meget godt kan skyldes, at modstanden mod "visuel forurening" af den norske "ødemark" er meget stor - så også modstanden mod kraftlinier, vindmøller og vandkraftanlæg.

 • 0
 • 0

Igen er der snak om atomkraft som løsning - dog ikke direkte positivt, hvilket kun er godt for: Enhver der har en anelse forstand på energiforsyning ved at et atomkraftværk ikke bygger sig selv på en måned eller 2. Det tager mange år at bygge et sådanne anlæg, hvorfor det ingen effekt vil have i landet de næste 10 år. For det andet, så er der stadig nogle der tror at atomenergi er vedvarende energi??? Atomenergi kommer fra uran som er et fossilt brændsel hvilket betyder at det ikke er uudtømmeligt (blot hvis nogen stadig skulle være i tvivl!). Med nuværende forbrug er der uran til omkring 30-50år på verdensplan. Fordobler vi forbruget har vi nok til 15-25år, dvs. vort nye anlæg kan køre imellem 5 og 15år. Hvem snakkede om spild af penge og uforsvarlig energipolitik? Ole Stein

At der går 5-6 år med at bygge et atomkraft er ikke noget problem - det er alene et spørgsmål om planlægning. Tilgengæld producerer det så 20-30 gange mere end det, som hele Horns Rev vindmølleparken burde gøre efter beregningerne - og leverer strøm i jævnt forløb - både om natten og når blæser under 4 m/s og i orkan. Du må vist have misforstået ligt m.h.t. uran - der er rigeligt uran til efter næste istid - det er et spørgsmål om pris. Alene i havet er der ca. 1500 gange så meget som på landjorden - det kan udvindes til 10 gange prisen i dag. Og så overser du vist at fremtidens brændstog hedder thorium, som findes i meget store mængder. Ingen problem med brændslet - der er nok til efter kullene er sluppet op. Hvor længe skal vi blive ved med at køre rundt i de samme fraser, som for længst er tilbagevist? Det er ikke interessant.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Jens:

Jeg siger det lige igen. Kernekraft flyver bare ikke i DK, så at sige at det er et alternativ er rent teoretisk, da ingen regering i praksis vil gennemføre det. Derfor betyder lukningen af Barsebäck at den el der kom derfra skal findes et andet sted. Både ved at opsætte flere vindmøller, såvel som at lade kulkraftværkerne køre mere. Det viser at i politikernes øjne er fission mere farligt end CO2.

Hvad Martin Sørensen drømmer om, skal jeg ikke kunne sige, og ud fra hvad du skriver om det, så er jeg heller ikke specielt interesseret, da det lyder ret naivt.

Hvad du så ikke har nævn om kedlerne, er at når vindmøllerne kører for fuld drøn en kold vinternat, så gør kraftvarmeværkerne det samme, da de skal lave varme, hvilket betyder at begge producerer el. Overskudsel fra f.eks. vindmøller må ikke bruges til varme, hvorfor vi i stedet sælger den til 3-4 øre pr. kht, mens vi betaler væsentligt mere for den samme effekt i varme. At systemet ikke er smart indrettet kan vi godt blive enige om.

Kulkraft og kernekraft er ikke det samme som regulerkraft, pga. langsomligheden i start/stop. Derfor kører de store værker som grundlast i nettet og bruges til at jævne større variationer ud med. Decentrale kraftvarmeværker er noget nemmere at have med at gøre. Det handler altså om fleksibilitet.

El og fjernvarme hænger altså sammen i produktionsleddet og den helhed er man nød til at bygge ind i reglerne.

Samtidig kunne vi sætte afgift på nye gas/olie/kul fyrede el/varmeværker, og bruge pengene på biomassefyrede værker.

Kan vi transportere store mængder strøm på tværs af europa, kan andre lande også få større andel af vindkraft og derigennem bliver initiativet pan-europæisk. Det burde da batte et eller andet sted på CO2 regnskabet.

Kan vi yderligere få forbruget jævnet ud, bla. gennem de såkaldte intelligente el-målere, vil det betyde at forbrugskurven får mindre udsving.

Der er sikkert flere tiltag. Topsoe og Dong kunne jo udbyde brændselsceller til dem med naturgas. Så kan naturgasfyret ikke bare lave varme, men også strøm, som kan sendes tilbage i nettet, og som kan reguleres ret hurtigt.

Salgssiden for større producenter er liberaliseret, det bør også ske for f.eks. brændselsceller/solceller o.l. i privat eje, og ske i realtid, da disse anlæg kan reagere hurtigt.

---snip---

Jeg tror ikke at man skal lede efter en løsning som kan det hele. I stedet skal indse at fremtiden kommer til at indeholde en blanding af store og små enheder.

Jo mere effekt man kan importere og eksportere, jo mindre betyder en lokal over/underproduktion og -forbrug.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten