Eksperter om klimarapport: Værktøjskassen er propfyldt til politikerne

Der mangler kun politikerne, når Danmark skal kvitte afhængigheden af fossile brændstoffer, lyder det fra flere energieksperter.

I dag offentliggjorde klimakommissionen sin rapport med anbefalinger til, hvordan Danmark bliver fri fra fossile brændsler. Men selvom rapporten blev kaldt en revolution af formanden Kathrine Richardson, så er der ikke meget nyt i rapporten.

»Det, jeg læser ud af den, ligger ikke milevidt fra, hvad man har set andre stedet fra IDA, teknologirådet og Energinet.dk. Der er ikke mange i sektoren, der bliver chokerede over det her, og det er positivt,« siger Hans Henrik Lindboe, der er civilingeniør og partner i Ea Energianalyse.

Ea Energianalyse har lavet nogle af beregningerne til rapporten. Selvom Hans Henrik Lindboe ikke har været direkte involveret understreger han, at han ikke kan udtale sig helt uafhængigt om selve beregningerne.

Han håber, at rapporten kan sætte gang i et nyt langsigtet dansk energiprojekt, hvor Folketinget samler sig, så politikken ikke ændrer sig fra valg til valg.

Værktøjskassen til politikerne er bugnende fuld

På det punkt bakkes han op af Brian Vad Mathiessen fra Institut for Samfundsudvikling og Planlægning på Aalborg Universitet. Han bider mærke i, at mange af punkterne i klimarapporten er set før.

Der er mange teknologier på hylderne, som kan tages ned allerede nu, så udviklingen kan komme i gang, fortæller han.

»Der er en værktøjskasse, der er ved at være bugnende fuld, så nu er det bare at finde ud af, hvad det er for nogle ting, man vil bruge. Der er mange ting, vi kan gå i gang med, og det er vigtigt at gå i gang nu og her, inden vi både skal betale for dyr olie og for at implementere det,« siger Brian Vad Mathiessen.

Han var desuden med til at lave IDAs Klimaplan 2050, der også var et bud på, hvordan Danmark blev uafhængig af fossile brændsler.

Rambøll-direktør: Glem afgift på fossile brændsler

Netop et samlet Folketing bliver vigtigt, hvis udviklingen skal gå i den rigtige retning. Hvis markedskræfterne skal på banen og bære udviklingen, så er det vigtigt, at virksomheder ikke risikerer fejlinvesteringer, fordi rammerne bliver ændret hvert fjerde år. Det fortæller Hanne Christensen, der er direktør for Miljø i Rambøll.

Hun tror ikke på klimakommissionens anbefalinger med at bruge afgifter som et redskab til udviklingen, fordi den danske konkurrenceevne i forvejen er presset.

»Jeg synes politikerne skal i gang med at se på, hvad det koster og betyder for velfærden Men jeg synes, de skal gøre det hurtigt. Jeg synes også, at de skal gå lidt mere biddet med hensyn til statens rolle, så man er helt sikker på, om staten bliver en markedsdriver eller stoppe, når det kommer til grønne indkøb og som ejendomsbesidder,« siger Hanne Christensen.

Hun efterlyser dermed klarhed over, om hvordan den offentlige sektor vil påvirke udviklingen mod et fossiltfrit samfund med sin indkøbspolitik. Blandt andet med kravene til materialer, når byggeopgaver sendes i udbud.

»Jeg synes, det er et godt samleværk, det synes jeg bestemt. Men vi savner lidt helhedstankegang. Man får set på byggeri isoleret set, og vindenergi isoleret set. Det meste vidste vi godt i forvejen, men hvordan får vi videreudbygget det i en helhed?« spørger Hanne Christensen, der er Direktør for Miljø i Rambøll.

Helheden halter også på den internationale bane

Hans Henrik Lindboe hæfter sig ved, at udbygningen af vindkraft er rygraden i anbefalingerne.

Men hvis det danske elnet skal forsynes af vindenergi, så kræver det et stærkt elnet, og store investeringer i nye forbindelser til vores naboer. Han undrer sig derfor over, at der ikke står så meget i rapporten om risikoen for, at udlandet ikke følger vores politik her.

»Hvis man ikke kan blive enig med Tyskland, Sverige og Norge om at investere, hvad så? Hvis Folketinget siger ja tak til Kommissionens anbefalinger, så er den største usikkerhed, om der er international vilje til at koble energisystemerne sammen i regionerne,« siger Hans Henrik Lindboe.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tja, så mangler der jo kun lige et lille nøk!

Er forbrugerne enige med Klimakommissionen og energisektoren?

Det er i sidste ende forbrugerne, der skal betale regningen på den ene eller den anden måde.

Og ja, jeg ved godt, at forbrugerne ikke er en homogen masse, og at både politikere og energisektoren helst så, at vi blot tav og rettede ind.

 • 0
 • 0

Konkrete tiltag til gavn for udkantsområderne 1. Opstil mange store vindmøller på land i stedet for offshore. Vindmøllerne skal være lokalt ejede; de kan være kommunalt ejede eller forbrugerejede, som alle vand- og fjernvarmeværkerne mv. Det vil gøre vindenergi meget billigere end rapportens foretrukne løsning: Havvindmøller. Grøn vindenergi vil koste ca. 35 øre pr. kWh hvor "sort" vindenergi kan koste op til 105 øre/kWh. Rapporten er ikke seriøs i forhold til omkostningerne ved vindenergi. 2. Indfør en udligningsordning for kraftvarmeværkerne, så varme koster det samme for alle, der er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Udligningsordninger er velkendte inden for områder som el, gas, telefon mv., hvor det koster det samme uanset hvor man bor. Man ”straffer” i dag beboerne i talrige mindre bysamfund. De betaler mange steder flere gange mere for varmen end i en større by. Er et udpræget udkantsproblem, som får folk til at forlade de mindre bysamfund. Politisk er det nemt at rette op. 3. I næsten hele Europa (undtagen Danmark og Sverige) bruger man ”feed-in” tariffer, FIT, for at sætte skub i udviklingen indenfor vedvarende energi. FIT skaber med garanterede og differentierede priser grundlaget for nye erhverv og beskæftigelse. Belaster ikke statskassen med en krone. FIT kræver ny lovgivning, og at man skrotter dele af den nuværende energipolitik med særligt fokus på offshore vindenergi og i stedet fremmer decentrale løsninger. Vil især være til gavn for udkantsområderne, som sidder på naturressourcerne sol, vind og biomasse. FIT sikrer, at det bliver nemt at skaffe finansiering, viser erfaringen fra mange lande 4. Med FIT vil udkantsområderne kunne blive til de primære energiproducenter. Der er grundlag for på 10.000 landbrug at opstille biogasanlæg på 200kw; med 6.000 timers årlig driftstid vil el-produktionen blive i størrelsesordenen 12 TWh. Det årlige danske el-forbrug er på ca. 37 TWh. Landbruget bliver mere konkurrencedygtigt med nye indtægter som leverandører af grøn energi med solceller på laderne, vindmøller og gårdbiogas. I Tyskland kan landmændene hente halvdelen af deres indkomst fra energisalg. De nuværende 74 øre pr. kWh sætter ikke gang i gårdbiogassen. Skal sammenlignes med, at man politisk har sikret DONG 105 øre/ kWh til Anholt havvindmøllerne i 50.000 timer. Forsyningen herfra er mere uforudsigelig end fra gårdbiogassen og derfor mindre værd.

 1. Integrering af kraftvarme, vind og sol er den billigste og bedste løsning for at skabe balance i et energisystem, hvor vindmøller dominerer. Vindmøller og kraftvarmeværker skal i fremtiden spille sammen med ned- og opregulering, så man i dage og timer med megen blæst slukker for gasmotorerne og lader vindmøllerne overtage varmeforsyningen. Brugt i varmeforsyningen vil den rene vindmøllestrøm altid være 40 – 50 øre pr. kWh værd. Der er ca. 600 kraftvarmeværker. Med 10 MW el-kedel på hvert er potentialet for nedregulering ca. 6.000 MW eller det dobbelte af den nuværende vindkraft effekt. Investeringen i elkedler er ca. 1.000.000 kr./MW. Varmepumper koster 8 til 15 gange mere.

 2. Styrk den lokale forskning, forsøg og udvikling. De nye energisektorer, som står overfor et kommercielt gennembrud i Danmark er husstandsvindmøller, solceller, gårdbiogas og integrerede systemer. De mindre virksomheder udgør vækstlaget, og beskæftigelsesmulighederne er store. Virksomhederne har brug for sparringspartnere, hjælp til beregninger, netværker, markedsoplysninger og steder til afprøvning og demonstration.

 • 0
 • 0

Som vi har set hidtil, betyder alle de 'grønne' luftkasteller: styrkelse af kulkraft på bekostning af atomkraft. Det er de to eneste reelle arbejdsheste vi har.

Vi ender som det mest CO2 svinende land, og med en høj elpris og lav konkurrenceevne. Altsammen for nogen billige pralerier (=selvindbildning) med at vi er så og så grønne.

 • 0
 • 0

Der er stort behov for at inddrage forbrugerne i ændringen mod en bæredygtig energibalance. Effekten af dette er ikke medtaget i rapporten, der primært baserer sig på mere centrale løsninger på produktionssiden.

Med den allerede indførte nettomåleordning for PV systemer, vil der fra 2012 være incitament for husejerne i at investere i PV systemer til hustagene. Fra 2012 er FIT tariffen nede på 24 €c/kWh i tyskland. Dette betyder at der ved 1,8 kr/kWh vil være basis for en forrentning på 5-7%. Det må herefter forventes at udbredelsen af PV systemer breder sig til Danmark og frem mod 2050 vil det udvikle sig til at være et billigt alternativ for forbrugeren. Samtidig vil PV udgøre en betydelig andel af produktionen og ikke kun et appendix, som antydet i rapporten.

 • 0
 • 0

Raporten er en beskrivelse af den politiske ønsketænkning, at mindre end en promille af jordens befolkning, vil kunne få nogen indflydelse på klimaet ifald de holdt med at fyre, i deres forøvrigt second to none kulkraftværker.

Lomborg har ret. Istedet for at investere i overensstemmelse med rapporten i håbløst dyrt isenkram, skal man istedet bruge pengene til at forske i, hvordan kan man lave billigere energi end det man kan fremstille ved forssilanvendelse.

Alt er i spil solceller, solpaneler, vind og bølgekraft, geothermi,alkoholer og Akraft

 • 0
 • 0

at mindre end en promille af jordens befolkning, vil kunne få nogen indflydelse på klimaet

Der er næppe nogen i udvalget som mener det er den effekt vi skal håbe på. Danmark kan gøre hvad dælen Danmark vil og den direkte påvirkning på globalt plan er umærkelig. Den effekt der imidlertid er, det er at nogen går foran og viser at sådan kan man gøre. Viser at det faktisk kan lade sig gøre og viser at de økonomiske konsekvenser ikke er meget negative, som visse grupper naturligvis siger de er. Derefter vil der lettere kunne samles politisk velvilje overfor sådan en omstilling i resten af verden.

Hvis Danmark så oven i købet samler en masse know-how sammen undervejs så kan det gavne os ret direkte senere.

Alt dette er naturligvis hængt op på at vi kan lave denne omstilling og at det ikke koster os for meget. Om det er realistisk eller ej, det er der sikkert en masse her inde som har stærke uinformerede meninger om. Det vil jeg afholde mig fra at gætte på :-)

 • 0
 • 0

Som vi har set hidtil, betyder alle de 'grønne' luftkasteller: styrkelse af kulkraft på bekostning af atomkraft. Det er de to eneste reelle arbejdsheste vi har. ...

Hej Peter

Fissionsbaseret kernekraft er ikke løsningen - og slet ikke ved nybygning, så længe der ikke er en fiks og færdig kommerciel hurtig formeringsreaktor:

(fra: http://ing.dk/artikel/103500-fakta-om-atom... )

Factsheet 4: Energy security and uranium reserves: http://www.stormsmith.nl/publications/Ener... Citat: "... After about 60 years the world nuclear power system will fall off the ‘Energy Cliff’ – meaning that the nuclear system will consume as much energy as can be generated from the uranium fuel. Whether large and rich new uranium ore deposits will be found or not is unknown. ... Graph 1: Depletion of world known recoverable resources, 2006 - 2076 ... Net energy and the ‘Energy Cliff’ Graph 2: the energy cliff ... Conclusions

Reducing CO2 emissions A new nuclear build in the UK cannot make a significant contribution to reducing UK or global CO2 emissions. Within the lifetime of new nuclear build, sufficiently high grade uranium resources will become severely depleted. ... For more information, please contact: J. W. Storm van Leeuwen Independent Civil Nuclear Consultant Oxford Research Group 51 Plantation Road Oxford, OX2 6JE United Kingdom ..."

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Resear... Citat: "... In April 2005, ORG [Oxford Research Group] was named one of the top 20 think tanks in the UK by The Independent newspaper. It has three programmes; Human Security in the Middle East, Sustainable Security, and Recording the Casualties of Armed Conflict. It is now based in London. ..."

 • 0
 • 0

After about 60 years the world nuclear power system will fall off the ‘Energy Cliff’ – meaning that the nuclear system will consume as much energy as can be generated from the uranium fuel. Whether large and rich new uranium ore deposits will be found or not is unknown. ...

Graph 1: Depletion of world known recoverable resources, 2006 - 2076

Desværre hører man ofte dette vrøvl!

I følge OECD's nyeste tal, se http://www.nea.fr/press/2010/2010-03.html er der masser af uran og mere vil blive fundet i fremtiden.

Det vil endda også kunne udvindes fra kul-aske og havvand hvis prisen stiger lidt. Se: http://www.world-nuclear.org/info/inf75.html

Men det ville selvfølgelig være endnu bedre hvis vi kunne få udviklet nogle Thorium reaktorer idet der så skulle være brændstof nok til at hele verden kan bruge "USA niveau" energi i 100.000 år. Se http://www.wired.com/magazine/2009/12/ff_n...

Mvh Steen

 • 0
 • 0

[quote]

After about 60 years the world nuclear power system will fall off the ‘Energy Cliff’ – meaning that the nuclear system will consume as much energy as can be generated from the uranium fuel. Whether large and rich new uranium ore deposits will be found or not is unknown. ...

Graph 1: Depletion of world known recoverable resources, 2006 - 2076

Desværre hører man ofte dette vrøvl!

I følge OECD's nyeste tal, se http://www.nea.fr/press/2010/2010-03.html er der masser af uran og mere vil blive fundet i fremtiden.

Det vil endda også kunne udvindes fra kul-aske og havvand hvis prisen stiger lidt. Se: http://www.world-nuclear.org/info/inf75.html [/quote]

Den er mindre attraktiv end syntetisk brændstof, solceller og vindmøller.

Men det ville selvfølgelig være endnu bedre hvis vi kunne få udviklet nogle Thorium reaktorer idet der så skulle være brændstof nok til at hele verden kan bruge "USA niveau" energi i 100.000 år. Se http://www.wired.com/magazine/2009/12/ff_n...

Mvh Steen

(fra: http://ing.dk/grupper/kernekraft-i-DK/foru...)

Lidt om thorium:

Th Solves Global Energy Shortage? http://www.treehugger.com/files/2006/10/th... Citat: "...I have the gut feeling that thorium technology is inevitable..."

http://www.thoriumpower.com/

Men:

 1. okt 2008, Norges thorium-atomkraftdrømme er bristet: http://ing.dk/artikel/92171 Citat: "... Der er mange hindringer på vejen til et funktionsdygtigt thorium-atomkraftværk. Først og fremmest findes forekomsterne af thorium i meget forskellige kemiske forbindelser og i uens kornstørrelser, hvilket gør minedriften besværlig. ... Desuden er den nødvendige teknologi slet ikke klar. Det vil tage mindst 30 år, før den bedste udnyttelsesteknik, ADS-reaktorer (acceleratordrevne) kan være klar. ..."

Thorium-udvindningseffektiviteten er endnu ringere end urans.

 • 0
 • 0

Ja, og bestiller vi et Thorium baseret værk - ville vi blive verdensførende!

Det var så ufatteligt morsomt, at høre ministerens kommentar i TV til denne rapport. Med store rullende øjne hørte vi om klima, miljø, biler, isolering, vedvarende energi etc.

Hvordan passer det så sammen med e.g. mine små ønske om at hjælpe til: 1) Min ene bil kan køre på E85 - må jeg købe det? NEJ! 2) Min anden kan køre på biodiesel - - må jeg købe det? NEJ! 3) Kan det betale sig at efterisolere mit hus - 80% er fast afgift! NEJ! 4) Må jeg ligge en solfanger på taget - er fjernvarmekunde! NEJ! 5) Osv.

MEN, skal jeg betal mere i AFGIFTER - JA!

Hvad med at fjerne de tåbelige regler først?

Det kræver hverken eksperter eller fremtidsteknologi... og giver resultater!

 • 0
 • 0

Du må gerne lægge en solfanger på taget, også i et fjernvarmetilsluttet hus.

Det kan fjernvarmeværket ikke forhindre. Jeg ved godt det står skrevet i flere værkers betingelser, men de kan som nævnt ikke forhindre det.

At det så ikke batter noget, er en anden sag. For de samme penge får du 5- 6 gange så meget varme, hvis du investerede i en andel af et centralt solvarmeanlæg, tilsluttet fjernvarmenettet og så fik leveret varmen fra det centrale solvarmeanlæg gennem de eksisterende fjernvarmerør.

 • 0
 • 0

[quote]

After about 60 years the world nuclear power system will fall off the ‘Energy Cliff’ – meaning that the nuclear system will consume as much energy as can be generated from the uranium fuel. Whether large and rich new uranium ore deposits will be found or not is unknown. ...

Graph 1: Depletion of world known recoverable resources, 2006 - 2076

Desværre hører man ofte dette vrøvl!

I følge OECD's nyeste tal, se http://www.nea.fr/press/2010/2010-03.html er der masser af uran og mere vil blive fundet i fremtiden. ... Mvh Steen [/quote]

Hej Steen

Nærlæs følgende:

http://www.nea.fr/press/2010/2010-03.html Citat: "...At 2008 rates of consumption, total identified resources are sufficient for over 100 years of supply...."

Antager uran til 100 års forbrug - med 2008 forbrug.

Så vil en tidobling af verdens fissionsbaserede kernekraftværker betyde, at vi har uran til ca. 10 år !

De byggede fissionsbaserede kernekraftværker kan langt fra tjene sig selv hjem.

-

Og så har vi ikke engang diskuteret affaldsproblemet og sikkerhedsproblemerne.

 • 0
 • 0

Stop nu det vrøvl om A affald. Det farlige højradioaktive forefindes ikke i større mængder end det sikkert kan opbevares på kraftværkets grund så længe man ønsker.

Her i landet, jeg skal ikke udtaler mig om andre lande. Men her er vi holdt op med at feje affald ind "under gulvtæppet". Vi har Kjærgaard plantage og Harboøre tange som skrækscenarier.

Glenn Møller Holst du skulle kontakte dit bykollega Holger Skjerning og få en indføring i begrebet A kraft affald. Jeg kan garantere dig en øjeåbner du sent vil glemme.

 • 0
 • 0

Stop nu det vrøvl om A affald. Det farlige højradioaktive forefindes ikke i større mængder end det sikkert kan opbevares på kraftværkets grund så længe man ønsker.

Her i landet, jeg skal ikke udtaler mig om andre lande. Men her er vi holdt op med at feje affald ind "under gulvtæppet". Vi har Kjærgaard plantage og Harboøre tange som skrækscenarier.

Glenn Møller Holst du skulle kontakte dit bykollega Holger Skjerning og få en indføring i begrebet A kraft affald. Jeg kan garantere dig en øjeåbner du sent vil glemme.

Hej Bjarke

Her er lidt information om hvor store problemer der med at finde en egnet indpakning:

(fra: http://ing.dk/artikel/103529-forskere-slaa... )

 1. okt 2009, Forskere slår alarm: Beholderne til det værste atomskrot korroderer: http://ing.dk/artikel/103529 Citat: "...»Vores opdagelser sår ny tvivl om brugen af kobber til opbevaring af atomkraftaffald. Formodningen om at kun 0,05 meter er nødvendig til opbevaring af atomkraftaffald, er baseret på den eksisterende viden om nuværende kobberprodukter og en [b]tro[/b] på, at vands korrosion af kobber er umulig eller ubetydelig,« skriver forskerne i deres rapport...."

Atomkraftstilhængeres drøm - intet tilsyn?:

 1. maj 2009, Ekspert: Svensk atomaffaldsdepot bliver så sikkert, at der ikke er behov for tilsyn i fremtiden: http://ing.dk/artikel/98645

(Fra: http://ing.dk/artikel/103529-forskere-slaa... )

IAEA (International Atomic Energy Agency): Long-term storage and disposal of spent fuel: http://www.iaea.org/Publications/Magazines... Citat: "... Decay heat falls rather rapidly with time, induced radioactivity decreases more slowly, and most spent-fuel fission products decay to acceptable levels in 300 to 1000 years.* Major isotopes of plutonium, americium, neptunium, iodine, technetium, and uranium daughter products will remain radioactive for several million years. Yet from the standpoint of radiotoxicity, the greatest concern extends over about 10_000 years. ..."

Atomkrafts problemer bedes diskuteret i: http://ing.dk/artikel/103500-fakta-om-atom...

 • 0
 • 0

at mindre end en promille af jordens befolkning, vil kunne få nogen indflydelse på klimaet ifald de holdt med at fyre, i deres forøvrigt second to none kulkraftværker.

I den sammenhæng er det vel mere relevant hvor meget af verdens drivhusgasser vi udleder i DK end hvor mange vi er om det...

 • 0
 • 0

Gleen Møller-Holst:

Så vil en tidobling af verdens fissionsbaserede kernekraftværker betyde, at vi har uran til ca. 10 år !

Kan du ikke regne? Det de skriver er at med de identificerede ressourcer i 2008, kan 2008s reaktorer kører 100 år. Der bliver hele tiden identificeret nye ressourcer netop fordi økonomien heri er bedret grundet de stigende uranpriser!

Hvis du vil regne frem i tiden, så gør det på alle relevante faktorer, også nye fund. Tag dig nu lidt sammen. Eller endnu bedre; lad MIT gøre det for dig.

MIT har netop udgivet deres anbefalinger til USA og deres genstart af deres kerneenergisektor. De anbefaler at fortsætte med en simpel once-through fuel cycle baseret på evolutionære designs af PWR-anlæg, fordi der er mere uran end amerikanerne nogensinde kan bruge og elektricitetsomkostningen bliver kun påvirket yderst marginalt!

http://web.mit.edu/mitei/docs/spotlights/n...

En tidobling af reaktorantallet vil over et århundrede kun medføre en svag prisstigning på elektriciteten.

Der er ingen hokus pokus med nye reaktortyper eller thorium. Bare kendte hyldevarer der kan forbedres løbende.

 • 0
 • 0

Har forsøgt at følge offentliggørelsen af af rapporten idag i medierne, og bortset fra her på ing.dk og så i "Deadline" har den vakt meget begrænset opmærksomhed, og den indeholder da vist heller ikke noget revolutionerende?

Der skulle faktisk kun en enkelt gal muslim til for at de fleste medier glemte den fuldstændig!

 • 0
 • 0

Det kræver hverken eksperter eller fremtidsteknologi... og giver resultater!

Nu er formålet bag Danmarks miljø-fetishcisme jo hverken at gavne miljøet, sikkerhedspolitikken eller forbedre levevilkårene for Danskerne. Det eneste der gælder for politikerne er at øge og fremtidssikre Provenuet samt (især) Væksten i Provenuet!

Ethvert tiltag der mindsker Provenuet er døde på forhånd så fra systemets side vil "indsatsen" mest blive Brownske bevægelser - indkradsnings-systemet er jo allerede højt optimeret i forvejen, så der er farligt at pille for meget ved det.

Sideeffekten er at: Private investeringer i energibesparelser eller alternativer aldrig må kunne betale sig for borgerne - ethvert, per definition uønsket, initiativ vil blive imødegået med kompenserende afgifter.

 • 0
 • 0

Oxford Research Group er en privat anti-nuklear organisation, som har det held at holde til i Oxford. Heldet består deri, at mange vil få den opfattelse, at det drejer sig om universitetet i samme by. I indeværende år har MIT (det er et kendt universitet i USA) udgivet en rapport: The Future of the Nuclear Fuel Cycle: http://web.mit.edu/mitei/docs/spotlights/n...

Heri hedder det bl.a.:

There is no shortage of uranium resources that might constrain future commitments to build new nuclear plants for much of this century at least.

The benefits to resource extension and to waste management of limited recycling in LWRs using mixed oxide fuel as is being done in some countries are minimal.

Scientifically sound methods exist to manage spent nuclear fuel.

I lyset af sætning 2 kommer rapporten med det interessante forslag, at det brugte brændsel opbevares i ca. 100 år, hvorefter vore efterkommere kan oparbejde det og fyre det meste af i fremtidens reaktorer. Det er på en måde det, som tyskerne er i gang med - men de ved det ikke selv endnu!

 • 0
 • 0

Hvorfor er billig/sikker/pålidelig atomkraft fuldstændig udelukket? Er atomkraft bare ikke egnet til det danske infrastruktur, eller er det det evige 70'er frygt for akraft, der stadigvæk spøger? Jeg er ligeglad med, om du er for eller imod akraft, bare jeg kan få et svar på: HVORFOR?

 • 0
 • 0

Hvorfor er billig/sikker/pålidelig atomkraft fuldstændig udelukket?

Det er det bestemt heller ikke, men der er heller ikke nogen der tilbyder det på markedet.

Atomkraft er dyrt, stort, besværligt, oftest forsinket[1] og på alle måder en gumpetung teknologi at arbejde med.

Men hvis det var billigt, sikkert og pålideligt, ville ting se helt anderledes ud.

Poul-Henning

[1] Og hånden på hjertet: I et land hvor vi hverken kan finde ud af at lave et rejsekort eller få et tog til at køre, hvem tiltror du at holde styr på et atomkraftværkprojekt ?

 • 0
 • 0

[quote] Hvorfor er billig/sikker/pålidelig atomkraft fuldstændig udelukket?

Det er det bestemt heller ikke, men der er heller ikke nogen der tilbyder det på markedet.

Atomkraft er dyrt, stort, besværligt, oftest forsinket[1] og på alle måder en gumpetung teknologi at arbejde med.

Men hvis det var billigt, sikkert og pålideligt, ville ting se helt anderledes ud.

Poul-Henning

[1] Og hånden på hjertet: I et land hvor vi hverken kan finde ud af at lave et rejsekort eller få et tog til at køre, hvem tiltror du at holde styr på et atomkraftværkprojekt ? [/quote]

Mon ikke vi skulle lave tallene tale for sig selv?

Anholt Vindmøllepark Kapacitet: 400 MW Effektivitet: 40% Levetid: 25 år Elproduktion pr md: 116.800.000 kWh Lånesum: 10.000.000.000 kr Rentesats: 5% Løbetid: 20 år Terminer: 12 pr år Rentetilskrivninger 12 per år Ydelse pr md: 65.995.573,92 kr Kapitaliseringsomkostninger: 56,50 øre/kWh

Olkiluoto 3 Kapacitet: 1.600 MW Effektivitet: 90% Levetid: 60 år Elproduktion pr md: 1.051.200.000 kWh Lånesum: 35.000.000.000 kr Rentesats: 5% Løbetid: 40 år Terminer: 12 pr år Rentetilskrivninger 12 per år Ydelse pr md: 168.768.810,20 kr Kapitaliseringsomkostninger: 16,05 øre/kWh

 • 0
 • 0

Anholt Vindmøllepark [...] Kan begynde at producere el når den første mølle og kablet til land er på plads.

Olkiluoto 3 [...] Begynder tidligst at producere el 8 år efter byggeriet startede, dvs. mindst fire år forsinket iflg den oprindelige tidsplan. Er allerede rendt mindst 50% over budget.

Hvilken del af "Atomkraft er dyrt, stort, besværligt, oftest forsinket" var det du prøvede at modbevise ?

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Hvis el fra atomkraft er dyrt, så tør jeg da slet ikke tænke på at samfund baseret på el fra vindmøller med et tilskud, så el prisen er langt over markedsprisen. Hvis det er fremtiden, kan det hurtigt blive rentabelt at klistre lidt solceller på taget!

Jeg kan bare ikke se, hvad x-antal mellemstore a-værker ville skade, sammen med vind,sol,biomasse osv.

 • 0
 • 0

Jeg kan bare ikke se, hvad x-antal mellemstore a-værker ville skade, sammen med vind,sol,biomasse osv.

Det er ikke et spørgsmål om "skade" det er handler om hvad de vil koster.

Alt andet lige vil det første atomkraftværk du bygger i Danmark koste omkring 25-50% mere end hvis du bygger det på den anden side grænsen i Sverige eller Tyskland, for de har det nødvendige regulatoriske og uddannelsesmæssige apparat på plads, i Danmark skal vi starte helt forfra med at investerer i og bygge de nødvendige "udenomsværker".

Klimakommissionen nåede til flg konklusion:

Ingen særlige fordele ved atomkraft i Danmark

Klimakommissionen har ikke ønsket at komme med anbefalinger der begrænser de mulige teknologier, men ønsker tværtimod at bevare så mange døre åbne som muligt for, at det fremtidige energisystem kan tilpasses udviklingen i teknologi og ressourcer. Kommissionen har derfor også overvejet, om atomkraft har en rolle i fremtidens energisystem uafhængig af fossile brændsler. Kommissionen er dog kommet til den konklusion, at der ikke er indlysende fordele ved at satse på A-kraft frem for vedvarende energi i Danmark. Det skyldes bl.a., at der ikke er noget der tyder på, at atomkraft skulle være konkurrencedygtigt fx i forhold til havvindmøller, specielt når omkostninger til opbevaring af affald og dekommissionering inkluderes. Atomkraft passer endvidere dårligt ind et system, hvor der er megen fluktuerende energi, som det forventes i et energisystem med en stor andel af vindenergi. Endelig har Klimakommissionen noteret sig, at Danmark ikke har vedligeholdt professionelle kompetencer indenfor A-kraft, hvilket vil betyde, at en satsning på A-kraft vil kræve behov for import af teknologi og know-how og ikke vil bygge på eksisterende kompetencer i dansk erhvervsliv.

Det er sådan set samme konklusion som alle andre der ikke har atomkraft som religion når frem til når de kigger på det.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

[quote] Endelig har Klimakommissionen noteret sig, at Danmark ikke har vedligeholdt professionelle kompetencer indenfor A-kraft, hvilket vil betyde, at en satsning på A-kraft vil kræve behov for import af teknologi og know-how og ikke vil bygge på eksisterende kompetencer i dansk erhvervsliv.

Det er sådan set samme konklusion som alle andre der ikke har atomkraft som religion når frem til når de kigger på det.[/quote]

Jamen selvfølgelig er danske forhold så specielle og afvigende fra alle andre, så den dybe tallerken skal da genopfindes før man kan tage KK i brug.

Bortset fra at der måske er nogle der måtte ønske at genoptage svenskekrigene, så er der vist ikke meget til hinder for at købe svenskerne til at levere de nødvendige kompetencer. Hvis man så samtidig gav studielegater til interesserede danskere til studier på passende institutioner vil det da ikke tage mange år at opbygge den nødvendige national(istiske)e ekspertise.

Det er sådan set nok den konklusion som alle andre der ikke har antiatomkraft som religion når frem til når de kigger på det.

M

 • 0
 • 0

Bortset fra at der måske er nogle der måtte ønske at genoptage svenskekrigene, så er der vist ikke meget til hinder for at købe svenskerne til at levere de nødvendige kompetencer.

Det ville helt sikkert kræve en FN godkendelse i forhold til de forskellige atomtraktater, men den kunne man sikkert godt få i løbet af fem-ti år.

Har du spurgt svenskerne hvad prisen er ? Så vidt jeg husker betales der fast per år + per MWh produceret hvilket er lidt problematisk i forhold til Grundlovens §43 ("Ingen skat kan pålægges...")

Man kunne selvfølgelig lave det Canadisk/Hollandske trick[1] og sælge Elleore til Sverige så de kan bygge og drive et atomkraftværk der til vores fordel.

Men helt ærligt, var det ikke nemmere at spare alt det diplomatiske vinkelskriveri og lade Dong være halv-partner i et svensk atomkraftværk ?

Den eneste forskel det gør er at værket ligger øst for København istedet for vest for København...

Poul-Henning

[1] http://www.canadascapital.gc.ca/bins/ncc_w...

 • 0
 • 0

Det ville helt sikkert kræve en FN godkendelse i forhold til de forskellige atomtraktater, men den kunne man sikkert godt få i løbet af fem-ti år.

Kan du give en henvisning til de traktater der forbyder at købe konsulentbistand til at bygge/drive et akraftværk ?

Det samme gælder iøvrigt det med hvad sådanne svenskere skulle koste.

M

 • 0
 • 0

Det er sådan set samme konklusion som alle andre der ikke har atomkraft som religion når frem til når de kigger på det.

Hvis PHK nu læste det notat fra energistyrelsen, som ligger til grund for klimakommissiones konklusion, ja så vil man opdage et meget lavt niveau.

Økonomien passer ikke og en sammenligning af vind og atom er udelukkende af politiske grunde, idet den sammenligning ikke giver nogen som helst anden forklaring.

At man så heller ikke undersøger atomkraft bla. med atomkraftvarme er jo blot en tydeliggørelse af ligegyldigheden.

Atomkraft er ikke blevet undersøgt reellt, man har skrevet en sludder for en sladder.

Men da der er tale om videnskabelig undersøgelse, så må energistyrelsens notat undergå en sådan vurdering, ditto økonomien.

 • 0
 • 0

[quote]Det ville helt sikkert kræve en FN godkendelse i forhold til de forskellige atomtraktater, men den kunne man sikkert godt få i løbet af fem-ti år.

Kan du give en henvisning til de traktater der forbyder at købe konsulentbistand til at bygge/drive et akraftværk ? [/quote]

Nej den slags kan du købe stort set hvor du vil[1]

Jeg talte om det statslige tilsyn, der overfor FN/IAEA påtager sig ansvaret for sikkerhed og ikkespredning osv.

Jeg har meget svært ved at se at svenskerne kan påtage sig Staten Danmarks ansvar overfor FN, men det er sikkert noget man kan skrive sig ud af i løbet af fem-ti år.

Poul-Henning

[1] Forudsat dit land har ratificeret ikkespredningstraktaten. Du kan også kun sælge sådan know-how til signatarer.

 • 0
 • 0

Har du spurgt svenskerne hvad prisen er ? Så vidt jeg husker betales der fast per år + per MWh produceret hvilket er lidt problematisk i forhold til Grundlovens §43 ("Ingen skat kan pålægges...")

Øh - hvordan er det lige med PSO - det ikke en afgift pålagt uden for finansloven og dermed også uden for grundloven. Så politisk er det vel noget, der tages let på.

 • 0
 • 0

[quote][quote]Det ville helt sikkert kræve en FN godkendelse i forhold til de forskellige atomtraktater, men den kunne man sikkert godt få i løbet af fem-ti år.

Kan du give en henvisning til de traktater der forbyder at købe konsulentbistand til at bygge/drive et akraftværk ? [/quote]

Nej den slags kan du købe stort set hvor du vil[1]

Jeg talte om det statslige tilsyn, der overfor FN/IAEA påtager sig ansvaret for sikkerhed og ikkespredning osv.

Jeg har meget svært ved at se at svenskerne kan påtage sig Staten Danmarks ansvar overfor FN, men det er sikkert noget man kan skrive sig ud af i løbet af fem-ti år.

Poul-Henning

[1] Forudsat dit land har ratificeret ikkespredningstraktaten. Du kan også kun sælge sådan know-how til signatarer.[/quote]

Fint. Taget i betragtning at det tager nogle år at bygge et akraftværk, så tror jeg sagtens at vi kan opbygge det nødvendige bureaukrati med svensk konsulentbistand - ergo er der ikke nogen problemer der og FN behøver derfor ikke at blive indblandet.

M

 • 0
 • 0

Hvis PHK nu læste det notat fra energistyrelsen, som ligger til grund for klimakommissiones konklusion, ja så vil man opdage et meget lavt niveau.

Måske, men jeg tillægger det nu stadig væsentlig mere vægt end de "Vore Ven Atomet" fantasier der kolporteres af prædikanter som dig her på stedet.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Fint. Taget i betragtning at det tager nogle år at bygge et akraftværk, så tror jeg sagtens at vi kan opbygge det nødvendige bureaukrati med svensk konsulentbistand - ergo er der ikke nogen problemer der og FN behøver derfor ikke at blive indblandet.

Ahh, men her misforstår du lige nogle detaljer:

 1. Kontrolorganet skal involveres inden der stikkes en spade i jorden.

 2. Alle lande heromkring har store problemer med at bemande deres kontrolorganer og slet ikke reservekapacitet de kan sælge ud af.

Hvis Folketinget åbnede pengekassen på vid gab idag, ville en realistisk plan derfor se således ud:

2010-2015: Head-Hunt regulatorisk expertise i udlandet og sæt dem til at opbygge den statslige kontrolmyndighed. Disse specialister skal skrive det regulatoriske regelværk for bygning, drift og dekommissionering af atomkraftværker. Det er ikke noget sjovt job og det tager lang tid, for der skal et antal lovændringer og IAEA reviews mv igennem.

2011-2016: Send første hold på ca. 100 danske "nukees" til udlandet for at få en statsbetalt mastergrad i Nuclear Engineering. Forvent at minst 30 falder fra eller bliver head-huntet.

2017-2020: Sponsorer internships i udlandet for ca 50 af dem der stadig er i programmet.

2017-2023: De andre 20 tager en phd + 3 års postdoc på statens regning.

2020: Du kan nu begynde at bemande en internationalt underlødig statslig kontrolmyndighed. Det normale krav er Msc + 10 års industrierfaring, eller Phd + 5 års industrierfaring.

2023: Med de ti af phd'erne der ikke blev headhuntet hjemme igen, kan behandling af byggeplanerne kan begynde for alvor.

2028: Den typiske planlægningsfase på fem år er overstået og spaden kan stikkes i jorden.

2038: Den typiske 10 års konstruktionsfase er overstået og værket kan sættes i drift.

Samlet pris ?

No idea.

Men omkostningen og forsinkelsen er ikke medregnet i de tal atomkraftprædikanterne har i deres frelserbrocurer.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Taget i betragtning at du påstår at du roder med IT, så undrer det mig at du åbenbart ikke kender til parallel processing. Din tidsplan er baseret på "vil ikke" i stedet for "det kan lade sig gøre".

Iøvrigt giver dine påstande ikke megen mening - hvordan kan f.eks. Finland udbygge, sverige og tyskland renovere/udbygge hvis de ikke har mandskab ?

Jeg tvivler stærkt på at bemanding vil være et problem medmindre man tager "yes minister" hatten på.

M

 • 0
 • 0

Taget i betragtning at du påstår at du roder med IT, så undrer det mig at du åbenbart ikke kender til parallel processing. Din tidsplan er baseret på "vil ikke" i stedet for "det kan lade sig gøre".

Hvad ville du køre i parallelt ?

Du kan ikke godkende planerne før du har den regulation de skal opfylde og de folk der skal godkende dem.

Iøvrigt giver dine påstande ikke megen mening - hvordan kan f.eks. Finland udbygge, sverige og tyskland renovere/udbygge hvis de ikke har mandskab ?

Check jobannoncer i de pågældende lande. Det er en af deres helt store bekymringer hvor de skal få expertisen fra. Manglen på regulatorisk materiale har f.eks været i Underhuset tre gange i England i de forløbne tre år.

Jeg tvivler stærkt [...]

Det gør jeg ikke, for jeg gætter ikke kun, jeg har faktisk undersøgt det.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Hvad ville du køre i parallelt ?

Du kan ikke godkende planerne før du har den regulation de skal opfylde og de folk der skal godkende dem.

Det er noget sludder. Hvis vi siger at vi vil efterleve den svenske model, så er regulationen på plads. Teknisk set kunne vi tage den ordret (dvs. på svensk) men selv en oversættelse til dansk vil ikke være en forhindring og da slet ikke opsættende. Vi samarbejder trods alt på mange andre områder med dem, så hvorfor ikke også her ? Selv ikke FN vil kunne indvende noget (bortset lige fra det der med en genoptagelse af svenskekrigene).

Problemet er at du ikke vil dette, så du ignorerer løsningerne.

M

 • 0
 • 0

Det er noget sludder. Hvis vi siger at vi vil efterleve den svenske model, så er regulationen på plads.

Uhm, nej, sådan virker det ikke.

Du er nødt til at rette alt hvad der har med danske forhold til.

F.eks: alt hvad der vedrører procedurer med beredskabet, sundhedsvæsnet, politi og militær.

Geologi/Vandmiljø.

Luftfartsrestriktioner.

osv.

osv.

Jeg har fra en ansat i det engelske "Nuclear Directorate" at fem år er det absolut mindste der kan gøre det og at det ville forudsætte "political rubberstamping of any and all papers you hand them, including the budget".

Prøv at surfe lidt rundt på http://www.nrc.gov/, så får du et indtryk af hvor hårdt reguleret en branche det er vi taler om.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Ja, og ? Danmark har trods alt en vis viden på de områder du nævner, så vi er igen tilbage til "hvad kan det nytte" holdningen. Sæt nu vindmølleindustrien havde haft samme holdning - så ville vi nok ikke være i den situation at til trods for at vi var førende, så bliver vi naturligt overhalet af dem der har væsentlig flere penge til rådighed (og nej, det ville ikke have hjulpet at staten havde pumpet nogle mia i prjektet).

Selv hvis din tidsplan skulle gå hen og være virkelighed, så er der vel kun en ting at sige til det - se for f**** at få fingeren ud. Det er decideret stupidt at noget der åbenlyst vil være et potentiale bliver stoppet på grund af manglende forudseenhed. Specielt når der åbenbart et et eksportpotentiale i en sådan ekspertise.

Beklager meget PHK, men du klamrer dig til halmstrå der ikke holder.

M

 • 0
 • 0

Ja, og ? Danmark har trods alt en vis viden på de områder du nævner, [...]

Jaså ? Hvor ?

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Så mange år siden er det heller ikke at Risø blev nedlagt, eller for den sags skyld uddannelser i sammenhæng. Gætter på at de sagtens kan støves af og tages i brug igen.

M

 • 0
 • 0

Anholt Vindmøllepark [...] Kan begynde at producere el når den første mølle og kablet til land er på plads.

Olkiluoto 3 [...] Begynder tidligst at producere el 8 år efter byggeriet startede, dvs. mindst fire år forsinket iflg den oprindelige tidsplan. Er allerede rendt mindst 50% over budget.

Hvilken del af "Atomkraft er dyrt, stort, besværligt, oftest forsinket" var det du prøvede at modbevise ?

Poul-Henning

PHK, har du kigget på priserne i min beregninger? Anholt, kan, hvis jeg lige må anholde om det, producerer el til 56,50 øre/kWh i kapitaliseringsomkostinger. Oliluoto 3 til 16,05 øre/kWh. Med tillæg af o&m på 7 øre/kWh er vi oppe på 63,50 øre for Anholt, med lagring (1/3 af strømmen som er overløb sælges til Norge og købes når møllerne står stille, prisforskel: 50 øre/kWh) kan tillægges 16,66 øre/kWh og så er vi oppe på 80,16 øre/kWh og med 10 øre o&m er Olkiluoto 3 oppe på 26,05 øre. Jeg håber du kan se forskellen. Ellers kan jeg garantere dig for at elforbrugeren kan.

 • 0
 • 0

[quote] Fint. Taget i betragtning at det tager nogle år at bygge et akraftværk, så tror jeg sagtens at vi kan opbygge det nødvendige bureaukrati med svensk konsulentbistand - ergo er der ikke nogen problemer der og FN behøver derfor ikke at blive indblandet.

Ahh, men her misforstår du lige nogle detaljer:

 1. Kontrolorganet skal involveres inden der stikkes en spade i jorden.

 2. Alle lande heromkring har store problemer med at bemande deres kontrolorganer og slet ikke reservekapacitet de kan sælge ud af.

Hvis Folketinget åbnede pengekassen på vid gab idag, ville en realistisk plan derfor se således ud:

2010-2015: Head-Hunt regulatorisk expertise i udlandet og sæt dem til at opbygge den statslige kontrolmyndighed. Disse specialister skal skrive det regulatoriske regelværk for bygning, drift og dekommissionering af atomkraftværker. Det er ikke noget sjovt job og det tager lang tid, for der skal et antal lovændringer og IAEA reviews mv igennem.

2011-2016: Send første hold på ca. 100 danske "nukees" til udlandet for at få en statsbetalt mastergrad i Nuclear Engineering. Forvent at minst 30 falder fra eller bliver head-huntet.

2017-2020: Sponsorer internships i udlandet for ca 50 af dem der stadig er i programmet.

2017-2023: De andre 20 tager en phd + 3 års postdoc på statens regning.

2020: Du kan nu begynde at bemande en internationalt underlødig statslig kontrolmyndighed. Det normale krav er Msc + 10 års industrierfaring, eller Phd + 5 års industrierfaring.

2023: Med de ti af phd'erne der ikke blev headhuntet hjemme igen, kan behandling af byggeplanerne kan begynde for alvor.

2028: Den typiske planlægningsfase på fem år er overstået og spaden kan stikkes i jorden.

2038: Den typiske 10 års konstruktionsfase er overstået og værket kan sættes i drift.

Samlet pris ?

No idea.

Men omkostningen og forsinkelsen er ikke medregnet i de tal atomkraftprædikanterne har i deres frelserbrocurer.

Poul-Henning [/quote] PHK, Vi har faktisk stadig en (omend grånende) ekspertise fra de gode gamle Risø-dage og den vi mangler kan vi importere, der er ikke så forfærdeligt langt til Sverige. Hvis vi forestillede os Folketinget vedtog en rammelov om anlæggelse af et KK i dag, så forestiller jeg mig en tidsplan ser sådan ud: 2010: Der udarbejdes licitationsrapport 2011: Udbudsrunde og VVM undersøgelse 2012: Spaden stikkes i jorden til et turn-key værk 2018: Dronningen kan klippe den røde snor over.

En byggetid på 6 år er et meget konservativt estimat. Kinserne bygger værker efter vestlig standard på 4 år, så måske skal Hende Majestæt ud med saksen allerede i år 2016. Pris: Garanteret lavere end Olkiluoto 3, men selv med den byggepris får vi meget, meget billig strøm og fjernvarme.

 • 0
 • 0

Jeg må antage at PHK endeligt har accepteret at de tekniske løsninger nu er på plads mht. atomkraft da han nu kun forsvarer sit standpunkt med at vi ikke har de nødvendige bureaukrater til rådighed.

Glædeligt, så er der bare den lille hurdle to overcome.

M

 • 0
 • 0

Det er lidt sjovt at man således pinder omkostninger ud vedr kk, mens andre ting klares med et fingerknips.

HVDC netværk der kan klare vindmøller - no problem. eletriske biler - ladestandere - no problem. do - batterier med fornuftig effekt - no problem.

Problemet er bare at ud af disse scenarier, så er det kun KK der pt kan lade sig gøre - firkantet sagt, så kan KK værker bygges ved siden af de kulfyrede værker de skal erstatte.

Alle andre kræver store investeringer og opfindelse af hidtil ukendt teknologi.

Det der undrer mig så meget er hvorfor folk investerer så megen tro i ukendte ting, Jo, de bliver måske opfundet, men hvornår ?

M

 • 0
 • 0

Hvis vi forestillede os Folketinget vedtog en rammelov om anlæggelse af et KK i dag, så forestiller jeg mig en tidsplan ser sådan ud: [...] 2018: Dronningen kan klippe den røde snor over.

Ja, det gør du vel.

Om ikke andet må man beundre dig for din ukuelige optimisme, stillet overfor fakta der er dine drømme imod.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Det er lidt sjovt at man således pinder omkostninger ud vedr kk, mens andre ting klares med et fingerknips.

HVDC netværk der kan klare vindmøller - no problem.

Forskellen er at atomkraft er en importopgave som ikke vil gavne dansk erhvervsliv når byggeperioden er overstået.

Udvikling af HVDC vil give os den næste store exportsuccess.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Energiprisen er alfa og omega for al idustri der har større maskiner og anlæg

De maskiner der producerer vindmølle dele er nogle energislugere af rang. Plast og metalstøberier forlader landet. Glas skal du jo bare til nabobyen for at spørge hvad der skete med den. Holmegaard ophører med at lave kunstglas og Flasker. Cementindustrien overvejer at flytte. Ølfremstilling er et faldende segment Medicinfremstilling ligeledes Møbelindustrien....alle vore designer møbler, laves i Polen og Vietnam.

Og de elektriske tog kører altså ikke på vindstrøm

Når du forventer at HVDC bliver sagen, uden Akraft i den ene ende, så er kravet til sådanne anlæg at der er aftagere........og dem bliver der færre og færre af, helt ned til få og ingen af inden der er anlagt en meter......for hvis strømmen ikke er billig nok så har alle der kan noget med industri forladt landet.....for de laver ikke drømme men produkter.

Omvendt ville udsigten til at industrien om et antal år kunne får strøm til en konkurence fremmende pris, muligvis kunne få nogle forblive her tilbage.

Men jeg så gerne at der i området lige ved siden af det gamle værk i Barsebäck blev bygget et nyt A kraftværk i svensk regi. Kendskabet er der.Lovgivningen er på plads.kontrollen eksisterer. Transmissionslinierne er der og aftagerne er der(Sjælland og Skåne).

Der er to problemer. Der de danske akraftmodstandere og de svenske aktionærers ønske om profit. Profittens størrelse kan vi kun bestemme nationalt hvilket vil være i overensstemmelse med at man jo allerede tilladeer et statsselskab at operere med fantasipriser, jævnfør Jespers talopstilling højere oppe. Derfor skal vi have et nationalt selskab....hvilket er ret svært at forstå for de fleste

 • 0
 • 0

For de allerfleste virksomheder er energiudgifterne forsvindende, sammenlignet med lønomkostninger.

Der er således ikke enrgiomkostnignerne, der jager virksomhederne ud af landet, men lønniveauet.

 • 0
 • 0

Automat robotanvendende firmaer, så som væverier, sprøjtstøbevirksomheder og procesvarmefirmaer med ovne som Valseværkerne er lønnen bedøvende ligegyldig....spørg Lars Larsen fra Jysk han væver i DK. Her drejer det sig om strømprisen.

Men i manuelvirksomheder som rådgivende ingeniørfirmaer og dataprogrammerende virksomheder kan man få tjenestydelserne for en tiendedel i Indien......hvilket jo også sker.....statsvirksomheden SAS har jo flyttet al sin IT behandling dertil !!!!!

 • 0
 • 0

Alt medvirker, ja, det gør din vinderchance også når du køber dine lottokuponer.

 • eller når du indregner japansk atomkraft som medvirkende til at Asien "buldrer frem" og løber med alle vores arbejdspladser... ;-)
 • 0
 • 0

Automat robotanvendende firmaer, så som væverier, sprøjtstøbevirksomheder og procesvarmefirmaer med ovne som Valseværkerne er lønnen bedøvende ligegyldig....spørg Lars Larsen fra Jysk han væver i DK. Her drejer det sig om strømprisen.

Men i manuelvirksomheder som rådgivende ingeniørfirmaer og dataprogrammerende virksomheder kan man få tjenestydelserne for en tiendedel i Indien......hvilket jo også sker.....statsvirksomheden SAS har jo flyttet al sin IT behandling dertil !!!!!

Fuldstændigt korrekt - og meget vigtigt for at forstå den næste globale udvikling: - Industri vil være automatproduktion - og meget vil flytte tilbage til - forblive i - Vesten. - Som at Europa stadigt har langt den største del af verdens bilproduktion. - Særligt gælder det deleproduktion, mens samleproduktionen endnu ikke har kunnet automatiseres fuld ud og med fordel stadigt kan lægges til lavtlønslande.

Udviklingen vender altså, så servicevirksomhed igen overtages af de fattige.

"Fremtiden er elektrisk" - og selv om moderne teknologi også er meget mere energiøkonomiskt, så vil kraftprisen blive den dominerende parameter i Vestens konkurrenceevne. - Helt klart må det jo også være, fordi transport også direkte - eller indirekte ved syntfuel - skal drives elektrisk.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

......lige en bemærkning til outsourcingeksperten Søren.

Jeg er ikke bekymret for den begavede teknikers arbejdsfremtid her i landet, men for dem som skal konkurrere med deres fysiske og mentale egenskaber indenfor områder der strengt taget kan kaldes ufaglært arbejde Grave med en skovl...fylde data i et spreadsheetprogram.....manuel samlebåndsbetjening. Det er dem som skal kunne bringes til at frembringe varer ved at lære at betjene de rette knapper i et robotanlæg for ellers får vi et rigtigt problem.

 • 0
 • 0

For de allerfleste virksomheder er energiudgifterne forsvindende, sammenlignet med lønomkostninger.

Der er således ikke enrgiomkostnignerne, der jager virksomhederne ud af landet, men lønniveauet

Flemming, du har delvist ret. Men det skyldes primært, at de energitunge virksomheder har forladt landet. Men det tilbageværende er under voldsomt pres og energi er ganske rigtigt bare et stort søm i ligkisten, men bestemt alvorligt.

 • 0
 • 0

[quote] Hvis vi forestillede os Folketinget vedtog en rammelov om anlæggelse af et KK i dag, så forestiller jeg mig en tidsplan ser sådan ud: [...] 2018: Dronningen kan klippe den røde snor over.

Ja, det gør du vel.

Om ikke andet må man beundre dig for din ukuelige optimisme, stillet overfor fakta der er dine drømme imod.

Poul-Henning [/quote] PHK, Er bægret halvt fuldt eller halvt tomt?

 • 0
 • 0

Jeg skal ikke gøre mig klog på økonomien omkring kernekraft, men blot påpege at hverken Tyskland, Frankrig, Spanien eller USA har løst affaldsproblemet. Ingen har et sikkert lager, på 50. år. I Tyskland ser oprydningen i Asse ud til at koste over 2 Mia Euro. Og oprydning i denne forbindelse betyder at man STADIG står med affaldet og ikke ved hvad man skal gøre af det.

Det ville klæde fortalerne ikke at tie det problem ihjel.

Bent.

 • 0
 • 0

Søren Lund:

 • eller når du indregner japansk atomkraft som medvirkende til at Asien "buldrer frem" og løber med alle vores arbejdspladser... ;-)

Om Asien buldrer frem fordi de har kernekraft, eller kernekraft buldrer frem fordi det er Asien er svært at spå om. Men en ting er sikkert: Lav pris og Asien hænger sammen, når det handler om kernekraft.

Fra IAEAs rapport 2009: http://dl.dropbox.com/u/3879038/kernekraft...

 • 0
 • 0

Jeg skal ikke gøre mig klog på økonomien omkring kernekraft, men blot påpege at hverken Tyskland, Frankrig, Spanien eller USA har løst affaldsproblemet. Ingen har et sikkert lager, på 50. år.

Det er fordi det du kalder affald måske slet ikke er affald. Læs MITs raport om brændsel og ikke mindst brugt brændsel. http://web.mit.edu/mitei/docs/spotlights/n...

I Tyskland ser oprydningen i Asse ud til at koste over 2 Mia Euro. Og oprydning i denne forbindelse betyder at man STADIG står med affaldet og ikke ved hvad man skal gøre af det.

Det ville klæde fortalerne ikke at tie det problem ihjel.

Det problem må du adressere til rette ejermand: Den tyske stats forskningsprojekter. Det er meget begrænset hvad der er endt dernede af "affald" fra kommerciel produktion. sådan noget statsautoriseret svineri hører bare den tid til. Herhjemme hældte vi også en masse kemi ud på jorden, særligt klitplantager var populære: nedsivningen var hurtig.

 • 0
 • 0

Eller nærmest paradoksalt, at hver eneste gang der er en debat om reducering af CO2 udslip så er der nogle få personer som fylder debatten med krav om KK selv om de jo godt ved at såfremt beslutningen om opføre KK værker i Dk blev truffet i dag så vil der gå en snes år før det kunne komme i drift . Desuden ville alt blive produceret i udlandet ad vi ikke har nogen viden herom i dansk industri. Selv er jeg 80 år og var , som funktionær på Helssingør værft,, med til at bygge den ene reaktor på Risø. Satsningerne på vedvarende energi ligger der mange danske arbejdspladser i på trods af en regering som satte det meste i stå i 2002 Boe

 • 0
 • 0

Boe Jørgensen:

Eller nærmest paradoksalt, at hver eneste gang der er en debat om reducering af CO2 udslip så er der nogle få personer som fylder debatten med krav om KK selv om de jo godt ved at såfremt beslutningen om opføre KK værker i Dk blev truffet i dag så vil der gå en snes år før det kunne komme i drift . Desuden ville alt blive produceret i udlandet ad vi ikke har nogen viden herom i dansk industri.

Et prototypeværk tager 10 år i Finland, tilsvarende værker tager 6 år Kina. Hvorfor skulle det tage 20 år i Danmark?

De dele i et kernekraft hvor Danmark ikke kan være med et kun en lille del af den samlede opgave. Det er typisk heavy components der er i reaktorhallen. Den store arbejde med at støbning af hele værket og bestykningen af de konventionelle bygninger kan danskere klare ligeså godt som andre. Støbearbejde i stor størrelse har og får vi f.eks. erfaringer med fra vores broer og sænketunneller.

 • 0
 • 0

Et prototypeværk tager 10 år i Finland, tilsvarende værker tager 6 år Kina. Hvorfor skulle det tage 20 år i Danmark?

Fordi Danmark skal bruge omkring 10 år på at opbygge det nødvendige statslige tilsyn så vi kan overholde vores internationale forpligtelser.

Se indlæg ovenfor dateret "29. sep 2010 kl 22:12"

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Jeg skal ikke gøre mig klog på økonomien omkring kernekraft, men blot påpege at hverken Tyskland, Frankrig, Spanien eller USA har løst affaldsproblemet. Ingen har et sikkert lager, på 50. år. I Tyskland ser oprydningen i Asse ud til at koste over 2 Mia Euro. Og oprydning i denne forbindelse betyder at man STADIG står med affaldet og ikke ved hvad man skal gøre af det.

Det ville klæde fortalerne ikke at tie det problem ihjel.

Bent.

Der er ingen fortalere i dette forum der fortier "problemet". Problemet med problemet, er, at der ingen problem er. 95% af det brugte brændsel kan genbruges. De sidste 5% vil efter 200 år være så uskadeligt, at man skal spise koncentreret atomaffald for at blive forgiftet af det. De 5% kan opbevares i rustfri ståltønder i nogle få hundrede år, så er det uskadeligt. Hvor ser du et problem henne?

 • 0
 • 0

Der er ingen fortalere i dette forum der fortier "problemet". Problemet med problemet, er, at der ingen problem er. 95% af det brugte brændsel kan genbruges. De sidste 5% vil efter 200 år være så uskadeligt, at man skal spise koncentreret atomaffald for at blive forgiftet af det. De 5% kan opbevares i rustfri ståltønder i nogle få hundrede år, så er det uskadeligt. Hvor ser du et problem henne?

Lidt udfyldende: Der er dog også lande, der ikke har afgjort, hvorvidt de vil genanvende "affaldet" fra 1.-, 2.- og 3.-generations reaktorer i 4.-generations reaktorer, eller de vil deponere det permanent. Mange tror da, at fordi det endnu ikke er gjort - men at "affaldet " er lagret på kraftværkerne - så er det fordi, man ikke har en løsning - altså at man bare forskyder problemet.

Sagen er imidlertid, at affaldet skal køles i 50 til 100 år, før det kan lagres permanent på en sikker måde. - Derfor er der tid nok, mens det køler ned - også tid til at udvikle kommercielle 4.-generations reaktorer.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

[quote] Et prototypeværk tager 10 år i Finland, tilsvarende værker tager 6 år Kina. Hvorfor skulle det tage 20 år i Danmark?

Fordi Danmark skal bruge omkring 10 år på at opbygge det nødvendige statslige tilsyn så vi kan overholde vores internationale forpligtelser.

Se indlæg ovenfor dateret "29. sep 2010 kl 22:12"

Poul-Henning [/quote] Kære PHK, Vi har ekspertisen fra Risø, vi vil ikke være nødt til at headhunte den slags ekspertise udefra. Desuden er der helt faste protokoller for den slags. Svenskere har dem, finnerne har dem, tyskerne har dem. Der er ikke ret mange kommaer der skal rettes, før vi har en fin dansk protokol. Med et turn-key værk som f.eks. EPR og de medfølgende protokoller fra Finland vil en IAEA godkendelse være en ren formsag. Jeg har ikke hørt om noget KK værk i Europa der ikke kunne komme igang pga regulatoriske og protokolmæssige problemer med IAEA. Påstande om at det skulle tage 10 år er simpelthen FUD.

 • 0
 • 0

[quote] Kære PHK, Vi har ekspertisen fra Risø, vi vil ikke være nødt til at headhunte den slags ekspertise udefra.

Kære Jesper,

Nej vi har ej.

Det kræver omkring 200-250 medarbejdere der ved hvad de har med at gøre, stort set alle der var involveret i Risø med det niveau af viden er gået på pension.

Se f.eks: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/In...

Poul-Henning [/quote] Undskyld PHK, men tror du ikke der skal bare [i]lidt[/i] flere folk til at regulere 10 KK reaktorer end 1-2 som vi taler om i Danmark?

 • 0
 • 0

For i bund og grund er Jesper og PHK næsten enige.

Alting kan lade sig gøre hvis man vil og anvender Jespers fremgangmåde.

Jeg mener ikke at hørt om professor Ølgaards himmelfærd endnu og i min omgangskreds er der også en del pensionerede dernedefra. Men ja der skal nok nye kræfter til at løse en fremtidig indsats.

Men PHK´rygmarvsviden er påvirket af tanken om en flok politikeres reaktioner der nok på enhver tænkelig måde, med navne som Marianne og Johanne, vil trænere enhver beslutning. Så for at vi der kan se en fordel ved Akraft ikke skal blive for skuffede, bereder han os på den politiske måde at dø uønskede ting på. :o)

 • 0
 • 0

Poul-Henning Kamp:

Fordi Danmark skal bruge omkring 10 år på at opbygge det nødvendige statslige tilsyn så vi kan overholde vores internationale forpligtelser.

IAEA siger det erfaringsmæssigt tager [b]nye[/b] lande 10-15 år at nå fra beslutning til indkobling.

Danmark har været hele møllen igennem med 3 reaktorer gennem mere end 50 år!

VI har er efaring med alle livsfaser fra reaktorer: Siting Design Manufacturing and construction Commissioning Operation Decommissioning

Hvert enkelt led kræver en selvstændig lovmæssig bhandling, der er intet problem i at give tilladelse til konstruktion inden der udstedes en tilladelse til at drive værket.

Lad so lige ridse det op: Vi sidder i et land med mere end 50års reaktorerfaring, vi har været igennem alle reaktorenes livsfaser- 3 gange, vi er et veluddannet folk med en fornuftig sikkerhedskultur, vi er nabo til mindst 4 lande med byggeerfaring og relevant regulatorisk erfaring, vi får ingen problemer med at finde et kompetent energiselskab der vil bygge, vi har et statsligt dekommisoneringsseskab med erfaring.

Danmark er vel et af de lande, hvor forudsætningen er allerbedst for nybyggeri af kernekraft! Også snakker du om ca. 28 år! Det er Latterligt.

 • 0
 • 0

Men PHK´rygmarvsviden [...]

Det er faktisk ikke rygmarvsviden, det er data som jeg omhyggeligt har indsamlet, fordi atomprædikanterne konsekvent lader som om det bare er en carport de vil bygge.

Bemandingen på ca 200 personer er det nødvendige tilsynspersonale for at godkende konstruktion, idriftsættelse og sikkerhed på et lands første kommercielle atomkraftværk og kommer fra en kontorchef i Englands atomkrafttilsyn, der var så venlig at bruge en halv times tid på mine spørgsmål.

Risø har altid opereret som videnskabelige reaktorer der ofte er direkte phd-sikre (Triga) og altid har meget lave effekter.

Det kan på ingen måde sammenlignes med, eller extrapoleres til kommerciel elproduktion.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Poul-Henning,

Vil du give os et eksempel på et land med sammenlignelige forudsætninger, hvor de regner med 28 år fra beslutning til indkobling?

 • 0
 • 0

IAEA siger det erfaringsmæssigt tager [b]nye[/b] lande 10-15 år at nå fra beslutning til indkobling.

Ja og hvor gammelt er det lige det estimat er ?

Og hvad er estimatet for lande omfattet af EURATOM ?

Hvis vi havde været i 1950-1960 tidsrammen havde det tal sikkert været relevant.

Danmark har været hele møllen igennem med 3 reaktorer gennem mere end 50 år!

Nej, der var tale om videnskabelige forsøgsreaktorer, papirarbejdet er en helt anden og meget begrænset i forhold til en kommerciel reaktor.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Vil du give os et eksempel på et land med sammenlignelige forudsætninger, hvor de regner med 28 år fra beslutning til indkobling?

Jeg har ikke kendskab til nogen lande under EURATOM der overvejer atomkraft og som ikke allerede har det.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Jeg har ikke kendskab til nogen lande under EURATOM der overvejer atomkraft og som ikke allerede har det.

Vil du så præcisere hvorfor EUROATOM skulle være en forhindring der mindst fordobler tidshorisonten?

 • 0
 • 0

Vil du så præcisere hvorfor EUROATOM skulle være en forhindring der mindst fordobler tidshorisonten?

("EURATOM", ikke noget 'O' midt i)

Kort sagt fordi EURATOM sætter højere krav end IAEA gør og fordi der er mangel på kompetent mandskab med den nødvendige erfaring.

Læs selv mere her:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/euratom...

Poul-Henning

 • 0
 • 0

[quote] Men PHK´rygmarvsviden [...]

Det er faktisk ikke rygmarvsviden, det er data som jeg omhyggeligt har indsamlet, fordi atomprædikanterne konsekvent lader som om det bare er en carport de vil bygge.

Bemandingen på ca 200 personer er det nødvendige tilsynspersonale for at godkende konstruktion, idriftsættelse og sikkerhed på et lands første kommercielle atomkraftværk og kommer fra en kontorchef i Englands atomkrafttilsyn, der var så venlig at bruge en halv times tid på mine spørgsmål.

Risø har altid opereret som videnskabelige reaktorer der ofte er direkte phd-sikre (Triga) og altid har meget lave effekter.

Det kan på ingen måde sammenlignes med, eller extrapoleres til kommerciel elproduktion.

Poul-Henning [/quote] 200 mand? De vil da bare falde hinandens ben! De videnskabelige reaktorer indeholder alle de regulatoriske elementer som et kommercielt værk - uanset størrelse! De nye G III+ værker er med garanti også PHD-sikre, ja, jeg tror ligefrem de er PHK-sikre ;-) . Når man køber et turn-key værk, så køber man også den fornødne ekspertise der skal til fra reaktorleverandøren, anderledes er det ikke.

 • 0
 • 0

200 mand? De vil da bare falde hinandens ben! De videnskabelige reaktorer indeholder alle de regulatoriske elementer som et kommercielt værk [...]

Jeg synes du skulle tage og sætte dig ind i emnet, istedet for at køre den sædvanlige bodegastil.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Jamen så har vi hørt det med. EURATOM er en hindring og ikke en hjælp til etablering af kernekraft! Det skal så være første gang -nogensinde- at den notoriske kernkekraftmodstander Anne Grethe Holmsgaard har modarbejdet en hindring for kernekraft.

Polen der aldrig har drevet en reaktor og er bundet ligesom os af forpligtelser overfor EU og IAEA, regner med at kunne koble deres første kernekraftværk på i 2020.

Government Information Center added the following comment: In connection with the government resolution of January 13, 2009 on starting the work on Polish Nuclear Power Program, at least two nuclear power plants will be built. The work will be conducted simultaneously, and the operation of at least one of these nuclear power plants should be started by 2020. Nuclear power plant construction in Poland does not preclude Polish involvement in similar investments abroad. Government's Plenipotentiary for Polish Nuclear Power Program shall be charged with the coordination and supervision of the measures for the preparation of the regulatory and institutional environment, necessary for the nuclear power plant commissioning in Poland. Responsibility for the plant's construction rests with PGE Polish Energy Group SA. http://www.paa.gov.pl/en/

Polen regner med ca. 11 år, vi skal bruge 17 år mere, selvom vi har erfaring med reaktordrift. Velkommen på bodegaen!

 • 0
 • 0

... Polen der aldrig har drevet en reaktor og er bundet ligesom os af forpligtelser overfor EU og IAEA, regner med at kunne koble deres første kernekraftværk på i 2020. ... Polen regner med ca. 11 år, vi skal bruge 17 år mere, selvom vi har erfaring med reaktordrift. Velkommen på bodegaen!

Hej Lars

De har prøvet at tage tilløb før:

Kig på: http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BBarnowie... Citat: "... The Żarnowiec Nuclear Power Plant (Polish: Elektrownia Jądrowa Żarnowiec) was supposed to be the first nuclear power plant in Poland.[1] Due to changes in the economical and political situation in Poland after 1989, as well as public protests in the late 1980s and early '90s which escalated in the wake of the Chernobyl disaster, the construction was cancelled. ... The design incorporated four VVER-440 pressurized water reactors of Soviet design produced in Škoda factories in Czechoslovakia, rated at 440 MWe each, for a combined power rating of 1600 MWe. The turbines and power generators were to be produced in Poland. An adjacent pumped-storage plant was to act as a load balancer and energy reservoir to ensure continued power delivery during reactor maintenance. ... Completion of the first reactor block with a power rating of 465 MWe was planned for 1989, with the second one following in 1990. On the last day of 1983 [b]the dates were adjusted to[/b] December 1990 and December 1991, respectively. After the Chernobyl disaster in 1986, there were plans to make modifications in order to bring the plant to Western security standards, as well as install reactor automation equipment from Siemens AG. ... Timeline ... December 9, 1972 - The Planning Commission approves the localization of the first Polish nuclear plant in the village of Kartoszyno. Shortly thereafter a research outpost is constructed on the site ... December 17, 1990 - The Council of Ministers initiates the liquidation of the unfinished power plant, set to complete on December 31, 1992 ... After the construction was halted, a large amount of specialized equipment was immediately rendered useless. Most of it, including two of the four reactor vessels, were scrapped. ... After a 2004 earthquake in Kalinigrad, the seismic stability of northern Poland was put in question.[8] ..."

For at citere dig "Polen regner med ca. 11 år" - ovenfor regnes med 19 år uden vestlig kontrolorgan "indblanding" - og de nåede et stykke, før de fandt ud af, at det ikke var en god ide - selv efter overvejelser til at øge sikkerheden til vestlig standard !

Slutdatoen kunne sagtens have været blevet udskudt igen.

 • 0
 • 0

Polen der aldrig har drevet en reaktor og er bundet ligesom os af forpligtelser overfor EU og IAEA, regner med at kunne koble deres første kernekraftværk på i 2020.

Polen startede arbejdet med at opbygge deres tilsyn ved lov af 29 november 2000.

De er allerede to år forsinket, (Se f.eks http://www.reuters.com/article/idUSTRE68D2...) primært på grund af:

 1. Sløvhed i lovgivningsarbejdet. (De er ikke vant til at internationale agenturer siger "det er ikke godt nok" til deres love).

 2. Mangel på expertise i atomkraftværker. (Deres expertise stammer, præcis som Danmark, fra små forskningsreaktorer)

 3. Mangel på certificeret kompetent arbejdskraft. (Der skal mere end en sikkerhedshjelm til før du må støbe beton til en reaktorindeslutning og mere end et kørekort før du må styre en reaktor.)

Med andre ord: præcis de samme opgaver som jeg skrev om ovenfor.

Der er ingen, heller ikke den polske regering, der har nogen tiltro til at forsinkelserne stopper ved 2022, så skal vi sige 2025 i bedste fald ?

Altså 25 år fra man begyndte.

Hvis Folketinget vedtog den nødvendige lovgivning i dette efterår, kan Danmark realistisk forvente at starte et atomkraftværk 25 år senere i 2036.

Det er to år tidligere end jeg forudsage ovenfor.

Det er 18 år senere end dine luftkasteller ovenfor.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Glenn Møller-Holst:

De har prøvet at tage tilløb før:....

Alt kunne lade sig gøre i sovjetisk vasalstat styret med majonetdukker, både at bygge uansvarligt hurtigt, bygge uansvarlige reaktortyper og bygge noget der aldrig ville blive færdigt.

Jeg kan ikke se hvad dine 19 år har med vestlig kernekraft anno 2010 at gøre? Det er uden relevans hvad de lavede af skandaler derovre. Hvis du endelig skal udlede noget fra de 19 år, så er det at 10 af årene gik med indledende fodslæberi fra regeringens side. Først fra 1986 mente de at det var nødvendigt at lovbehandle om de regulatoriske forhold der så skulle være trådt i kraft fra 1990.

 • 0
 • 0

Poul-Henning Kamp

Polen startede arbejdet med at opbygge deres tilsyn ved lov af 29 november 2000.

Nej! De begyndte en lang proces med at gøre deres love EU-kompatible, så de kunne optages fra 2004! Den eksisterende lovgivning levede selvfølgelig ikke op til EUs krav, også er der jo ikke andet at gøre end at reformere. Sådanne reformationer er heller ikke noget du klarer med en enkelt lovændring. Polen var på ingen måde klar til at bygge kernekraftværker med den lovændring i 2000. De har ændret i den lov et utal af gange siden 2000. Se f.eks. http://www.paa.gov.pl/en/?frame=1.2

Det begyndende lovarbejde fra 2000 handlede altså ikke om at bygge kernekraftværker, men om at redefinere roller, kompetencer og ansvar generelt. Atomic law handler om "Activities related to peaceful uses of atomic energy, involving actual and potential exposures to ionizing radiation emitted by artificial radioactive sources, nuclear materials, ionizing radiation generating devices, radioactive waste and spent nuclear fuel;" Altså alt inklusive arbejdsmiljø, forsking, industriel anvendelse og medicinsk anvendelse. Føst i 2005 tænkte polakkerne på at forsøge sig med kernekraftværker igen.

Hvis du mener at det er udslagsgivende at implementere sådanne generelle love, så har vi været klar længe, vi begyndte i 60erne.

Skal vi ikke hellere genbesøge virkeligheden og så acceptere at det regulatoriske arbejde er et område som kernekraftleverandørene hellere end gerne hjælper med hvis de kan sikre sig en kontrakt? De er ikke interesseret i at miste en ordre på sådan et grundlag eller få deres industri ødelagt af dårlig sikkerhedskultur.

 • 0
 • 0

Den europæiske lovgivning på området skal igen ændres, da specielt de franske myndigheder har presset på for at opprioritere sikkerhedsområdet. Det blev vedtaget 2009. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...

Ud over det fornuftige en standardlovgivning gældende for hele EU, så har Frankrig selvfølgelig en stor interesse i at mindske usikkerheden og startomkostningerner for implementeringen af lovgivningen og de regulatoriske nødvendigheder.

Det er fransk politik at tilbyde hjælp i alle faserne fra beslutning til indkobling. Konkret med etableringen af ANFI: http://www.centrovolta.it/landau/content/b... Her siger de 10-15 år

http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloads... Her siger de 7-16 år

Gennemsnittet af gennemsnittet siger da 12 år. Regner vi fra 2011, giver det 2023, altså perfekt timet med plads i de specialist supply chains der skal levere til eventuelle EPR omkring 2020.

Byggede vi 2x2 EPR, så kunne vi have dem løbende klar frem mod 2030.

Sammen med et passende antal møller og en mere moderat biomasseudbygning, kunne vi nå meget længere end de nuværende VE-visioner.

 • 0
 • 0

Elnettet skal ikke laves mere om end hvis vi satser på VE, tværtom vil KK være billigere, fordi der så ikke skal bygges elnet og trafoer til tusindvis af møller. PHK er og har altid argumenteret for "glasset er halvt fyldt" når vi taler KK, intet nyt i det.

 • 0
 • 0

Glenn,

Skal vi ikke lade de professionelle kerneteknologileverandører afgøre den sag? Så kan Poul-Henning koncentrere sig om at være sur-gjort af CO2 på sin blog, han har jo tydeligvis ingen forstand på de her ting og slynger om sig med tal der er væsentlig forskellige fra de professionelles estimeringer.

Angående transmissionsnettet, så bliver udfordringerne mindre med kernekraft. Konkret af tre årsager:

1)Kernekraftens højere korrelation til forbruget. Der skal udveksles færre MWh over færre MW. 2)Højere kapacitetsfaktor: Flere MWh kan leveres over de samme MW. 3)Geografisk placering: Kernekraft skal kobles på 400kV, vindparkernes energi skal først landføres over typisk 150kV.

Det bliver noget af en udfordring at designe et VE-klar grid, der IKKE kan anvendes til kernekraft også. Kernekraften kan nøjes med meget mindre.

Istedet for at opfinde nye grunde til at humlebien ikke kan flyve, kan du så ikke se at få læst på MITs rapport om uranbrændsel?

Tak.

 • 0
 • 0

1)Kernekraftens højere korrelation til forbruget. Der skal udveksles færre MWh over færre MW. 2)Højere kapacitetsfaktor: Flere MWh kan leveres over de samme MW. 3)Geografisk placering: Kernekraft skal kobles på 400kV, vindparkernes energi skal først landføres over typisk 150kV.

Her er lidt grafik der viser behovet for udvekslingskapacitet og handel. http://dl.dropbox.com/u/3879038/Udveksling...

Talene baserer sig på et aktuelt årsforug, hvor forbruget er svagt overdækket af 100% vindkraft eller 100% kernekraft(grundlast).

Bemærk at en stor del af den samhandel vil ske med Norge i fuld konkurrence med tyske havvindmølleparker, hvilket bliver dyrt. Jo mindre der skal handles med Norge og jo mindre det skal ske samtidigt med tyskerne, jo billigere må det blive.

Transmissionskapciteten gælder kun udlandshandlen, der er ikke taget højde for de massive investeringer der skal gøres for at trække strømmen ind fra havmølleparkerne.

Investeringen i landføring af strømmen er fuldstændig som en Hjørring-motorvej: Lav udnyttelsesgrad, uvirksomt til at dække flaskehalse og irrelevant for de fleste.

 • 0
 • 0

A £200billion plan to switch to green energy could cost households an average of £769 a year, it was claimed today. Industry regulator, Ofgem, said a massive construction plan is needed to build new wind farms, power stations, including nuclear, and a modern national grid. The first stage, a £32billion plan to build new pipelines and pylon networks, has been given the go-ahead...

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-13...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten