Eksperter: Kontrollen med nye sundhedsteknologier sejler

De danske myndigheder kan ikke håndtere det væld af nye sundhedsteknologier, der strømmer ud til private og sygehuse i disse år.

Sådan lyder kritikken fra Lægeforeningen, flere sundhedsøkonomer og Psykiatrifonden, der ser med bekymring på kontrollen med f.eks. medicinsk udstyr og sundheds­apps til deprimerede – samt på de samfundsøkonomiske gevinster ved såkaldt telemedicin:

»Der er absolut mangel på kontrol med nye teknologier. Engang havde vi en stærk Sundhedsstyrelse, men nu har man nedlagt den enhed, der vurderede nye sundhedsteknologier,« siger forskningsleder og sundhedsøkonom på Syddansk Universitet Kristian Kidholm.

Medicinsk udstyr fra plastre til hofteproteser og hjerteklapper skal stadig godkendes med et såkaldt CE-sikkerhedscertifikat, der garanterer, at produktet ikke udgør en strålings- eller forgiftningsfare. Men den certificering har de seneste år været under massiv kritik efter en række skandalesager med CE-certificerede brystimplantater, der var kræftfremkaldende, og hofte­proteser, der sendte jernspåner ud i patienternes blodbaner.

Lægemiddelstyrelsen, som står for at kontrollere CE-firmaerne, mener dog, at CE-mærket er blevet stærkere siden skandalesagerne.

»Sammenlignet med for to år siden bliver der virkelig gået til stålet nu. I hele Europa er der strammet op på både lovkrav og inspektioner,« siger enhedschef i Lægemiddelstyrelsen Henrik G. Jensen.

'Stærkt kritisable' apps

Blandt de nye sundhedsteknologier er også ‘medicinske’ apps og spil til smart­phones. Applikationerne lover for eksempel behandling af depression og angst samt forebyggelse af Alzheimers, og nogle apps giver mulighed for selvdiagnosticering.

»Det er en smuk, men naiv tanke, at man kan diagnosticere en psykisk lidelse med en applika­tion,« siger chefpsykolog i Psykiatrifonden Michael Danielsen, der betragter Google Play og Apples App Store som et gråt marked uden kontrol og selv har fundet flere ‘stærkt kritisable’ apps på de to platforme.

Samme kritik kommer fra professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen:

»Det eneste krav til psykiatri- apps er, at de interesserer folk. Man aner ikke, om de hjælper eller skader,« siger han.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen er det svært at kontrollere sundhedsapps, der sælges fra udlandet gennem store virksomheder, men ikke desto mindre har styrelsen netop udsendt en vejledning om emnet:

»Generelt skal man som patient altid drøfte diagnoser og behandling med sin læge og aldrig stole blindt på en app,« siger Henrik G. Jensen.

Telemedicin kan koste dyrt

Hvor sundhedsapps ligger helt uden for den offentlige sundhedssektor, udføres der inden for sektoren hundredvis af forsøg med andre former for digitalt understøttede sundhedsløsninger – også kaldet telemedicin. Men også nogle af dem burde være aflivet i idéfasen, for de kommer aldrig til at blive implementeret i det danske sundhedsvæsen. Det er de simpelthen for dyre til, mener førende sundhedsøkonomer:

»Så længe der ikke er nogen, der ser den videnskabelige evidens for ny, medicinsk teknologi og sundhedsapps efter i sømmene, vil virksomhederne have det alt for nemt,« siger Kristian Kidholm, som bakkes op af Kjeld Møller Pedersen.

Ifølge de to sundhedsøkonomer risikerer man at overvurdere konsekvenserne af gevinsterne ved ny teknologi, der f.eks. i dag skal give 20 procent færre sengepladser på de kommende supersygehuse end på de hospitaler, de afløser.

Sammen med Lægeforeningen frygter de to sundhedsøkonomer, at gevinsterne udebliver, fordi myndighederne ikke har redskaber til at vurdere leverandørernes påstande:

»I forhold til supersygehusene er det dybt problematisk, hvis man kalkulerer med en teknologi, der ikke er klar,« siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

Emner : Medicin