Eksperter: Kontrol med drikkevandet forringes med nye regler

Med sprogbrug som »forenkling,« »direktivnærhed« og »afregulering« er der ifølge flere eksperter og organisationer store forringelser på vej i kravene til det danske drikkevand.

For under disse termer lempes kravene for kontrol af drikkevandet kraftigt. Det fremgår af et udkast til ændringer af to bekendtgørelser fra Miljøstyrelsen – henholdsvis om vandkvalitet og miljømålinger.

Ændringerne træder i kraft den 27. oktober - det vil sige om blot et par uger.

Kontrollen flyttes til fru Jensen

»Jeg må sige, at den her sag ryster mig meget.«

Sådan fortæller tidligere sektionsleder og chefkonsulent ved Hofor Søren Lind. For i de snart forekommende ændringer indgår der store forringelser i kontrollen af det danske drikkevand:

»Det, der er det mest problematiske ved disse ændringer, er, ledningsnetkontrollen er erstattet med fru Jensens taphane.«

Og ganske rigtigt skrives det i udkastet til bekendtgørelserne, at »vandforsyningernes primære kontrolsted for drikkevand flyttes til forbrugerens taphane for at opnå større direktivnærhed.«

Det betyder, at det sted, hvor vandværket skal føre kontrollen i ledningsnettet, flyttes fra ledningsnetkontrollen til den enkelte forbrugers taphane. Her måler man i dag ved indgangen til distriktets ejendomme og ikke blot stikprøver ved enkelte taphaner, som det bliver nu. Og det er ikke godt nok:

»Når du tager prøver ved forbrugernes taphaner, så er det kun den ene forbrugers taphane, det kan være gyldigt for,« siger Søren Lind.

Dertil kommer, at en eventuel kontaminering vil tage meget længere tid at opspore:

»Jeg har ingen idé om, hvorfor de vil lave de her ændringer. Man fjerner ledningsnetkontrollen. Hvis man ved en prøve finder tegn på kontaminering, vil det tage meget længere tid at finde frem til kilden, end det ville, hvis man målte ved indgangen til ejendommene og afgang fra vandværket,« siger han.

Øget bureaukratisering

Ifølge professor emeritus i vandforsyning ved DTU Miljø Erik Arvin vil de nye ændringer på ingen måde forenkle kontrollen af drikkevandet:

»Selv hvis det her bliver gjort for at spare penge, har jeg svært ved at se meningen. For vandværkerne bliver tvunget til at lave en slags ejendomsdatabase, da de i bund og grund kun vil få prøver fra ejendommenes egne ledningsnet. Det vil føre til yderligere bureaukratisering, hvilket i sidste ende vil gøre det dyrere for vandværkerne,« siger Erik Arvin

Unødvendigt

Som sagt gennemføres nogle af ændringerne for at skabe større »direktivnærhed«. Det refererer til EU-direktiv 2015/1787, hvori kvaliteten af det drikkevand, som leveres til forbrugerne, dikteres.

Men det er der ifølge Danske Vandværker slet ikke brug for:

»Miljøstyrelsen har ikke på noget tidspunkt godtgjort, at den danske ordning, som fungerer nu, har været under kritik fra Kommissionens side eller beskyldt for at være direktivstridig. Styrelsen har heller ikke kunnet godtgøre, at andre lande har et måleprogram, der alene er baseret på målinger på forbrugernes taphaner,« skrives der i høringssvaret.

»Vi finder det stærkt kritisabelt.«

Heller ikke hos den frivillige organisation Danva, der arbejder for renere drikkevand, står Miljøstyrelsen til at blive populær. Den forenkling, der tales om, er ifølge brancheorganisationen ikke det resultat, som vil opnås med ændringerne:

»Der gives køb på en struktureret forebyggende indsats, og der reelt ikke er tale om en forenkling. I stedet vil det give anledning til mere besvær for vandselskab, myndighed og forbruger, når der er mistanke om forurening,« står der i høringssvaret.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der må være nogen højere oppe der har besluttet at DK ikke skal hænges ud for flere tilbageskridt og manglende henholden til regulativer, direktiver, domme og andet "godt" fra EU, som der har været/er MEGET af de sidste par år, og lysten til at blive pillet endnu længere ned fra den ALT for høje piedestal må være meget lille, "ikke mere omtale af DK's dårlige opførsel !" ! De fleste politikerene siger konstant at borgerene skal stemme DK tættere på/helt ind i EU, mens politikerene selv NÆGTER at implementerer hvad der kommer fra EU, og imod principperne/reglerne i EU går tilbage på miljøet igen og igen !

 • 0
 • 0

Det virker besynderligt, at man gennemfører en så gennemgribende forringelse af vandkontrollen med et par ugers varsel. Reelt er der tale om an afskaffelse af mulighederne for at afsløre og stoppe en forurening af drikkevandet før problemet er sendt ud til alle forbrugerne gennem længere tid. Kontrol hos fru Jensen : Hvor ofte skal "vandkontrollen" besøge alle landets husstande ? Hvad hvis fru og hr Jensen ikke lige er hjemme, men på arbejde ? Skal vandkontrollen udføres efter normal arbejdstid og i weekenden ?? Det er da det rene van(d)vid ! Min kloge kone synes i øvrigt også, at det er påfaldende at dette haste haste haste-tiltag kommer lige efter omtalen af stigende problemer med sprøjtemiddelrester i drikkevandsboringer, samt omtale af en udbredt praksis med dispenseringer til landbrugets fortsatte anvendelse af ellers forbudte sprøjtemidler.

 • 0
 • 0

Dette har man gjort i Sverige de sidste 30? år. Sikkert i andre lande også. Det er da vandet som kommer ud af hanen vi dricker. Desuden er der vel ikke noget i EU-direktivet som forbyder at man også tager prøver i ledningsnettet? Det var på denne måde man opdagede att bly og kobber lækkede fra vandhanerne og fick bl.a. IKEA til at tvinge leverandørerne til blyfri amaturer

 • 0
 • 0

Når det så viser sig at fru Jensens kontraventil på varmtvandsbeholderen ikke slutter helt tæt, eksploderer kimtal 22. Så skal vi alle koge vandet de næste 4 dage indtil der er analyseret en omprøve fra fru Jensens nabo. -Det vil tandlægen, bageren, slagteren og andre der er afhængige af vand i deres virksomhed sikkert være rigtigt kede af.

Alternativt kan vandforsyningen vælge at få udtaget 2 samtidige prøver. Een hos fru Jensen, og een hos fru Olsen. Og hvis prøven hos fru Olsen er OK kan Vandværket jo dokumenterer at overskridelsen ikke skyldes Vandværket, men det koster og der er kun forbrugerne til at betale..

 • 0
 • 0

Dette har man gjort i Sverige de sidste 30? år. Sikkert i andre lande også.

Der er sikkert en mere lempelig tilgang ved de borgere der har eget vand. Særligt i Sverige. Det er mere EU-regler der af politikere/embedsfolk bøjes, for at skabe forsyningsmonopoler i DK. Evt. for at samle alt i ét selskab der kan "foræres" til de skatteplagede kapitalfonde i skattelylande. Det regel-mastodont der bygges op giver ellers ingen mening. Prøver bør tages ved en koldtvandshane, så tæt på boringen/brønden som muligt. Vandmålere(mange fjernaflæste) vil sammen med vandværkets måler viser ledningstab, som ellers har været minimeret grundet reinvestering i ledningsnet.

Det må være lobby-arbejde fra Danak der må have sørget for dette totalt overflødige ekstra-arbejde. Hvad bliver det næste? Hane-afgift, for hver installerede vandhane i huset? Hver bruger kan jo selv tage en egen prøve hvis man tror blandingsbatteriet skal have skiftet en pakning. Det er nok billigere bare at skifte pakningen, men det ved lov-fuskerne jo ikke noget om.

Om det med at læse direktiver, så er det mere en overfortolkning en "direktivnærhed". Hvad blev der af en præcist direktivoversættelse? Eller blot den oprindelige engelske, franske og tyske oversættelse. Der er vel en oversættelsescensur når det skal oversættes til dansk? Næh, sæt miljøstyrelsen i EU-udbud. Det kan være kvaliteten får sig et løft. Det må da også være "regeringsnær" politik.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten