Eksperter: Frustrerende at dansk roadpricing afgøres af Holland

I dagens udgave af Morgenavisen Jyllands-Posten fastslår skatteminister Troels Lund Poulsen endnu engang, at regeringen ikke agter at arbejde videre med indførelse af gps-baserede kørselsafgifter fordi et lignende projekt i Holland er blevet aflyst, og fordi regeringen ikke ønsker, at Danmark skal opbygge og implementere systemet alene.

»Ser man udelukkende på teknologien, er gps-baseret roadpricing isoleret set ikke særlig kompliceret. Det samlede system er 20 pct. teknologi og 80 pct. organisation i form af takststrukturer, opkrævningsformer o.lign.,« siger Svend Tøfting, der er formand for interesseorganisationen ITS-Danmark, der arbejder for indførelse af teknologiske løsninger i transportsektoren og som følger den teknologiske udvikling på området tæt.

»Selv om hollænderne var gået i gang med at opbygge deres eget system, skulle Danmark under alle omstændigheder have forberedt og opbygget disse systemer på egen hånd. Derfor er det så frustrerende, at vi hele tiden skal høre det synspunkt, at Danmark ikke kan gøre noget alene. Jo! Vi kan sagtens gå i gang alene, og det skulle vi have gjort uanset, om hollænderne var i fuld gang med opbygningen af deres eget system.«

Synspunktet får opbakning fra trafikforsker ved Aalborg Universitet, Harry Lahrmann.

»Teknologisk set er der ikke tale om raketvidenskab. Der er ikke noget i vejen med at begynde at installere gps-bokse i bilerne på forsøgsbasis for at finde ud af, hvordan gps-baserede kørselsafgifter kan indpasses til danske forhold,« siger Harry Lahrmann.

Abrupt og voldsom beslutning

Svend Tøfting undrer sig derfor meget over, at skatteminister Troels Lund Poulsen på et så tyndt grundlag går ud og udskyder tidspunktet for gps-baserede kørselsafgifter med mere end ti år.

»Det er da en meget abrupt og voldsom beslutning sådan at slå fast, at regeringens suverænt vigtigste initiativ til at begrænse forureningen fra transporten og reducere trængslen omkring de store byer overhovedet ikke bliver til noget før langt, langt ude i fremtiden. Det ville da være klogere, hvis han havde sat nogle eksperter til at undersøge, hvordan systemet kunne opbygges i Danmark og bagefter truffet en politisk beslutning om, hvorvidt vi skulle gå i gang eller ej,« siger Svend Tøfting.

Han peger således på, at der allerede fra foråret 2011 bliver sat gang i et forskningsprojekt, det såkaldte ITSPlatforms-projekt, hvor 500 bilister i halvandet år skal køre rundt med en gps-boks i bilen for at teste funktionaliteten og for at gøre forskerne i stand til at udvikle og definere en teknologisk platform, som et dansk model for gps-baserede kørselsafgifter skal kunne hvile på.

»Arbejdet er i gang. Når dette projekt er afsluttet vil forskerne have et godt overblik over, hvordan et velfungerende dansk system til gps-baserede kørselsafgifter ville kunne bygges op. Så hvorfor venter regeringen ikke med at komme med disse bastante udmeldinger om, at det ikke kan blive til noget før langt ude i fremtiden. Sandheden er, at politikerne endnu ikke har overblik over, hvad det kræver at opbygge systemet og hvornår det kan være på plads. Derfor lyder det mest som dårlige undskyldninger, når ministeren så skråsikkert slår fast, at der ikke skal arbejdes videre med projektet,« siger Svend Tøfting.

Ved skatteministeren noget om kørselsafgifter?
Han ærgrer sig desuden over, at al forberedelse af projektet er foregået i Skatteministeriet, og at beslutningerne gennem hele forløbet er blevet truffet af skatteministeren.

»Det fortæller jo, at det nok har været afgiftsproblematikken, der har været i centrum. Visionen om at bruge de gps-baserede kørselsafgifter som et effektivt redskab til at løse to af transportsektorens største problemer, CO2-udledningen og trængslen. For det er vel rimeligt at stille spørgsmålet, hvad skatteministeren og hans embedsmænd egentlig ved om gps-baserede kørselsafgifter,« siger Svend Tøfting.

Regeringen har sagt det før

Det er på ingen måde et nyt fænomen, at regeringen melder ud, at man slækker på ambitionsniveauet i forhold til de gps-baserede kørselsafgifter, som ellers blev introduceret med brask og bram som selve nøgleelementet i regeringens såkaldte grønne transportplan fra december 2008.

Der gik således ikke engang et år, før regeringen i november 2009 erkendte, at den ikke kunne leve op til sin egen tidsplan om indførelse af de gps-baserede kørselsafgifter i 2015. Også dengang fik forsinkelserne i det hollandske projekt skylden for, at Danmark ikke kastede sig ud i de konkrete forberedelser. Ny startdato for projektet blev sat til 2016.

I februar 2010 var den så gal igen. Denne gang erkendte regeringen, at heller ikke 2016 var en realistisk startdato, hvorefter budskabet nu lød, at gps-baserede kørselsafgifter var blevet "udsat på ubestemt tid".

I marts 2010 brød den hollandske koalitionsregering sammen, og beslutningen om at investere 40 mia. kr. i hollandsk roadpricing blev lagt i mølposen på ubestemt tid, hvorfra den aldrig siden er blevet taget op.

I det lys er der dermed ikke meget nyt i dagens udmelding fra skatteministeren. Den bekræfter sådan set bare regeringens politik: Danmark vil ikke være det eneste land i Europa, som planlægger opbygningen af et nationalt system til gps-baseret roadpricing.

Nye forslag kan virke på kort sigt
I mellemtiden har trafikeksperter og oppositionspolitikere opstillet flere forskellige modeller for en teknologisk set mindre ambitiøs model for kørselsafgifter, som ville kunne indføres på den korte bane.

Eksperterne i Ingeniørens Visionarium foreslog tidligere på året en løsning, som politikerne kunne indføre her og nu: Denne model indebærer i hovedtræk en kilometerafgift baseret på regelmæssig aflæsning af bilens kilometertæller (f.eks. egenaflæsning kombineret med aflæsning, når bilen gennemgår syn), en betalingsring rundt om København efter forbillede fra London og Stockholm samt en lempelse af registreringsafgiften, der først og fremmest tilgodeser de mest energiøkonomiske biler.

Oppositionen i Folketinget mener også, at det er nødvendigt med indførelse af en model, der kan give gevinst på kort sigt. Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har derfor lovet at ville indføre et brobizz-lignende system på hele motorvejsnettet (samt dele af hovedvejsnettet) som kan opkræve en kilometertakst for brugere af motorvejene.

Oppositionen ønsker dog fortsat at indføre de gps-baserede kørselsafgifter dog med visse ændringer, der betyder, at lempelsen i registreringsafgifterne først og fremmest kommer de mindste og mest energieffektive biler til gode, mens store og mindre energieffektive modeller fortsat skal være relativt dyrere.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

danmark har flere virksomheder, der tilbyder roadpricing systemer ! Væksthus Hovedstadsregionen har kendskab til 2 danske virksomheder der udvikler roadpricingsystemer - Cartime on Inntrasys - så hvorfor vente på Holland når vi kan selv ??

 • 0
 • 0

Svend Tøfting har da en vis pointe i at man godt kan sætte et projekt i søen med at undersøge nogle ting. På den anden side er jeg dybt uenig med ham i Danmark skal gå enegang i den her sag. Den ene side handler om at vi ikke længere lever i en osteklokke og derfor må det være en fordel hvis der findes et europæisk system, så det virker over grænserne.

Den anden handler om at prisen på udstyret vil også være en helt anden med 300+ mio borgere end med 5+ mio borgere. Måske kan man endda lave en standard så der kan skabes konkurrence om at producere udstyr til systemet, fordi der så vil være flere leverandører.

Sidst så glemmer Svend den eklatante danske evne til ikke at kunne håndtere komplicerede projekter i offentligt eller halvoffentligt regi, så disse ender med at sprænge både budgetter og tidsrammer. IC4, Amanda og det berømte rejsekort er bare nogle af eksemplerne. Så risikoen ved et sådant projekt må siges at være betydelige.I sidste ende er der kun en til at betale regningen for disse visionære projekter og det er borgerne i Danmark.

Så det er svært at være uenig med skatteministeren.

Vh Troels

 • 0
 • 0

hvorfor spilde millioner/milliarder (som alle andre offentlige software/hardware projekter altid ender med), hvor ikke bare hæve benzin afgiften med 10 øre så er det over (pris for udvikling 0 kr ).

 • 0
 • 0

Tja, hæv da afgiften med 10 øre og lad det betale udviklingen af systemet og når systemet er udviklet kan den danske stat eller et danske firma sælge det til Holland og EU. Man kan evt lade administrationen sidde i DK og skabe arbejdspladser herhjemme.

 • 0
 • 0

nu tænkte jeg også på administrationen, plus dem der nu kommer til at snyde osv. drop det i de næste 20 år så kan man kigge på det igen.

 • 0
 • 0

Okay, så den oprindelig plan var at tage rejsekortet, bygge det ind i en GPS modtager og lade det tælle efter en prisstruktur, hvor prisen per kilometer skulle være en kombination af sted og tidspunkt for kørslen? Dem der ikke kunne se at det var dødt på forhånd har ikke øjne.

Hvad er problemerne? Forurening og trængsel. Stort set er CO2 udledningen proportionalt med antallet af liter benzin. Derfor øg i stedet for afgiften på det. Trængslen optræder stort set på et begrænset antal strækninger og områder. Importer Oslos bomsystem, det kører allerede med brobizzerne, og gør København til en betalingszone, der er så dyr, at præcist så mange løftes over i toget, at trafikken i Kbh kommer til at køre tilstrækkeligt gelinde og der kan findes parkeringspladser forholdsvist nemt. Måske skal der kun fjernes 20% trafik for at halvdelen af køtiden og benzinforbruget kan skæres væk, til glæde for både bilisterne og masser af Københavnere.

Et totalt minimum af hardware og systemer. Gennemsigtig afgiftstruktur. Mindst bureaukrati. Kendt “infrastruktur” i bilen i form af BroBizzen.

Hvor svært kan det være?

 • 0
 • 0

Jeg er lige som flertallet af kommentatorerne her på siden enig med ministeren. Det behøver man ikke være ekspert for. Der er selvfølgelig mange, der har sat lidt penge af til at påvirke politikerne, da projektet kan give jackpot til udviklerne. CO2 kan klares over brændstofprisen og trafikken ind i storbyerne med P-afgifter. Det fungerer allerede i dag.

 • 0
 • 0

...og trafikken ind i storbyerne med P-afgifter. Det fungerer allerede i dag.

 • javist, mon ikke?

[På mig virker det iøvrigt sådan, at jeg - i det omfang det overhovedet er muligt - holder mig helt klar af dén slags 'zoner'! Men jeg er nok osse bare 'mærkelig'? :)]

 • 0
 • 0

En meget stor del af trafikvæksten i Danmark kommer i de kommende år til at bestå af udenlandske biler - det gælder både privat og erhvervskørsel (bl.a. som konsekvens af Fehmern-forbindelsen). Det vil derfor være ultradumt at indføre et system, der kun pålægger danskere at betale for vejene. Så drop idéen indtil et system, der dækker hele EU kan indføres. Et system der kun dækker danske bilister vil i øvrigt forstærke tendensen til at væksten består af udenlandske køretøjer, da en stor del af lastbilstransporten vil blive flyttet over på udenlandsk registrerede køretøjer, hvis vi indfører et nationalt system. Hvilket igen betyder at vi mister arbejdspladser i vognmandserhvervet.

 • 0
 • 0

Så slipper befolkningen i det mindste for dette grove tilfælde af detail overvågning af vores færden.

Trist at det ikke indgår i ministerens argumentation at staten ikke kan tillade sig at overvåge folk på den måde.

 • 0
 • 0

Så vidt jeg ser det handler det hverken om trængsel eller drivhusgasser, men måske om at ITS-Danmark har svært ved at finde fornuftige projekter at kaste sig over, hvorfor skal det gøres til folketingets problem?

 • 0
 • 0

Det er sikkert fordi det er påkrævet fra eet eller andet globaliseret FN/EU/STASI "anti-terror"-fis at staten overvåger befolkningen (også!) på denne måde og at regeringen, teknokratisk som den er, naturligvis er totalt vilde med ideen - bare det lige er efter et valg, så det er for sent for vælgerne at tage hævn ved stemmeboksen eller hvor "lorten" ligger i lommen på "oppositionen".

Vores "skattelettende" regering vil da også ELSKE mulighederne i at strækningen mellem Aabenraa og Flensborg koster 1000 Kr .... med muligheder for undtagelser for "særlige" grupper.

 • 0
 • 0

I artiklen står der at det ikke er raktet teknologi. Det er det nye blå billet kort til DSB heller ikke, alligvel kusrsejler projektet, måske skal projektet helt skrotes og 700 mill. kr. er spildt. Fri os for flere mislykkede "simple" projekter.

 • 0
 • 0

Der bor kun 5.5 mill mennesker i vort Kongerige. Når alle køre i egen bil, så kommer der ikke flere biler.

Så der ksla bare bygge veje til 5.5 millioner biler - end of story.

Forstå det dog - Vi vil ikke undvære vore biler - punktum.

Det er dybt uvidenskabeligt, når en person, der kalder sig forsker og modtager løn som sådan, deltager i en værdidebat på en måde der 'helliggør' hans egne privat synspunkter. Der er intet bedre i at mene bilerne skal væk end i det modsatte.

Nej, jeg har et forslag til vejlov:

§1. Hvis en borger ønsker om at komme fra A til B, så skal der findes en rimelig direkte vej fra A til B.

§2. Der skal være parkeringspladser nok ved B

§3. §§1 og 2 skal gælde for alle A og alle B, hvor mennesker kommer og eller bor.

Lars :)

 • 0
 • 0

[quote]En meget stor del af trafikvæksten i Danmark kommer i de kommende år til at bestå af udenlandske biler - det gælder både privat og erhvervskørsel (bl.a. som konsekvens af Fehmern-forbindelsen). Det vil derfor være ultradumt at indføre et system, der kun pålægger danskere at betale for vejene.

Man kunne også forestille sig at Ministeren ikke tør gå i gang et valgår, For mange bilister er bange for noget nyt. Som tidligere beskrevet, så har electronisk ROADPRCING virket fortræffeligt i SINGAPORE i snart 20 år. Som tidligere Eksport manager med over 100 rejsedage om året , var det min oplevelse at det eneste sted hvor der var styr på trafikken var i Singapore, hvor jeg også har bpet et år. Der betaler udenlandske biler selvfølgelig også..

 • 0
 • 0

Er at en masse bilister skal investere i i et GPS anlæg som utvivlsomt bliver hulens dyrt. Dernæst skal skatteborgerne investere i det kolosale IT system der skal til for at fordele regningen "retfærdigt" Selve vejanlæggene er ikke blevet en millimeter bedre og kapaciteten er nøjagtigt det samme som før. Man går altså ud fra en stor del af bilisterne ligger og kører rundt på vejene fordi de synes at det er sjovt og at de nu vil blive hjemme fordi det bliver for dyrt. Det kan også være at nogen ikke har råd til beholde det job som de måske har særlig kompetance til og i stedet vælger et job som ikke kræver så dyr transport. Ministre og borgmestre er nok nærmest ligeglade, de får alligevel andre til at betale.

 • 0
 • 0

[quote]Er at en masse bilister skal investere i i et GPS anlæg som utvivlsomt bliver hulens dyrt. Dernæst skal skatteborgerne investere i det kolosale IT system der skal til for at fordele regningen "retfærdigt" Selve vejanlæggene er ikke blevet en millimeter bedre og kapaciteten er nøjagtigt det samme som før. Kære Mogens Durup Du tror ikke på mine oplysninger. Her er et godt råd Send en mail til embassaden i Singapore og bed om oplysninger.

Selv den mindste motor cykel kører rundt med en (BRO BIZZ) Det er præcis som med de mange rabatsystemer som DSB anvender. Folk lærer hurtigt at bruge flextid. Ændre på indkøbsvaner og meget meget mere. I de mange år jeg arbejdede i Asien faldt hastigheden i Bangkok fra10 km pr. time til 4 km. pr. time i Rush hours. Boe

 • 0
 • 0

Kære Boe Jørgensen Jo jeg tror da på dig når du siger at det virker i Singapore, men jeg mangler oplysninger om hvad prisen er. Forøvrigt vil jeg også mene at det faktum at vi er de "klogeste" her på jorden vil gøre det umuligt at importere et system fra et land der ligger så langt væk. :) Og så finder jeg stadigvæk at det er tosset at bruge så mange milliarder på et system der kun har til formål at få nogen til at ændre adfærd, fremfor at bruge de samme penge til at forbedre de trafikale forhold for både den offentlige transport og privatbilismen. .

 • 0
 • 0

Jeg er en af dem der er så heldig at jeg bor inden for det område hvor man vil lave roadpricing. Jeg forlader København ca 06.00 og er sjældent hjemme før efter 18.30.

Jeg undrer mig, mon jeg så bliver betalt for at forlade København i den "pressede" tid ?

Og skulle det være tilfældet, vil jeg så blive betalt med den takst dem der kører ind mod København skal af med, selvfølgelig uden at skulle betale skat af disse penge, da pendlere ind til København ikke kan trække denne udgift fra.

Se, hvis dette scenarie vil eksistere, vil jeg ikke have noget mod roadpricing.

Men ak, det vil sandsynlig ikke være sådan, derimod vil jeg nok skulle betale en reduceret afgift, netop fordi jeg jo krydser en eller imaginær grænse.

Så enden på det hele vil jo nok være (hvis roadpricing indføres), at jeg vil blive arbejdsløs, derfor ikke har råd til mit køretøj, starter med at selvdestruere, og derved vil jeg, i stedet for at være et plus for kommunen / staten, blive en byrde for samfundet.

Dette er bare mine strøtanker, noget jeg ikke kan se diskuteret når man snakker roadpricing.

 • 0
 • 0

Du tror ikke på mine oplysninger. Her er et godt råd Send en mail til embassaden i Singapore og bed om oplysninger.

Selv den mindste motor cykel kører rundt med en (BRO BIZZ) Det er præcis som med de mange rabatsystemer som DSB anvender. Folk lærer hurtigt at bruge flextid. Ændre på indkøbsvaner og meget meget mere. I de mange år jeg arbejdede i Asien faldt hastigheden i Bangkok fra10 km pr. time til 4 km. pr. time i Rush hours. Boe

Boe, du sammenligner æbler og bananer. Problemerne i Bangkok og Singapore er vidt forskellige fra Danmark :

Danmark : areal 44.000 km2 - 5,2 mill København : areal 455 km2 - 1,18 mill Storkbh : areal 3.000 km2 - 1,9 mill Singapore : areal 710 km2 - 5 mill Bangkok : areal 1.568 km2 - 9,1 mill

For Bangkoks vedkommende var der en befolkning på 8,1 mill i 2007, så på tre år er der altså kommet 1 mill flere.

Jeg kan godt forstå at de to byer interesserer sig for bedre styring af trafik, men deres problemer kan ikke bruges som et argument for at vi også skal indføre den slags - især ikke når noget så simpelt som en ring 5 ville løse de fleste af Kbh's problemer.

M

 • 0
 • 0

Roadpricing/ energiafgifter/ vægtafgifter eller andre administrative tiltag har alle til formål at forsøge at regulere vores adfærd i trafikken. Der er ikke fokus på hvad vi har brug for, og dermed hvad vi teknisk kan gøre for at opfylde dette behov. Når vi begrænser os selv trafikalt,indvirker det også på dynamikken i samfundet. Lad os fremme løsninger, der direkte kan føre os hvorhen vi vil, når vi vil- hurtigt. Hidtil har det kunnet lade sig gøre med bilen, indtil der blev trængsel og vi belastede klimaet for meget. Løsningen findes, men så længe politikere - citat :"Kun køber nøglefærdige løsninger" , får vi ingen nye trafikløsninger.

 • 0
 • 0

Lad os få lidt tal på bordet (kilde: Danmarks Statistik)

Mio. personkilometer 2009, Offentlig transport:

Rutebusser 2850, Tog 6389

Ialt 9239

-- Mio. personkilometer 2009, biler:

Personbiler 51785 Varebiler 8799 Taxier 408

Ialt 60992

Hvis nu roadpricing kunne reducere biltrafikken med blot 15% (der er mange steder hvor dette stadigt ikke er nok til at fjerne køerne om morgenen..), så må man antage at 15% person-km skal flyttes over til det offentlige, dvs. yderligere 9148 oveni den offentlige transportpulje. Dette ville indebære en fordobling af kapaciteten(!!)

Harry, hvordan vil du løse det? Kom ud af osteklokken og forhold dig til fakta. Hvis ovennævnte ikke samtidigt bliver løst, bliver roadpricing aldrig andet end endnu en skatteskrue på bilisterne.

Jeg kan godt forstå at Troels Lund siger fra.

mvh/god weekend

 • 1
 • 0

Jeg er en af dem der er så heldig at jeg bor inden for det område hvor man vil lave roadpricing. Jeg forlader København ca 06.00 og er sjældent hjemme før efter 18.30.

Jeg undrer mig, mon jeg så bliver betalt for at forlade København i den "pressede" tid ?

Jeg har svært ved at se hvorfor du skal belønnes for at slæbe rundt på et ton jern og et sofaarrangement.

Tag toget til en lokal station og cyklen derfra - så kan du belønne både dig selv og miljøet.. :)

 • 0
 • 1

Da jeg tog del i denne debat var det fordi Trafikministeren flere gange offentligt har udtalt at han ikke kune gå ind for et system som ikke findes noget sted i verden. Men det er som om at hver eneste gang der kommer forslag til at sprede trafikken i stedet for at klumpe det meste sammen i et par timer morgen og aften, ja så bringes der alle mulige undskyldninger til torvs for ikke at gøre noget som helt ud over at bygge flere ,motorveje som så ligger øde hen en stor del af døgnets timer.. Der råbes op om M. ard investeringer , men realitetsn er jo at summen af indtægter fra transporten skal være uændret. Og så er der Michel Berggrens indlæg om befolkningtallet i de forskellige storbyer. Kære Michell : Gå ind og kik på statistikken over dræbte i trafikken i de pågældende lande , så vil du blive forbavset. Singapore ligger faktisk helt i bunde i dræbte pr. 1000 indbyggere.

Lad mig fremhæve en anden af ROAD PRICINGs fordele. Folk der bor på landet og har stort kørselsbehov kan jo helt fritage sfor at betale når de køre i landområder . Boe Jørgensen Husk at ingenting kommer af ingenting undtagen lommeuld Storm P:

 • 0
 • 0

Baggrunden for mine bemærkninger om Road Prising er at vi diskuterer på tro/mening og ikke med baggrund i viden. Vi har et ansvar som teknikere at sikre den tilstrækkelige viden for at politikerne kan tage fornuftige beslutninger. Og i denne sag er der mange forhold der bør undersøges før der tages endelig stilling. Der bør derfor iværksættes forsøg i begrænsede områder som kan afprøve teknologierne og forskellige takstmodeller. Der skal også ses på det organisatoriske, for det gælder også for RP, at det er 20% teknologi og 80% organisation. Og det sidste kan ikke kopieres fra Holland eller fra andre. Så det er bare at komme i gang.

Og så vil jeg foreslå at RP flyttes fra at være en afgiftssag i Skatteministeriet til en transportpolitisk sag i Transportminisyteriet. For RP kan være et nyttigt værktøj i fremtidens transportpoltik, hvis vi skal optimere udnyttelsen af vores infrastruktur - fjerne trængslen, forbedre trafiksikkerheden og reducere vores CO2-udledning.

 • 0
 • 0

Helt enig med Svend Tøfting. Vi har danske virksomheder der kan levere løsninger som kan testes f.eks. på Samsø eller Bornholm (der i forvejen er test øer) - Det vil da give genlyd ikke mindst i EU, der leder med lyst og lygte efter roadpricing modeller. Husk på at alle lastbiler skal være udstyret med et system fra 2012 i EU !!!

 • 0
 • 0

[quote]Jeg er en af dem der er så heldig at jeg bor inden for det område hvor man vil lave roadpricing. Jeg forlader København ca 06.00 og er sjældent hjemme før efter 18.30.

Jeg undrer mig, mon jeg så bliver betalt for at forlade København i den "pressede" tid ?

Jeg har svært ved at se hvorfor du skal belønnes for at slæbe rundt på et ton jern og et sofaarrangement.

Tag toget til en lokal station og cyklen derfra - så kan du belønne både dig selv og miljøet.. :)[/quote]

Nu "slæber jeg ikke rundt på 1 ton jern og et sofa arrangement", det lader jeg stå til det bliver virkeligt dårlig vejr, dvs. de offentlige, jeg tøffer rundt på 85 kg, 2 m langt, 0,7 m bredt, og vi kan være 6 skriver 6 af os hvor der er 1 ton jern.

Så jeg bruger ikke en gang det offentlige, så de er ikke nødt til at køre konstant, hvis jeg finder på at jeg skal ud. Så ja, jeg belønner mig selv (glæden ved at bestemme selv, hvornår, og via hvilken rute), og miljøet (der køres kun når det er nødvendigt).

Men det har nu en gang ikke noget med roadpricing at gøre, det er et miljøhensyn, ikke at de kan tages med i ligningen.

Men det jeg efterlyser er nu mere vil vi der bor i Kbh, og forlader byen i den pressede tid, blive betalt for det, og se det spørgsmål har jeg endnu ikke fået svar på, og får det vel heller ikke før roadpricing er indført.

 • 0
 • 0

Kære Michell : Gå ind og kik på statistikken over dræbte i trafikken i de pågældende lande , så vil du blive forbavset. Singapore ligger faktisk helt i bunde i dræbte pr. 1000 indbyggere.

Kære Boe, jeg har dig stærkt mistænkt for at være en AGW alarmist taget i betragtning hvordan du mishandler fakta. ;-)

Singapore er en bystat og kan derfor ikke sammenlignes med danske forhold - eller rettere, du burde sammenligne med en tilsvarende størrelse i dk.

Det går dog fuldstændig galt hvis man ser på Thailand generelt - der er mellem 12 og 20 tusinde dræbte i trafikken (officielt/uofficielt) og det er temmelig meget værre end dk.

M

 • 0
 • 0

Kære MIchell Hvad er en ADW alarmist. Jeg har ikke sammenlignet trafikforhold i Sydøstasien. med forholdene på vore breddegrader. Men jeg har ved selvsyn , egenoplevelse , gennem en snes år, på min egen krop , oplevet hvorledes yrafikken fungerer i praksis i 30- 40 lande. Med hensyn til omkostninger til etablering. vil jeg blot tilføje at masser af bilister kører rundt med en GPS i bilen og/eller telefonen allerede. Hvad koster et at etablere og administrere., Boe

 • 0
 • 0

Det er svært at beregne den nøjagtige pris på RP. Det kræver udstyr i bilerne som indeholder en GPS og en kommunikation med omverdenen, og så skal der være sikkerhedsforanstaltninger der "linker" udstyret til bilen. De kan både være fysiske og elektroniske. Men dette udstyr kan også bruges til meget andet. Det kan være automatisk betaling på p-pladser, navigering, informationssystemer og andre services såsom støtte til øko-kørsel og sikker kørsel. Vi afprøver faktisk fra næste år udstyr, der kan levere disse services på 500 biler i Nordjylland (se www.itsplatform.dk). Vi arbejder i projektet ikke med RP, men hvis det ønskes kan projektet let udbygges med et sådant forsøg. Så hvis udstyret til RP kan anvendes til alle disse services vil merprisen være minimal - for langt de fleste bilister er indstillet på at investere i service-udstyr i bilen. Og hvis vi ikke samtænker systemerne så vil fremtidens biler skulle have flere GPS'er og kommunikationsudstyr. Men den skitserede sammenkopling kræver forsøg, og her stiller ITSPlatforms-projektet sig gerne til rådighed. Det er en åben platform, hvor alle kan afprøve egne applikationer.

 • 0
 • 0

Af hensyn til CO2 kan man lægge afgift på brændstoffet. Af hensyn til trafik i de store byer kan regulering ordnes med varierede P-afgifter. Derudover burde der, uden roadprising, være overvældende gode grunde for den enkelte bilist til at lægge arbejdskørslen uden for myldretiden. Når dette ikke gøres, er det et udtryk for for den enkelte persons problemer med at flytte arbejdskørslen. Det løses ikke ved roadprising med ved en nytænkning af vores samfundsindretning. Her tænker jeg specifikt på mødetidspunkter og børnepasning.

 • 0
 • 0

Fordelen ved Roadprising er, at vi ved med sikkerhed, det har virket efter hensigten i ret så mange år. Desuden er det meget flexibelt. Høje afgifter på Brændstoffet har vi haft i endnu flere år og det har ikke virket mod myldretidsproblemer. og unødvendige udgifter til motorveje.

En anden forde ved Roadprising er at tyndt befolkede områder, (udkantsområder) kan holdes helt fri fra afgiften. Boe

 • 0
 • 0

Hvis man antager at de mennesker der færdes på vore veje i myldretiden har et formål med dette og at det ikke kun er en form for tidsfordriv, vil jeg foreslå en alternativ løsning. I stedet for at lade bilister og skatteborgere over en bred kam investere i elektronik som hurtigt bliver forældet og komplicerede IT løsninger som i sig selv bærer kimen til nye offentlige IT skandaler, vil jeg foreslå at hæve brændstofafgiften med 50 øre og øremærke hele provenuet til brug for tiltag der mindsker trængselsproblemer. Det kunne f eks være gode parkeringsmuligheder ved togstationer og store parkeringspladser ved rastepladser som muliggør samkøring. Busdrift fra rastepladser til city i trængselstiderne.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten