Eksperter forkaster dæmning over Isefjord: Den er for dyr

En fire kilometer lang dæmning mellem Hundested og Rørvig kan i fremtiden forhindre oversvømmelser af byer langs Isefjorden og Roskilde Fjord.

»Men det betyder ikke, at det kan betale sig at bygge den,« siger Arne Bernt Hasling, seniorprojektleder i Cowis afdeling for klimatilpasning.

Forslaget om at bygge en dæmning stammer fra en rapport fra 2007. Den er udarbejdet af Cowi og Niras i samarbejde med Aalborg og Roskilde kommuner samt Miljøstyrelsen og var tænkt som en inspiration til klimatilpasning af byområder.

Dæmningens pris anslås i rapporten til 1,26 mia. kr., men der blev aldrig lavet en analyse af, hvorvidt det er realistisk at bygge den.

Læs også: Ingeniørfirmaer foreslår dæmning mellem Hundested og Rørvig

»Vores beregninger viste, at det samfundsøkonomisk ikke kan betale sig,« siger Karsten Arnbjerg-Nielsen, som dengang arbejdede for Cowi og var med til at skrive rapporten. Han er i dag professor ved DTU, vand- og miljøteknologi.

Ifølge Arne Bernt Hasling udgør selve dæmningen kun en mindre del af omkostningen.

»Portkonstruktioner, såsom sluser og mulighed for gennemsejling, tegner sig for omkring 70 procent af udgifterne, mens selve dæmningen kun udgør ca. 20 procent af omkostningen,« siger han.

Han vil ikke udelukke, at det engang i fremtiden kan betale sig, men understreger, at der i sidste uge var tale om en 1.000-års hændelse, som slog alle rekorder:

»Der kan gå 3.000 eller 20.000 år, før vi ser noget tilsvarende, og så kan man altså lige så godt hælde penge ud af lommen, som man kan bygge sådan en dæmning.«

Læs også: Kystdirektoratet: Stormflod i Roskilde og Hornbæk var 1.000-års hændelser

Nogenlunde samme melding kommer fra seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet Thorsten Piontkowitz, som minder om, at fredagens stormflod var en ekstrem situation, som vi sandsynligvis ikke kommer til at opleve igen.

»Det er selvfølgelig naturligt, at vi tager diskussionen om blandt andet dæmninger, men det er ikke ensbetydende med, at vi skal til at bygge så store konstruktioner,« siger han og tilføjer:

»Vi taler her om en dæmning mod åbent hav, som ikke blot skal holde vand tilbage, men også modstå store bølger. Det bliver en meget dyr og kraftig konstruktion.«

Arne Bernt Hasling vil ikke skyde ideen om en dæmning mellem Rørvig og Hundested fuldstændig i sænk, men han vil hellere se på alternativer. For eksempel en mindre dæmning over Roskilde Fjord ved Lynæs, som kun skal være omkring 800 meter:

»Den beskytter selvfølgelig ikke byer i Isefjorden, men det ville være langt billigere at anlægge, og det kan nok bedre betale sig.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvorfor ikke bygge en dæmning mellem Skagen og Norge? Det giver da meget mere mening at beskytte et større område.

Eller måske mellem Frankrig og England og England og Norge?

Eller måske bare acceptere verden som den er, og så flytte sit telt. .

 • 0
 • 0

Jeg kommer dagligt i et af de ramte områder, og jeg kan ikke lade være med at bemærke, at de ældste bygninger i udpræget grad er udstyret med ekstraordinært høje sokler, og dermed har overlevet stormfloden, mens nyere byggeri konsekvent er placeret nærmest direkte på jorden, og dermed har fået en hård medfart.

Jeg husker hvordan jeg, som barn, undrede mig over, hvorfor alle de gamle bygninger i de to nærliggende havne lå så højt. Efterhånden som de gamle træbygninger er nedrevet, er de erstattet af nye, placeret direkte på terræn. Måske skal man begynde at kigge på den byggeskik, som tidligere har været brugt i havneområder, og andre udsatte steder.

Man havde tilsyneladende en sundere holdning til naturens luner i ældre tider, og accepterede at man måtte bygge på naturens betingelser, hvis man ville undgå problemer.

 • 0
 • 0

Kravet er at der skal være niveau fri adgang, om det foregår via en rampe eller direkte fra terræn er lige meget. Mener at kanten må være 1-2 cm max. Hvilket rent praktisk er for lidt til at gøre gavn og der ses bort fra at skulle der komme en kørestolsbruger i huset kan der jo nemt laves en lille metalrampe over disse kanter. Som kørestolsbruger er en kant på 5cm ikke et problem for mig, så længe der er plads til kørestolen inden næste kant, f.eks. døre hvor der ligger rist foran og der er kant op til risten og videre ind gennem døren.

At bygningsreglementet på det her område i et misforstået forsøg på at hjælpe skaber flere problemer end det løser er ganske kendt. Byg fornuftigt og tænk på hvordan man senere kan montere en rampe op til døren, så man ikke bygger andet så tæt på at en rampe umulig gøres. Sund fornuft tak, også til dem der laver reglerne.

 • 0
 • 0

1,3 mia. kr er da småpenge. Er det virkelig prisen, er det da bare om at sætte i gang. Det handler ikke kun om at beskytte eksisterende huse. Det vil gøre området omkring fjorden mere attraktivt fremover, da man her kan være sikker på at købe/bygge et tørskoet hus. Det vil med andre ord øge tilflytningen og værdien af eksisterende og kommende huse - og det vil kun blive mere relevant fremover. Jeg vover gerne den påstand at der ikke går 1.000 år før vi ser næste oversvømmelse.

Derudover vil det give en fast forbindelse over fjorden. Det har nok også en samfundsmæssig værdi.

Jeg kunne forstå, hvis vi snakkede 50 mia. Men en enkelt sølle mia. for at fremtidssikre så stort et areal er jo nærmest et fund til prisen.

Det er en forsikring, og den er per definition en dårlig ide - med mindre man altså er uheldig. Har man aldrig en skade, er det selvfølgelig penge ud ad vinduet. Men har det ikke også en værdi at kunne sove trygt om natten fordi man ved, at hvis uheldet er ude, så går det alligvel.

 • 0
 • 0

At bygge dæmningen med det hele, ca 6 mia, og bruge det inddæmmede område til at lagre vindenergi i form af indpumpet vand, som så flyder ud igen gennem turbiner? Tidligere så jeg ideen beskrevet med dæmninger : Skagen-Norge + Lillebælt + Storebælt + Øresund Her i Ing.dk, men kunne ikke lige finde artiklen. Området er overskueligt, man kunne nok for med finansiering fra div forsikringsselskaber + div grønne fonde, alt i alt et glimmerende test område.

 • 0
 • 0

Man kunne sagtens forstille sig, at man lavede krav om, at den nederste meter af oversvømmelses huse nemt og hurtigt kunne gøres vandtætte, for eksempel ved at dørene lukker tæt. Der skal selvfølgelig være alternative ind/udgange, der er over denne højde, så man kan komme ind og ud, uden at vandet følger med.

Men jeg er enig med Hasling i, at det umiddelbart giver mere mening at bygge den billigere dæmning mellem Kulhus og Sølager.

 • 0
 • 0

En dæmning vil afgørende ændre forholdene i fjordene. Det er da på ingen måde rimeligt at lave fjordene til fæle stort set saltvandsløse søer.

Fejlen er da, at man nogensinde har bygget i kote 3 eller lavere . Især når man ikke inkluderer den langsigtede omkostning ved høje og solide diger.

Undskyld jeg spørger - men hvorfor fan' har man nogensinde bygget i Hyllingeriis eller 'undervands' i Frederikssund ?

Det rigtige må være, at man nedriver de totalskadede huse som første trin i totalt at nedlægge sådanne bebyggelser. Alternative huse er jo netop nu billige og sommerhuse endnu billigere.

Lars :)

 • 0
 • 0

Du skal have en rimelig stor dynamisk højdeforskel for at lagre energi med pumped storage. De sølle 2 meters højdeforskel fra 1000års hændelsen gav jo problemer nok for vandkantsboligerne.

 • 0
 • 0

... og ikke i mod den.

Vi mennesker har svært ved at tage ved lære af hændelser der sikkert har forekommet mange gange før og helt sikkert vil hænde igen.

Gad vide hvor længe vi tror, at vi med teknologi kan forsætte vores udnyttelse af naturen? Højt vand i fjorden er jo "kun" et menneske problem.

 • 0
 • 0

Jeg ved ikke om det gør en væsentlig forskel, men en billig model kunne være at skabe et par kunstige rev ved at sænke nogle udtjente skibe et par steder og derved skabe turbulens og sænke gennemstrømningshastigheden en smule. Det kunne måske være afgørende for hvor højt vandet ender at stå de kritiske steder.

...eller også gør det præcis ingen forskel overhovedet. Er der nogen her der ved om det ville have en effekt?

 • 0
 • 0

I artiklen benyttes flere gange ordvalget: "kan ikke betale sig".

Kunne vi lige få kilden, eller den ansvarlige journalist til at forklare hvad det betyder ?

Jeg kan selv lave fortolkninger ogregnestykker, men nu er det altså ikke min udtalelse.

Prøv at fortsætte følgende: "Fordi en dæmning mv. koster kr 1,3 mia i anlæg, og kr x mio i årlig drift, så er det dårligere end ...............".

 • 0
 • 0

Ideen er at lagre vind-energien ved at have et huld at fylde, når der mangler energi, dvs. der skal pumpes ud, når der er energi overskud = lavere vandstand. Det fyldes i igen, når der energi behov.

Nissum Bredning ved Thyborøn ser ud til at være et ideelt område, for det er også i det område at meget af vindenergien produceres og der er ikke noget større tilløb til området. Udpumpningen kan ske fra Thyborøn og ifyldningen fra Struer siden, sådan, der dannes en kunstig gennemstrømning igennem Limfjorden, efter at Thyborøn kanal og Oddesund er dæmmet til. Vanddybten og dermed lageringspotentialet har jeg desværre ikke kendskab til (endnu), men skulle være muligt at finde og dermed estimere.

Undgåelse af naturødelæggelse er ikke muligt - det vindmøllerne i sig selv en ødelæggelse, som vi så må få det bedste ud af. Således også med sådan et projekt som dette, der sikre det muligt at endnu mere vindmøllestrøm kan integreres i el-nettet.

 • 0
 • 0

sproglig formulering eller ej

af de seneste dages udtalelser fra borgmestre, lokalpolitikere og borgere får man indtrykket af, at Staten 'bare skal betale hvad det måtte koste' - dvs ikke behov for business cases etc, når det er den store fælleskasse som betaler ('andre folks penge' = AFP)

som nævnt i andre indlæg, vil man kunne begrænse skadevirkninger ved stormflod etc væsentligt ved at anvende 'god byggeskik' i lavtliggende og andre udsatte områder byggefirmaer og kommuner har her et stort ansvar for at 'god byggeskik' er kendt og bliver anvendt (umiddelbart ser der ud til at være sket svigt - bl.a. i boligområder ved Frederikssund)

 • 0
 • 0

Højt vand i fjorden er jo "kun" et menneske problem.

Det er en logisk følge af, at vi mennesker for omkring 10.000 år siden holdt op med at være nomader og blev fastboende bønder. Om vi så har bygget vores huse de rigtige steder kan man jo altid diskutere. Men nu står de der altså, og for 1 mia. kr. er det ikke råd til at opføre ret mange erstatningshuse, infrastruktur etc.

Vi har diger og dæmninger mange andre steder i landet, men de var sikkert heller aldrig blevet bygget, hvis beslutningen skulle tages i dag, hvor alt uden for København næsten per definition "ikke kan betale sig".

 • 0
 • 0

En dæmning mellem Hundested og Rørvig vil med et slag sætte det nordlige København og hele nordsjælland i stand til at nå Odden Færgehavn og dermed Jylland, specielt Nordjylland betydeligt hurtigere, end hvis man ikke er tvunget ned over Holbæk. En dæmning mellem Hundested og Rørvig vil være en mavepuster til Storebæltsbroen. Her har man altid regnet Odden - Aarhus/Ebeltoft for en grim konkurrent. Dæmningen skal naturligvis have gennemstrømningsporte i stil med dem, der ligger som et skjold foran Themsen, og som nu kommer foran Venedig.

 • 0
 • 0

Man kunne tage til Langerhuse uden for Harboøre for at se hvordan man gør når man absolut skal bygge på en strandeng: alle de gamle huse i området ligger på hver sin forhøjning.

Der bliver oversvømmelse cirka hvert 10 år, uden for husene, ikke indenfor.

I dag synes modellen at være at skubbe risikoen over på enten forsikringen eller "samfundet". D.v.s. Man bytter 50-100 kKR mere på fundamentet een gang med bøvl, ballade og højere omkostninger for alle så længe bygningen eksisterer. Det synes jeg man burde gøre op med.

 • 0
 • 0

Inspiration fra Themsen, hvor gennemsejlingen er uhindret, med mindre der er stormflodsvarsel, så sættes bølgebryderen op og forhindre foldbølgen i at oversvømme indre London.

 • 0
 • 0

Økonomisk vil en fast forbindelse ml Hundested/Rørvig styrke en Kattegat-forbindelse, uanset om dette er færge eller fast.

Det vil også styrke det nordvestlige Nordsjælland økonomisk, som i dag lider af blindtarmssyndromet.

Aht. naturen vil en tunnel nok være bedst, og den kunne kombineres med en "Themsen-"lignende flodbølgebryder http://da.wikipedia.org/wiki/Thames_Barrier

 • 0
 • 0

Man kunne nu sagtens få økonomi i en dæmning. Man ville blot behøve at lave en "hollandsk løsning" og indvinde (det meste af) fjorden og sælge den som landbrugsland. Dette kunne sågar være yderst profitabelt. Dog kan jeg ikke forestille mig, at nogen her i det 21. århundrede ville gå med til et sådant projekt. Danmark er jo ikke ligefrem overbefolket eller tynget af en utilstrækkelig landbrugsproduktion.

 • 0
 • 0

Arne Bernt Hasling vil ikke skyde ideen om en dæmning mellem Rørvig og Hundested fuldstændig i sænk, men han vil hellere se på alternativer. For eksempel en mindre dæmning over Roskilde Fjord ved Lynæs, som kun skal være omkring 800 meter:

»Den beskytter selvfølgelig ikke byer i Isefjorden, men det ville være langt billigere at anlægge, og det kan nok bedre betale sig.«

Ligesom det er mindre anstrengende at lede efter de tabte nøgler hvor gadelygten skinner end hvor man tabte dem.

En dæmning mellem Hundested og Rørvig vil med et slag sætte det nordlige København og hele nordsjælland i stand til at nå Odden Færgehavn og dermed Jylland, specielt Nordjylland betydeligt hurtigere, end hvis man ikke er tvunget ned over Holbæk.

Og det er godt sådan. Husk jernbanespor også på dæmningen, så Odsherredbanen/Høng-Tølløsebanen kan forbindes med banen til Hundested, for gennemgående tog Holbæk - Nykøbing S - Rørvig - Hundested - Frederiksværk - Hillerød, og så de to banesystemer kan drives samlet. Og evt. senere anden Kattegatforbindelse. https://maps.google.dk/maps/ms?msid=208067...

 • 0
 • 0

Dæmningen til 1,3 mia. er en simpel jordvold, som vil forvandle Isefjorden til en brakvandsø, det har man prøvet andre steder (Hjarbæk- og Ringkøbingfjord) med vekslende held. En ”åben” oversvømmelses spærring som Thems barrieren vil koste 15-20 mia. (kostede 1,3 mia. £ 2001). Anlægger man en dæmning over Isefjorden vil man selvfølgelig også bygge en vej, den nye vej vil være hovedvejen mellem Nordsjælland og Odsherred/Sj.ode, det kræver mindst en motortrafikvej, alen den koster formentlig 1,3 mia. med tilslutningsveje, tværs gennem Hundested. Dertil kommer en skibsfartssluse med tilhørende højbro/tunnel, en motortrafikvej kan ikke nøjes med en svingbro. Havnene i Frederiksværk, Kyndby og Holbæk har endnu trafik og fjorden er et stort lystsejler område.

 • 0
 • 0

Det er virkelig en mærkelig regel med niveaufri adgang, så måske de oversvømmede huse skulle sagsøge bygningsministeriet. Hvordan man med den regel kan lave bygninger i flere etager står så hen i det uvisse.

 • 0
 • 0

Er der nogen der har regnet på hvor meget vandgennemstrømningen ved dagligt vande hæmmes (Jeg går ud fra at en væsentlig del af dæmningen er fast) og hvordan det vil påvirke de inderste afkroge af fjordene?

Rent økonomisk vil skaderne ved ti 1000-års storme svare til sådan en dæmning.

MVH Jan - der undres over dette forslag

 • 0
 • 0

En dæmning bringer også på en måde ferielandet Rørvig for tæt på København.

Der findes mange lokale løsninger som er mere oplagte. Jeg forestiller mig et supermarked der rimeligt let kan omgives med en mur i passende højde. Muren kan indpasses i arkitekturen og/eller skjules i grøn beplantning. Foran indgangspartiet ved parkeringspladsen hvor en mur ikke er en mulighed kan man forestille sig et passende foldbart hegn på hjul som kan rulles ud, pløkkes fast og stabiliseres og tætnes med (få) sandsække når der varsles stormflod og ellers er passende skjult. Noget i den stil er ikke så svært og der en langt til 1.5 milliarder.

 • 0
 • 0

Kære Jakob Køster

De fleste af os der er oversvømmede bor ikke i telt, men har huse med realkreditlån, -så vi er ikke så mobile som dit kikkertsyn fortæller dig..

Hvis vi alle skulle bevæge indenfor rammerne af hvad naturen dikterede, så ville vi netop bo i telt.. Heldigvis vi nogle, der er kommet ud over det punkt.

Jeg er sikker på at du også i ny og næ tager et smut over storebæltsbroen, selvom den er menneskeskabt.

 • 0
 • 0

En dæmning ved kattegat, vil ikke hjælpe i Roskilde 60 km væk. Velkommen til virkeligheden.

Men det skulle være muligt at bygge vandtæt, til vinddugs-højde. Og da soklerne på de gamle huse sjældent er mere end 50cm høje. Så behøvede man ikke så høj en rampe til kørestole.

 • 0
 • 0

Det er nu forholdsvis let at sikre en døråbning hvis man har været forudseende på den ene eller anden måde, så at dørene skal være i niveau med terrænet burde ikke være noget som helst problem. Vand i 1 m højde rundt om huset er nok et større problem at løse.

 • 0
 • 0

Frederikssund broen, er for lille og der skal bygges en ny, det har de fleste nok hørt om. Hvem der skal sponsorere er man vist ikke helt enige om. Hvad med at den forbindelse blev lavet på en dæmning, med tilhørende porte. Hvis der endelig skal laves en dæmning, vil det måske være samfundsmæssigt en god besparelse.

 • 0
 • 0

Jeg undrer mig lidt over, at der ikke lægges større vægt på Hundested-Rørvig-dæmningens trafikale muligheder. I dag er færgen nærmest en anakronisme, da københavnerne og de fleste nordsjællændere kan komme hurtigere til og fra Odden ved at køre syd om fjordene end ved at sejle med færgen. Men en fast forbindelse hen over farvandet - en dæmning med en tosporet vej ovenpå - vil forbedre rejsetiden med en del minutter.

Og samtidig vil man altså kunne stabilisere vandstanden i fjordene sydfor. Det er sjældent, at vi har at gøre med en sådan 2-i-1-løsning, så det bør da overvejes.

 • 0
 • 0

"Arne Bernt Hasling vil ikke skyde ideen om en dæmning mellem Rørvig og Hundested fuldstændig i sænk, men han vil hellere se på alternativer. For eksempel en mindre dæmning over Roskilde Fjord ved Lynæs, som kun skal være omkring 800 meter:"

Ved Frederikssund er der en jernbanedæmning, man mangler kun sluseporten over sejlrenden.

 • 0
 • 0

Langt de fleste oversvømmede huse i Frederikssund ligger nord for den gamle jernbanedæmning, så en sluse der vil ikke mindske oversvømmelserne i Frederiksund - tværtimod.

Den med at sikre tætte døre er godt nok langt ude - de fleste huse har ikke et hermetisk tæt terrændæk, så vandet vil sive ind nedfra i stedet for udefra.

En Hundested Rørvig dæmning med en normalt åben sluse, vil ikke reducere saltindholdet i fjordene væsentligt, og vil kunne revitalisere to hensynende dele af Sjælland.

Bor selv i kote 3,5m i et hus fra 1787 i Kulhuse.

 • 0
 • 0

Jeg så først nu artiklen og kommentarerne. Jeg sendte midt i december følgende indlæg til Politiken, men ved ikke om det er bragt. Her er det: SIKRING AF ISEFJORDEN. Kommuner og regioner har længe arbejdet på at sikre deres indbyggere imod de forventede klimaændringer. Afløbssystemer skal kunne optage større vandmængder, og diger skal gøres højere. Isefjorden og Roskilde fjord var hårdest ramt ved den seneste storm, og skaderne vil nok løbe op i flere hundrede millioner kroner. Det giver anledning til at foreslå en særdeles effektiv beskyttelse af hele dette område. En dæmning mellem Hundested og Rørvig ville løse både denne opgave – og have en række andre fordele. Afstanden er kun 3,5 km og det meste af vejen er havdybden kun ca. 3 meter, så opgaven må være overkommelig. Der skal naturligvis være en sluseport, som kan lukkes ved storm fra nord og nordvest, og den skal kombineres med en vippebro (eller højbro) over sejlrenden. Er der en professionel entreprenør, som kan oplyse, hvad et sådant anlæg vil koste, og hvor stor byggetiden vil være. Der skal naturligvis anlægges en bred, tosporet vej og en cykelsti, og måske kan det overvejes, om også Hundested-jernbanen skal føres videre til Nykøbing S. - HS

 • 0
 • 0

Tak til Niels Å J for bemærkningen om dæmningen ved St.Petersborg! Det er nu ikke over den Botniske bugt, men over den ca. 30 km lange bugt udenfor byen. Den er ca. 25 km lang og ses tydeligt på Google Earth (se den selv!), og det ser ud som om den 200 meter brede åbning i dæmningen består af to drejeporte på hver 100 meter! - Ganske imponerende! En del af London beskyttes jo af den imponerende Thames Barrier, der er 0,5 km lang og består af 6-8 drejelige porte, der kan vippes, så de enten er dybt under overfladen - eller spærrer for vand-gennemløb. Mon ikke en dæmning mellem Hundested og Rørvig er det rene vand? Hvis Roskilde var blevet Danmarks hovedstad, så havde vi forlængst haft den dæmning!

 • 0
 • 0

Er det vist meget billigere, at fjerne de huse, der liger for lavt, så de oversvømmes ved højvande. Gi ejerne en passende kompensation og ekspropier ejendomme og riv de ned. Arealerne udlægges derefter til enge.

Der er bygget alt for mange huse på arealer der liger for lavt. I bund og grund skulle de huse aldrig have været bygget. Og skal der ligge huse der, så skal de på ekstra høj sokkel eller stolper.

Glem at om dyre dæmninger, sluser osv. Fjern de huse der er blevet bygget de forkerte steder med "fødderne" i vandkanten. Det er langt billigere end både dæmninger, sluser osv.

 • 0
 • 0

Undskyld, jeg dummede mig! En højbro duer ikke, da hoved-ideen jo er, at en sluse skal kunne forhindre oversvømmelser. Men andre kan også dumme sig: Peter O K mener ikke, at den omtalte dæmning kan hjælpe Roskilde, der ligger 60 km væk. Selvfølgelig kan den! - Men jeg indrømmer, at i kraftig, langvarig blæst fra nord vil vandstanden ved Roskilde være lidt højere end i Frederiksværk. Skal vi gætte på 10-20 cm ??? Til Bo L A: selvfølgelig skal der være en bred tosporet vej og en cykelsti, og evt. jernbane fra Hundested til Nykøbing S. Om det bliver for dyrt? - Nej, mange af de motorvejsudvidelser, vi har betalt mere for, var mindre nødvendige. - Det er blot et prioriterings-spørgsmål. Og til Helle, der mener, at det bringer Rørvig for tæt på København: Jamen hele Nordkysten med tusindvis af sommerhuse ligger endnu tættere på Staden - og det meste af Odsherred ligger stadig 80 km fra Verdens centrum! Desuden mener jeg ikke, at projektet vil skade Storebæltsbroen (det skrev en?). De, der skal til Sønderjylland og hele Europa vil stadig vælge broen og/eller tunnelen fra Rødby til Tyskland. Den kommer længe før den dæmning, vi diskuterer her!

 • 0
 • 0

Hvorfor ikke højbro, så skal der være en oplukkelig bro for at sikre fortsat gennemsejling.

Min bekymring er ikke en vej på selve barrieren, men hvad med de eksisterende veje gennem Hundested, Frederiksværk og Rørvig, kan de klare den forøgede trafik? Der er ingen arealreservationer til nye veje, hvis du kikker på Google Earth kan du se at det er næsten umuligt at føre en vej i land, og etablerer forbindelse til de eksisterende veje, uden at eksproprierer og rive huse ned.

 • 0
 • 0

De der ejer huse ramt af stormfloden må konstatere at deres huse nu har en mindre værdi end før stormfloden viste sig. Udgifter til afværgeforanstaltninger vil derfor være et tilskud til disse hus- og grundejere hvis de ikke selv betaler. Sådanne tilskud må være skattepligtig indkomst, så husejerne har reelt kun valget mellem pest eller kolera. Og tiden for jamren må nu være udløbet. Kom til handling inden næste storm, ellers vil årsagen i endnu højere grad være jeres egen mangel på rettidig omhu.

 • 0
 • 0

Det er besynderligt, at ikke en eneste af de 45 kommentarer beskæftiger sig med adgangen til Rørvig/Nyk.Sj og ikke mindst Odden Færgehavn fra København/Nordsjælland. En Dæmning med motorvej ville med et slag flytte store trafikmængder væk fra Rosklide-Holbæk motorvejen. Denne trafikmæssige fordel ville dække meget af udgiften ved at bygge en dæmning mellem Hundested og Rørvig.

 • 0
 • 0

Der er ellers adskillige debatindlæg, herunder flere fra undertegnede for 7 måneder siden, der omhandler en vejforbindelse. Men der er to store problemer: 1) Der skal sikres en fortsat åbning for skibsfarten på Isefjodren 2) Det er ikke nok at komme over på den anden side, man skal også kunne komme vider, tilslutningsvejene vil skære sig gennem bolig og sommerhusområderne på begge sider af fjorden, det vil være særdeles kostbart, både økonomisk og politisk.

 • 0
 • 0

Til Ejvind: Det er naturligvis et nationaløkonomisk spørgsmål, hvor man må se på helheden i indsparelsen. Til Bo: Desværre har jeg ikke set dine debatindlæg, den gang sagen sidst rullede. I de 45 ovenstående indlæg i denne blog forekommer der intet derom. +++ Jeg har for ca. 3 år tilbage lavet et skitseprojekt for Odden Færgeselskabet, hvor en omlægning af Hundested-Rørvig færgens anløb på Rørvig siden er ændret totalt, og hvor man undgår at ødelægge det indre Rørvig. Den samme linieføring kunne bruges ved en dæmning. +++ Odden Færgeforbindelsen er så vidt jeg ved i dødelig fare, den dag det bliver billigere – måske gratis – at køre over Storebæltsbroen. ( se sidste års TV-reklamer ) +++ Det eneste der på sigt kan redde en sejlforbindelse mellem Øst- og Vestdanmark er at genoplive trafikken mellem Hundested og Grenå. Alt andet er dødsdømt. Efter min ringe mening !!!

 • 0
 • 0

Den er nu blevet et almindeligt skatteobjekt og betalingen bortfalder ALDRIG og næppe heller gratis, Men dertil kommer at Jylland affolkes med stedse større hast. Der er efterhånden kun få byer der vokser. Resten dør hvis de ikke gøres til Nationalparker eller bliver til vindmølleområder, så bare rolig. Det vil blive Københavnere (i videste forstand) som kommer til at betale, og hvis nogen vil en "romantisk" sejltur til Jylland, så betaler de da også gerne det.

 • 0
 • 0

Selv om denne debat-tråd er døende, vil jeg gentage, at en dæmning (med sluser) mellem Hundested og Rørvig vil løse masser af problemer: Vigtigst: beskytte både Isefjorden og Roskilde fjord, og dermed en masse større byer for katastrofale oversvømmelser. - Måske bliver Cecil endnu værre end Bodil??? Og den vil afkorte "afstanden" fra Nordsjælland til Odsherreds sommerhuse og til Jylland - og dermed gavne Molsliniens ruter. Desuden bør der anlægges en rasteplads ude ved sluserne - med passende plads til parkering, iskiosk og pølsevogn! - Så bliver det også en turistattraktion. Og jeg gentager, at vanddybden det meste af vejen kun er ca. 3 meter, så det ikke bliver vildt dyrt. Lammefjordsdæmningen er ca. halvt så lang, og i Sønderjylland (og Holland) er der meget længere dæmninger, som kan danne skole for projektet.

 • 0
 • 0

Er i princippet anlagt på landjorden - ikke 3,5 meters dybde - og anlagt til beskyttelse mod ekstraordinært højvande under stormvejr. Rømødæmningen ER anderledes, nemlig anlagt til trafikformål. Den kan i nogle tilfælde virke som beskyttelse, men også forhindre stormhøjvande (kommer oftest ved en nordvestenstorm) i at fortsætte - især sydpå - med så stor kraft. Dæmningen var i øvrigt uhyggeligt tæt på at blive gennembrudt i 1999. Det kostede store reparationer. Og vi priser os fortsat lykkelige over at netop dette højvande kom i ebbetiden. Jeg er født i området, men tør ikke tage fast bopæl så tæt på vesterhavet. Høje sokler eller ej.

 • 0
 • 0

To indlæg for 7 måneder siden med overskriften 1,3 mia. ??? og Re: Ikke højbro.

Man kan måske etablere en motortrafikvej gennem Rørvig sommerby, men hvad med Hundested og Frederiksværk eller Asserbo sommerby

Grenå - Hundested overfarten har to store ulemper. 1) Den er for lang, en traditionel færge skal bruge 6 timer på en dobbelttur, hvor Odden - Ebeltoft kan gøres på 4 timer, det vil sige omkostningerne ved at overføre en bil er ca. 50% støre, men billetprisen kan ikke øges med 50%. Derfor "vandt" Molslinjen tilbage i 80'erne. I kraft af den korte sejltid kunne Molslinjen tilbyde de fleste afgange og den laveste pris. Når folk vælger færge ser de på sejltid (antal afgange) og pris, de regner ikke deres egne kilometer for ret meget. 2) Den ligger for langt mod nord, grænsen for hvor det kan betale sig at sejle ligger for langt mod nord i sammenligning med Aarhus-Odden, markedet bliver for lille. Fra Aarhus køre man ikke til Grenå for at tage færgen, man køre måske ned på havnen, eller tager man broen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten