Eksperter: Bioethanol har ingen fremtid i Danmark

Fly, skibe og lastbiler skal ikke drives af bioethanol i fremtidens energisystem med 100 procent vedvarende energi (VE). De skal i stedet køre på methanol eller DME, der produceres ud fra forgasning af biomasse.

Det fremgår af anbefalingen til energipolitikerne fra eksperterne i et meget stort, tværfagligt forskningsprojekt, Ceesa.

Her har 24 forskere over fire år arbejdet med energiscenarier og analyser af vores energifremtid, og onsdag fremlagde de vejen til 100 procent VE-forsyning af Danmark for energi- klima- og bygningsminister Martin Lidegaard (R).

Med en satsning på methanol som det primære supplement til en udbredt elektrificering af transportsektoren lægger Ceesa-projektgruppen op til noget af et teknologiskift.

Udvikling af andengenerations bioethanol er nemlig ellers officielt stemplet som et dansk styrkeområde, der blandt andet har fået en særbevilling på 200 millioner kroner til udvikling af denne teknologi.

Fleksibilitet tæller

Lektor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet forklarer, hvorfor bioethanol er dømt ude:

»Både biomasse og dyrkningsarealer til biomasse i Danmark er en begrænset ressource, og derfor har vi valgt den teknologi, som gav mest energiudbytte og størst fleksibilitet set i forhold til det samlede energisystem, som transportsektoren skal indgå i,« siger han.

Han forklarer, at fremstilling af biomethanol skal ske ved at forgasse biomasse (træ) og derpå tilsætte brint, der er skabt ved elektrolyse, hvor processen drives af vindmøllestrøm. Ved denne proces kan man enten lagre bioforgasnings-gassen i det eksisterende gassystem, eller man kan lagre det færdige biobrændstof.

Når brinten er produceret på vindkraftdrevne elektrolyseanlæg, får man yderligere en mulighed for at 'skrue på knapperne' i et energisystem, som skal kunne nyttiggøre så meget af vindkraften som muligt.

På et senere tidspunkt forestiller eksperterne sig så, at man skal fremstille methanol 'syntetisk' ved at hive kulstof ud af røgen fra termiske industrianlæg, der fyrer med halm. Kulstoffet kombineres derpå med brint fra højtemperatur-elektrolyse.

»Ved at gå denne methanolvej mindsker vi behovet for biomasse mest muligt og øger samtidig muligheden for at få mere vindkraft ind i elsystemet,« siger han.

Mere energieffektivt

En sammenligning af energiregnskaberne for de to teknologier er kompliceret, forklarer Brian Vad Mathiesen, men i runde tal taber man 50 procent af energien ved omdannelse til bioethanol.

Omdannelse af biomasse til biomethanol giver et tab på i alt 25 procent, når det er forudsat, at man anvender 43 procent el og 57 procent biomasse. Tabet sættes til 33 procent for fremtidens elektrolyseproces og 17-20 procent for forgasningprocessen. Regnestykket forudsætter endvidere brug af vindmøllestrøm og nedre brændværdi.

Netop at opgøre den indenlandske biomasse-ressource har været et af kernepunkterne i Ceesa-gruppens arbejde.

I dette arbejde har deltaget både forskere fra KU Life og fra DTU og Syddansk Universitet, som - i hvert fald tidligere - har repræsenteret holdninger, som har stået stejlt over for hinanden. Fra 'vi skal bare brænde biomassen' til 'bioethanol er den intelligente måde at anvende halmen på'.

Gruppen er nu kommet frem til, at halvdelen af Danmarks fremtidige - meget lavere - energiforbrug kan komme fra biomasse.

Energiforbruget halveres

Gruppen analyserer sig frem til et biomassepotentiale på 180 PJ pr. år i et business-as-usual-scenarie, hvor der er taget hensyn til behovet for arealer til dyrkning af fødevarer og biomasse til andre formål.

Men man vurderer også, at det er muligt at nå op på 240 PJ, hvis man inddrager endnu mere landbrugsareal eller øger produktionen pr. hektar. Alternativt kan man reducere energiforbruget, der skal opfyldes af biomasse.

Ceesa-gruppen konkluderer videre, at det er muligt - med en passende buket af nye energiafgifter, afgiftsrabatter på energieffektive biler og ejendomme, fordelagtige energilån og direkte tilskud til energieffektivisering - at få skåret det samlede danske energiforbrug ned fra dagens 850 PJ til ca. 490 PJ i 2050.

Det vil gøre det muligt at basere omkring halvdelen af den danske energiforsyning på vindmøller, solenergi, geotermi, bølgekraft m.v. (250 PJ), mens 50 pct. (240 PJ) er baseret på forskellige former for biomasse (træ, halm, energiafgrøder, affald, husdyrgylle m.v.).

Dokumentation

Ceesa Hovedrapport
Ceesa Fakta-ark

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er det ikke for tidligt at regne med fremtidige metoder før de har bevist sig i praksis? Og helst med rimelig økonomi? Det er også noget af et sats at regne med "meget lavere" energiforbrug. Der kan nå at ske mange ting i udviklingen til stordrift, og det er måske for tidligt at fravælge bestemte teknikker. Fx kan Topsøes brændselsceller være et middel på vejen mellem el, brint og methan (jeg håber den er med i rapporten).

Jeg tror snarere på at der er brug for alle slags teknologier, som så får forskellig markedsandel efterhånden som de udvikles.

 • 0
 • 0

Og helst med rimelig økonomi?

En hurtig vurdering siger mig at det vist ikke har indgået i deres teoretiske overvejelser, da de satser på hydrolyse og forgasning og så en process bagefter. Og på træ? Hvis det var i Sverige eller Finland så ville det give mening.

Men co2 problematikken vil da løse sig selv, hvis det her skal være alternativet. For det vil blive så dyrt at køre i bil at ingen har råd til det. Men så har de jo også opnået deres mål.

100% ve? Det er jo ikke rigtigt klogt.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Der er jo rigeligt olie til at vores generation kan holde vores allerede dyrt indkøbte biler kørende, så den kan ikke være rimeligt at vi skal overveje andre muligheder og da slet ikke hvis vi også skal betale for det. Den må være næste generations problem. (ironi kan forekomme).

 • 0
 • 0

Mon ikke det gennemsnitlige varmeforbrug pr. kvadratmeter falder? Men jeg vil også gerne have mere plads at boltre mig på, og evt. lidt højere temperatur om vinteren.

Mht. elforbrug, så har jeg svært ved at se forbruget falde. Muligvis kan privatforbruget holdes i ave med LED belysning og mere effektive skærme, men mon ikke vi har mindst 100'' UHDTV til den tid, med højere elforbrug end i dag.

Eller rettere, vi har opfundet helt nye energiforbrugende apparater, som forbedrer livskvaliteten på den ene eller anden måde. Og trods de sindssyge bilafgifter, så har vi nok også 2 biler pr. familie i runde tal.

Det kan self. også være, at al industriproduktion er lukket ned i DK. Sådan kan vi også spare energi... Det koster meget energi at producere iPads, tørretumblere o.lign. Eller solceller og vindmøller for den sags skyld.

Sagen er nok nærmere, at fremtidens energi bliver så (unødvendigt) dyr, at vi ikke har råd til at bruge mere end halvdelen af, hvad vi bruger i dag.

Lad mig endnu en gang understrege, at der er ingen grund til at bekæmpe energiforbrug - tværtimod. Det vi skal bekæmpe, er negative effekter af energiforbruget!

Mht. forgasning af biomasse, så er jeg enig, hvis ellers asken kan bruges i naturen igen. Men i det hele taget har jeg ikke meget fidus til bio-energi. Jeg tror naturen har bedre af at vi lader den være. Også klimamæssigt!

 • 0
 • 0

Jeg synes det hele lyder meget naivt. Men det er måske at forvente når personer som Niels I Meyer er med som forfatter.

Fly, skibe og lastbiler skal ikke drives af bioethanol i fremtidens energisystem med 100 procent vedvarende energi (VE).

Intet nyt her. Move on. Dårlig start.

Han forklarer, at fremstilling af biomethanol skal ske ved at forgasse biomasse (træ) og derpå tilsætte brint, der er skabt ved elektrolyse, hvor processen drives af vindmøllestrøm.

Hovsa, vores træ er jo allerede brændt af i vores tidligere kulkraftværker og vi importerer allerede masser af det. Verden har allerede kørt på træ engang og fattige befolkninger gør det stadigvæk. Not sustainable. Dur ikke. Væk!

Så hellere bruge ammoniak som brændstof, så slipper vi helt for at udvinde kulstof fra træ, luften, etc. Se f.eks. http://ing.dk/artikel/123632-ammoniakbilen... http://energyfromthorium.com/2011/10/29/nu...

Men man vurderer også, at det er muligt at nå op på 240 PJ, hvis man inddrager endnu mere landbrugsareal eller øger produktionen pr. hektar.

Og det er jo simpelt, ikke?! Nu har vi ellers lige formindsket det dyrkede areal for at få lidt af vores natur tilbage. Hvis vi skal øge produktionen per hektar skal der gødning til og - guess what - det er der stor mangel på og det kræver en masse energi at fremstille. Men hvis vi allerede har bygget vindmaskiner i hele vores ellers elskede natur kan vi selvfølgelig også droppe en masse anden natur for at opnå vores utopiske 100% såkaldte VE samfund. Nej tak! (Jeg siger såkaldte fordi de enorme maskiner der skal høste vores vedvarende energi bestemt ikke er vedvarende)

Dyrkning af store arealer til energi er ikke vejen frem når vi allerede ønsker at bevare lidt natur og brødføde mere end 7 milliarder mennesker!

Ceesa-gruppen konkluderer videre, at det er muligt – med en passende buket af nye energiafgifter, afgiftsrabatter på energieffektive biler og ejendomme, fordelagtige energilån og direkte tilskud til energieffektivisering – at få skåret det samlede danske energiforbrug ned fra dagens 850 PJ til ca. 490 PJ i 2050.

Jeg kan gøre det endnu bedre! Med passende ny energiafgifter kan man sikkert få det samlede danske energiforbrug ned på noget der ligner nul. Hvem lukker og slukker!?

Og stop også alt det vås om hvad vi kan opnå i 2050! Det er så dejligt uforpligtende fordi forskerne og politikerne aldrig vil blive stillet til regnskab for deres vilde planer fra 2011! Sjovt nok er der ikke så mange der taler om 2020 mere! :-(

Hvorfor kører så meget dansk energiforskning videre i den gamle trædemølle om at deres lille projekt nok skal kunne lade sig gøre hvis vi bare pålægger de stakkels danskere endnu flere afgifter - helt ærligt! Ny tænkning ønskes, tak!

Lad os få sandheden frem om dette projekt ligesom i Kejserens Nye Klæder: Han har jo ikke noget tøj på!

Mvh Steen

 • 0
 • 0

Så vidt jeg erindrer, havde den elektriske tidsalder for nu små 50 år siden for længst indfundet sig rundt om i landet, thi dengang stod der jo i mange et køkken såmænd et køleskab og småknurrede, i bryggerset muntrede vaskemaskinen sig inden tørretumbleren derefter tog over, og om morgen gjorde brødristeren sit for at peppe det lidt kedelige flere dage gamle franskbrød op, mens radioen dog med væsentlig mindre held forsøgte at gøre det samme med den der lidt matte ”før arbejde stemning”.

Ligeledes havde tv-apparatet, grammofon og båndoptager også sneget sig ind i mange et hjem, og selvfølgelig var der da også både strygejern, barbermaskine, hårtørrer, støvsuger, kaffemaskine, elkomfur, og indbefattede husstanden også teenagere var en elguitar og forstærker muligvis også at finde inden for hjemmets fire vægge. En elvarmeblæser var heller ikke ukendt, og nogle havde såmænd også dummet sig og købt sig en højfjeldsol, indrettet en finsk badstue, etc.

Men dengang, der i midten af tresserne, da var Danmarks samlede elforbrug jo på kun på cirka 25 % af hvad det er i dag.

Og derfor spørger jeg ganske spagt: hvad er der egentlig galt med, at vi forsøger at få nedsat nutidens helt enorme, og desværre lidt for tit, fuldstændigt meningsløse energiforbrug?

Ja ja, vi kan da sagtens sætte solceller op, vi kan plastre landet til med vindmøller og hvad ved jeg, men uanset hvad så vil det aldrig kunne dække det behov, vi i dag har til energi. Ja, for eksempelvis så dækker de omkring 5000 vindmøller, der i dag står hulter til bulter rundt om på land såvel som på vand, jo kun omkring 5% af vort samlede energiforbrug, nemlig cirka 40 PJ ud af vort forbrug der ligger i omegnen af 800 PJ.

 • 0
 • 0

Og derfor spørger jeg ganske spagt: hvad er der egentlig galt med, at vi forsøger at få nedsat nutidens helt enorme, og desværre lidt for tit, fuldstændigt meningsløse energiforbrug?

Hvis du mener, at dit energiforbrug er meningsløst, så skal du være yderst velkommen til at reducere det! :-)

Alle de apparater vi havde for 39 år siden er blevet mere energieffektive siden da, og sådan vil tendensen sikkert fortsætte. I mellemtiden har vi fået nye apparater, som øger livskvaliteten. Jeg synes i hvert fald opvaskemaskine, tørretumbler, pc, internet, m.m. er rare at have. Og jeg vil også gerne have del i de nye teknologiske landvindinger, som kommer i fremtiden. Hvad angår transport, så kunne jeg fint køre dobbelt så mange km i egen bil uden at blive træt af det. Og det kunne da være sjovt at rejse til Bali i stedet for Mallorca på ferie :-)

Lad mig slå fast, at jeg går fuldt ind for at øge energieffektiviteten af vores processer og ydelser (LED-lys, hybrid-biler, m.m.). Jeg har selv lige købt en tørretumbler med varmepumpe (bruger stadig tørresnoren til det meste), som bruger halvdelen af en normal kondenstumbler i strøm, og jeg nyder at se på den! :-) Jeg skifter også stille og roligt alle pærer ud med LED, for jeg kan ikke døje spild af energi. Til gengæld har jeg ikke dårlig samvittighed over at bruge energi på noget, som jeg får noget ud af.

Ja ja, vi kan da sagtens sætte solceller op, vi kan plastre landet til med vindmøller og hvad ved jeg, men uanset hvad så vil det aldrig kunne dække det behov, vi i dag har til energi. Ja, for eksempelvis så dækker de omkring 5000 vindmøller, der i dag står hulter til bulter rundt om på land såvel som på vand, jo kun omkring 5% af vort samlede energiforbrug, nemlig cirka 40 PJ ud af vort forbrug der ligger i omegnen af 800 PJ.

Ville de kunne dække halvdelen? Måske, måske ikke. Men det er et yderst væsentligt spørgsmål! Om 39 år vil det stadig være hamrende dyrt at energirenovere en gammel bygning. Og dem er der trods alt flest af. Ikke mindst fordi vi i DK insisterer på at bygge huse, som kan holde i 200 år, og dermed låser det teknologiske stade for boligmassen fast i fortiden...

Jeg mener dit indlæg, som er velment - det er jeg slet ikke i tvivl om, er baseret på den fejlagtige præmis at energiforbrug er ondt, og at DK kun må gøre brug af VE i fremtiden. Der findes andre teknologier end VE, som kan tilvejebringe strøm i kontakterne til fremtidens goder uden at forurene eller udlede (store mængder af) CO2. Det er f.eks. kulkraft med CCS eller atomkraft, helst LFTR (som ikke er udviklet endnu). Men det kræver at vi kommer over vores overfølsomhed over for alt, hvad er ikke er danskproducerede vindmøller.

 • 0
 • 0

Hvis vi skal reducere vores CO2 udledning kan det bedst betale sig at faa svenskerne og isaer nordmaendene til at bruge mindre el. Saa kan vi koebe deres overskydende vandkraft el.

Hvis vi gerne vil reducere vores energiforbrug (forsyningssikkerhed, handelsbalance og sikkerhedspolitik er tre gode aarsager) boer det vaere nemmere at vaelge lav energi varer. Fjernsyn og computere osv boer have watt tal sammen med en beregning af omtrentelige aarlige eludgifter ved gennemsnitligt brug. Hvis den 25% dyrere dims bruger lidt nok energi til at det er tjent ind paa et aar skal folk sgu nok vaelge den.

 • 0
 • 0

Til Thomas Pedersen

Det har jeg såmænd da også gjort, altså minimeret mit energiforbrug, og det er jeg yderst tilfreds med af mange årsager.

Og om diverse nye maskiner øger livskvaliteten eller ej, det må jo være op til den enkelte at vurdere, og for min part, så røg eksempelvis opvaskemaskine og ligeledes tørretumbleren ud for en del år siden. Nedgang i livskvalitet? Ikke tale om, tværtimod, men naturligvis kunne jeg da ikke drømme om, at pådutte andre min livsform, for hvordan vi hver i sær agter at leve, det må vi jo selv om.

Bilen der i dag står på vor matrikel, når den vel og mærke ikke er ude at trille, kører vel omkring 25 km pr. liter diesel, omtrent dobbelt så langt som den bil vi havde før.

Også boligen er mere end godt isoleret, og det passer mig også glimrende, thi udover et dejligt indeklima, så sparer jeg nemlig mere end det halve i opvarmning, men ok, hvis nogle mener det er sjovere at bo i et dårligt isoleret hus, så fint for mig, thi det vedkommer nemlig ikke mig.

Og nej, jeg har ikke nævnt et ord om, at energiforbrug er ondt, og er nogle af den opfattelse, at de ligefrem syntes det er morsomt at bruge en masse energi, så må de da selv om det … de skal (som regel) jo selv betaler for denne morskab.

Se, og her er det så, at jeg syntes der er meget andet, der er morsommere at bruge sine penge på, end at bruge dem til køb af energi.

For det eneste jeg sådan set blot påpegede, det var, at jeg syntes det er tænkevækkende, at vi herhjemme på mindre en 50 år har firedoblet vore elforbrug.

 • 0
 • 0

@ Jan Williams

Hvor meget tror du dit private elforbrug er øget i de sidste 50 år (du har sikkert ikke betalt elregninger i 50 år...)?

Pointen er, at mange moderne goder bruger energi, og det er ikke alle, der blot er forårsaget af 'materialistisk overforbrug'. Håndtaske nr. 5-15 kan siges at være materialistisk overforbrug. En opvaskemaskine, der giver mere tid til familien eller arbejde, er ikke overflødig, omend den ikke er nødvendig for alle.

Beklager hvis jeg misforstod dit budskab med at reducere energiforbruget. Det er min kæphest for tiden, at energiforbrug ikke er ondt. Mange sætter lighedstegn mellem energiforbrug og forurening og/eller klimaforandringer. Jeg prøver blot at gøre opmærksom på, at sådan behøver det ikke at være, og at der findes andre teknologier end vindmøller, der kan holde strøm i konkakten og varme i radiatorerne.

Jeg giver dit helt ret i, at det er sjovere at bruge pengene på andet end energi. For mit personlige vedkommende, har næsten alt det jeg bruger de sparede penge på dog et højt energiforbrug - hvadenten det er flybrændstof (uden afgifter) eller elektroniske dimser produceret i Kina med masser af forurening som bonus.

 • 0
 • 0

I følge EU direktiver der det kun lovligt at kommer 3% methanol i brændstoffer mod 100% bioethanol, 85% bioethanol er standard i E85 i alle EU lande undtagen Danmark - Dette er man vel kommet frem igen de mange år tests, der nu er lavet. Methanol er giftigt, hvilket burde vare et problem i denne sammenhæng. Dertil har det et lavere energiindhold end ethanol, så der skal bruges mere af det i en forbrændingsmotor.

Derud over synes jeg lige, at man glemmer gennembrud som Novozymes nedbrydning af Cellulose til bioethanol, som vender og og ned på regnskaberne. Dertil kommer, at der nu er gode resultater med at bruge hydro-ethanol i forbrændingsmotorer i e.g. Brasilien, her spare man så den mest energikrævende process med skille sig af med den sidste rest vand.

Jeg tror også at Ceesa's holdning om at erklære bioethanol for død bliver noget energikrævende og opad bakke, da resten af verden er på vej i en anden retning - e.g. kommer der nye skatteregler i Danmark i Q1 2012, hvor bioethanol bliver en anerkendt brændstoftype, på lige fod med benzin og diesel i afgiftssammenhænge. Og igen EU direktiver forbyder mere en 3% methanol i brændstoffer....

 • 0
 • 0

@ Jan Williams

Hvor meget tror du dit private elforbrug er øget i de sidste 50 år (du har sikkert ikke betalt elregninger i 50 år...)?

Pointen er, at mange moderne goder bruger energi, og det er ikke alle, der blot er forårsaget af 'materialistisk overforbrug'. Håndtaske nr. 5-15 kan siges at være materialistisk overforbrug. En opvaskemaskine, der giver mere tid til familien eller arbejde, er ikke overflødig, omend den ikke er nødvendig for alle.

Beklager hvis jeg misforstod dit budskab med at reducere energiforbruget. Det er min kæphest for tiden, at energiforbrug ikke er ondt. Mange sætter lighedstegn mellem energiforbrug og forurening og/eller klimaforandringer. Jeg prøver blot at gøre opmærksom på, at sådan behøver det ikke at være, og at der findes andre teknologier end vindmøller, der kan holde strøm i konkakten og varme i radiatorerne.

Jeg giver dit helt ret i, at det er sjovere at bruge pengene på andet end energi. For mit personlige vedkommende, har næsten alt det jeg bruger de sparede penge på dog et højt energiforbrug - hvadenten det er flybrændstof (uden afgifter) eller elektroniske dimser produceret i Kina med masser af forurening som bonus.

Nææh - energiforbrug er vel ikke ondt som sådan. Men mange omgås energiforbruget ganske tankeløst - alene af den grund at de hr råd til det. Så er det jo bare, at vi skal gøre os klart, at skal alle på kloden leve som vi gør, så kræver det med det nuværende resourceforbrug ca. 3-4 jordkloder.

Så hvordan løser vi så det? Færre mennesker? Energi og mineraler går til de der bedst kan betale? Alle andre end de der har råd må leve i armod?

Kan du / vi forbeholde os retten til resourcerne og vores overforbrug i forhold til gennemsnittet, og nægte de under gennemsnittet vores goder?

Måske var det på tide, at vi kastede et kritisk blik på vores livsstil og samfund, og så på om noget kunne ændres til det bedre - måske noget lidt mere meningsfuldt end et hysterisk overforbrug at snart sagt alle resourcer.

 • 0
 • 0

Ceesa rapporten er vigtig og betryggende. Methanol er en praktisk energibærer, der uden videre kan anvendes som brændstof i både stationære og mobile enheder. Med nyeste dansk forgasnings- og elektrolyseteknologi er tab ved energikonvertering små og acceptable.

Et planlagt demonstrationsanlæg på Grenaa Havn bliver det første anlæg, der udnytter biomasse maksimalt ved samkøring med elektrolysebrint. Udbyttet af alkohol bliver meget højt ved denne proces- og det er vigtigt, at vi får mest muligt ud af den biomasse, som vi nu engang har.

 • 0
 • 0

Nuværende lovgivning (brændstofdirektivet) er alene tillempet ethanol af den enkle grund, at bio-methanol ikke var på markedet dengang. BioMCN i Holland sælger nu kvantiteter af bio-methanol og mere kommer til i de kommende år fra flere lande. Derfor er tiden inde til at ændre brændstofdirektivet, så også bio-methanol tilgodeses og stilles lige med bio-ethanol. Ændringen er en opgave for vort politiske system og arbejdet må iværksættes nu, for at ændringerne i direktivet og bekendtgørelsen er i kraft, når de nordiske lande om få år står med driftsklare bio-methanolraffinaderier.

 • 0
 • 0

Som deltager i det projekt som der omtales, er der her sket en fejl hvor man har lavet en historie på et regneeksempel. Der er på ingen måde tale om at en teknologi er bedre end en anden. Fokus er på de energi services vi får brug for i 2050.

Den fulde rapport fra CEESA projektet med alle detaljerne kommer på banen i løbet af et par uger. Der skal nok blive noget at diskutere :)

 • 0
 • 0

Og om diverse nye maskiner øger livskvaliteten eller ej, det må jo være op til den enkelte at vurdere, og for min part, [b]så røg eksempelvis opvaskemaskine[/b] og ligeledes tørretumbleren ud for en del år siden.

[b]Brug opvaskemaskinen og spar vand og energi[/b]

Opvaskemaskiner bruger en brøkdel af den mængde vand og energi, der skal til for at vaske op i hånden. Vand- og energibesparelserne kunne dog være endnu større, hvis flere af os fyldte opvaskemaskinen ordentligt op og undlod at skylle af.

http://taenk.dk/nyheder/brug-opvaskemaskin...

 • 0
 • 0

[b]Tusindvis af liter vand og hundredvis af kWh at spare[/b]

En familie med en opvaskemaskine, der bruger ti liter vand pr. opvask, bruger 3.650 liter vand og 365 kWh om året, mens familien bruger hele 17.885 liter vand og 832 kWh om året på at vaske samme mængde opvask af i en balje – og langt mere under rindende vand. Det viser beregninger, Tænk har foretaget i samarbejde med Københavns Energi.

”Opvaskemaskinen vinder klart over baljen, når det gælder vandforbruget. Man kan derfor godt bruge opvaskemaskinen med god samvittighed,” siger projektleder i Go’ Energi Mads Lindevall Kristiansen.

 • 0
 • 0

[b]Tusindvis af liter vand og hundredvis af kWh at spare[/b]

En familie med en opvaskemaskine, der bruger ti liter vand pr. opvask, bruger 3.650 liter vand og 365 kWh om året, mens familien bruger hele 17.885 liter vand og 832 kWh om året på at vaske samme mængde opvask af i en balje – og langt mere under rindende vand. Det viser beregninger, Tænk har foretaget i samarbejde med Københavns Energi.

Opvaskemaskiner er måske en anelse irrelevant for om Bioethanol har en fremtid i Danmark.

Men hvis man nu indregner anskaffelse af opvaskemaskinen, er det så stadig billigere? Det gør PDF'en så for os: http://taenk.dk/sites/taenk.dk/files/vandf... Og da en hel del enlige nok vasker op under rindende vand, så kan det absolut betale sig med en opvaskemaskine.

 • 0
 • 0

I 2010 blev der ifølge EOF brugt 2.089.370 liter benzin og 3.485.834 liter autodiesel i Danmark. For en årlig investering på 1,5 milliard kr. i anlæg til fremstilling af motoralkohol og yderligere 1,5 milliard i vindkraft kan dette forbrug udfases på 30 år. Det vil hvert år øge brugen af indenlands biomasse med 2 %.

Det er fornuftig anvendelse af biomasse, fordi hver Joule vedvarende energi, vi fylder på tanken, sparer to Joule fossilt brændstof. Denne vigtige gearing er ret upåagtet.

Det er kommissionens mål at udfase fossile brændstoffer. Dette kan gøres målrettet og enkelt ved at fastlægge kvoter, der gradvist mindskes indtil målet er nået om ca. 30 år - det tempo kan alkoholindustrien følge med til. Det enkleste og også det bedste vil være at lade olieselskaberne og automobilproducenterne finde de bedste måder at gøre det på.

 • 0
 • 0

I tons udgør motorbrændstof ca. 4.500 t årlig. Årlig investering i fremstilling af alternative motorbrændstoffer på 1,5 + 1,5 milliard over en 30- årig periode forekommer overkommeligt, når den sammenholdes med eksempelvis den årlige julehandel på godt 8 milliarder.

 • 0
 • 0

I tons udgør motorbrændstof ca. 4.500 t årlig. Årlig investering i fremstilling af alternative motorbrændstoffer på 1,5 + 1,5 milliard over en 30- årig periode forekommer overkommeligt, når den sammenholdes med eksempelvis den årlige julehandel på godt 8 milliarder.

Hvis du vil skifte julehandelen ud med alternative brændstoffer tror jeg ikke du kommer langt! ;-)

Men, se lige her: http://www.lanl.gov/news/newsbulletin/pdf/...

En atomreaktor, noget vand, luft og lidt anden kendt teknologi og så kan du faktisk producere 18000 tønder (* 138.8 = 2500 t ) brændstof per dag!

Man kan sikkert endda også bruge vindmøller selvom d.o. paper bruger luftcirculationen i et køletårn til at indfange CO2.

Selve produktionen er endda CO2 negativ! Men når man brænder brændstoffet af bliver CO2 selvfølgelig frigivet igen. Men i opstartsfasen binder dette CO2 - modsat afbrænding af træ som starter med et enormt negativt CO2 regnskab.

Mvh Steen

 • 0
 • 0

I tons udgør motorbrændstof ca. 4.500 t årlig. Årlig investering i fremstilling af alternative motorbrændstoffer på 1,5 + 1,5 milliard over en 30- årig periode forekommer overkommeligt, når den sammenholdes med eksempelvis den årlige julehandel på godt 8 milliarder.

Det betyder ca eet kg brændstof per dansker per år.Om igen

 • 0
 • 0

Metanol er faktisk ret så betydeligt meget mere giftigt end benzin!

Lad os lige tage den fra Wikipedia (Methanol Economy - heading Methanol Disadvantages): "Methanol is in fact toxic and eventually lethal when ingested in larger amounts (30 to 100 mL).[11] But so are most motor fuels, including gasoline (120 to 300 mL) and diesel fuel. Gasoline also contains many compounds known to be carcinogenic (e.g. benzene). Methanol is not a carcinogen, nor does it contain any carcinogens. However, methanol may be metabolized in the body to formaldehyde, which is both toxic and carcinogenic.[12] Methanol occurs naturally in small quantities in the human body and in edible fruits. The medical treatment for methanol ingestion is ethanol ingestion. Therefore, methanol fuel could be made safer by blending with ethanol." Og fra Gasoline: "The material safety data sheet for unleaded gasoline shows at least 15 hazardous chemicals occurring in various amounts, including benzene (up to 5% by volume), toluene (up to 35% by volume), naphthalene (up to 1% by volume), trimethylbenzene (up to 7% by volume), methyl tert-butyl ether (MTBE) (up to 18% by volume, in some states) and about ten others.[18] Benzene and many antiknocking additives are carcinogenic."

LD50 for rotter ligger paa omkring 5.5g/kg dvs omkring 400g for en mand. Mennesker er dog nok en anelse bedre til at metabolisere alkohol end rotter er.

Saa akut er det mere toksisk men reelt er de begge giftige.

 • 0
 • 0

I følge EOF er der i 2010 brugt 2.089.370 m3 benzin og 3.485.834 m3 autodiesel i Danmark sv. t. knap 4.500.000 t.

Med årlige nyanlæg af kapacitet for 150.000 t alkohol kan det danske forbrug udfases på ca. 30 år.

 • 0
 • 0

Det lyder mere rimeligt- de tal der

Hvor meget biomasse kræver det? Og hvad koster det - sådan cirka?

Så vidt jeg har forstået kan et 2 GEN bioetanol anlæg omsætte ca 20-25 % ag den biomasse der kommer ind til etanol - dvs at der skal bruges ca 20.000.000 biomasse om året - stemmer det med dine udregninger?

 • 0
 • 0

I følge EOF er der i 2010 brugt 2.089.370 m3 benzin og 3.485.834 m3 autodiesel i Danmark sv. t. knap 4.500.000 t.

Med årlige nyanlæg af kapacitet for 150.000 t alkohol kan det danske forbrug udfases på ca. 30 år.

Nej, for vi har ikke nok biomasse til at lave alt det brændstof, med mindre du synes at det er Ok at importere biomasse - men import er jo ikke scalerbar i globale sammenhæng.

Iføkge http://www.ens.dk/DA-DK/UNDERGRUNDOGFORSYN... er det samlede danske biomasse potentiale 165 PJ

Et kg benzin indeholder 47MJ og et kg diesel 45MJ ifølge wikipedia. Så lad os sige 46MJ i gennemsnit og antage at dine 4.500.000 t indeholder 50/50 af benzin og diesel.

En PJ = 10*9 MJ hvis jeg husker rigtigt.

Dvs. hvis vi konverterer 165PJ biomasse tll brændstof uden tab får vi:

165/46 * 10^9kg = 165/46 * 10^6t = ca. 3.600.000 t

Hvis vi så tager Thomas' tal der siger at man kan konvertere 25% kommer vi frem til at det samlede danske biomasse potentiale kan producere 900.000t brændstof. Så mangler vi 3.600.000t for at komme op til de 4.500.000t du nævner som det årlige danske forbrug af benzin og diesel.

Derfor bliver vi nødt til at få gang i programmer som Green Freedom som jeg linkede til længere oppe. Beklager, det er en smuk tanke, men biomasse, vind og sol kan ikke dække planetens energiforbrug som forresten er stærkt stigende.

Mvh Steen

 • 0
 • 0

I miljørapporten for 2010 har DONG indberettet at der er produceret 162500 liter etanol ~128.200 kg ud af 4.235.000kg halm. Det er 3% af af massen og 4,7 % af energien i halmen der bliver til Bioetanol.

 • 0
 • 0

biomasse, vind og sol kan ikke dække planetens energiforbrug som forresten er stærkt stigende.

Der er masser af sol-energi (og afledte, som regn, vind og bølger) at høste; meget mere end rigeligt : http://www.ez2c.de/ml/solar_land_area/ Problemet er økonomien i at høste det, og indtil da kan diverse mellemløsninger som GF og 1.g hjælpe til.

Lige om lidt (14:05) er der forresten forelæsning om relateret emne på DR2 : http://ontv.dk/info/21322571900-baeredygti...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten