Eksperter advarer kommuner: Tænk, før I kræver grønt byggeri

Dårligt byggeri og bygherrer, der står tilbage med store økonomiske omkostninger.

Det vil være konsekvensen, hvis landets kommuner i energioptimeringens hellige navn gør det til lovkrav, at alt nybyggeri - privat såvel som kommunalt - skal leve op til den kommende lavenergiklasse 2020 allerede nu.

»Der er brug for udvikling, erfaring og oplæring. Det er absolut ikke alle rådgivere, der kan levere fornuftigt 2020-byggeri,« slår civilingeniør i Økologisk Råd Søren Dyck-Madsen fast.

I lighed med flere andre byggerieksperter hilser han det således velkomment, at kun to ud af 23 kommuner i en rundspørge foretaget af Ingeniøren oplyser, at alt kommunalt byggeri skal leve op til de strenge energikrav for 2020-klassen. De resterende kommuner stiller enten krav med udgangspunkt i den mildere 2015-klasse eller slet ingen krav.

Kommunerne bliver derfor - paradoksalt nok - rost for deres manglende ambitioner. Der er brug for få grønne bannerførere, ikke en hel hær.

»Det kan blive et problem, hvis vi får for mange dårlige projekter efter 2020-kravene i gang med det samme. De skal komme som perler på en snor, så vi kan nå at lære af erfaringerne. Så det er fint, at der er et par kommuner, der stiller store krav, og at resten ikke gør,« vurderer Søren Dyck-Madsen.

»Vi har egentlig ikke brug for, at alle kommuner gør det. Det ville have været frygteligt, hvis alle byggede 2020, og vi så fik en masse dårligt byggeri,« supplerer Søren Aggerholm, forskningschef hos Statens Byggeforskningsinstitut, SBI.

Kommune: Vi laver kvalitetsbyggeri

Med den nyligt offentliggjorte lavenergiklasse 2020 skal der kappes 75 procent af bygningernes energiforbrug i forhold til de nuværende krav. Det kan give nogle teknologiske udfordringer, som hurtigt kan koste bygherren dyrt på pengepungen.

Derfor opfordrer Dansk Byggeri kommunerne til ikke at skrive 2020-kravet ind i lokalplanerne. For så kan det hurtigt blive den private bygherre, der står med regningen.

»Man skal ikke gøre dem (2020-kravene, red.) universelle, så kommunen kan bryste sig af at være grøn og energivenlig. For kommunerne er det gratis, men det er det jo ikke for bygherrerne,« pointerer Michael Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

2020-klassen er stadig i høring, så derfor kan kommunerne endnu ikke kræve, at privatbyggeri skal leve op til de strenge energikrav.

En af de to kommuner fra Ingeniørens undersøgelse, som sætter overliggeren højt, er Skanderborg Kommune. En daginstitution i 2020-klassen er under opførelse, ligesom blandt andet fire almene boliger skal leve op til det ultragrønne prædikat.

Funktionsleder i kommunens bygge- og ejendomsafdeling Torben Nielsen erkender gerne, at de strengere krav hænger sammen med kommunens politiske ønske om en grønnere profil.

Men er du enig i, at kommunerne ikke bare skal kaste sig ud i 2020-byggeri med hovedet under armen?

»Det er jeg enig i. Og de overvejelser har vi også haft, men det har vist sig med det her daginstitutionsbyggeri, at entreprenørerne godt kan lave et projekt, hvor de bygger efter 2020-krav.«

Er I sikre på, I kan få kvalitetsbyggeri ud af det her?

»Ja. Vi går ud nu og siger, at vi bygger nogle bygninger, der er fremtidssikrede, men det kan godt være, det har rykket sig om fem år,« siger Torben Nielsen.