Ekspert til Ingeniørens læsere om roadpricing: vi kan ikke være sikre på effekten

»Det bærer præg af, at parterne en sen nattetime satte alle de trafikale plus-ord sammen for at blive enige. Resultatet er, at regeringen nu følger en vision, der er præget af stor naivitet i forhold til, hvad en GPS-model egentlig kan bruges til,« sådan siger Jens Peder Kristensen, formand for ITS Danmark og medlem af Ingeniørens trafikpanel om regeringens besltuning om GPS-roadpricing i Ingeniøren den 29. januar.

Hovedformålet med regeringens beslutning er at nedbringe CO2-udledningen, men metoden er alt for kompliceret og politikerne undervurderer omkostningerne og kompleksiteten ifølge Ingeniørens trafikpanel.

Jens Peder Kristensen svarede 2. februar på spørgsmål fra læserne og her skrev han blandt andet, at det kan være svært at vurdere den samlede effekt af to modsatrettede mekanismer: »Hvor meget mere CO2 vil vi udlede, fordi vi køber større biler? Og hvor meget mindre vil vi køre, fordi vi har en km-afgift?«

Læs alle Jens Peder Kristensens svar nedenfor.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi har stadig ikke set nogen forklare, hvorfor man ikke bare sætter prisen op på benzin og dielsel.

Det er simpelt, kan indføres på 10 minutter, og kræver ingen investeringer.

Nå, det står da ellers klart og tydeligt i spørgsmål/svar nummer to

 • 0
 • 0

Jamen dog. Læs selv svaret.

Der henvises til to problemer:

1) grænsehandel 2) problemer med at sætte afgiften op, hvor der ikke er kollektiv transport

Ad 1) Det kunne jo være, at de gode tyskere og svenskere kunne inddrages i løsningen. De har vel tilsvarende diskussioner

Ad 2) Dette argument fremdrages altid. Det er let at løse. På alle menneskers selvangivelse er allerede i dag en beregning af et kørselsfradrag for Hjem-Arbejde. Det vil være ganske let at indregne en "Adgang til Kollektiv Trafik" faktor i dette tal - fx 0,5 i København, 2,0 i Lemvig osv.

Jeg fastholder mit synspunkt - det er langt bedre og billigere at hæve brændstofafgiften.

Man sparer umiddelbart milliarder til udvikling af systemet, nye milliarder til montering i alle biler, milliarder til drift og kontrol - og undgår en Big Brother overvågning, der vil få Stasi til at ligne en flok FDF pigespejdere.

 • 0
 • 0

Ad 2) Dette argument fremdrages altid. Det er let at løse. På alle menneskers selvangivelse er allerede i dag en beregning af et kørselsfradrag for Hjem-Arbejde. Det vil være ganske let at indregne en "Adgang til Kollektiv Trafik" faktor i dette tal - fx 0,5 i København, 2,0 i Lemvig osv.

problemet vil blot blive at så vil endnu flere flytte ud hvor der ikke er offentlig transport da det vil v ære økonomisk "smartere" , billigt hus . mm. og hvad med folk der bor i københavn , odense , århus og som har 2-300 km i daglig transport til steder hvor der ikke er offentlig transport der passer med deres arbejdstid? ex mand pilot , arbejde i Karup, konen sygeplejerske arbejde i århus bosidene i Odense? skal de så straffes ekstra ?

 • 0
 • 0

Skat har for nogle år siden lavet en undersøgelse af hvor mange, der køber brændstof (benzin og diesel) syd for grænsen som funktion af prisforskellen mellem Danmark og Tyskland. Man kom frem til, at tabet af dansk afgifter på grund af brændstof købt i Tyskland næsten modsvarede den indtægt, man kunne forvente at få ved at hæve brændstofafgiften.

Og hvad så? Formålet er at nedsætte CO2 udledning og mindske trængsel. Så lyder det helt fint hvis ordningen går i nul og ikke koster staten penge.

og hvad med folk der bor i københavn , odense , århus og som har 2-300 km i daglig transport til steder hvor der ikke er offentlig transport der passer med deres arbejdstid? ex mand pilot , arbejde i Karup, konen sygeplejerske arbejde i århus bosidene i Odense? skal de så straffes ekstra ?

Skat bruger allerede i dag en ruteplanlægger til at vurdere afstand. Samme ruteplanlægger kan tage nøjagtigt de samme hensyn som GPS løsningen, ved simpelthen at simulere køreturen.

 • 0
 • 0

Hvis staten er meget bange for grænsehandel med tyskerne, så kan man jo lave et gradvist nedslag i afgiften de sidste 50 km før grænsen.

De fleste af os bor langt fra den grænse, så det påvirker nok ikke indtægten særligt.

 • 0
 • 0

Vi har stadig ikke set nogen forklare, hvorfor man ikke bare sætter prisen op på benzin og dielsel.

Det er simpelt, kan indføres på 10 minutter, og kræver ingen investeringer.

For så vidt ikke uening. Men det du dermed ikke får med, er tilgangen til roadpricing som taget ud af en 1.års lærebog på økonomistudiet/samfundsfag: Der hvor trafikken har størst belastning, skal afgiften også være højest. Det er den sammenhæng, en simpel afgift ikke vil indeholde.

Men trængselsproblemet ville en simpel betalingsring - fx med en friholdelse af ring 3 rundt om Kbh - sikkert kunne løse en hel del billigere (og væsentlig mindre bureaukratisk)

 • 0
 • 0

Der stilles spm. og svares:

"Boe Jørgensen Hvorfor kan vi i DK ikke anvende det højt udviklede Roadpricing system som har fungeret godt i Singapore i 10-15 år. Boe Jørgensen

Jens Peder Kristensen Singapores system kan bedste beskrives som en yderst avanceret betalingsring med takster, der varierer afhængig af hvilken indfaldsvej, man benytter. Samtidigt skifter taksterne også hver anden eller tredje måned afhængig af mængden af trafik. Falder hastigheden på indfaldsveje til under ca. 40 km/t, øges taksten for at reducere antallet af biler. Stiger hastigheden til over ca. 60 km/t, reduceres taksten. Hastighederne måles med GPS-enheder i taxaer. Singapore har ikke som mål at tjene på systemet, men kun at regulere trængslen. Da de skiftede fra vignetter til elektronisk opkrævning, faldt indtjeningen, fordi man tidligere kunne købe en vignet til en længere periode. Nu betaler man pr passage, og det har reduceret kørselen yderligere og dermed også reduceret indtægterne til staten. "

Jamen er det så slemt ? Det er da ikke meningen at staten skal tjæne på det !!!

Statens og folketingets overvågningsliderlige holdninger og i det hele taget roadpricings tåbelighed får en til at stille spørgsmålet: Er Danskerne virkelig så meget bedre end alle andre. Verdenshistorien fortæller med al ønskværdig tydelighed, at er der mulighed for misbrug, bliver der misbrug. Og er der mulighed for øget magt til staten vil staten altid gå efter det. Det der er ved at gå galt i DK, og EU i det hele taget er at man ikke længere tager udgangspunkt i individets rettigheder, men ene og alene ser på "samfundets" vel som defineres af staten som der af ovenstående griunde ikke kan stoles på :-)

Det er vidst på tide at den grundlov skrives om så regering/stat igen kommer ned på plads hvor de hører hjemme !

Mvh Jesper

 • 0
 • 0

Aage Andersen Hvorfor kan man ikke opkræve en afgift af hver bil, der kører ind i landet? Det vil løses problemet med at hente benzin i udlandet som jeg ikke tror vil blive ret stort.

Jens Peder Kristensen Det er i modstrid med EU reglerne at afkræve afgifter af køretøjer ved grænsen. Samtidigt må man ikke behandle udenlandske køretøjer værre end danske.

Problemet må kunne løses, ved at lægge road-pricing på alle veje, der går ud/ind af landet. Hvis roadpricing er tilladt, må det være en farbar vej.

På den måde løses både problemet med brændstofafgifter og køb af billigt sprut og cigaretter.

 • 0
 • 0

Nu djøffes der igen om afgiftsforhøjelser, så vil det igen blive dyrere at arbejde og vi sender flere jobs ud til kineserne!

Hvad med et multimedietilskud i stedet, så man kunne reducere trængslen ved at det blev mere attraktivt at arbejde hjemmefra?

Jeg synes det er uklogt at ingeniører argumenterer for at vi gør det dyrere at arbejde, du repræsenterer vel ikke kinesisk erhvervsliv Christian?

For mig ligner det en ren taberstrategi at den yngre generation af ingeniører sidder en stor del af tiden ude i Kina og lærer dem op til at overtage de jobs som vor egen yngste generation nu kommer til at mangle!

Skylden har efter min mening alle de der har troet at vi kunne løse ethvert problem med afgifter, så vi er endt med at underminere vore virksomheders konkurrenceevne og dermed vort eksistensgrundlag.

Vi ældre kan så bare skynde os på efterløn, og når den er sluppet op så .........?

 • 0
 • 0

Det forekommer mig stadig komplet uforståeligt at så mange politikere ønsker en sådan GPS-baseret løsning. Jeg tror de har set sig blinde på teknologien og glemmer alle ulemperne.

Formålet er at mindske CO2 og trængsel på vejene.

42 mia kr.... det er budgettet i Holland! For det beløb kan vi BÅDE etablere et kernekraftværk til kraftig reduktion af CO2 OG forbedre kollektiv trafik med naturlig reduktion i trængsel til følge.

En GPS-løsning giver mange praktiske problemer og vil givet vis skabe en helt ny industri for snyd - men det vigtigste problem for alle frihedselskende, liberale mennesker er da, at løsningen indebærer et væsentligt element af personlig overvågning!

Fremfor at bruge x mia kr. på denne socialistisk inspirerede løsning, skal vi i stedet gøre følgende:

Mindre CO2: 1. Omlæg registreringsafgifter/grønne afgifter således, at "bedre" biler bliver billigere, medens "ringere" biler bliver dyrere. Dette kan sagtens balancere økonomisk.

Trængsel: 2. Invester i bedre kollektiv trafik.

 • 0
 • 0

Det forekommer mig stadig komplet uforståeligt at så mange politikere ønsker en sådan GPS-baseret løsning. Jeg tror de har set sig blinde på teknologien og glemmer alle ulemperne.

Formålet er at mindske CO2 og trængsel på vejene.

42 mia kr.... det er budgettet i Holland! For det beløb kan vi BÅDE etablere et kernekraftværk til kraftig reduktion af CO2 OG forbedre kollektiv trafik med naturlig reduktion i trængsel til følge.

En GPS-løsning giver mange praktiske problemer og vil givet vis skabe en helt ny industri for snyd - men det vigtigste problem for alle frihedselskende, liberale mennesker er da, at løsningen indebærer et væsentligt element af personlig overvågning!

Fremfor at bruge x mia kr. på denne socialistisk inspirerede løsning, skal vi i stedet gøre følgende:

Mindre CO2: 1. Omlæg registreringsafgifter/grønne afgifter således, at "bedre" biler bliver billigere, medens "ringere" biler bliver dyrere. Dette kan sagtens balancere økonomisk.

Trængsel: 2. Invester i bedre kollektiv trafik.

Det er muligt at du har set dig rødt på den beskrevne løsning - og straks kæder den sammen med din yndlingsaversion - men derfor behøver det ikke at ende så ubegavet, vel?

Du løser ikke trængselsproblemer alene ved at investere i kollektiv trafik - det er guleroden, men den er ikke nok adfærdsændrende. Og kan derfor ikke stå alene. Det er ret basal viden blandt trafikplanlæggere.

Jens Peter Kristensen ridser ret fint op, hvilken problemstilling der er ved at sænke registreringsafgiften - set i et co2-perspektiv. Derfor er det ikke så nemt, som du udbasunerer - og når det gælder co2: Hvorfor skal det så balancere økonomisk? Skatteprovenuet er da totalt ligegyldigt, hvis vi taler om at begrænse co2 ;-)

Men er ellers enig i dine synspunkter om at de anførte ressourcer var bedre anvendt andet steds.

 • 0
 • 0

Fremfor at bruge x mia kr. på denne socialistisk inspirerede løsning, skal vi i stedet gøre følgende:

Nej hør nu. Brugerbetaling har da altid været god borgerlig politik. Det nuværende system er da om noget kommunistisk inspireret hvor alle betaler samme registrerings/ejerafgift uanset om de kører 5 eller 500km pr. dag.

Når vi er i gang hvorfor ikke lave fartregistrering ligesom forsikringsselskaberne gør det. Hvis du kan dokumentere til synet at du har overholdt fartgrænserne og du iøvrigt har kørt uden uheld, så kan vi f.eks. give 20% rabat på ejerafgiften.

 • 0
 • 0
 

42 mia kr.... det er budgettet i Holland!

Vi kan nemt få det meget billigere: 1. Lad bilisterne betale. Grunden til de høje priser, er at erhvervslivet altid ønsker at malke det offentlige. 2. Lad det være gratis, for dem der ikke kører i områder med road-priceing. Dette kan ske, ved at man skal have specielle nummerplader, for at må køre i taktserede områder.

Dertil, skal vejene til tyskland og Sverige naturligvis være betalingsveje. Ønsker man, at køre til tyskland, eller sverige, bliver man nød til at betale for udstyret, eller at leje en bil, hvor udstyret er monteret.

Ovenstående vil ikke give udgifter på staten - kun indtægter. Udgifterne til road-priceing, lægges f.eks. under en privat virksomhed, der henter pengene ind, ved at sælge udstyret. Staten får oplyst, hvor mange kilometer der køres på de forskellige veje, og så er de tilfredse, og kan opkræve afgiften.

Det er vigtigt, at man sikrer det ikke bare bliver et statsfinanceret eventyr. For så koster det kassen. Hvis derimod, at privatbilisterne skal betale, og det kun er dem der har brug for det, som skal betale, så vil staten kun få indtægter på det.

Hvis udstyret bliver dyrt i indkøb, så vedrører det ikke staten. De kan dog gælde sig over, at så få tager til tyskland, for at købe billigt benzin. De fleste danskere, vil undgå at købe udstyret, hvis det primært er vejene ud og ind af landet, og steder som københavn, hvor der er s-togs forbindelser, der lægges road-priceing på. Det er altid vigtigt, at der er alternativer til bilen, der hvor der er road-priceing, f.eks. bus, eller tog.

En anden mulighed - som jeg tror er bedre - er at øge benzinprisen. Men dette skal ikke ske ens i hele landet. Landet, skal opdeles i "områder", ligesom tyskland er opdelt i områder. Områderne har deres egen afgiftsstruktur, som bestemmes af staten. På den måde, kan områder der er tæt på tyskland, have lavere afgifter på benzin og dieselolie, meddens områder, der er langt fra tyskland, kan have høje afgifter.

Samme princip kan vi have for spiritus osv. Så i stedet for, at danskerne tager til tyskland for at købe billigt, så tar de bare en tur på indkøb i den sydlige del af jylland.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten