Ekspert: Nyt nødradionet er sårbart over for terror

Danmarks nye fælles nødradionet, der skal sikre, at bl.a. Falck, politi og brandvæsen kan tale sammen over ét radiosystem, vil kun blive forbundet til to "telefoncentraler" såkaldte switches - en i Århus og en i København. Det gør radionettet sårbart over for almindeligt forekommende driftsfejl og for især terrorangreb, vurderer ekspert i telekommunikation, Heine Pedersen.

Han har i de seneste 20 år bl.a. virket som seniorkonsulent med speciale i rådgivning om løsning af datatransmissionsrelaterede opgaver, og er en af de skarpeste kritikere over for det valgte systemkoncept fra leverandøren Motorola.

»Jeg mener, at valget af Motorolas koncept er katastrofalt,« siger Heine Pedersen.

Det nye radiosystem til beredskaberne tages i brug fra næste år og erstatter de nuværende 100 forskellige radiosystemer, som anvendes i dag. Men ifølge Heine Pedersen er problemet, at hvis de to switches i Århus og København eller deres transmissionsnet ud til de mere end 400 basisstationer bliver saboteret, kan radioterminalerne ikke komme i forbindelse med hinanden på tværs af landets regioner men kun i lokalområderne. De vil kunne kommunikere via den nærmeste basisstation, men ikke videre - eller i direkte forbindelse med hinanden udenom det overordnede radionet i direct mode (DMO).

Oplysningerne om, hvordan det nye net skal bygges op, kom frem på et møde i sidste uge, som Økonomistyrelsen og Motorola havde arrangeret for de kommunale beredskabschefer. Radionettet er døbt SINE (SIkkerhedsNEttet, red.) og har en officiel pris på ca. 1,6 milliarder kroner. Dansk Beredskabskommunikation A/S, med Motorola og Zenitel i spidsen, vandt udbudet og står for leverancen.

Afhænger af scenario

Taberne, det konkurrerende konsortium med bl.a. Damm Cellular Systems A/S, havde baseret deres forslag på IP-kommunikation med et decentralt og distribueret radionet med intelligens fordelt på alle basisstationer. Systemet har den fordel, at terrorister ikke kan gå efter en bestemt eller flere switches for at sætte store dele af radiosystemet ud af drift. Sættes en basisstation ud af drift, er det kun den, som ikke fungerer, og radioer under alle andre basisstationer kan fortsat kommunikere sammen.

Civilingeniør, telekommunikationsekspert og medlem af bl.a. det Europæiske Standardiseringsorgan for Telekommunikation (ETSI), Torben Rune, mener dog, at der er fordele og ulemper ved begge systemer.

»De to switches er kun nødvendige i tilfælde af eksempelvis et koordineret terrorangreb flere steder i landet på samme tid, hvor brandmænd i København og Århus måske har behov for at tale sammen. Men man vil stadig kunne tale sammen ved lokale ulykker uden switches, hvilket vil kunne dække behovet til hverdag og i langt de fleste tilfælde,« mener Torben Rune.

Desuden mener han, at det vil være lettere at beskytte og sikre to switches mod terrorangeb frem for mange basisstationer i IP-løsningen.

»Men den løsning, man vælger, skal selvfølgelig passe til farerne i det scenario, man forestiller sig,« siger Torben Rune.

Sikker løsning

Ifølge Økonomistyrelsen, der har stået for udbudet af systemet, har man købt en ydelse, der indeholder en række redundante elementer, der sikrer en meget sikker og stabil drift.

»Vores eksperter fra Rovsing Management og Gartner har vurderet, at den valgte løsning er en meget sikker løsning, som i fuldt omfang vil understøtte beredskabernes behov,« oplyser vicedirektør i Økonomistyrelsen, Henrik Pinholt.

Ifølge chefkonsulent i Rigspolitiet, Flemming Dalgaard, skal man ikke være bekymret for, at terrorangreb vil kunne slå de to switches ud, da de vil blive ekstra godt sikrede.