Ekspert: Mundtlig prøve i matematik skal genoplives
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
By signing up, you agree to our Terms & Conditions and agree that Teknologiens Mediehus and the IDA Group may occasionally contact you regarding events, analyzes, news, offers, etc. by telephone, SMS and email. Newsletters and emails from Teknologiens Mediehus may contain marketing from marketing partners.

Ekspert: Mundtlig prøve i matematik skal genoplives

Tidligere var de danske folkeskoleelever til afgangsprøve i mundtlig matematik, men fra 2007 blev den disciplin udryddet, så eleverne kun skulle løse to skriftlige prøver i problemløsning og færdigheder.

Men undervisningen rettes naturligt nok mod det, eleverne testes i ved afgangsprøverne, og derfor er der risiko for, at eleverne ikke opnår den dybde og bredde i de kompetencer, som det er vanskeligt at evaluere uden en mundtlig afgangsprøve. For eksempel kan de gå glip af noget i forhold til kreativitet og argumentation.

Det mener blandt andre Thomas Kaas, der er adjunkt på læreruddannelsen Zahle og blandt andet har deltaget i at skrive folkeskolens Fælles Mål 2009.

Han fortæller, at der blandt matematikdidaktiske forskere er bred enighed om, at evalueringsformerne i form af for eksempel afgangsprøverne har afgørende betydning for den undervisning, som bliver praktiseret i klasseværelserne.

»Evalueringens indhold styrer - ikke overraskende - hvad der bliver værdsat og opfattet som vigtigt i matematikundervisningen af både elever og lærere. Selv om vores skriftlige afgangsprøver på en positiv måde rammer centrale og vigtige mål i matematikundervisningen, så kan de ikke dække alle mål,« påpeger Thomas Kaas og fortsætter:

»Specielt højere ordens matematisk tænkning som argumentation, generalisering, modellering og kreativitet er det vanskeligt at dække med de nuværende afgangsprøver. For ikke at tale om mundtlig kommunikation i det hele taget og hele it-området. Konsekvensen er naturligvis, at disse områder bliver forsømt i dansk matematikundervisning.«

Overvejer genoplivning

I efteråret 2009, ca. tre år efter den mundtlige prøve blev afskaffet, nedsatte Skolestyrelsen en arbejdsgruppe med blandt andre Thomas Kaas, der skulle undersøge, om de nye Fælles Mål 2009 gør, at de nuværende to skriftlige prøver eventuelt skal suppleres med en mundtlig prøve.

For i de nye mål er matematiske kompetencer og matematiske arbejdsmåder to af de fire centrale kundskabs- og færdighedsområder, eleverne skal opnå, og det vurderes, at disse kun i meget begrænset omfang kan prøves ved en skriftlig prøve.

Prøve i årets undervisning

Om der vil blive indført en ny mundtlig prøve, og hvilken form den evt. vil have, er endnu ikke besluttet, og det vides ikke, hvornår det vil blive afgjort.

Men hvis der bliver genindført en mundtlig prøve i matematik, kan den måske komme til at ligne den nuværende prøveform B i mundtlig matematik efter 10. klasse. Her danner elevernes arbejde i årets løb udgangspunkt for den mundtlige prøve.

Her har eleverne på forhånd skrevet redegørelser for mindst fire undervisningsforløb og trækker så lod mellem disse. Eleven fremlægger den trukne redegørelse og arbejder med uddybende opgaver i tilknytning til redegørelsens matematiske emner.