Ekspert: Hver fjerde skorsten er for elendig til at fjerne partikler
more_vert
close
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Ekspert: Hver fjerde skorsten er for elendig til at fjerne partikler

Alt for mange skorstene leder ikke røgen fra brændeovnen ordentligt væk fra huset. Det fører til en lokal forurening, hvor røgen falder ned i brændeovnsejerens egen have eller ind til naboen.

»Problemet er, at alt for mange skorstene er for lave. Man skal forestille sig, at skorstenen er ovnens motor, og hvis ikke skorstenen er høj nok, bliver røgtrækket ikke tilstrækkeligt højt,« siger faglig leder for energilaboratoriet energi og klima fra Teknologisk Institut Jes Sig Andersen.

Han forklarer, at når skorstene ikke er høje nok, kommer røgen, der bliver skudt op gennem skorstenen, til at stå og køre rundt på siden af taget, fordi vinden ikke kan komme til og trække røgen væk. Dermed kan man risikere, at den falder ned enten på egen eller på naboens grund.

Læs også: Sådan installerer man brændeovn med mindst partikelsvineri

»Problemet er især gældende for de stålskorstene, der er solgt mange af i det seneste årti. I og med at skorstene er dyre, og prisen derfor bliver et konkurrenceparameter, er der mange, der har solgt en pakkeløsning med en brændeovn og en stålskorsten på bare 3,5 meter,« fortæller Jes Sig Andersen.

Han mener, at en medvirkende årsag til problemet er, at bygningsreglementet i de seneste revisioner ikke har haft et håndfast krav til skorstenes højde. I steder findes der et funktionskrav til skorstenen, hvor installationen skal udføres, 'så røggassen udledes lodret og skal have en sådan højde, placering, udformning og lysningsareal, at der bliver tilfredsstillende trækforhold, og at røgudledningen ikke giver gener for omgivelserne'.

Dette bløde funktionskrav gør imidlertid, at det er svært at kontrollere, om skorstenen har et tilstrækkeligt røgtræk. Han mener derfor, at det kunne være nyttigt at få ændret bygningsreglementet sådan, at man ligesom tidligere har et konkret krav til skorstenens højde.

»Skorstenshøjden bør minimum være fem meter, og her er den interessante strækning fra røgrøret, der går ud fra brændeovnen, og op til skorstenspiben. Desuden vil det være relevant at stille et krav om, at skorstenen skal gå en meter op over tagryggen på huset,« forklarer Jes Sig Andersen.

Han tilføjer, at det derved også vil være lettere administrativt at håndhæve kravene til skorstenene, fordi man simpelthen kan måle højden og derved sikre, at de har en korrekt funktion. Og hvis skorstenen har en tilstrækkelig højde, vil problemet med en høj lokal koncentration af brændeovnsforurening i høj grad kunne afhjælpes.

»Problemet kan løses ved, at skorstenen er tilstrækkelig høj. Derved vil røgen blive skudt op, sådan at vinden kan få ved røgen og føre den bort. På den måde får man fortyndet og bortledt røgen, så koncentrationen af forureningen ikke er lige så stor,« forklarer Jes Sig Andersen.

Også problemer med murede skorstene
Problemerne skyldes imidlertid ikke kun for korte skorstene. Også de murede skorstene kan, selv om mange af dem er høje nok, give anledning til problemer med forurening fra brændeovne.

»Det vigtigt, at de murede skorstene er tætte og varme. Men fordi de står ude i vind og vejr, skaller pudsen måske af, eller måske er fugerne halvvejs møre eller væk, så skorstenen bliver utæt. Det gør, at røgen køler af inde i skorstenen og sætter sig som løbesod, og det går også ud over skorstenstrækket, fordi den kolde røg vil være tilbøjelig til at falde ned på egen grund eller på naboens, når den kommer ud af skorstenen,« forklarer Jes Sig Andersen.

Han tilføjer, at der i alt er problemer med omkring 25 procent af skorstenene, enten fordi de er for korte, eller fordi de er utætte eller på anden måde defekte. Derfor er det også skorstenene, der er en vigtig fejlkilde at tage fat på i forbindelse med brændeovne, mener Jes Sig Andersen.

»Med nyere brændeovne er det sådan set ikke brændeovnen, der er problemet i forhold til forurening, fordi forskellige tiltag gør, at man kan få en ret ren forbrænding i en nyere brændeovn. I stedet er det enten fordi skorstenen er forkert, eller på grund af måden, ovnen bliver betjent på,« siger han.

Han mener derfor, den bedste måde at reducere forureningsproblemerne med brændeovne - ud over at have nogle ordentlige skorstene - er at vejlede forbrugerne, så de lærer at fyre rigtigt.

»Brugeradfærd og forståelse for brændefyring skal være i orden for at opnå det gode resultat. Derfor skal der fortsat også informeres og laves kampagner om brændefyring og håndtering af brænde,« siger Jes Sig Andersen.

Han tilføjer, at det i øvrigt er det vigtigt at betragte systemet omkring brændeovnen som et hele, så man får den optimale forbrændingsproces, lige fra brændsel og tilstrækkelig ilttilførsel til brændeovnen og en korrekt skorsten. Her vil det også være relevant at få udskiftet de gamle brændeovne fra før omkring 1990, der ikke er blevet systematisk afprøvet, så man ved, hvor godt de brænder.

Det er da et træk (tø hø) i den rigtige retning at skrive om problemer med dårlige skorstene.

Jeg synes det var her man skulle sætte lidt mere ind for at sikre at røgen ledes bedre væk (mindre lugtgener) samtidig med at man får bedre træk i skorstenen (bedre forbrænding, mere varme i stuen og bedre udnyttelse af brændet).

I øvrigt vil jeg sige at kravet om 1m over rygning ikke kan bruges til alverden, hvis skorstenen står tæt på tagrenden vil turbulensområdet være større end 1m i forhold til rygningens højde.

Det er tilfældet hjemme hos os, skorstenen rager godt 1m over rygningen men står op ad ydermurens indvendige side. Næste problem er at forhøjer jeg skorstenen yderligere kan skorstensfejeren ikke komme til medmindre jeg sætter en rensesektion på, som koster 3-5x mere end en almindelige meter sektion af stålskorsten.

  • 0
  • 0

Ifgl. skorstensfejermestrene er det højest hver tiende skorsten der har de omtalte problemer.
Det er dog også for mange og faktisk ikke lovligt, da skorstenen skal leve op til et såkaldt funktionskrav.

@Uffe. Jo, kravet kan godt bruges, og det vil betyde, at ovn/skorsten bliver placeret mere hensigtsmæssigt, end som du har fået gjort.

  • 0
  • 0

Det er da et træk (tø hø) i den rigtige retning at skrive om problemer med dårlige skorstene.

Der findes sikkert for korte og for dårligt opstillede skortene, men hvordan kan de svine mere? Sker der i optimale skortene en fuldstændig forbrænding?
Som det står i artiklen, hjælper det det "kun" med fortynding af røgen, intet om partikler(flere eller færre).

Selv om der ikke henvises til undersøgelser, så konkluderes der at brændeovne fra før 1980 ikke er gode nok, fordi de ikke er afprøvet.
Det er ikke et argument.

Der er vist gået mode i at skrive "partikler" i forbindelse med brændeovne.

  • 0
  • 0