Ekspert: Glem Lillebælt og Invester i Storkøbenhavn i stedet

Det kan slet ikke betale sig at bygge tunneler under Kattegat eller vej- og jernbanebroer over Lillebælt, for det er ikke der, behovet er. Heller ikke om 10 eller 20 år. Det er derimod i Storkøbenhavn.

Det fastslår landets førende ekspert i regional planlægning, professor Christian Wichmann Matthiessen, Københavns Universitets Institut for Geografi og Geologi.

Dermed sparker han kraftigt ud efter alle de bestræbelser, som borgmestre, regionrådsformænd, folketingspolitikere, entreprenør- og erhvervsinteresser pt. lægger for dagen for at binde Øst- og Vestdanmark tættere sammen, over Lillebælt eller tværs over Kattegat.

Læs også: Se de fire mulige forbindelser over Lillebælt

Og en ny rapport om fire forskellige Lillebæltsforbindelser giver ham ret: Først i 2050 er kapacitetsgrænsen på den eksisterende motorvejsbro over Lillebælt nået.

»Man kan jo ikke påstå, at hverken forbindelserne over Kattegat eller mellem Bogense og Juelsminde (til henholdsvis 100 og 32 milliarder kroner, red.) er fantastisk gode investeringsobjekter,« påpeger Christian Wichmann Matthiessen.

»Også i 2020 og 2030 vil trængselsproblemerne i Storkøbenhavn være langt større end i trekantområdet. Derfor er pengene, set i et samfundsøkonomisk lys, meget bedre brugt til infrastruktur omkring hovedstaden,« fastslår han.

»Man er nødt til at se overordnet på, hvor de danske investeringskroner bedst er anvendt på infrastruktur og så lave en fornuftig prioritering.«

Fasthold det store H

Christian Wichmann Matthiessen var medlem af regeringens infrastrukturkommission, der i 2006 blev nedsat for at vurdere fremtidens behov for infrastruktur og komme med forslag og strategier til at håndtere de langsigtede udfordringer for landets infrastruktur.

»Det væsentlige, overordnede mål, i overensstemmelse med Infrastrukturkommissionens anbefalinger er at fastholde det store H,« siger Christian Wichmann Matthiessen.

Det er der mange grunde til, men væsentligst:

»Omkring det store H er den tilknyttede infrastruktur på plads og i orden. Her har man udviklet erhvervsstrukturen og bosætningsmønsteret.«

»Så undersøg, om det virkelig er præcis mellem Middelfart og forbi Vejle, at det i et større samfundsøkonomisk perspektiv er bedst at lægge investeringskronerne,« opfordrer Christian Wichmann Matthiessen.

Det vil jyderne blive kede af at høre..

»Ja, men det er fakta.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Man kunne også glemme storkøbenhavn og når folk får nok flytter de og problemet er løst... Bare fordi der ikke er et akut behov idag behøver man jo ikke gentage den københavnske dumhed igen, man må godt se ud over sin egen uge kalender.

At det ikke er lillebælt der er problemet er der ingen grund til alle eksperter laver rapporter om, det ved alle jo, men prøv fra Vejle og nord på. Drop nu flere store broer og få gang i en motorvej parallelt med den der er nu, for når vejen er blokeret så hjælper hverken 2-3 eller 10 spor på samme vej.

 • 1
 • 3

Man kunne også tænke på hvordan vi kan få trafikmængden til at falde med 1.5% årligt

 • du tænker vel på accelereret 'outsourcing' til Fjernøsten? Den er jo allerede i god gænge - så problemerne (de trafikale) løser nok hen ad vejen sig selv!? :)
 • 0
 • 0

Nej - det er ikke det der tænkes på. Det kan sagtens lade sig gøre at nedbringe trafikken uden at nedbringe produktion. Selv om lastbilerne fylder en del på vejene er de et mindretal på vejene. Kan man arbejde tættere på sit hjem eller hvis der er en god, billig og effektiv offentlig transport, så falder trafikken på vejene. Hver morgen og eftermiddag griner jeg fra min cykel af alle knoldene i alle bilerne mens jeg suser forbi dem!

 • 0
 • 0

Det er vel værd at se på hvor det reelt er muligt at flytte persontransport væk fra personbiler samt et billede af døgnbelastningen? Ved kbh. er der stor befolkningstæthed samt et s-togs net og om natten var det der der var bedst plads på motorvejen da jeg kørte dk-se med lastbil for 3-4år siden. der er knap de samme muligheder ved vejle hvor alt trafik skal forbi-enten på broen eller igennem byen. -dertil kan siges det ekstra spor på broen har virket, der mangler bare lidt kapacitet primært fra vejle mod nord.

 • 0
 • 0

Man kan også komme temmelig langt ved at afskaffe myldretid, f.eks. at give folk lov at sove længe om morgenen hvis de har behov for det. så ikke alle skal ud på vejene samtidig. Dette kan så måske medføre behov for længere åbningstider i børnehaver og fritidshjem, supermarkeder og off. kontorer, men disse ting giver vel (heller) ikke mere trafik, snarere flere servicejobs? Naturligvis er der ting der skal flyttes, og folk der skal mødes fysisk, men jeg vil vove at påstå at der er meget at hente ved at flytte gods over på jernbane og gnm. distancearbejde og tele-konferencer.

 • 0
 • 0

Uden for København er offentlig transport håbløs.Derfor den store døgntrafik. Indfør betalingsring omkring København og udbyg den offentlige transport.Gør det samtidig billigere i myldretidspunkterne at bruge offentlig transport.Der er ikke nok areal omkring København, til at anlægge motorveje nok ,så der ikke opstår kø i myldretiden.Rigtigt sagt:om natten var det der der var bedst plads på motorvejen. Helt anderledes ser det ud omkring Kolding-Odense-Vejle- Århus korridoren.I denne korridormetropol bor der over ½ million mennesker.Tager vi regionerne med er der ca 2½ millioner, det er mere end Sjælland og hovedstads området tilsammen. Her der det Døgnbelastningen der er høj og de offentlige transportmidler er for dårlige. Hvis jeg skal bruge offentlig transport til og fra mit job skal jeg bruge ca 10 timer om dagen vs. 2 i bil.

 • 0
 • 0

Kan man arbejde tættere på sit hjem eller hvis der er en god, billig og effektiv offentlig transport, så...

 • men [b]hvis[/b] 'vi' gerne vil opretholde en rimeligt høj beskæftigelse, er det (som før bemærket) nok en god idé at gøre det lettere at komme frem til en ny arbejdsplads, også hvis denne ligger 'et stykke vej' fra bopælen.

Mere generelt: I epoke med stagnerende/vigende befolkningstal (og ditto økonomi!?) forekommer det urealistisk uden forbehold at antage, at (vej)trafikken blot af sig selv vil vokse videre deruda'!

 • 0
 • 0

Fra artiklen:

Det kan slet ikke betale sig at bygge tunneler under Kattegat eller vej- og jernbanebroer over Lillebælt, for det er ikke der, behovet er. Heller ikke om 10 eller 20 år. Det er derimod i Storkøbenhavn.

Helt enig, lad os bruge de næste 10-20 år på at løse de værste problemerne i hovedstaden, Jyderne skal nok gøre opmærksom på sig selv i god tid før der opstår problemer.

 • 0
 • 0

Alf :citat:Måske har du bosat dig ubekvemt i forhold til din arbejdsplads? Nej men min arbejdsplads flyttede fra Odense og til Vojens. I dagens Danmark flytter man jo ikke bare som før i tiden. Fra vissenbjerg (bopæl ) til Højstrup (arbejde) køretid Bus 40 minutter samt 20 minuters gang ventetid 20 min Fra vissenbjerg (bopæl ) til Højstrup (arbejde) køretid cykel:35 min Fra vissenbjerg (bopæl ) til Højstrup (arbejde) køretid bil 10 min samt 2 min gang. Så selv korte ture med offentlig transport kan være et problem uden for hovedstads området. Men alle de mennesker der køre til København hverdag kan jo bare flytte ind til byen 8))

 • 0
 • 0

Der er i regnestykket ikke indlagt velfærdforbedringer som; 4 dages arbejdsuge, bompenge om de store byer mfl.

Hvis der skal komme en bro til, så læg den Juelsminde/Bogense og spar ca 50 km transport fra midt/nordjylland og glem alt om Kbh, de trænger ikke mere...

 • 0
 • 0

Det må siges at være sund fornuft. Alle andre steder på den klode går det mod større og større bysamfund. Derfor kan man hyle græde eller hulke ovre vestpå - men hvis hovedstaden og dermed en stor del af sjælland IKKE har ordentlige transportmuligheder - ja så lider HELE landet. Så en ordentlig infrastruktur på HELE sjælland er og bliver topprioritet. Så kan vi skændes om fordelingen mellem offentlig og privat trafik - men pengene skal bruges her!

 • 0
 • 0

Når DTU og andre ingeniørskoler deltager i konkurrencer, hvor den, der kører flest km/l vinder, ser vi astronomiske værdier. Byg en bane af disse supermaterialer, og lad toget starte fra den nye banegård i Køge, hvor der er maximal infrastruktur - til Skanderborg, hvor der også er en rimelig infrastruktur. Undgå dyre bymidter, hvor der er for meget bøvl og dermed store udgifter.

Kan man presse vægten ned på togene, så liniebelastningen er meget lav, må det være mulig at bygge en bro over Kattegat, der kun skal understøttes få steder, og dermed må det kunne billiggøres.

Kan disse bropiller kombineres med havvindmøller, så må det være en eksportvare.

Den tunge trafik af specielt lastbiler, må så tage Fyns turen, hvis ikke de kan flyttes til godsbanen.

 • 0
 • 0

Hvorfor Sjælland? Der bor 800.000 på Sjælland og 1, 2 mil i StorKøbenhavn ialt ca 2 millioner. Hvor bor de 3 millioner andre mon så henne? I Kolding-Odense-Vejle- Århus korridormetropol bor der over ½ million mennesker.og tager vi regionen med over 2,5 millioner. Det er altså flere end Sjælland og København. Hvis alle der bor udenfor København og arbejder i byen ,flyttede ind i byen var der ikke nogen trængsels problemer på motorvejen. Om 20 år er Østjylland/Fyn en sammenhængende by fra Kolding via Middelfart-Odense og til Vejle-Horsens Århus. Det er her udviklingen sker og det er her at der skal ofres penge på vejanlæg. Hovedstadsområdet skal udbygge offentlig transport og gøre det billigere at benytte.

 • 0
 • 0

Jeg kan udmærket se en fordel i at få en bro over Kattegat. Den vil aflaste vejene på Fyn og en del af Trekants området for den del af trakikken, som skal længere nord på. Men en tunnel mellem Helsinør-Helsinborg forstår jeg ikke helt formålet med. Det øger selvfølgeligt sikkerheden for skibstrafikken i området, men ikke på vejene, idet der ved et tunnelbyggeri også skal anlægges nye og større veje i et, efter proffesorens udtalelser, i forvejen overbelastet område. Dette vil blive en bekostelig anlægsarbejde med dyre expropriationer til følge. En anden løsning kunne være at udføre tunnellen i forlængelse af Vestmotorvejen, således at tunellen bliver udført under Køge Bugt / Stevns Klint. Dette gør selvfølgelig tunnellen længere, men det reducerer størrelsen af nødvendige landanlæg ganske betydeligt.

 • 0
 • 0

Hmm problemet er jo lige netop, at man ligger infrastrukturen de samme steder, hvis man blive ved med "kun" at bygge infrastruktur et sted, så er det også kun der væksten vil være, ergo stiger trafikken og problemet vil blive ved med, at gentage sig.

I stedet skal man med sund fornuft prøve, at sprede udviklingen, væksten og dermed trafikken, så den blive bredere og mere ligeligt fordelt over hele DK, og dette vil kun ske hvis infrastruktur m.v. også er i orden i andre områder end f.eks. lige hovedstadsområdet.

Når man ser debatten lidt på afstand, så kan det undre, at det offentligt osv. altid først kommer på banen når skaden er sket, dvs. når vejene m.v. er blevet for trange.

Jeg søger i stedet nogle beslutningstagere som også er lidt visionærer, og som har lidt større visioner end bare at "lappe et par huller i vejen her & nu" Lad os få en visionær helhedsplan for hele landet, hvordan skal Danmark udvikle sig når vi taler infrastruktur, er der nogle områder f.eks. Vestjylland, Vestfyn, Langeland, Lolland med flere hvor vi allerede nu vil beslutte os for, at disse dele ikke skal have vækst og fremgang, men at alt væksten for fremtiden, og især skal samles i et endnu større København, eller skal vi prøve på, med de midler der nu findes, at gøre det mere attraktiv for virksomheder og jobs at slå sig ned i andre egne end lige hovedstadsområdet, det synes jeg er spørgsmålet!

 • 1
 • 0

Jeg er en stor fortaler for både H-H forbindelse, Kattegatbro, og MARKANT forbedret offentlig transport. Når det så er sagt, så ville det jo alt andet lige løse meget hvis ikke vi rejste så meget rundt (både nationalt og internationalt).

Hertil har vi jo allerede masser af IT-løsninger, med hjemmearbejdsplads via højhastighedsinternet, og behøver derfor ikke i så høj grad forlade hjemmet. Dette ville alt andet lige løse noget af problemet, hvis man gjorde en indsats for at gøre dette attraktivt for virksomhederne (eksempelvis skattelettelser til de virksomheder som har min. 20% af arbejdskraften placeret ved hjemmearbejdspladser). Dette ville samtidigt også have potentiale til at løse en del af udkantsproblematikken, da man lige så godt kan sidde i København, som i Nykøbing Mors...

Mht. de internationale rejser, vil det dog kræve en holdningsændring hos mange, da der ikke er den samme prestige i en videokonference, med den kinesiske samarbejdspartner, som ved at tage et fly de flere tusinde kilometer mod øst (jeg håber min (den yngre) generation kan ændre på dette vanvid).

 • 0
 • 0

Hvorfor Sjælland?

Hvis alle der bor udenfor København og arbejder i byen ,flyttede ind i byen var der ikke nogen trængsels problemer på motorvejen.

Om 20 år er Østjylland/Fyn en sammenhængende by fra Kolding via Middelfart-Odense og til Vejle-Horsens Århus.

Det er her udviklingen sker og det er her at der skal ofres penge på vejanlæg.

Hovedstadsområdet skal udbygge offentlig transport og gøre det billigere at benytte.

Med de grundpriser som er på sjælland og især i hovedstaden var det nok samfundsøkonomisk bedre hvis alle nord for Fredericia flyttede samen syd for byen og mod grænsen fremfor at flytte fol til København! Men lad os nu være realistiske - København er hovedstaden, har den største lufthavn, de fleste tilbud indenfor kultur, underholdning, uddannelse og er hovedsæde for de fleste større virksomheder(Lego, Danfos og Grundfoss undtaget). Så nok så meget udvikling langs det østjyske kan næppe hamle op med Østdanmark.

Men vi er enige om at man primært skal lave en langt bedre kollektiv trafik på Sjælland ind mod hovedstaden. Og fattes riget penge - ja så må de småører vi har altså bruges hvor vi får mest for pengene = Sjælland

 • 0
 • 0

Man må jo næsten ikke sige sporvogne mere...:o) Se at få bygget den letbane Lyngby/Ishøj-Brøndby strand - Gerne suppleret med en linie fra Herlev-Frdssundsvej/Nørrebrogade til Sundbyvester plads. .. Og få en bane i Aarhus og Odense. Udvid gerne disse baner til at køre som lokaltoge også - Det er en god kombination. Måske en Letbane i trekantområdet vil være en god ide også. Glem alt om at udvide motorveje - de generer bare flere køer, hvor motorvejene slutter eller sammenflettes: Brug pengene på en massiv udvidelse af kollektiv transport.

 • 0
 • 0

Letbaner er til lokal transport.Der er derfor ikke fornuft i en letbane fra Vejle til Kolding men en lokalbane uden for det store tognet vil være genialt. Århus -Horsens-Vejle-Fredericia-Middelfart-Odense-Kolding dækket af s-tog/metro/højbane vil være godt og kunne flytte en hel det fra bil til bane.

 • 0
 • 0

Lego: Billund Grundfos: Bjerringbro Danfoss: Nordborg Alle tre i Jylland.

Aarhu..Århus er Danmarks næststørste by, Billund er den næststørste lufthavn, og bare i Kolding er der et slot, tre teatre og kunstmuseum. Samt et nyt universitet om føje år.

 • 0
 • 0

...så kan man tillade sig at se bort fra, at KBH er overfyldt, at den arbejdskraft, der hver dag pendler til KBH, forbruger masser af spildtid under pendlingen, producerer mængder af CO2, forbruger mængder af brændstof, forårsager masser af ulykker, kræver uhyrlige summer til vejanlæg - osv.

Jeg er heldigvis ikke udnævnt til ekspert, så jeg kan med almindelig sund fornuft se, at en mindre investering i infrastruktur på resten af sjælland vil kunne gøre livet billigere, lettere og sundere for en masse både arbejdsgivere og arbejdstagere, hvis erhvervslivet lå der ude, i nogle knudepunkter, hvor arbejdskraften er. Holbæk, Ringsted, Næstved, Vordingborg, Maribo...

...men den kommer måske om 10 år!

 • 1
 • 0

Hvorfor Sjælland? Der bor 800.000 på Sjælland og 1, 2 mil i StorKøbenhavn ialt ca 2 millioner. Hvor bor de 3 millioner andre mon så henne?

Der bor 819.763 i Region Sjælland og 1.699.387 Region Hovedstaden. altså i alt 2.519.150 øst for storebælt. Der bor kun 41802 på Bornholm

I Kolding-Odense-Vejle- Århus korridormetropol bor der over ½ million mennesker.og tager vi regionen med over 2,5 millioner. Det er altså flere end Sjælland og København.

Sydanmark: 1.200.656 + Midtjylland: 1.260.993 = 2.461.649 Altså er det nogenlune lige store områder Desuden bor der 579.829 i Nordjylland. Men de vil ligesom dem i midt nok have mere gavn af en ny kattegatforbindelse.

Hvis alle der bor udenfor København og arbejder i byen ,flyttede ind i byen var der ikke nogen trængsels problemer på motorvejen.

Så skulle partneren køre den anden vej og skabe køer der?

Om 20 år er Østjylland/Fyn en sammenhængende by fra Kolding via Middelfart-Odense og til Vejle-Horsens Århus. Det er her udviklingen sker og det er her at der skal ofres penge på vejanlæg.

Det er der kun fordi der er veje der. Kattegatforbindelsen vil producere en ny by ud fra Roskilde.

 • 0
 • 0

Hvorfor Sjælland? < en masse ævl sprunget over> Hvis alle der bor udenfor København og arbejder i byen ,flyttede ind i byen var der ikke nogen trængsels problemer på motorvejen.

Ovenstående tager præmien for noget af det værste vrøvl der er set på ing.dk længe. Du aner jo ikke hvad du taler om. Har du kun været i København med landsbyskolen i 4 klasse?

Hovedstadsområdet skal udbygge offentlig transport og gøre det billigere at benytte.

Det første gør man hele tiden noget ved - det andet kniber det med. Hvad med noget letbaner i det sammenhængende byområde du omtaler ovenfor?

 • 0
 • 0

Letbaner er til lokal transport.Der er derfor ikke fornuft i en letbane fra Vejle til Kolding men en lokalbane uden for det store tognet vil være genialt. Århus -Horsens-Vejle-Fredericia-Middelfart-Odense-Kolding dækket af s-tog/metro/højbane vil være godt og kunne flytte en hel det fra bil til bane.

Enig. Men mht. letbane kan jeg også se fordelene her. Man kunne måske overveje TramTrain muligheden, som kører som et S-tog mellem byerne, og som en letbane i byerne. Det ville give letbanens stopfrekvens i byerne, og s-togets hastighed herimellem.

 • 0
 • 0

Det bør indgå i trafikanalyserne at den nye Femernbro vil tage en stor del af traffikken over Fyn. Jeg tvivler på at der bliver brug for den bro i dette århundrede.

 • 0
 • 0

Hvorfor Sjælland? < en masse ævl sprunget over> Hvis alle der bor udenfor København og arbejder i byen ,flyttede ind i byen var der ikke nogen trængsels problemer på motorvejen Ovenstående tager præmien for noget af det værste vrøvl der er set på ing.dk længe. Du aner jo ikke hvad du taler om. Har du kun været i København med landsbyskolen i 4 klasse?.

For at starte med det sidste:Jeg har aldrig gået i landsby skole, men kommer jævnligt (4-6 gange årligt) omkring hovedstaden, og køre typisk i myldretiden og sent aften, og kan se at der er masser af plads på motorvejssystemet uden for myldretiden.Det virker blot som om at det ikke er motorvejen der er problemet men tilslutningerne.Trafikken glider ikke når den kommer af motorvejen men "stuver op" og giver kø på tilslutningsrampen.

Næste punkt:[quote] [quote]Hvis alle der bor udenfor København og arbejder i byen ,flyttede ind i byen var der ikke nogen trængsels problemer på motorvejen[quote] Ovenstående tager præmien for noget af det værste vrøvl der er set på ing.dk længe. Du aner jo ikke hvad du taler om. [quote].

Hvad mener du er vrøvl?.Fakta er at befolkningen ikke har råd til at bo i København, og det er et problem der måske skal gøres noget ved? Men vi er vel enige om at trafikken skyldes de mennesker der pendler til og fra byen? Derfor hvis folk boede hvor de arbejde var der ingen trængsels problemer på motorvejen ! og som sagt jeg kommer jævnligt den vej omkring.

Det første punkt: [quote] < en masse ævl sprunget over>[quote] Hvad mener du med det ? er det Danmarks Statistik som laver fejl? tallene er fra dels :http://www.dst.dk/Statistik/ags/DKital.aspx samt regionernes hjemme sider, men det er måske ikke gået op for dig at der vest for Valby bakke også er en del af Danmark og denne del er større end København.

 • 0
 • 0

Dem, der syntes Letbaner er åh så gode, forholder sig ikke til realiteter. Den første Letbanestrækning i Aarhus koster flere gange en motorvej i anlæg, Letbanevognene koster som 12-16 moderne busser, men har kapacitet som 2 busser. Alt i alt får banen en kapacitet på ca.7600 siddende passagerer/døgn. En noget ringe udnyttelse af et areal til transport. Hvorfor ikke sætte som mål, at vi skal have et transportsystem, der i alle aspekter koster mindre end det halve, og yder væsentlig mere end nuværende. Vi skal jo bare sige ja tak, og komme igang.

 • 0
 • 0

Busser nedlægges på landet i disse år. Så skal man til mindre byer, skal man alligevel bruge bil. At nedlægge busruter fremmer ikke den kollektive trafik. Men biltraffikken fremmes i stedet. Det er en forkert udvikling. Men det gør åbenbart ikke noget. Det er jo bare ofte Udkantsdanmark.

 • 0
 • 0

Busser nedlægges på landet i disse år. Så skal man til mindre byer, skal man alligevel bruge bil. At nedlægge busruter fremmer ikke den kollektive trafik. Men biltraffikken fremmes i stedet. Det er en forkert udvikling. Men det gør åbenbart ikke noget. Det er jo bare ofte Udkantsdanmark.

Det er skrækkeligt, men desværre forudsigeligt da de enkelte borgeres virkelighed er ret langsigtigtet, mens politikernes virkelighed rækker frem til næste valg. Konsekvensen heraf er at folk er vant til busruter bliver nedlagt hvis hjemmeplejen, skolerne, eller de øvrige "hotte" emner overskrider budgettet. Derfor er der ikke mange der tør droppe bil nr. 2.

Noget der især (i mine øjne) er vanvittigt er at regionerne, hvis hovedopgave som bekendt er sygehusdriften, også står for regionalbusserne. Dette system kunne gøre det attraktivt at bo i byer i "udkanten", med forbindelser til de større byer. Men det er klart at sygehusene altid vil veje tungest i det politiske system.

 • 0
 • 0

[quote]Letbaner er til lokal transport.Der er derfor ikke fornuft i en letbane fra Vejle til Kolding men en lokalbane uden for det store tognet vil være genialt.

Århus -Horsens-Vejle-Fredericia-Middelfart-Odense-Kolding dækket af s-tog/metro/højbane vil være godt og kunne flytte en hel det fra bil til bane.

Enig. Men mht. letbane kan jeg også se fordelene her. Man kunne måske overveje TramTrain muligheden, som kører som et S-tog mellem byerne, og som en letbane i byerne. Det ville give letbanens stopfrekvens i byerne, og s-togets hastighed herimellem.[/quote] Ja - det er egrntlig også det jeg mener, når jeg taler letbaner: det fungerer fint f.eks. i tyskland, hvor letbanen i by/nær området kan køre enkelte steder i gaden/vejen, og så får den eget tracé i områder, hvor der er plads - Også gerne oppe i højden, så det er en kombineret "sporvogn/letbane" eller som du mere korrekt kalder det: Tram/train.

 • 0
 • 0

Dem, der syntes Letbaner er åh så gode, forholder sig ikke til realiteter. Den første Letbanestrækning i Aarhus koster flere gange en motorvej i anlæg, Letbanevognene koster som 12-16 moderne busser, men har kapacitet som 2 busser. Alt i alt får banen en kapacitet på ca.7600 siddende passagerer/døgn. En noget ringe udnyttelse af et areal til transport.

Hvorfor ikke sætte som mål, at vi skal have et transportsystem, der i alle aspekter koster mindre end det halve, og yder væsentlig mere end nuværende. Vi skal jo bare sige ja tak, og komme igang.

Det er korrekt, at den enkelte letbanevogn koster væsentligt mere end en bus.Prisen kender jeg ikke, men det skal medtages væsntligt længere holdbarhed end på en bus - og mindre personel i letbanen end med en bus. Derudover er det lettere at kontrollere udslip af div. dieselos osv. - når man her har elektricitet leveret fra et centralt sted, end når man overlader miljøarbejdet til en aller anden hårdt økonomisk presset busvognmand, som kan fristes til at "glemme" skift af partikelfiltre,dæk- reparation for oliespild osv. Og så bliver der jo mere plads til de dejlige bilister, som vi ikke behøver ofre endnu flere/bredere vejanlæg på, fordi letbanen vil tiltrække flere brugere, jf. "skinneeffekten" ( citat letbaner.dk)

 • 0
 • 0

Kære Brian Hvem har sagt, at jeg gerne vil beholde busserne. Ikke mig, men i Aarhus vil der ikke blive overført en eneste billist til Letbanen, og den samlede forurening vil kun i bedste fald blive reduceret med ca. ½ % . Udnyttelse af vejarealet er som sagt også væsentlig dårligere end med bil/ bus.Hvordan skal kunderne langs Letbanen blive transporteret med så ringe kapacitet på letbanen? Alene fra havnearealerne bliver der mindst 13000/dag, og Universitetet mere end 36000/dag. + beboere mm langs banen. Hvorfor ikke få monorail med kapacitet på mindst 20000/ skinne/ dag, og det koster en brøkdel. Ja, jeg mener naturligvis RUF.

 • 0
 • 0

Tja - med den holdning, så har københavnerne også bosat sig ubekvemt, hvis de vil kører i bil uden kø-trafik ...De kunne f.eks. vælge at flytte ud på landet, hvor der er plads til at komme frem i deres bil, men så skal virksomheden også flytte med hvis det skal gavne noget.

 • 1
 • 1

Hvis diskussionen er omkring investeringer i infrastruktur, vil jeg kraftigt anbefale massive investeringer i at tilbyde ALLE en high-speed internetforbindelse der er til at betale.

Læg dertil "investeringer" i at lade såvel firmaerne som medarbejderne få solide skattebesparelser ved udstrakt brug af hjemmearbejde.

Hvis det rette incatament er der, tror jeg at vi gradvisk kan udfase motoriseret persontrafik over en årrække. Der er mange tind der taler for dette: Vi er ved at løbe tør for olie, men alligevel er det tilsyneladende sjovere at investere i nye udvindelsesformer, selv om al fornuft tilsiger at det er det modsatte der er brug for: Hvis man mente noget med klima, CO2-besparelser, forurening o.s.v. burde man logisk set skrue slutmuffer på samtlige eksisterende borebrønde, og ikke lave nogen nye.

Det er selvfølgeligt realistisk i en overskuelig fremtid, men jeg tror faktisk at man kunne komme langt ved at satse massivt på hjemmearbejde i stedet for hele tiden at flytte befolkningen et større antal kilometer hver morgen og aften.

 • 1
 • 0

Sidste afsnit: Der skulle naturligvis have stået "Det er selvfølgeligt IKKE realistisk ..."

 • 0
 • 0

Mere attraktiv (pris, hyppighed, rejsehastighed) kollektiv trafik kunne givetvis reducere behovet for flere motorveje og flere vognbaner på eksisterende.

Men ingen nævner betydningen af transportfradrag og jeg er ikke bekendt med undersøgelser af transportfradragets betydning for valg af transportmiddel,

Transportfradrag har givet en betydning for arbejdskraftens mobilitet, men det bør være tidsbegrænset til fx. et år, hvorefter transportomkostninger bør være et spørgsmål mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Nogle ville i den situation vælge at flytte nærmere arbejdspladsen, nogle vil - om muligt - rejse kollektivt (husk kommunevalget). Netto ville færre benytte biler til pendling.

Lastbiltrafikken ville kunne reduceres på strækninger hvor bane er et reelt alternativ, såfremt lastbiler skulle betale afgift pr. ton/km svarende til banetransport.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten