Eksjægere hjælper ingeniørvirksomheder i fareområder

Guardians to partnere er trænet til at klare lidt af hvert. Men i deres arbejde som rådgivere i sikkerhed, bruger de hverken lommeregner eller lineal. Og ikke et ord om gul hjelm og sikkerhedssko.

Til gengæld leverer Guardian, der har base i Aalborg, personbeskyttelse og rådgivning i forbindelse med kidnapning. Men firmaet benyttes også af danske rådgivende ingeniørfirmaer, der vil sikre sine medarbejdere i udlandet.

En vigtig del af Guardians virksomhedsgrundlag er nemlig at hjælpe firmaer med at komme ind på markedet i uroplagede regioner. Og som mange af de firmaer, det betjener, består en stor del af Guardians arbejde i at vurdere og beregne. Her er det bare de ansattes sikkerhed, der regnes på.

Bag firmaet står Mikkel Chr. Runberg og Norman Kristiansen, som begge kommer fra jægerkorpset, hvor de blandt andet har stået for sikkerheden på den danske ambassade i Baghdad. Her blev det tydeligt for de to, at sikkerhedsbranchen var i vækst, og at der var brug for et firma til at hjælpe danske virksomheder.

Fortrop beskytter hovedstyrken

Her viderefører de to Guardian-partnere i virkeligheden en disciplin, som de arbejdede med i Forsvaret, nemlig 'force protection' af de egentlige udsendte bataljoner. Force protection handler om at beskytte hovedstyrken. Som en fortrop blev de sendt ud for at forberede hovedstyrkens ankomst og undersøge, hvor det for eksempel er sikrest at lægge en lejr.

Netop sådan en ydelse mente partnerne i Guardian, at danske virksomheder havde brug for, når de skulle sikre sig kontrakter i områder, der havde været hærget af konflikter.

Når Guardian får en opgave, analyserer de, hvilke sikkerhedsmæssige udfordringer, der kan være ved opgaven, og hvad man skal gøre for at imødekomme dem, og selvfølgelig lige så vigtigt: hvad det i sidste ende kommer til at koste.

Mikkel Chr. Runberg forklarer, at man ved en rådgivende opgave typisk vil forsøge at tegne det store billede af, hvordan der ser ud i det pågældende land, og hvilke risici det frembyder. Hvis det for eksempel handler om et dansk firma, der skal have opført en fabrik i Østafrika, vil det næste spørgsmål være, hvor fabrikken skal ligge:

»I det her tilfælde lå fabrikken midt ude i en flad ørken, og der var ingenting i miles omkreds. Samtidigt var det et rimelig fredeligt område, hvor der ikke har været demonstrationer, protester eller terror de sidste 20 år. Risikoen for uroligheder vurderede vi til ikke at være ret stor. Men alligevel har vi folk i et land langt, langt væk, så vi sikrede os selvfølgelig, at det hele var i orden.«

Det er også vigtigt at se på hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige. Skal der f.eks. være hegn, videoovervågning eller bevæbnede vagter, og hvordan skal en katastrofe eller uroligheder håndteres? Hvordan kan man nemmest få medarbejderne i sikkerhed? Hvis de skal flyves ud, kræver det en landingsbane, og hvilke fly kan så lande på den landingsbane? Alle disse overvejelser er med, når Guardian udarbejder sine anbefalinger.