Efterfølger dumper Lomborg som institutleder

Bjørn Lomborgs tid som leder af Institut for Miljøvurdering (IMV) bør ikke gentages, da han mangler den faglige tyngde og brede politiske velvilje, der er nødvendig for at lede et videnskabeligt institut. Sådan lyder dommen fra én af Lomborgs to efterfølgere på posten som leder af IMV, Anders Larsen. Han hilser til gengæld Lomborgs stemme velkommen i den danske miljødebat.

Den kritik falder efter, at regeringen og de øvrige borgerlige partier vil have den kontroversielle miljødebattør Bjørn Lomborg tilbage på finansloven for at gøre miljødebatten mindre elitær og ensidig. Lomborgs rolle eller budget er endnu ukendt, men det vil klima- og energiminster Lars Christian Lilleholt (V) afklare på et møde med Lomborg efter sommerferien, oplyser Lilleholt til Ritzau.

Læs også: Lomborg: Solcellestøtte udskyder kun global opvarmning med 14 minutter

Den beslutning har fostret kritik fra flere sider og nu melder også den sidste af det nu nedlagte instituts tre direktører, Anders Larsen sig i rækken af kritikere.

Den omdiskuterede miljødebattør Bjørn Lomborg kan være på vej tilbage i den danske miljødebat. Allerede inden han igen har blandet sig i debatten deler han dog vandene efter, at den nyvalgte venstreregering har foreslået at få ham tilbage på finansloven. Illustration: Lars Bertelsen

»Det er fint at have Bjørn Lomborg i debatten, men hans track record i forskningsverdenen er ikke imponerende. Han har primært været kommentator og inspirator i den politiske debat, ikke videnskabsmand. Han mangler faglig tyngde og samlende, politisk legitimitet til at lede et institut,« siger Anders Larsen, som i dag blandt andet er ekstern lektor på Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, og som sad i IMV’s bestyrelse allerede i Bjørn Lomborgs tid.

Med faglig tyngde mener Anders Larsen blandt andet, at Lomborg er kendt for ensidigt at fokusere på en enkelt debatskabende pointe.

Læs også: Lomborg plukkes af de røde

»Man kunne kalde Lomborg en ‘one trick comedian’. Mange af hans konklusioner handler om, hvorvidt man skal gøre noget ved klimaforandringerm eller om man hellere ved f.eks. at forbedre vandforsyningen skal redde børn. Men så enkelt er politik ikke. Det kan man blandt andet se i Danmark nu, hvor der jo er planer om at reducere ambitionerne på både miljø og u-landsbistand,« siger Anders Larsen.

Derudover var IMV hverken en egentlig forskningsinstitution eller et konsulentfirma, hvorfor samfundsmæssig forankring, ansættelsesforhold og roller på instituttet faldt ned mellem de to stole, mener Anders Larsen.

Samtidig peger han på Lomborgs mangel på ‘samlende politiske legitimitet’. Han er med andre ord ikke respekteret nok af hele bredden i det politiske etablissement til at en eventuelt ny version af IMV vil overleve et regeringsskifte, mener Anders Larsen.

Læs også: Lomborg: Vi skal bruge milliarder på at redde klimaet

»Det lå hele tiden i kortene, at IMV skulle falde fra hinanden på et tidspunkt. Bjørn Lomborg vil blive væltet igen, og det kan man ikke bygge et fagligt miljø op om og ansætte folk til,« vurderer han.

Fortiden plager miljøøkonomisk råd

Regeringens budskab har allerede mødt kritik fra miljøpolitiske aktører såsom tidligere klimakommissær og klimaminister Connie Hedegaard (K) og leder af Københavns Universitets Sustainability Science Centre, Katherine Richardson.

De påpeger begge over for Information og Ritzau, at Lomborg og hans syn på klimadebatten i forvejen er repræsenteret i medierne, og at det derfor ikke er nødvendigt at støtte ham med flere penge, hvis argumentet for det er at skabe diversitet i klimadebatten. Samme pointe understreger Anders Larsen.

Læs også: Bjørn Lomborgs millioner ender i Thy

»Det er fint, hvis han kommer for at øge debatten om klimaforandringerne. Som debattør har han dokumenteret, at han fungerer, om ikke andet fordi medierne elsker ham,« siger han

Bjørn Lomborgs trådte af som IMV-direktør i 2004 og blev efterfulgt af professor Peter Calow, som sad på posten indtil 2006, hvor han trådte af på grund af en regnefejl i en af IMV’s rapporter. Her overtog Anders Larsen, som ledte instituttet frem til det i 2007 blev fusioneret med Det Økonomiske Råds Sekretariat. Ved den lejlighed blev der udnævnt en miljøvismand og etableret et nyt råd, i daglig tale kaldet Det Miljøøkonomiske Råd.

I Anders Larsens optik har rådet dog aldrig fået den gennemslagskraft, som man håbede på, da det blev skabt.

Læs også: Dansk Folkeparti skaffer Bjørn Lomborg nye millioner

»Allerede da det Miljøøkonomiske Råd blev oprettet, satte man spørgsmålstegn ved, om det kunne blive en fast etableret del af mediedagsordenen, og om Miljøministeriet og Klima – og Energiministeriet ville lytte til det Miljøøkonomiske Råd på samme måde, som der er en lang tradition for at Finansministeriet og mange andre lytter til det Økonomiske Råd. Det sker endnu ikke. Det skyldes sådant set ikke, at deres rapporter der dårlige - tværtimod. Det kan være, at det kommer med tiden, men det tror jeg ikke, for det er svært at komme ud af den meget lange historik,« siger han med henvisning til at Det Økonomiske Råd har en meget lang tradition og interesserede med - og modspillere, som Det Miljøøkonomiske Råd ikke har etableret.

»Dette forløb med halvhjertet etablering af institut med kort levetid er der ikke grund til at gentage,« slutter Anders Larsen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Mange af hans konklusioner handler om, hvorvidt man skal gøre noget ved klimaforandringerne eller om man hellere ved f.eks. at forbedre vandforsyningen skal redde børn."

Nej de 2 ting hænger pænt meget sammen...

Det er svært at forbedre en vandforsyning hvor grundvandsspejlet synker en hel del hvert år pga. klima forandringer. Så skal vi over og bruge en masse energi på afsaltning af havvand osv. Men det kommer vi nok alligevel til i fremtiden...

 • 10
 • 5

Han mangler faglig tyngde og samlende, politisk legitimitet til at lede et institut,« siger Anders Larsen

 • nu har vi da hørt en loppe gø (her midt i agurketiden)! :)
 • 10
 • 33

I diskussionen pro- og kontra BL forekommer det mig at uenighederne drejer sig om hvordan man skal bruge afgrænsede mængder penge til befolkningens bedste, eller hvorvidt man kan bruge de samme penge flere gange.

 • 5
 • 12

Det er en underlig diskussion, hvorvidt det er et fagområde der skal prioriteres eller blot institutionen "Bjørn Lomborg". Det var nok bedre at tage diskussionen om berettigelsen til alskens råd der vitterligt stadig er på finansloven. Det er vel dér, i rådene/institutterne spindoktorene parkeres, oder?

Det er mystisk at job-beskrivelsen heder "Bjørn Lomborg" fremfor faglig begrundelse.

 • 20
 • 1

Det er mystisk at job-beskrivelsen heder "Bjørn Lomborg" fremfor faglig begrundelse.

Der er ikke så mange tilbage, der snakker om at nedprioritere den grønne omstilling, hvilket ikke passer særlig godt sammen med Løkkes kolleger hos LA og DF. De har jo politisk besluttet at CO2 ikke er et problem for Danmark. (Samuelsen har godtnok indrømmet at IPCC nok har ret, men kuglestøderen og de andre libertære har det svært med at vi kan skade miljøet)

 • 9
 • 2

Jeg ser ingen steder, hvor Anders påviser, hvorledes man redder det globale klima? Lomborg var vel en af de første, der postulerede at Kyotoprotokollen slet ikke var nok, hvis man ville "redde klimaet". Det er da fint nok, at Lomborgs kritikere åbenbart er uenige i det postulat, men det var nu den mening, Lomborg havde om den ting. Det ville da være interessant, hvis Lomborgs kritikere ville lade være med at køre friløb og i stedet fortælle, hvad der skal gøres? Der sker intet på området vedrørende forbruget af fossil energi. Jeg tror gerne at Lomborg ikke er den fødte leder, men man kan altid stole på, at han følger grundigt med i forskningen vedrørende klima, som mange mener er et større problem end den overbefolkning, der har givet problemerne.

 • 9
 • 10

Er det ikke blot stigningen i brug af kul i Kina der falder?

Ser også ud til de i år oplever fald i CO2 selvom man troede det først skulle ske i 2030. Det officielle tal siger 5% fald i CO2 output for første kvartal (mere end hele UK's udledning). Man skal selvf. huske at 'officielle tal' fra Kina ikke altid viser sig at holde stik - men der er gode argumenter bag at det kan være rigtigt nok:

 • Kina's økonomi er vokset mindre end forventet
 • De har vist sig mere effektive til at sænke kul-forbruget end forventet
 • Der er uhørt stor satsning på vedvarende energi (vind og sol)
 • Flere storbyer kører i højere grad med el-biler for at begrænse den mere visuelle forurening

Om det er rigtigt eller ej, er Kina efterhånden blevet et foregangsland for at bekæmpe CO2 forurening.

 • 11
 • 2

Når det her er, hvad Lomborg kan præstere - "Solcellestøtte udskyder kun global opvarmning med 14 minutter" - hvordan pokker kan så mange ellers fornuftgie mennesker støtte spradebassen.

Kan vi dog for pokker ikke snart se at komme videre, i stedet for at bruge tiden på stand-up-comedians?

 • 11
 • 5

Hvor mange minutter mener du så, det er Arne? ;o)

Ingen tvivl om, at den danske solcellestøtteordning udelukkende var et "feel good" tiltag - og al mulig credit til BL for at pointere det - hans kompetence er jo netop analyse af tal.

At det så er kæmpefejl at tro, at det på sigt er bedre (billigere) at arbejde med symptomerne frem for problemerne forårsaget af AGW er en anden sag.

At kalde ham standup'er er ikke retfærdigt - han har nogle meget valide pointer - gå efter dem i stedet.

mvh Flemming

 • der mener BL har en plads i debatten - han er trods alt ikke AGW-benægter (mere) - men IKKE på finansloven.
 • 4
 • 3

Ingen tvivl om, at den danske solcellestøtteordning udelukkende var et "feel good" tiltag - og al mulig credit til BL for at pointere det - hans kompetence er jo netop analyse af tal.

At det så er kæmpefejl at tro, at det på sigt er bedre (billigere) at arbejde med symptomerne frem for problemerne forårsaget af AGW er en anden sag.

At kalde ham standup'er er ikke retfærdigt - han har nogle meget valide pointer - gå efter dem i stedet.

mvh Flemming

Flemming, det du her kalder en valid pointe, vil jeg nu kalde en billig omgang.

Danmark udgør 0,7 promille af verdens befolkning, så hvis verden i fællesskab skulle udskyde GW med 100 år, ved en homogen indsats, så ville Danmark's indsats kun stå for 26 dage af denne udskydelse!

Jeg kender desværre rigtig mange mennesker, som ikke forstår simple proportionsforhold, og det er disse mennesker BL forsøger at vildlede med sådanne kommentarer.

Fair nok, det er vel det Koch brødrene betaler ham for, og han holder sig jo elegant på den lovlige side af grænsen mellem masse-vildledning og svindel ... men de politikere der nu ønsker at støtte ham via finansloven, påtager sig et overordentligt stort ansvar!

 • 11
 • 3

Jeg kender desværre rigtig mange mennesker, som ikke forstår simple proportionsforhold, og det er disse mennesker BL forsøger at vildlede med sådanne kommentarer.

Ja, eller han forsøger - ved at sætte tingene på spidsen - at anskueliggøre, at statsstøtte til private solceller måske ikke er den mest begavede ide, hvis man vil have størst mulig CO2 reduktion for pengene.

Forstå mig ret Søren: Jeg er bestemt ikke Lomborgdicipel, snarere tværtimod, men de pointer han har omkring økonomisk prioritering, giver (nogen gange) mening.

mvh Flemming

 • 8
 • 2

Fair nok, det er vel det Koch brødrene betaler ham for, og han holder sig jo elegant på den lovlige side af grænsen mellem masse-vildledning og svindel ... men de politikere der nu ønsker at støtte ham via finansloven, påtager sig et overordentligt stort ansvar!

Den vinddrevne skrivemaskine Søren Lund hypper VEernes kartofler som er noget værre junk food,men de ansvarlige er for dumme at drage til ansvar.Ingen kan osv. Udgiften til Lomborg målt med VE katastrofen er ubetydelig.

 • 1
 • 13

Ja, eller han forsøger - ved at sætte tingene på spidsen - at anskueliggøre, at statsstøtte til private solceller måske ikke er den mest begavede ide, hvis man vil have størst mulig CO2 reduktion for pengene.

Det er desværre ikke det han forsøger, for det kunne han jo have gjort på langt lødigere vis.

Faktisk ville en udskydelse på 14 dage være et ganske hæderligt resultat af vores solcellesatsning. Det svarer i sig selv til 55 års udskydelse, hvis resten af verden gør det samme.

Men tallet 14 dage passer jo bedre ind i hans afsporingskampagne!

Det han forsøger er at få enhver dansk indsats imod GW til at fremstå omsonst, så vi hellere skulle bruge pengene på noget helt andet end CO2-reduktion.

Kunne han få held med det i Danmark, så kan han jo fortsætte med samme strategi i alle andre små lande, så det til sidst også bliver omsonst for de store lande.

 • 10
 • 2

...at statsstøtte til private solceller måske ikke er den mest begavede ide... ... omkring økonomisk prioritering, giver (nogen gange) mening.

At udrulle løsninger 'i produktion' s skal statsstøtte eller ej gennemtænkes meget godt og grundigt. Det er ofte grueligt dyrt og man får udrullet alt for meget halvfærdig teknologi.

Der er normalt meget mere gavn i at forske videre og kun udrulle til mindre forsøg. De mennesker,der har mest fokus på skattefiduser og privatøkonomiske besparelser, er næppe som flest de fødte videnskabsmænd.

Det er fint nok at indreage penge, når man skal vælge mellem to måder at opnå et lignende resultat. Hvor penge-dyrt løsning A er i forhold til løsning B, er jo et udtryk for, hvor let eller svært det vil være at gennemføre A henholdsvis B - med dagens mennesker. Penge er jo et udtryk for den nuværende befolkning på jordens samlede personlige prioriteringer (vægtet med hvert menneskes indflydelse) og ikke udtryk for noget naturvidenskabeligt.

Men BL blander alt muligt andet ind i sine indlæg - selvudtænkte tekniske (ikke)løsninger eller sultne børn og andet her-og-nu følelses-snak.

Han synes slet ikke at ville forstå, at befolkningstallet på jorden nok nærmest indgår med mere end proportionalitet i klimabelastningen.

Lars :)

 • 1
 • 2

, eller han forsøger - ved at sætte tingene på spidsen - at anskueliggøre, at statsstøtte til private solceller måske ikke er den mest begavede ide, hvis man vil have størst mulig CO2 reduktion for pengene.

Netop det eksempel er godt som eksempel på spild af ressourcer. Men der er masser af VE som allerede i dag er BILLIGERE end en tilsvarende fossil løsning. Biomasse - vind på gode placeringer på land - store solVARMEanlæg for blot at nævne nogle. Hvorfor peger BL ikke på disse som noget vi bør vælge til? Og ovenikøbet spare penge her og nu ???

 • 10
 • 2

1000 tak til Søren Lund for det meget nyttige link, der kobler Lomborg sammen med Koch-brødrene. Lige på rette tid og sted nu hvor V-regeringen ser ud til at ville forgylde ham igen.

 • 8
 • 2

1000 tak til Søren Lund for det meget nyttige link, der kobler Lomborg sammen med Koch-brødrene. Lige på rette tid og sted nu hvor V-regeringen ser ud til at ville forgylde ham igen.

Selvom Søren Lund skriver vindmølle sange gratis så har den forrige regerings støtte til sol og vind været størrelseordner dyrere end en eventuel fremtidig tidsbegrænset klatskilling til BL uden at det er selvindlysende/videnskabeligt at have gavnet noget som helst.

 • 3
 • 15

Du har sikkert ret men Lidegaard havde gavnet endnu mere ,hvis han også havde slagtet møllerne som stadig koster størrelsesordner mere end BL nogensinde kommer til .

Alt medberegnet, også støtten og backup, så er landvindmøller den billigste måde at producere strøm på i DK. Dette er beregnet af energinet af to omgange; anden gang medtog de alt kritikken første rapport fik (kritikken viste sig at være insignifikant). Kan vi så ikke få begravet påstanden om at vindmøller er dyre? Vi er ingeniører, ikke politikere, vores holdninger burde funderes i fakta istf. hvad der passer i vores egen ideologi.

 • 14
 • 1

Endnu et link om hvem der støtter Lomborg.

http://www.theguardian.com/commentisfree/c...

Når han har så velhavende sponsorer i ryggen, hvad skal han så med danske skatteyderkroner?

Jeg ved ikke om vi læser samme artikel, men jeg kan intet steds læse noget om Lomborg, udelukkende om Koch brødrenes omgang med The Tea Party, hvilket vel er velkendt.

Herudover så kan vi nok, omend af vidt forskellige grunde, blive enige om at Lomborg ikke skal på finansloven - men det er der så sandelig også mange andre der heller ikke skal.

 • 2
 • 3

Hvad snakker du om? Har du tænkt dig at komme med argumenter eller skal det nu handle om hvem af os der får mest i løn?

Som pensionist er jeg sikker på Du får mere;til gengæld behøver jeg ikke hyle med ulvene omkring mig. Vindmølleproblemet er at der ikke er bygget ny eleffekt,ja ifølge Niels Hansen og Jakob Rasmussen skal de herostratisk berømte motorer ud.Det er den eneste form der med nogen ret kan suppleres /brændstoffortyndes af vindmøller.Norge har 27GW og bruger 23 når det kniber i vindstille og vil gerne sælge til England hvor elpriserne er langt højere.Dampturbineanlæg har ikke godt af balancere hurtigt og bliver iøvrigt ikke bedre af at stå stille meget.Derfor tror jeg ikke på at gasmotoranlæg med supplerende vindmøller er billig eller særlig miljørigtig.Heldigvis er der heller ikke nogen der vil lønne mig for at regne efter.Jeg har opdaget Schubert

 • 1
 • 10

Kina's CO2 udledning er kraftigt faldende. Vindmøllerne begrænser brugen af kul. Der sker ting - der burde ske mere - men at påstå der intet sker er benægtelse af kendsgerninger.

Kina's kulforbrug har fladet ud, ja af flere årsager: Forurening - selv Kina begynder at fatter at svineriet med kul går ud over dem selv - et kulkraftværk udenfor Shanghai blev permanent lukket som det første i landet i lange tider (om jeg er oplyst tilstrækkeligt).. Dels er der at økonomiske årsager - CN's boligboble er brast, hvilket starter dominoeffekten prøces som den gjorde i Vesten. byggesektoren, som var rygraden i CN'sk økonomi, er gået i stå, bankerne står med hatten i hånden, og aktiemarkederne derovre er et stort blodbad. Kort sagt, mindre gang i hjulene = mindre industirel behov for el.

Og så er der VE - jep, den er stærkt på vej ind på banen siden 2008, og hurra for det. Men - CN's transimsionsnet har været voldsomt underdimensioneret og ringe styrede til at få VE'en til at fungere effektivt - mange møller har været nødt til at lukke ned i perioder. Galimatias. Der er forbedringer undervejs naturligvis, mens i sidste ende - VE-installationer e i 2013 var sølle 6% af landets elforsyning, og da den er på deltid er det sku ikke meget den rykker ift. kulmastodonten.

http://www.theenergycollective.com/michael...

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten