Efter storforurening: Forskere finder slagtilfælde og prostatakræft i Grindsted – men ikke flere syge

Illustration: Scanpix

Fra 1956 til 1973 udledte Grindstedværket spildevand og kemikalieaffald i store mængder til blandt andet Grindsted Å.

Til trods for de store mængder stoffer – blandt andet kræftfremkaldende vinylklorid – har det ikke haft overordnet betydning for sygeligheden i området, selv om en række sygdomme er overrepræsenterede.

Læs også: DTU-tal afslører voldsom forurening fra gammelt giftdepot i Grindsted

Det viser en undersøgelse, som Region Syddanmark har fået lavet af forskere fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet.

»Overordnet set er forekomsten af sygdomme i Grindsted ikke væsentligt forskellig fra borgere i sammenlignelige byer. Når det er sagt må jeg også sige, at der er enkelte forskelle,« konstaterede Annette Kjær Ersbøll som indledning til et – digitalt – borgermøde om resultaterne onsdag aften. Hun er professor ved SIF og har stået i spidsen for undersøgelsen.

Forskergruppen har blandt andet fundet flere tilfælde af prostatakræft og hjertekarsygdomme i området, ligesom der er markant flere tilfælde af skjoldbruskkirtelkræft, hvilket dog ifølge forskerne er behæftet med statistisk usikkerhed.

Usikkerhed og udsving præger resultater

Modsat er der er der færre tilfælde af nyrekræft, ADHD blandt børn og autisme blandt børn, ligesom byen har lavere dødelighed og højere fertilitet end sammenlignelige områder. I dag er dødeligheden i Grindsted statistisk signifikant 11 pct lavere end sammenlignelige byer, konkluderer forskerne.

Studiet er lavet ved at sammenligne borgere, der har boet i Grindsted på et tidspunkt i deres liv med borgere, der på et tidspunkt har boet i én af 12 sammenlignelige byer. Ved hjælp af offentlige registre over kræftforekomst, dødsårsager, kontakt med hospitaler, fertilitet mm. har forskerne lavet statistiske sammenligninger af i alt 606.269 borgerne.

Netop fordi der er tale om en statistisk undersøgelse vil der være udsving i tallene, påpeger koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen ifølge en pressemeddelelse fra regionen.

»Når man zoomer helt ind på en by på denne måde, vil der altid være udsving på visse sygdomme i visse årtier. Men udsvingene går begge veje, og der er ikke noget mønster i, at der for eksempel er en generel øget forekomst af kræft eller neurologiske sygdomme over tid,« siger han.

Ud over udsvingene påpeger Annette Kjær Ersbøll, at der er betragtelige usikkerheder forbundet med denne type undersøgelse og med resultater, hvor så få borgere er ramt af hver enkelt sygdom, der undersøges.

Afblæser ny undersøgelse

Regionen havde forberedt en anden fase af undersøgelsen, som skulle undersøge stofer i området og konkrete borgeres helbred nærmere. Denne opfølgende undersøgelse afblæses nu på baggrund af det positive resultat.

»Men det er jo ikke det samme som at der ikke er nogle forskelle og nogle ting, som vi synes man skal give plads til at kigge ind i,« sagde regionsrådsformand Stephanie Lose på borgermødet.

Hun vil dog studere resultaterne nærmere i samråd med blandt andre borgere og miljømedicinere, fortsatte hun. Herefter skal regionsrådet tage beslutning til den videre plan efter sommerferien.

Første fase af undersøgelsen blev vedtaget i 2018 med et budget på 900.000 kr. Forureningen i Grindsted er usædvanligt stor.

Professor Poul Løgstrup Bjerg fra DTU Miljø stod i 2018 i spidsen for et forskningsprojekt, der konkluderede, at der hvert år siver 100 kg af det kræftfremkaldende stof vinylklorid ud i Grindsted Å.

»Der er tale om en meget voldsom udsivning, ubetinget en af de største i Danmark. Selv på verdensplan er der tale om en meget stor forurening,« slog han dengang fast over for Ingeniøren.

Regionens video af borgermødet kan ses herunder.

Emner : Forurening