Efter Storebæltsulykken: EU starter hasteprocedure om lommevogne

Det er lommevogne som denne, der er omdrejningspunktet for den nedsatte arbejdsgruppe. Illustration: VTG

Det europæiske jernbaneagentur (ERA) har netop holdt det første møde i en ny arbejdsgruppe, der skal forholde sig til den fatale togulykke på Storebælt i januar, der kostede otte mennesker livet og sårede 16.

Sagen behandles akut.

Det betyder konkret, at den behandles efter den lidet mundrette Joint Network Secretary Urgent Procedure (JNS UP). Ifølge ERA selv er formålet med den »at reducere den kortsigtede risiko på EU-niveau samt sikre den fortsatte sikkerhed og interoperabilitet.«

Sagsbehandlingstiden regnes at være omkring otte uger.

Advaret af Havarikomission

Det er den danske Havarikomission, der umiddelbart efter ulykken den 2. januar 2019 informerede diverse myndigheder om en mulig, generel sikkerhedsbrist i den låsemekanisme, der skal holde sættevognene (lastbilanhængere i daglig tale) fast på lommevognene (godstogs-vogntype).

»Vi havde en mistanke om, at der var en risiko for, at trailerne kunne være ulåste, selvom det så ud som om de sad forsvarligt fast på godsvognene. Og den mistanke blev gjort til vished, da vi testede fire vogne mandagen efter ulykken,« fortæller Bo Haaning, der er souschef i Havarikommisionen.

»Så snart det blev det, informerede vi de relevante myndigheder. Blandt andet vores nabolandes havarikommissioner, men også EU.«

I dialog med Trafikstyrelsen

Derudover oplyser Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at den løbende har været i »omfattende kontakt med ERA, kommissionen samt relevante nabolande.«

»Alt det her har medført en række aktiviteter i EU-regi, og EU agerer på baggrund af de informationer, de har fået fra os,« siger Bo Haaning.

Med i arbejdsgruppen er både repræsentanter fra ERA, samt »nationale sikkerhedsmyndigheder, nationale efterforskningsenheder«, og repræsentanter fra jernbanebranchens organisationer.

ERA selv ønsker ikke at fortælle, hvad der foregik på det første møde i den nedsatte arbejdsgruppe d. 13 marts, men lover at holde Ingeniøren opdateret.

Nedsættelsen af arbejdsgruppen fratager dog ikke de enkelte jernbaneoperatører for ansvar, understreger ERA over for Ingeniøren.