Efter søndagens skybrud: Sikring af Lyngbyvej først klar i 2026
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Efter søndagens skybrud: Sikring af Lyngbyvej først klar i 2026

Et 12 millioner kroner dyrt kloakprojekt var ikke i stand til at forhindre, at Helsingørmotorvejen ved Lyngbyvej søndag blev oversvømmet igen - igen - igen.

Mellem 12.50 og 13.20 faldt der ifølge DMI 20,1 millimeter på Østerbro, og i alt faldt der 26,3 millimeter regn. Lige før kl 14 meddelte Vejdirektoratet så, at Helsingørmotorvejen var spærret ved Ryparken Station. Først syv-otte timer senere kunne begge vejens spor genåbnes.

Under skybrud presses vand fra Emdrup Sø ned gennem kloakkerne mod Østerbro. Når vandmængderne fra søen og de lokale veje overstiger kapaciteten stuver vandet op på overfladen og løber mod områdets laveste punkt, hvor s-banen krydser Lyngbyvej. Illustration: Københavns Kommune

Læs også: Kloakdirektør: Benyt Lyngbyvejen som vanddepot

Lyngbyvej er et af de mest udsatte steder på statsvejnettet, for vejen er ført ned i en lavning under s-togsbanen ved Ryparken Station. Udover det vand, der falder over vejen, løber der også vand til fra Emdrup Sø. Når afløbet fra Emdrup Sø overstiger kapaciteten i ledningsnettet løber kloakkerne over ved Lersø Parkalle og Lyngbyvej/Helsingørmotorvejen.

Lovede løsning i 2014

Problemet har været erkendt i årevis, og i 2014 lovede Københavns Kommune, at oversvømmelsesproblemet skulle minimeres ved at anlægge to rørledninger, der kunne føre sø- og kloakvand over Lyngbyvejen til et bassin i Ryparken sidrætsanlæg, hvor vandet kunne stuve op, før det blev ledt tilbage til kloaksystemet, når der igen var plads i rørene.

»Det har store konsekvenser, når Lyngbyvej igen og igen bliver oversvømmet, og vandet sætter en effektiv stopklods for trafikken i området. Vi er nødt til at investere massivt i klimaløsninger, og rørene over Lyngbyvej skulle meget gerne være med til at kunne sikre en mere regelmæssig trafikafvikling i fremtiden, også selvom himlen åbner sig,« sagde teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enh) dengang i en pressemeddelelse.

Læs også: Rør over Lyngbyvej skal sikre trafikken mod skybrud

Rør er klar - bassin mangler

Projektet ville koste 12 mio. kr. og være klar i 2016. Og rørledningerne er da også på plads, men overløbsbassinet i Ryparken er ikke etableret endnu, fordi placeringen kolliderede med anlæggelsen af en stor skybrudstunnel, der skal lede vand fra Bispebjerg, Ryparken og Dyssegaard ud til havet.

Lyngbyvej under et tidligere skybrud Illustration: Claus Davidsen

I en mail til Ingeniøren forklarer planlægger Ida Marie Knudsen fra Hofor, at det areal, hvor bassinet skulle have været anlagt i stedet skal bruges til at anlægge skakter til den nye skybrudstunnel.

Først, når skybrudstunnellen er anlagt i 2025, kan det nye overløbsbassin etableres.

Bassin ikke nok

Men selv om bassinet havde været etableret som planlagt, ville det ifølge chefkonsulent Jes Clauson-Kaas fra Hofor ikke have haft den store indflydelse på søndagens oversvømmelse.

»Rørene vil have en effekt på de vandmængder, der kommer fra Emdrup Sø, men i går faldt regnen meget lokalt, og det har rørledningerne ikke nogen effekt på. Så det ville kun have gjort en minimal forskel, hvis bassinet havde været der. Problemet i går var at regnen faldt ekstremt koncentreret nogle få steder. Lyngbyvej og Østre Alle havde store problemer men på Blegdamsvej var der eksempelvis ikke noget særligt. Vejafvandingssystemerne på Lyngbyvej er slet ikke designede til at aflede den slags vandmængder, så der står Vejdirektoratet med en udfordring med at omdesigne vejafvandingssystemerne til større vandmængder, ligesom vi har gjort det med de såkaldte skybrudsriste i Indre By.«

Skybrudstunnel klar i 2026

Projekteringen af den kommende skybrudstunnel har forsinket anlægget af et overløbsbassin i Ryparken, der kunne have mindsket oversvømmelsen af Helsingørmotorvejen. Illustration: Cowi

Selv med forbedret vejafvanding er der imidlertid stadig et problem, at den eksisterende kloakforbindelse mellem Lyngbyvej og hovedkloaken mod havnen - kaldet Vilhelmsdalsløbet - hurtigt fyldes til bristepunktet.

Læs også: Skybrud affødte bølge af projekter

Først når den store skybrudstunnel er etableret vil der være kapacitet nok i systemet til at kunne holde Lyngbyvej tør i de fleste situationer.

OPDATERET: I den oprindelige udgave af artiklen, stod der, at Hofor ikke kunne oplyse, hvornår bassinet i Ryparken kunne etableres. Efter artiklens offentliggørelse er Hofor vendt tilbage med oplysning om, at bassinet først kan etableres efter den nye skybrudstunnel er anlagt i 2025. Artiklen er opdateret med denne oplysning mandag den 18/9-2017 kl 17.27.

Ville det ikke være en ide at få sat et advarselsanlæg op, så folk ikke igen og igen kører ud i for dybt vand?

  • 13
  • 0

Ville det ikke være nemmere at føre vejen over s-banen?
Så kan den nuværende sænkning anvendes som regnvandsbassin.

  • 10
  • 3