Efter Samsø-havari: Siemens skal kontrollere 750 vindmøller verden over

Et møllehavari på Samsø og overraskende revner i to stk. 1,3 MW-vindmøller får nu Siemens Wind Power til at iværksætte et verdensomspændende tjek af samtlige 750 vindmøller med et bestemt tårntop-design.

Læs også: Havmølle ved Samsø havareret

Inspektionen, som skal kigge efter revner omkring tårnflangen, skal være gennemført allerede inden udgangen af marts måned i år.

Det oplyser Siemens Windpower i et skriftligt svar på Ingeniørens spørgsmål i relation til havariet på en 2,3 MW-vindmølle i Paludan Flaks havmøllepark syd for Samsø kort før jul.

Samsø-møllen havarerede som følge af en revne ved svejsningen mellem den øverste tårnsektion og tårnflangens 'næse' på bare 25 mm. Problemet i designet er den relativt korte næse, som giver kraftige belastninger i og omkring svejsningen. Illustration: MI Grafik

Samsø-møllerne er udstyret med det pågældende tårntop-design og har ikke – modsat de allerfleste andre 2,3 MW-vindmøller i Danmark med det samme design – fået tilbud om eller påmonteret en forstærkning af tårntoppen.

Læs også: 13 års tavshed om designfejl: Siemens-selskab kunne have forhindret vindmøllekollaps

Beregnet uden for fare

Siemens Wind Power afviser dog, at driftsselskabet Samsø Havvind skulle have været orienteret om problemerne med designet, selvom man kendte til svaghederne allerede i 2003:

»Både Samsø og Rønland mølleparkerne blev vurderet ud fra en beregningsmodel til ikke at være omfattet af problemet. Derfor blev de ikke orienteret,« skriver chefingeniør Peder Nickelsen til Ingeniøren.

Siemens erkender dog, at Samsø-havariet sammen med revnerne i to mindre møller på hver 1,3 MW har forsynet virksomheden ny viden. Ny viden, som altså nu giver anledning til en global inspektionskampagne, som allerede er i gang.

Læs også: GRAFIK: Skrøbeligt tårndesign fældede Samsø-mølle

Kampagnen omfatter 750 vindmøller af typen 1,3 MW, 2,0 MW og 2,3 MW, der er opstillet til og med 2003, hvor Siemens – som dengang hed Bonus – indførte en generel designændring:

Teknisk udredning af revne-årsag

»Samtidig er vi i gang med en teknisk udredning af, hvad der kan være årsagen til, at der er konstateret revner i møller, som tidligere var vurderet til ikke at skulle have udført en retrofit,« skriver han.

Udredningen, som udarbejdes i samarbejde med certifikationsselskabet DNV-GL, forventes færdig i løbet af to måneder, hvorefter man så vil vurdere nødvendigheden af at retrofitte flere vindmøller.

Læs også: Uheldig svejsning svækkede tårnflange på havareret Samsø-mølle

Sekretariatsleder i Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Peggy Friis er godt tilfreds med, at Siemens nu går ud og tjekker samtlige vindmøller, der potentielt kan være omfattet af det problematiske tårndesign:

»Især er jeg tilfreds med den grundige inspektionsvejledning, som Siemens har udgivet og som kan bruges af alle servicevirksomheder rundt om i verden,« siger hun.

Hun tilføjer, at resultatet af inspektionerne vil vise, hvilke tiltag der er behov for fremadrettet.

Retrofit til Samsø-møllerne

Der er cirka 150 vindmøller i Danmark med det omtalte tårndesign, hvoraf nogle har fået indsat forstærkning – andre ikke. Heraf er de 32 vindmøller er af typen 1,3 MW.

»De mindre 1 MW mølletyper vurderes ikke at være omfattet af problemer med tårntoppen, men dette vil blive grundigt vurderet i samarbejde med DNV-GL«, skriver Peder Nickelsen.

Læs også: Siemens betaler vindmøllelav erstatning for 11 år gamle havarier

Hvad angår de ni øvrige vindmøller i Paludan Flaks havmøllepark, så vil de blive tilbudt en reparationsløsning, mens Siemens samarbejder med Samsø Havvind om at få reetableret den havarerede vindmølle, skriver Siemens.

Møllerne i Rønland Havmøllepark afventer stadig konklusionen på den tekniske udredning.

Stilstandsperiode kan spille ind

Hvad angår den endelige årsag til havariet på Samsø-møllen, er den endnu ikke klarlagt, oplyser Siemens.

»Ud over en uhensigtsmæssig svejsegeometri, så er der også konstateret andre driftsforhold i forbindelse med en længere stilstandsperiode, som potentielt kan forklare havariet på mølle syv,« skriver Peder Nickelsen.

Læs også: Vestas om kollaps: Vi tror ikke, boltene var spændt godt nok

Siemens forklarer, at man første gang blev opmærksom på problemer i februar 2003, hvor der blev konstateret revner i fransk producerede tårne på et projekt i Sydfrankrig med 1,3 MW-møller.

Reduceret rotordiameter hjalp

Præcis den vindpark var kendt for at have ekstreme laster langt ud over, hvad møllerne var dimensioneret til.

På foranledning af Bonus blev Risøs vindafdeling, som dengang var førende på området, bedt om at udføre en ekstern vurdering af forholdene.

Læs også: Globalt vindatlas skal forbedre udnyttelse af vindenergi

Konklusionen var, at vindforholdene og dermed lasterne på møllerne var væsentlig ud over designkrav fra IEC 1A-standarden, og man besluttede derfor i samråd med kunden og DNV, at rotordiameteren skulle reduceres, før man forsvarligt kunne køre videre.

Den sydfranske park har sidenhen været i kontinuerlig drift uden problemer, oplyser Siemens.

Emner : Vindmøller