Efter ni års kamp og syv miljøministre: Fiskere vandt kamp mod gaslager

Illustration: MI Grafik

En lille gruppe fritidsfiskere og naturnydere ved Limfjorden har nu endegyldigt stoppet udvidelsen og udskylningen af de enorme gaskaverner ved Lille Torup.

Den 6. december meddelte Natur- og Miljøklagenævnet, at både miljøgodkendelsen og udledertilladelsen til projektet blev ophævet. Nævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

»Det er en usædvanlig afgørelse, der sjældent ses i dansk miljøregulering. Vi er utrolig glade for, at projektet bliver stoppet, så vi undgå stor skade på liv og miljø i Limfjorden,« siger Hans Kieldsen fra Fjordvenner, der har kæmpet mod projektet i ni år.

De underjordiske kaverner i Lille Torup er 300 meter høje og udgør en del af Energinet.dk's gaslager, der indeholder gas til at forsyne hele Danmark i to til tre kolde vinterdage.

Læs også: Udvidelse af gaslager stoppes: For mange tungmetaller ryger i Limfjorden

Energinet.dk har i årevis arbejdet på at få udvidet kavernerne, men Fjordvenner har kæmpet indædt mod projektet, fordi de frygter forurening af fjorden med tungmetaller og salt, når kavernerne bliver gennemskyllet for at udvide dem.

Illustration: Energinet.dk

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse giver Fjordvenner medhold i, at forurening af Limfjorden er en risiko, og den afgørende årsag til, at projektet bliver stoppet er, at Energinet.dk ikke har fremlagt overbevisende beviser for, at området - der i øvrigt er et beskyttet Natura 2000-område - ikke tager skade.

Afgørelsen kommer, efter Fjordvenner har klaget sin nød til ikke mindre end syv miljøministre gennem tiden, og dem tager vi lige én for én: Troels Lund Poulsen (V)
23.11.2007 til 23.02.2010, Karen Ellemann (V) 23.02.2010 til 01.10.2011, Ida Auken (SF) 01.10.2011 til 03.02.2014, Pia Olsen Dyhr (SF), barselsvikar, 01.05. til 01.08.13, Kirsten Brosbøl (S) 03.02.2014 til 28.06.15, Eva Kjer Hansen (V) 28.06.15 til 29.02.16, Esben Lunde Larsen (V) 29.02.16 til nu.

»Det har været en lang og ensom kamp, hvor vi har manglet opbakning fra foreninger som Dansk Naturfredningsforening. Og det undrer os, at hverken politikere eller miljøembedsmænd for alvor er trådt i karakter. Det er påfaldende, at det er græsrodsbevægelser som Fjordvenner, der skal tage det tunge slæb,« siger Hans Kieldsen, der selv blev involveret i kampen, da han i starten af 80’erne var vidne til den første gennemskylning af kavernerne.

»Jeg var nede at fiske ved fjorden, som sædvanlig, og så fint okker-lignende slam, der dækkede bunden over det hele. Den er gal, tænkte jeg, og så begyndte engagementet,« fortæller han.

Hvad er tricket til at vinde kampen og holde ved i sådanne sager?

»Du skal være fuldstændig troværdig i alle dine oplysninger. Al dokumentation skal være i orden, og på det punkt er vi også blevet rost af myndighederne,« siger Hans Kieldsen.

»Og så kræver det ildsjæle, der knokler og bliver ved. Her har vores Sigvald Fihl været helt unik, fordi han både er dybt inde i sagerne og tør bruge et lidt groft sprogbrug over for myndighederne,« siger han.

Afgørelse NMKN December 2016 by Ingenioeren on Scribd

Emner : Naturgas
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Henvendelser om stavefejl og lignende, der ikke er kommentarer til artikler, skal sendes direkte til journalisten ved at klikke på vedkommendes navn øverst i artiklen.

 • 7
 • 1

Godt at se en lille gruppe ærlige mennesker, som tør sige de korrupte politikere og ministre imod.

 • 6
 • 4

Overvej det kommende plannævns sammensætning i forhold til nedenstående uddrag af afgørelsen!

3.5.4 Nævnets sammensætning Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har i det fælles høringssvar af 29. juni 2016 anmodet nævnet om at genoverveje nævnets sammensætning i nærværende sag, idet styrelserne finder, at sagen omhandler forhold af væsentlig samfundsmæssig betydning, der gør det relevant at inddrage repræsentanter, som kan varetage samfundsmæssige forhold.... -svar:"Det er nævnets opfattelse, at sagen overvejende indeholder komplicerede tekniske problemstillinger, der i overensstemmelse med den klare hovedregel bedst varetages af de beskikkede sagkyndige medlemmer.

Min kommentar. Loven om NMKN § 1. stk. 2. (Nævnet er uafhængigt af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse.) burde ændres til, "Det er under strafansvar forbudt, at øve påvirkning på NMKN....osv.)

NMKN er sidste administrative afgørelse inden en retssag. Det er fattigmands sidste chance for at opnå en uafhængig bedømmelse udenretsligt. Det er aldelses upassende at læse Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen fælles høringssvar.

Uden at kende sagen, så ønsker jeg Fjordvennerne tillykke. Jeg fornemmer at de har været oppe med en samlet administration inklusiv politisk pres på samme. Det har ikke været uden anstrengelse at komme hertil.

 • 5
 • 0

Så mangler vi at folketinget vedtager permanent stop for skifergasudvinding. Der var høring i folketinget med overskriften: Er der plads til fracking i Danmark? For dem der stadig har illusioner om at miljølovgivningen administreres ansvarsfuldt i Danmark kan jeg kraftigt anbefale at de går på nettet og ser høringen på folketingstv. På høringen var der oplæg fra bl.a. Frederikshavns kommune, en nabo til prøveboringen i Dybvad og en professor i miljøret Peter Pagh fra Københavns Universitet. Høringen afslørede en grotesk tilstand af manglende vilje til at overholde selv de mest indlysende regler i lovgivningen. Først efter massivt pres fra borgere blev der rettet delvis op på de mest grelle overtrædelser. Anne- Marie Christensen, nabo til boringen kunne opremse en alenlang liste af overtrædelser af den VVM tilladelse som først efter massivt pres fra borgere var blevet gennemført. Peter Pagh konkluderede at lovgivningen er god nok, men det hjælper et fedt når myndigheder og politikere ikke overholder den. Direkte henvendt til Jette Brønnum fra Frederikshavn kommune spurgte han hvordan hendes team overhovedet kunne indstille til byrådet at der ikke blev gennemført en VVM når det var i åbenlys modstrid med lovgivningen. Derudover havde han flere eksempler på overtrædelser rundt omkring i landet som klart underbyggede påstanden om at der i mange tilfælde tages langt større hensyn til økonomiske interesser end miljø.

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delega...

 • 2
 • 2

Måske journalisten burde interessere sig for udsagnet:

"Det har været en lang og ensom kamp, hvor vi har manglet opbakning fra foreninger som Dansk Naturfredningsforening. Og det undrer os, at hverken politikere eller miljøembedsmænd for alvor er trådt i karakter. Det er påfaldende, at det er græsrodsbevægelser som Fjordvenner, der skal tage det tunge slæb,« siger Hans Kieldsen, der selv blev involveret i kampen, da han i starten af 80’erne var vidne til den første gennemskylning af kavernerne."

Når det tydeligt fremgår at sagen:

er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Børge Hermansen, Fjordvenner.dk, Virksund Lystbåde-havn, Fritidsfiskerne Vesthimmerland & Han Herred (nu Limfjordens Fritidsfiskere), Dansk Ornitolo-gisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening.

 • 1
 • 0

Tvivler på at politikere og ministre generelt er korrupte. På den anden side er det måske derfor ubegrundede bekymringer fra NGO'er igen overvinder videnskabeligt begrundede fakta.

 • 0
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten