Efter mere end ti års slagsmål: Gensplejset majs på vej til europæiske marker

Efter mere end et årtis tilløb kan der allerede fra næste år komme genmodificeret majs på europæiske marker – herunder danske.

I det, der vil være et markant brud med den hidtidige europæiske politik på området, ventes EU-Kommissionen nemlig i løbet af efteråret at godkende de første tre nye majssorter til dyrkning i EU.

Kun to afgrøder har hidtil fået tilladelse til at blive sået i europæisk muld, og den ene af dem – den ekstra stivelsesholdige kartoffel Am­flora – er endda trukket tilbage.

Derfor bliver der i EU i praksis kun dyrket GMO på cirka 100.000 hektar i Spanien, hvor landmændene har taget Monsantos MON 810-majs til sig. Den producerer et giftstof, der dræber majshalvmøl, hvis larver kan volde store skader.

I resten af verden, derimod, bliver der dyrket enorme arealer med bl.a. genmodificeret bomuld, majs og soja, og EU har godkendt langt hovedparten af arterne til import som foder og fødevarer – men altså ikke til dyrkning i EU.

Illustration: Nanna Skytte

De første ansøgninger om EU-godkendelse af de fire majssorter, som efter alt at dømme snart får det blå stempel, blev indleveret helt tilbage i 1990’erne.

Af dem har GA21 fra Syngenta fået indsat et gen, som gør den modstandsdygtig over for glyphosat, den aktive ingrediens i Roundup. Majs 1507 fra Pioneer producerer ligesom majs Bt11 fra Syngenta et giftstof mod majshalvmøl, og begge er desuden resistente over for sprøjte­midlet glyfosinat, som ikke må benyttes på danske majsmarker.

Kommissionens afgørelse

Nye, genmodificerede afgrøder skal godkendes eller afvises med kvalificeret flertal i EU. Uenighed mellem medlemslandene har gjort det umuligt, og derfor har kommis­sionen selv kunnet afgøre sagerne.

GMO er imidlertid så politisk betændt, at kommissionen i mere end et årti har afstået fra at bruge den mulighed. Det ændrer sig nu, fordi der i foråret blev vedtaget nye regler, det såkaldte Barosso-direktiv, som giver de enkelte medlemslande mulighed for at forbyde dyrkning af GMO, selv hvis afgrøden er godkendt i EU.

Landet skal så, allerede inden godkendelsen foreligger, bede om at blive undtaget fra dyrkning. Hvis producenten accepterer, er sagen ude af verden. Grækenland og Letland har som de første lande bedt om – og fået producenternes accept af – at kunne udelukke de fire snart godkendte majssorter.

Det samme gælder yderligere fire majssorter, som meget snart ventes godkendt. De afventer imidlertid en endelig vurdering fra EU’s fødevare­agentur (Efsa), som dog af de fleste anses for stensikker. Også de fire yderligere sorter er genmodificeret til at modstå enten en bestemt sprøjtegift eller til at producere et giftstof til at bekæmpe skadedyr.

Medlemslandene har desuden mulighed for når som helst at vedtage nationale forbud mod dyrkning af GMO. Men det kræver stærke argumenter med rod i miljø og/eller sundhed, og miljøorganisationer har længe frygtet, at den slags forbud bliver umulige at håndhæve i praksis.

Danmarks stilling uklar

Det er endnu fuldstændigt uklart, hvordan Danmark stiller sig til at få gensplejsede planter ud på markerne. Hidtil har dyrkningen været begrænset til ganske få forsøgsmarker.

I foråret behandlede Folketinget et beslutningsforslag fra Enhedslisten om at gøre Danmark GMO-frit. Efter debatten stod det klart, at SF og de radikale også er imod GMO. Det samme gælder Alternativet.

Derimod er Venstre, Liberal Alliance og Konservative positive over for genmodificering, hvormed alt peger på, at det bliver op til Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, om der skal genmajs på danske marker.

Dansk Folkeparti er skeptisk, men ikke helt afvisende over for GMO.

»Vi hælder til, at Danmark fortsat skal være GMO-frit,« siger partiets EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, med forbehold for diskussionen i den nye folketingsgruppe.

Socialdemokraterne er det vanskeligere at lokke svar ud af. I foråret var daværende fødevareminister Dan Jørgensen stærkt optaget af at holde GMO væk fra markerne, men nu er partiet stille.

Når det gælder partiets holdning til genmodificerede majs på danske marker, henviser formanden for Folketingets Europaudvalg Mette Gjerskov (S) til Europaordfører Thomas Jensen. Han henviser igen til fødevareordfører Simon Kollerup, som ikke har reageret på Inge­niørens henvendelser.

Landmænd står på spring

Under alle omstændigheder står de danske landmænd på spring, hvis de får lov til at dyrke genmodifi­ceret majs.

»Det er vigtigt at have mulighed for at dyrke afgrøder, som kan tackle de udfordringer, vi står over for,« siger chefkonsulent Bruno Sander Nielsen fra Landbrug & Fødevarer.

Han påpeger bl.a., at majshalvmøl, som tidligere kun var et problem på sydligere breddegrader, nu er konstateret i Østdanmark.

»Det er klart, at befolkningen har en vis skepsis over for gensplejsede afgrøder, men det er vigtigt at kigge på, hvorfor man har udviklet det. Det er ikke for sjov, men fordi der er udfordringer, som ellers havde krævet brug af pesticider eller medført tab af afgrøder,« siger Bruno Sander.

Ifølge landbrugsorganisationen risikerer landmændene at slå flere insekter på marken ihjel ved at sprøjte, end hvis planten selv producerer giftstof mod specifikke skadedyr. Tilsvarende sparer Roundup-resistente majs marken for mere kradsbørstige ukrudtsmidler, fordi landmanden kan nøjes med Roundup.

Greenpeace kalder det derimod ‘dumt og kortsigtet’, hvis Danmark undlader at sige fra over for GMO:

»Det er skræmmende, at et folketingsflertal for bare et halvt år siden sagde klart fra over for GMO. Nu har vi så nye GMO’er på vej, og jeg er helt uforstående over for, hvis vi skal have Roundup-resistente afgrøder i Danmark,« siger politisk rådgiver Jan Søndergaard.

Emner : Genteknologi
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der var en historie om en konventionel landmand, der droppede at fodre sine dyr med gensplejsede majs. Resultatet var at hans dyr ikke havde diarre og at han ikke skulle bruge nær så meget antibiotika, som han gjorde, da han brugte gmo majs.

Hvorfor bliver vi ikke klogere.

 • 20
 • 9

Og så var der historien om den store andel af de danske landmænd der kører med elendig økonomi, fordi de producerer enorme mængder varer i en elendig kvalitet.

Det kan man så sammenligne med de landbrug, som omlægger et landbrug baseret på sprøjtemidler til et landbrug baseret på økologi og rent faktisk får en positiv økonomi, á la Knuthenlund

 • 16
 • 5

Ja lad da "endelig" landmændene producere endnu flere elendige fødevare end de gør nu. Det skal nok hjælpe på økonomien. Og så får vi også lige lidt mere sprøjtemiddel i miljøet med i købet, selvom landmændene vil påstå det modsatte

 • 18
 • 4

I det rige Danmark har vi råd til at være tossede. Millioner af mennesker går sultne i seng og børn går ind i voksenlivet som blinde. Det er en forbrydelse mod menneskeheden at afvise udvikling og brug af afgrøder udviklet ved brug af GMO http://wp.me/p1RKWc-eo

 • 11
 • 24

Ja men ikke så tossede som Thorkild Søe der vil forsøge at bilde os ind at GMO løser verdens sultproblemer, det er usømmeligt at holde verdens sultne frem for at kunne fremstille svinefoder en anelse billigere.

KOMMENTAR FRA WEBREDAKTØR: Læs venligst vores debatregler og hold en ordentlig tone. Ellers må jeg slette dine indlæg. Henrik Heide

 • 9
 • 8

Thorkild Søe. Hvem betaler dig for at skrive det. Lad os høre hvilke økonomiske interesser du har i GMO afgrøder: Det er en forbrydelse mod menneskeheden at afvise udvikling og brug af afgrøder udviklet ved brug af GMO

Lad befolkningen bestemme om vi skal have GMO afgrøder eller ej. Politikerne er tilsyneladende skruet total forkert sammen i hovedet. Jeg er ikke i tvivl om hvad resultatet bliver. Vi må kræve en folkeafstemning.

 • 9
 • 11

Ja, tillykke til Monsanto og deres milliardindustri, hvor de suverænt styrer fødevarerne i USA. Selv normalt græssene køer blir nærmest tvangsfodret med GMO-majs - grotesk. Men også danske Novozymes har en finger med i spillet :-(

Er der en sammenhæng mellem kunstige sødemidler, GMO-afgrøder og den kraftigt voksende overvægt mange steder i verden, men jo ikke alle steder? Vi kan jo allerede ikke blive fri for dem, og næste gang du går i supermarkedet, så læs nøje hvad der står på pakken, ofte med næsten ulæselige små bogstaver.

Jeg kan godt se fidusen fra landmændenes POV, men nu kan menneskeføde ikke kun være et spørgsmål om profit. Vi blir som bekendt hvad vi spiser, og kraftigt overvægt koster allerede samfundet langt mere end de udskældte rygere.

At kunstige sødemidler skaber en afhængighed i hjernen er bevist, men det snakkes der selvklart ikke for højt om:-(

 • 13
 • 9

@ Bent Løkke Kristensen Jeg er ikke betalt af nogen og det du skriver viser at du er forblændet af nogle gamle dogmer.

KOMMENTAR FRA WEBREDAKTØR: Læs venligst vores debatregler og hold en ordentlig tone. Ellers må jeg slette dine indlæg. Henrik Heide

 • 7
 • 4

Nu sulter folk bare ikke fordi der ikke kan produceres nok mad, det er der helt andre årsager til, som GMO i hvert fald ikke kan løse. Dyrkningen af GMO majs i USA har f.eks. gjort befolkningen i Mexico både mere fattige og sultne

 • 17
 • 3

@ Bent Løkke Kristensen Når folk går sultne i seng i Mexico er det fordi majsen bruges til brændstof i de riges biler. Der skal jo spares CO2 og man kan ikke plukke de lavest hængende frugter først. For at undgå kernekraft laver man utallige krumspring og når aldrig i mål - med andet end en god samvittighed.

 • 8
 • 10

Hvad sker der for at "nationen" fra ekstrabladet er rykket ind i ingeniørens kommentarsektion?! Jeg plejede at komme herind for at få saglig viden, fra kompetente mennesker, ikke en tsunami af følelsesladede holdninger uden skyggen af kilder (og dertilhørende kildekritik).

Uheldig drejning for ingeniøren.

 • 19
 • 1

Før nogen fristes til at fremture med flere kommentarer omkring landbrugsvarernes "elendige kvalitet" vil jeg tillade mig ydmygt at erindre om, at I en fri markedsøkonomi, har vi lige nøjagtig den kvalitet landbrugsvarer, som forbrugerne efterspørger!

mvh / Svend E.

 • 10
 • 10

Flere fremtrædende tidligere medlemmer af Greenpeace har forladt organisationen i protest mod det de selv (naivt) kæmpede for.

Det samme kan siges om konventionelt landbrug! Rigtig mange står på spring til at omlægge til mere bæredygtige produktionsformer.

Det lyder også som win-win at slippe for den vitterlig brede modstand mod GMO og samtidig få 20 kroner mere pr kilo ved at fremstille grisen økologisk. At det ikke er prisen det kommer an på viser den stadig stigende efterspørgsel!

Trods retssager og snedigt udlagt røgslør fra dygtige folk som bla.a. Søren Gade og Karen Hækkerup ved mange allerede nu at vi spiser for mange dyriske fødevare, det er dokumenteret skadeligt for livslængde forplantningsevnen og alment velbefindende. Estimeret ekstraudgift for sundhedsvæsnet mnimum 10 milliarder. Når vi så endelig skal spise usundt skal kvaliteten i det mindste være i orden, det er GMO ingen garanti for, tværtimod! Burhøns er dømt ude, burgrise er næste i rækken, kodeordet er omstillingsparat!

 • 14
 • 6

Vi gør hvad vi kan for at hjælpe alle til at holde en ordentlig tone. Det er ikke altid nemt. Derfor: Læs nu vores denatregler og vær med til at skabe den faglige debat, alle her på sitet har kvalifikationer til at holde, hvis de vil.

mvh Henrik Heide Webredaktør

 • 10
 • 0

@Henrik Heide.

Hvor er det godt at se, at du aktivt prøver at højne debat-niveauet herinde. Forhåbentligt er det bare en indsats, der skal til i nogle måneder, indtil tonen i debatten er blevet mere urban.

Keep up the good work!

 • 4
 • 1

Når man har noget imod feks. golden rice, jamen så er det klart at man bærer en del af ansvaret for de omkring 600000 der dør i de fattige lande af fejlernæring i form af A-vitamin mangel.

Så kan man have alle mulige ideologiske grunde om at de bare skulle spise bedre og dyrke økologisk, altså en af grundene til deres fejlernæring er netop at de dyrker økologisk og at de er fattige og ikke lige har råd til vores fine øko gulerødder osv.

Man udviser komplet mangel på indsigt i verden.

Men her i Danmark er vi et temmelig rigt land og reelt burde vi mere investerer i udvikling af vores dyrkningsmetoder end GMO og alt det pseudovidenskabelige populistiske statsstøttede økobullshit.

Vi burde investerer i at få omlagt landbruget til dyrkning i lukkede systemer.

Det ville jo også gøre disse GMO majs med feks. BT toksin osv. overflødige. Men dertil ser jeg intet problem i at bruge GMO til at forbedre kvaliteten af det udbytte man får, hvis det feks. går ud på at mindske ressourcer samt øge vitaminer og næringsindhold osv.

 • 6
 • 9

GMO er vel i sig selv hverken ondt eller farligt. Så vidt jeg ved, er samtlige kommercielle kornsorter udviklet lige siden stenalderen ved forædling af vilde græsser.

Altså har man ved udvælgelse af de græsser, der havde de ønskede egenskaber, frembragt nutidens kornsorter. GMO er så blot en mere moderne og hurtigere teknik til at opnå de 'ønskede egenskaber'.

Så problemet er vel, om de 'ønskede egenskaber' ved kornet så er tilpas forenelige med naturen og de dyr/mennesker, der skal indtage produktet, og altså ikke kun gavner producenten af det gen-modificerede korn, men er foreneligt med hele 'fødekæden' inkl. den tilbageværende natur. En afbalanceret interessent-analyse kunne være på sin plads, således at de 'ønskede egenskaber' var tilstrækkeligt belyst fra alle sider.

Selv økologiske landmænd ændrer jo på naturen med deres marker. De anvender forædlede kornsorter, og holder den 'naturlige' natur væk - læs 'skov' her i Danmark. Men ja, der er plads til flere blomster og bier i deres marker, og i vandløbene er der mere dyreliv.

Min pointe er, at 'GMO eller ej' ikke er sort/hvidt - eller blåt/rødt for den sags skyld.

Med hensyn til udviklingslandene tror jeg egentlig mest der er tale om at indrette fornuftige politisk stabile systemer kombineret med uddannelse, så bønderne kan få fred til at dyrke deres marker, selv fremstille deres såsæd og selv kunne sælge deres produkter på et frit marked. Den danske andelsbevægelse og højskolerne fra 18-hundredtallet kunne være en udmærket inspiration, selvom man naturligvis aldrig skal gentage historien eller trække sine egen modeller ned over andre mennesker.

Den europæiske landbrugsstøtte og eksport-ditto er en skandale sammen med toldgrænser for import af produkter fra u-landene. I ulandssammenhæng er 'GMO eller ej' en pseudo-diskussion ind til de ovenstående forhold er løst.

PS. I må gerne erstatte 'korn' med de fleste andre landbrugsprodukter som grise, køer osv i det ovenstående.

 • 17
 • 4

Jeg har sagt det før og jeg gentager gerne. GM er et værktøj, det er ikke godt eller ondt. At modsætte sig GM svare til at modsætte sig brugen af en hammer fordi man foretrækker skruer.

Vi skal undgå hysteri omkring et nyt værktøj og så skal vi kigge på hvad det kan bruges til, og endnu vigtigere hvad det kan misbruges til. Løsningen er ikke at forbyde hammeren, løsningen er at forbyde at slå andre i hovedet med hammeren.

Har det negative effekter at spise GM produkter? Det spørgsmål giver ikke rigtigt mening, det kommer sjovt nok an på hvad GM er brugt til i det givne produkt. Der er ikke noget farligt ved GM pr. automatik men du kan sagtens bruge GM til at lave produkter der er skadelige.

Det store spørgsmål bliver så, hvorfor kræver vi test af fødevare der har været under GM kniven, men undlader at kræve samme kontrol af fødevare som er blevet genetisk ændret af det hav af metoder som ikke hører under GM?

 • 14
 • 8

Der er en kraftig modstand i befolkningen mod GMO, men den samme modstand finder man ikke blandt videnskabsfolk.

Pew Research Center, en anerkendt uafhængig amerikansk tænketank, oprindelig udsprunget atf Los Angeles Times, offentliggjorde sidste år en undersøgelse om forskellen i opfattelsen af de mest diskuterede samfundsmæssige og videnskabelige spørgsmål mellem befolkningen som helhed (her forstået som voksne US borgere) og videnskabsmænd (her forstået som medlemmer af the American Association for the Advancement of Science (AAAS), verdens største videnskabelige forening der bl.a. udgiver Science)

Størst forskel var der ved spørgsmålet "Safe to eat genetically modified foods", hvor 88% af AAAS medlemmerne svarede ja, mod 37% af befolkningen.

Det er bemærkelsesværdigt at de 88% er højere end antallet af AAAS medlemmer der svarede positivt på "The earth is getting warmer mostly because of human activity" (87%). Der er altså flere blandt videnskabsfolkene der mener det er sikkert at spise GMO afgrøder end der mener at jorden er udsat for menneskeskabt opvarmning.

På andre områder er videnskabsmændene mere nervøse end befolkningen, f.eks. svarer 82% af AAAS medlemmerne ja til at "Growing world population will be a major problem", mod 59% af befolkningen.

Undersøgelsen findes på http://www.pewinternet.org/interactives/pu...

 • 12
 • 3

Man kan jo nøjes med at mærke varer som "fri for GMO" omtrent som når vi mærker noget som økologisk. Og naturligvis lægge ansvar og omkostninger over på dem, jeg lidt ubehøvlet kalder fanatikere. Personligt ønsker jeg ikke at betale extra fordi nogle absolut vil stille hindringer i vejen for udviklingen.

 • 4
 • 8

Den var nem: Det skyldes at ingen uden brug af GMO er i stand til at sætte fiskegen ind i en tomat.

Det er da ikke et svar? GM ændre lige præcis de dele af DNA som du beder om at få ændret, det vil folk have mærket. Krydsning af planter ændre på tusindvis af gener, det skal ikke mærkes eller testes. Du kan tvinge mutationer i DNA på planter via stråling eller stærkt muterende kemikalier og de planter du får ud af det skal ikke mærkes eller testes.

Så kom igen med en forklaring, denne gang sagligt funderet. Og læg venligst mærke til at du påpeger en specifik brug af "hammeren" som jeg siger er det ikke hammeren der er problemet, det er hvad du gør med hammeren.

Så vend den rundt, hvis jeg nu IKKE putter fiske DNA i kartoflerne men derimod tager DNA fra en bestemt kartoffelsort og overfører til en anden kartoffel, hvorfor skal det så mærkes som GM? Hvilke farer er der ved det?

Jeg kunne opnå det samme ved at krydse dem, men risikere ved den metode at indfører alle mulige andre egenskaber.

 • 9
 • 6

......at man i et land som vort, Danmark, hvor vi er verdensmetre i genmodificering indenfor medicin,fødevare og ølprodukter, vedblivende skal udsættes for beskrivelser af planter der er genmodificerede som verdens undergang.

Firmaer som vi er meget stolte af som Novo, Chr. Hansen, Arla, Carlsberg med mange flere anvender genmanupulerede mikroorganismer til at fremstille deres produkter.

 • 10
 • 5

Så kom igen med en forklaring, denne gang sagligt funderet.

Beklager ikke at have kendskab til videnskabelig evidens for inkompatible sorter som f.eks. fisk og tomat, uden menneskelig indgriben, har kunne lånt dna fra hinanden, men selve tanken er interessant.

M.h.t. saglig fundering, er det ikke tilfældet med bemærkningen: >>Krydsning af planter ændre på tusindvis af gener, det skal ikke mærkes eller testes<<

Svar: Mange ville være tilfreds med mærkning af menneskeskabt og patenterede krydsninger.

 • 2
 • 5

@ Bent Løkke Kristensen Mig bekendt er mistanken, at det er "neonikotinoider", en gruppe pesticider, der er årsag til bidød. Der forskes fortsat i en nøjere udredning.

 • 3
 • 1

Svar: Mange ville være tilfreds med mærkning af menneskeskabt og patenterede krydsninger.

Og hvad med normal forædling eller alle de andre metoder. Vi har jo for fanden ikke længere produkter som ikke på en eller anden måde har fået ændret DNA så det passer bedre til os. Hvorfor er der ikke frø i de bananer du køber? Hvordan er kerneløse druer opstået via naturlig selektion?

Hvis du vil smide et label på alle madvare som mennesket har påvirkert DNA på, så skal praktisk talt alt mærkes op.

 • 9
 • 1

@ Erik Bresler Majs i tusind år. Men vi er blevet flere og jorden er ikke blevet større. Vi har brug for den nye grønne revolution, specielt når vi skal bruge majs til vore dyre biler.

 • 5
 • 5

Peter Damborg: Det er ikke bare en mistanke, og det er grunden til at disse lige er blevet forbudt i USA.

Men bi døden skyldes ikke kun disse, det skyldes kombinationer af disse stoffer, samt ja golde marker(for bier) og ja så også sygdomme. Men kombinationen får bi bestande til at kolapse.

 • 3
 • 1

Kommissions accept af GMO-afgrøder er blot en forløber for noget større, nemlig accepten af de amerikanske forslag til TTIP - frihandelsaftalen. Her ses det ikke, at Kommissionen i tilstrækkelig grad sætter hælene i, og afviser fx forslaget om en investerings"domstol". Det paradeforslag som handelkommissæren har fremlagt, vil USA og Canada ikke bøje sig for, og så ender det med, at EU som vanligt, underkaster sig.

 • 5
 • 2

Nogle af de mere beherskede modstandere af GMO ønsker blot emballagen oplyser om der har været blandet GMO ind i fremstillings processen, men selv det er tilsyneladende meget vigtigt at holde hemmelig. Hvilket kaster mange forbrugere i armene på den, efter nogles udsagn slemme slemme økologi.

Nå men det er skam ikke et tilsagn at økologi er pseudovidenskab på linje med homøopati, og det vil jeg da gerne vise. Man kan kende sådan en pseudovidenskab på at når forskere kommer med saglig kritik (som man ikke rigtigt kan benægte da det bygger på reel forskning), på at forsvaret på kritikken altid ender med at man slet ikke kan sammenligne det med andre ting. Spørgsmålet er så hvordan man kan påstå det er bedre???

Eksempel:

3 af Skandinaviens førende videnskabsmænd indenfor emnet og deres kritik af økologi som bygger på en hel del seriøs forskning:

http://landbrugsavisen.dk/interview-spr%C3...

Og efter deres eget udsagn økologiens bedste forsvar imod kritikken:

"Vores største problem med den svenske undersøgelse, er at forskerne ikke tager højde for, at den økologiske produktion udvikler sig. De sammenligner i stedet konventionelt med økologisk, som det ser ud nu,« siger økologichef i Videncentret for Landbrug, Kirsten Lund Jensen"

Fordi konventionelt udvikler sig jo ikke...

 • 6
 • 7

Thorkild Søe. Kan du forklare sammenhængen med at børn går sultne i seng i Mexico, og at vi skal dyrke GMO fødevarer i Europa. Jeg ser slet ingen sammenhæng.

Hvis Majs bruges til at producere brændstof i stedet for fødevarer er det et politisk problem de har i Mexico. Jeg ser ikke hvordan det kan ændre noget som helst at dyrke GMO fødevarer i Europa.

I Mexico har de masser af solenergi. Det var meget bedre at vi lærte dem at udnytte den. Men det er jo noget helt andet.

Det er nok nærmest lige meget hvor mange fødevarer vi kan producere i verden. Bliver der flere fødevarer, bliver der også flere mennesker, så der bliver aldrig nok. Til gengæld er det nok rigtig at sygdom, sult og nød ofte bruges til at bilde os ind at vi skal dyrke GMO fødevarer. Men det skal man nok ikke lytte til. I stedet burde befolkningen begynde at tænke selv.

 • 9
 • 0

https://www.newscientist.com/article/dn281...

Nå det var kun sulfoxaflor indtil videre, men de andre i samme klasse følger jo nok med indenfor en overskuelig tid, det ville være lidt selvmodsigende andet.

Men der er temmelig meget forskning på at denne klasse pesticider svækker bierne og kolonierne bukker så under af sygdomme som er ret normale og de er vandt til at klare og så hjælper det heller ikke at der med de store marker hvor der kan være langt imellem ressourcer for bierne. Det nyeste forskning jeg har set omkring bi problematikken antyder at nogle bier ser ud til at udvikle sig ud af nogle af problemerne.

 • 2
 • 0

lær at kende forskel på GMO i lukkede systemer og i guds fri natur:-)

Så skal en øl produceret ved brug af GMO være mærket eller ej når der ikke er GMO i det færdige produkt? Udfra de vejledninger jeg har kunnet finde bliver det et nej, med mindre altså ølet er økologisk for så kan rester af GMO åbenbart på magisk vis opstå?

Og igen, hvis det er et kæmpe problem at slippe en kartoffel der er GMO fri på marken, hvorfor fanden er der så ikke samme modstand mod alle de andre forædlingstekniker som introducere langt større genetiske ændringer? Vil du ikke godt prøve at forklare hvordan det hænger sammen på nogen som helst andre måder end gennem manglende indsigt, uddannelse eller forståelse for emnerne Erik?

 • 2
 • 5

Vil du ikke godt prøve at forklare hvordan det hænger sammen på nogen som helst andre måder end gennem manglende indsigt, uddannelse eller forståelse for emnerne Erik?

Gerne Hvis kartoflen ellers er godkendt af myndighederne er det vel bare at slippe den løs! Men tilbage står at det er u-forståeligt og u-hæderligt at de der er mest begejstrede for GMOs fortræffeligheder har så svært ved at gøre en bemærkning om hvordan indholdet er fremkommet og med hvilke midler det er fremstillet. Det hedder i daglig tale varedeklaration, og fravær af samme kan have overraskende udtryk. For eksempel tjener Forbrugerrådet penge på at advare småbørnsforældre om hvilket legetøj der er giftigt. Den yderst potente sales pitch må lyde nogenlunde sådan: Køb vores undersøgelse eller dit barn bliver forgiftet.

 • 3
 • 2

Måske Thorkild Søe du ikke bragt diskutionen vedrørende sultne børn i Mexico på banen. . Men så tænk lidt over hvad du bruger i dine meddelelser her. For mig er GMO et produkt vi slet ikke har noget at bruge til, og som udelukkende er skabt for profittens skyld.

 • 2
 • 3

har så svært ved at gøre en bemærkning om hvordan indholdet er fremkommet og med hvilke midler det er fremstillet.

Fordi det er en vildledning af forbrugeren. At mærke produkter enten med GMO eller fri for GMO giver ikke mening fra et fagligt synspunkt, kun fra et forskruet befolkningsbillede.

Igen, GMO er ikke pr. definition godt eller skidt, GM er en hammer, et værktøj, det er produktet der laves med værktøjet der er vigtigt.

Du kan sammenligne det med problemerne vi har haft med MgO vindspærrene. Her er det vigtige ikke om et bygning indeholder vindspærre, men om de er lavet af MgO. Forslaget om at mærke GMO produkter svare til at kræve alle huse med vindspærre mærket istedet for at kræve huse med MgO plader mærket.

Forbrugerrådet mærker ikke legetøj som giftigt, de fjerner det fra hylderne. På samme måde vil jeg intet problem have med at GMO produkter der er giftige eller skadelige fjernes fra hylderne, men det er ren idioti at kræve GMO mærket uden nogen form for bevis eller begrundelse for at GMO pr. automatik er skadeligt.

 • 4
 • 7

uden nogen form for bevis eller begrundelse for at GMO pr. automatik er skadeligt.

Hvem taler nu om skadelig? er det så svært at forstå kunderne vil vide hvad de køber, vi lever ikke i Sovjetunionen hvor partiet vælger hvilke vare der er politisk korrekte. Vi vil selv vælge! Det hedder fri handel.

Det må bero på en misforståelse at forbrugerrådet besidder nogen form for myndighed m.h.t at fjerne vare fra butikker.

 • 5
 • 2

Nej det er ikke idioti at kræve alle produkter som indeholder GMO mærket. Nu for tiden er der også meget diskussion omkring at kunstige sødemidler er farlige, giver bivirkninger, er giftige eller ej.

For rigtig mange mennesker giver det kunstige sødemiddel aspartam problemer og bivirkninger, trods det at det er godkendt som sødemiddel. Hvis man ikke kunne læse på indholdsfortegnelsen hvad produktet indeholder, hvordan skulle man så undgå det. Man kunne forestille sig samme problemstilling med GMO produkter. Jeg kunne aldrig drømme om at putte GMO varer i min indkøbskurv. Produkter som indeholder Aspartam ej heller. Jeg har været der.

Konstant kan man læse om videnskabelige undersøgelser som frikender Aspartam. Men hvad hjælper det når de videnskabelige undersøgelser er købt og betalt af producenterne. Total inhabile undersøgelser

Meget mere ønsker jeg mig kemi og GMO ud af vores fødevarer. Vi finder efterhånden færre og færre fødevare i vores butikker, men flere og flere food alike fødevarer.

 • 5
 • 6

Med GMO ville der være større afgrøder med majs til bilerne - for den sags skyld også til mad . Men i dette tilfælde kommer jeg væk fra emnet: Når der i dag mangler mad i Mexico er det nok mest fordi nogle tossehoveder bilder os ind at vi ikke skal have kernekraft og derfor må gøre noget andet. Her passer mejs til biler godt til emnet. Så kan man tro at man har gjort noget godt. Uden at det i "juridisk faktuel forstand" er tilskud, så er det en god forretning at blive grøn på den måde.

 • 3
 • 5

Vi har på verdensplan et madspild på omkring en tredjedel af alt produceret mad, omkring 1,3 milliarder tons mad der går til spilde om året: http://www.unep.org/wed/2013/quickfacts/ Så der er altså et distributions problem her.

Løsningen er ikke at gøre sig til slave at sterile GMO sorter, der kan oversprøjtes med gift og dermed give mere udbytte pr. kvadratmeter jord, på bekostning af kvalitet, med den hage at man skal købe nyt såsæd år efter år hos producenten, og risikoen for at man potentielt udsætter både dyr og mennesker for fare, da man ikke kan garantere for sikkerheden ved langtids indtag af GMO fødevarer. GMO producenterne er ikke ude efter at redde verden, men derimod ude efter at kontrollere fødevareproduktionen. For slet ikke at tale om farerne ved de pesticider man ALTID bruger når man dyrker GMO afgrøder, herunder biernes forsvinden: http://naturalsociety.com/37-million-bees-...

Sjovt nok er de samme interesser i spild, der tjener penge på at sælge pesticider og samtidig producerer GMO afgrøder, der kan tåle langt flere pesticider end almindelige afgrøder. Når sandheden er, at man kan dyrke afgrøder uden overhovedet at sprøjte dem til med gift!

På 16 år efter GMO afgrøder tog deres indtog i USA, steg brugen af herbicider med 239 millioner kilogram... det er altså, om du kan lide det eller ej, gift vi her taler om...: http://www.enveurope.com/content/24/1/24

Løsningen må være i retningen af, at få fødevareproduktionen flyttet derhen hvor den konsumeres, så spildet minimeres. Vi må se ud over det monetære systems fabriks mentalitet, når det kommer til fødevare dyrkning, og i stedet skabe bæredygtige landbrug der producerer kvalitets fødevarer mere lokalt til de lokale befolkninger.

Man kan også benytte sig af teknologi til at dyrke giftfrie sunde fødevarer. Se blot på vertikale farme som på meget lidt plads og med meget lidt brug af energi, potentielt kan overvinde enhver konventionel farm: http://aerofarms.com/why/technology/

Vejen er lang og der kræves nytænkning til løsningen, men GMO er ikke vejen.

God weekend derude.

 • 7
 • 4

Den slags videnskabelige undersøgelser er ofte købt og betalt af producenterne. Men det er jo ikke noget de praler med, når de skriver artiklerne. Jeg synes egentlig ikke jeg mangler noget. Er det ikke endnu værere at bruge et argument om sultne børn i Mexico for at skulle dyrke GMO i Europa ?

 • 5
 • 6

Hvem taler nu om skadelig? er det så svært at forstå kunderne vil vide hvad de køber,

Hvis det er formålet, hvorfor har vi så ikke også en kampagne for at forbyde brugen af ord som æg, mælk og kartofler? Det er på ingen måde nok informationer, vi skal klart gå over til at liste de korrekte kemiske betegnelser, for så kan forbrugerne VIRKELIGT se hvad de spiser.

Og hvis du kan se det tåbelige i det foreslag, så burde du også kunne se problemet i at indfører et mærke der kun vil lede til misinformation for forbrugerne. Det er et fåtal der rent faktisk vil have viden nok til at kunne vurdere om et givent GMO produkt er skadeligt eller ej og i hvilken grad. Mærket vil derfor hjælpe til at afskrække kunder fra produkter pga. en fejlinformeret befolkning.

 • 5
 • 4

Nu for tiden er der også meget diskussion omkring at kunstige sødemidler er farlige, giver bivirkninger, er giftige eller ej.

Der er også stor diskussion omkring sikkerheden af DHMO i vores kost og det er lykkedes at få skoler til at forbyde dette kemikalie. Godt nok er det bare vand, men lad os da for guds skyld smække sikkerhedsmærkater af alle mulige slags på varerne, hvis bare der er nok stickers i brug kan forbrugerne føle sig helt sikre...

Her har du en lille sticker til bananen https://jameskennedymonash.files.wordpress...

Og nu vi er igang, hvis du bare spørger i de rigtige fora så er der også stor diskussion omkring global opvarmning...

 • 4
 • 6

Sjovt Thomas Hansen. Min veninde der er uddannet i kemi bruger intet med kemi. Shampoo, fødevarer, m.v der kan undgåes. Selv vaskepulver uden parfume. Så dem der ved noget om det, fravælger kemi, der kan undværes.

 • 7
 • 8

@Thomas Hansen Det er både vigtigt og praktisk muligt at skelne mellem at ønske forbud mod produkter og mærkning med varens indhold. Såfremt der foreligger en videnskabelig grund til at foreholde forbrugeren hvad købet reelt går ud på har det ikke været undertegnede muligt finde den, heller ikke blandt nedladende bemærkninger og kraftudtryk. Prøv venligst af hensyn til min fatteevne at oplyse blot en saglig grund. På forhånd tak.

 • 4
 • 3

Prøv venligst af hensyn til min fatteevne at oplyse blot en saglig grund.

En saglig grund til at undlade overdreven information til forbrugerne? Tjoo vi kan jo starte med at snakke om radioaktivitet. Hvis forbrugerne er så glade for at blive gjort opmærksomme på alt omkring deres fødevare, hvorfor er bananer så ikke mærket radioaktive? Det er de jo, der er vel ikke noget at diskutere der. Har det hjulpet forbrugerne at bananer er blevet mærket sådan? Nej, i bedste fald er forbrugsmønstret uændret og i værste begynder forbrugerne at spise færre bananer for de er jo radioaktive.

Du er nød til at kigge på om det er relevant information der gives ellers ville du jo netop drukne i information hver gang du skulle købe noget så simpelt som en banan.

Check indholdsfortegnelsen jeg linkede til. Lad os starte med at ignorere vand og de forskellige sukre, dem ved de fleste hvad er og at de nok er ok at indtage. Hvad med aminosyrerne? Der er 18 stk. det kommer til at tage noget tid at google dem mens jeg står i fakta. Samtidigt ser jeg med gru phenylalanine på listen, det lyder ikke godt, for på min cola light står der at den indeholder en phenylalaninkilde uha uha det er ikke godt. Og hvad ser jeg ellers, uha nej da Aspartic acid sammen med phenylalanine, de kommer faretruende tæt på aspartame, fydaføj. Ethene gas! Det er jo en IARC class 3 carcinogen iflg. wikipedia. E515 - Potassium sulfate, løb for livet da, wikipedia siger at det stof skal mærkes med R22 "Harmfull if swallowed"

Kan du snart forstå hvori problemet er ved at give forbrugeren informationer der på ingen saglig måde er relevant for deres egen sundhed og sikkerhed?

Så nu må du stå på mål for dine holdninger. Hvorfor ønsker du produkter mærket med GMO på trods af at der ikke er nogen faglig grund til at GMO skulle være skadeligt? Og hvorfor skal bananer så ikke mærkes radioaktive når vi netop ved at radioaktivitet er farligt?

Mit svar vil være at vi skal lade fagfolk om at vurdere hvornår en mærkningsordning giver mening, ligesom krav om at producenter informere om mulige allergener i deres produkter.

 • 10
 • 5

Jøder, Muslimer og endog Hinduer har nogle strenge krav til mad. I hvert fald jøderne har klaret det uden at forlange for meget af os andre. I mellemtiden er der opstået en ny religion, der hævder at alt med GMO er skadeligt og skal undgås. Se http://wp.me/p1RKWc-eo Gid de kunne klare sagerne selv og mærke deres varer som fri for GMO. Disse varer vil naturligvis blive væsentligt dyrere og omkostningerne ved dette bør ikke pålægges os andre. (Når jeg køber ind fravælger jeg oftest det økologiske. Fordi det er dyrere – uden at være bedre. Andre vil kun spise økologisk – Lad dem om til det.)

 • 5
 • 7

....at læse denne tråd, for en del af deltagerne har, trods at dette er et ingeniør forum, åbenbart ikke forstået at i denne verden er det tilladt firmaer at gå efter profit, ved at tilbyde løsninger på et problem, som de har sørget for at have eneret på via patenter.

Det næste er at man ikke er enige om hvad GMO er.

For de af os der kan tælle til mere end to, er det et tilbud om at kunne løse fødevare forsyningen fremover uden at svine hele kloden til med stærke gifte.

For de som mangler evnen til at sondre, hvilket absolut er tilladt, men den måde de gør det på, er at alt hvad der bare lugter af "KEMI" bare skal forbydes.

Endelig er der drømmerne der foruden manglen på at sondre også tror at økologisk dyrkede fødevarer er sundere end ikke økologiske. De bliver forsynet med garanteret økologiske varer til overpris, som de behandler på samme måde som vi andre. De krydres med fiskesovs, soyasovs, steges i solsikkeolie...og serveres på tallerkner der er vasket op i en opvaskemaskine.......der vasker økologisk.....rend mig!

Anti GMOerne ønsker naturlige tilstande........må jeg være så fri at spørge hvor "naturlige" ønsker GMO modstanderne at være......for at gå til yderligheder, så skyldes befolkningseksplosionen her på kloden læger og lægemidler.

Jeg må så opfatte at går man så rabiat ind for at være anti mod at skaffe verdens befolkninger mad af kunstig vej.....så må naturen så også gå sin gang når man får en lungebetændelse. Nul penicellin.

Havde man gået den vej da jeg var spæd (1945) at forbyde de nye lægemidler som netop penicillin og sulfa så havde jeg ikke skrevet her og der havde ikke været en befolkningseksplosion!

 • 5
 • 6

Thomas Hansen. Nej det er ikke idioti at ønske kemi og GMO ud af vores fødevarer, eller i det mindste at have muligheden for at vælge det fra. Det kræver at fødevarerne er mærkede. Nu kan man måske godt spille dum og bevidst misforstå indlæg.

Når jeg skriver at jeg ønsker kemi og GMO ud af fødevarerne, er det selvfølgelig de Frankenstein kemiprodukter man har udviklet gennem de sidste 30 år og puttet i fødevarerne. Resultatet er at fødevarerne i dag er en helt del dårligere end de var for 30 år siden.

Kemien til fødevarerne er vel kun udviklet for at skabe billigere fødevarer og profit til kemifabrikkerne. Økologi er vel stort set det samme som de fødevarer man dyrkede for 30 år siden, inden der var noget der hed økologi. De fødevarer har stadig samme høje kvalitet som de havde dengang. En del dyrere, ja men man ved hvad man får.

 • 4
 • 7

Resultatet er at fødevarerne i dag er en helt del dårligere end de var for 30 år siden.

For det første er det idioti at ønske kemi ud af vores fødevare med mindre jeg nu igen er kommet til at åbne eb.dk istedet for ing.dk.

Jeg spiller ikke dum, jeg kræver korrekt brug af faglige udtryk på et forum der er rettet mod ingeniører.

"de Frankenstein kemiprodukter" Og der røg de faglige udtryk så i svinget... Hvad er din definition på et sådant Frankenstein produkt? Ville en plante der er vokset fra 19 til 190 mm pga. menneskelig modification være Frankenstein?

"Resultatet er at fødevarerne i dag er en helt del dårligere end de var for 30 år siden." Kilder?

 • 5
 • 4

Nå, men nu vi pludselig er i idioti land, udtalt af en ellers så højtuddannet ingeniør, eller hvad hr. Thomas Hansen end er? Så lad os da lige slå fast, at Ingeniør eller ej, er ingen undskyldning for at kræve dokumentation fra andre imens man selv trækker den ene stråmand frem efter den anden.

Derudover vil jeg da gerne have en god valid grund til overhovedet at eksperimentere med GMO? Hvorfor overhovedet forsøge at fikse/ændre noget der fungerer udmærket? Som jeg ser det, er den eneste grund, et forsøg på at gøre afgrøderne mere resistente overfor sprøjtegifte, så man kan øge mængden af sprøjtegift? Samt at gøre så-sædene sterile, hvilket tvinger bønderne til at købe nye så-sæd år efter år? Altså et økonomisk incitament fra GMO og pesticid producenternes side.

Men lad os høre de gode ingeniør niveau valide argumenter og beviser.

Hvis ikke de kan fremskaffes, ser jeg ingen grund til at godtage nogen former for GMO i mine fødevarer og ønsker en klar mærkning af denne slags fødevarer, så jeg frit kan fravælge dem.

Så hvorfor skal vi have GMO fødevarer på vores hylder Thomas?

Mvh Peter Hjorth

 • 5
 • 5

Jeg finder debatten om GMO forbløffende. Det er jo faktum at alle fødevarer vi indtager med meget få undtagelser har haft deres gener modificeret af mennesker gennem tusinder af år. Undtagelserne er vilde fisk og vildt. Før i tiden modificerede vi generne på må og få gennem forædling. Nu hvor vi har en målrettet og mere sikker procedure er det pludseligt farligt.

Nuvel, vi har nu mulighed for at udvikle organismer som vi formodentlig ikke kunne udvikle gennem forædling. Jeg tænker specielt på frø, der giver sterile planter. Bortset fra det er det svært at se hvad forskellen er. Det er specielt svært at se at næringsværdien af GMO afgrøder skulle være ringere end ”normale” afgrøder.

 • 6
 • 3

Samt at gøre så-sædene sterile, hvilket tvinger bønderne til at købe nye så-sæd år efter år?

Bonden kan vel blot stoppe med at købe GMO såsæd og gå tilbage til det gamle eller noget andet såsæd som ikke er GMO evt efter nogle år hvor marken er blevet skyllet ren for pesticider?

Hvis bonden vælger at købe sterilt GMO såsæd år efter år er det fordi bonden har regnet ud at merproduktionen og evt. sparet udgifter og/eller andre fordele, dvs. den samlede bussinesscase, er så god at udgiften til GMO såsæden dækkes ind.

Dette køb sikre at GMO firmaet kan videreudvikle konceptet.

 • 1
 • 3

@ Peter Hjorth Snak med de blinde børn i Indien. Eller læs http://wp.me/p1RKWc-eo

GMO er ikke til for at få flere sprøjtegifte, men for at få et bedre udbytte. Og i nogle tilfælde for at spare sprøjtegifte. Du skriver: "Samt at gøre så-sædene sterile" Oprindeligt var det for at tilfredsstille et ønske (fra Greenpeace) om at hindre spredning i naturen. Det kan du også læse om på mit link.

Du skriver også: tvinger bønderne til at købe nye så-sæd år efter år. Der er ingen tvang - kun et ønske om at få bedre afgrøde således at der kan blive råd til hospital og skole.

 • 5
 • 3

imens man selv trækker den ene stråmand frem efter den anden.

Hvis du mener jeg er kommet med påstande der kræver kilder er du velkommen til at spørge, så skal jeg gerne dokumentere eller trække påstanden tilbage hvis jeg ikke kan dokumentere det.

Derudover vil jeg da gerne have en god valid grund til overhovedet at eksperimentere med GMO?

Eh en del forskning har ikke nødvendigvis noget synderligt formål. GMO bliver blandt andet brugt indenfor forskning til at hjælpe os med at forstå hvordan vores DNA virker. Og der findes også andre eksempler end lige round-up resistente planter. Golden rice ville være et eksempel, en GMO ris som indeholder vitamin A som normal ris ikke gør. Derved kan de dele af verdens befolkning der hovedsageligt lever af ris også få dækket deres behov.

Samt at gøre så-sædene sterile, hvilket tvinger bønderne til at købe nye så-sæd år efter år?

Så vidt jeg lige kan se er det en myte. http://www.europabio.org/are-gm-plants-fer...

http://www.americasfarmers.com/2014/03/12/...

og ønsker en klar mærkning af denne slags fødevarer, så jeg frit kan fravælge dem.

Som det er blevet nævnt af andre. Hvorfor skal jeg betale for at du kan få mærket alle mine vare med "indeholder GMO" hvorfor er det ikke dig der selv skal betale den merudgift der er for at få mærket produkter "Fri for GMO"?

Så hvorfor skal vi have GMO fødevarer på vores hylder Thomas?

Det er ikke en selvfølge at vi skal have det, sidst jeg så et oplæg omkring GMO blev det netop pointeret at det nok var smartest at se om vi ikke kunne løse et givent problem med de metoder vi allerede har. Så nu er mit spørgsmål til dig, hvorfor skulle vi undgå at have dem på hylderne så længe de er blevet kontrolleret for skadelige effekter?

Og lige for at gøre det helt klart. Hvis en person der ønsker at debatere på ing.dk fastholder at kemi pr. definition er farligt eller at det er muligt at fremstille fysiske produkter som er fri for kemi, så er det idioti, for de fleste herinde har rent faktisk forståelse for det yderst simple koncept at alle fysiske materialer består af kemiske forbindelser.

 • 4
 • 2

Så vidt jeg lige kan se er det en myte.

Rettelse til mig selv. Der er ikke frø som ikke kan genbruges, men det er blevet mere og mere almindeligt at sæd firmaer laver kontrakter med landmændende om at de ikke må gemme frø fra sæson til sæson. Dette gælder både GMO og ikke GMO frø så længe et firma har formået at få patenteret frøet som deres produkt. https://en.wikipedia.org/wiki/J._E._M._Ag_....

Så det må vel være et lovmæssigt problem som ikke er begrænset til GMO.

 • 0
 • 0

Så det må vel være et lovmæssigt problem som ikke er begrænset til GMO.

Udvikling af såsæd, forudsætter betaling til forædlere. Der betales forædlingsafgift til sortejerne, også ved brug af egen avl. http://www.sortsejere.dk/ Udsæd der handles, skal desuden være certificeret. http://naturerhverv.dk/virksomheder/froe-o...

Er der yderligere tale om F1-hybrider, giver det heller ikke mening at "gemme" frø. Det er skrevet i parentes, da der jo nok menes de høstede frø.

 • 1
 • 0

For de af os der kan tælle til mere end to, er det et tilbud om at kunne løse fødevare forsyningen fremover uden at svine hele kloden til med stærke gifte.

Nej desværre det er ikke særlig morsomt!

Der fremkommer stadig pålidelige meldinger fra den produktion af GMO afgrøder der har foregået i mange år, de viser klart stigende forbrug af stærke gifte der sviner hele kloden til!

Producenten kan se en økonomisk ulempe efterhånden som som det uønskede natur (kaldet ukrudt) bliver mindre følsomme overfor giften og kun en brødløs miljøgevinst ved at lade være med at øge dosis og svine hele kloden til med stærke gifte.

Det samme foregår her i landet! Hvis der er en økonomisk gevinst ved at skrue op for kemien så bliver der skruet op til maksimal profit eller til grænsen for hvor meget der er tilladt. Det er hemmeligt hvor meget og hvor lidt kemi der bruges og derfor ikke incitament til at skrue ned for kemien, varedeklaration er fraværende eller uden de oplysninger flertallet anser for væsentlige, hvilket tillige gælder svineproduktion.

Forbrugere der berettiget eller uberettiget ønsker at vide hvad det er de putter i munden bliver tvunget til at vælge økologiske fødevare, hvilket efter mange anonyme eller på anden måde inhabile kommentatorers mening er begyndelsen til en global hunger, miljø og forgiftnings katastrofe af kataklysmiske dimensioner...

Det er vel ikke sådan hr Bjarke Mønnike, at jer der kan tælle til mere end to, i tæller sådan: - 7 - 9 - 13 -

 • 3
 • 4

Al begyndelse er svær Erik Bresler

I 1880 mente man flyvning ville være umuligt, men hvis de skulle lykkedes så vil nok kun meget få turde sætte sig i en flyvemaskine.

GMO er kommet for at blive, fat det.....selvom det måske ikke er Monsantos model der vinder.....så vil flere følge efter med fødevarer der kan dyrkes med fordel for brugere og producenter uden at blive angrebet af diverse uønskede organismer........ i starten......men alle organismer muterer og bliver resistente overfor de forhindringer der er opfundet for at begrænse deres udbredelse og så man til at opfinde nye metoder......ligesom man prøver at løse og omgå at bakterier bliver resistente...for penicillin som eksempel.

Med hensyn til GMO er der ikke tilsat "kemi" men ændret på det pågældende produkts arvemasse, her majs og kornsorter, så de ønskede egenskaber frembringes af planterne selv.

En af disse egenskaber der diskuteres her er evnen til at modstå glyphosat/roundup........det er for sige det præcist, ikke problemet.

GMO afgrøder er afgrøder som alle andre og hvis de ikke bliver udsat for sprøjtemidler og dyrkes økologisk....så er de økologiske og giver antageligt kun større udbytter hvis man har ændret arvemassen med det for øje.

GMO modstanden mod de ændrede planter er, at hvis de gør ligesom alle andre planter laver krydsninger med de "naturlige" planter der ikke har tålbare egenskaber så vil de hurtigt blive stoppet ved at de ikke dyrkes og hvor de dukker op blive betragtet som ukrudt og bekæmpet som sådant ligesom flyvehavre. Men kravet til netop GMO korsorterne var at de ikke kunne krydses med andre....om de kan ved jeg ikke, men kravet har været der

Men læs selv hvorledes Monsanto beskriver hvordan de opfatter tingene.

http://www.monsanto.com/global/uk/newsview...

 • 3
 • 4

Det er underforstået at der er tale om tilsat kemi, ikke medfødt.

Nej, det er ikke underforstået. Det er faktuelt forkert at bruge ordet kemi på den måde og derfor bør det ikke forekomme herinde uden sammenhængen er gjort klar. Desuden ender du i et utal af tolkningsproblemer ved at bruge der underforstået på den måde. Er mælk direkte fra koen kemi i dit underforståede system? Hvad med når vi begynder at kører det gennem mejeriprocessen og bruger kemiske seperationsprocesser til at lave letmælk, skummetmælk osv? Hvad når vi når til det punkt hvor specifikke kemiske stoffer i mælken separeres og sælges videre til fx biokemisk produktion?

Hvis du insistere på at bruge kemi på denne underforståede måde, så må du også give en klar definition på hvornår noget er kemi og hvornår noget ikke er iflg. dit system.

 • 5
 • 4

For evigt i al fremtid?

Så længe sorten er beskyttet. Vedr. gamle sorter/arter er der en fælles EU-regel om brug af disse. Herunder emmer, spelt mv. http://www.eu.dk/da/dokumenter/alle-direkt...

Der er faktisk en hel del arbejde og databehandling ved forædling. Dette er ikke betalt af andre end brugerne(altså landbruget). Der er ikke støtte fra stat! Men der er meget få sorter (faktisk ingen), der ikke "overhales" af nye sorter. Så "evigt" er indtil de ryger ud, jvfr. sortlisten. Ellers er der: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

 • 0
 • 0

Jeg er nok en af de få herinde, der faktisk har prøvet af gensplejse i praksis. Dog ikke majs men bakterie- og gærplasmider. Det gør mig ikke til dommer var andres holdninger, men jeg er nok bedre i stand end de fleste til at vurdere, hvad der er valide argumenter, og hvad der er ammestuesnak.

Ud over af være fagligt interessant og udfordrende, er gensplejsning også møg hamrende svært i praksis. Ofte sker der noget helt andet end det man ønsker. Det kræver store omkostninger, at når dertil hvor fx. Monsanto er dag, og de har derfor meget på spil. En ting er i hvert fald helt sikkert. Den eneste kage de meler, er deres egen.

Det helt store problem ved gensplejsning er, at naturen sjældent lader sig designe. Der er ganske enkelt for meget vi ikke forstår tilstrækkeligt detaljeret. Som en nævner, er gensplejsning i sig selv bare et værktøj, der hverken kan siges at være godt eller ondt. Det er de muligheder for at lave rod i systemet, som gensplejsning giver, der giver balladen. Vi kan designe noget, vi slet ikke kan se eller overskue konsekvenserne af. På papiret har vi helt styr på alt, men eftersom vores forståelse på væsentlige områder, halter enormt, har vi i praksis ikke overblikket. Enhver der påstår det enten lyver, eller lader sin egen manglende indsigt skygge for realiteterne.

Uden 100% indsigt i et økosystem, kan man ikke med sikkerhed sig, at de ændringer man introducerer, ikke har en eller anden negativ effekt.

En af naturens forunderlgheder er, at den sjældent opfører sig som vi mennesker tror. Derfor synes jeg vi skal følge et forsigtighedsprincip og lade tvivlen komme naturen til gode. Også fordi evt ændringer kan være reversible. Gevinsten, som i øvrigt havner i et privat firmas lommer, er alt for lille i forhold til risikoen, som vi alle bærer.

Var jeg et forsikringsselskab, var det i hvert fald ikke et "væddemål" jeg turde tage.

 • 2
 • 1

Kan du snart forstå hvori problemet er ved at give forbrugeren informationer der på ingen saglig måde er relevant for deres egen sundhed og sikkerhed?

Nej slet ikke Thomas Hansen, hvordan har det på nogen saglig måde med sikkerhed og sundhed at gøre når emballagen oplyser at kylllingen er fra en bestemt gård eller egn, er Halal slagtet eller pølsen er fremstillet efter gammel opskrift, eller småkagefabrikkens produkt er hjemmebagt?

En procent mindre unyttige oplysninger og idylisering på en gennemsnitlig fødevare pakning ville give rigelig plads til en udførlig deklaration af GMO indhold. Det er ikke et forlangende blot et velment råd baseret på forbrugernes opmærksomhed på dyreetik, fødevareetik og bæredygtighed er steget støt i mindst tre årtier.

 • 0
 • 2

I USA hvor jeg bor har de fleste supermarkeder fødevarer der er mærket NO GMO. Det koster en smule mere end de der ikke har dette mærke. Hvis der er tilstrækkelig efterspørgsel i Danmark så kommer det vel også der.

 • 5
 • 0

Det er reklame, ingen af firmaerne er tvunget til at skrive det på deres produkter. Hvis du forsøgte at indfører en lov der tvang firmaerne til skrive hvis opskriften var fx mere end 25 år gammel ville jeg modsætte mig det lige så meget.

 • 1
 • 0

Hvad er reklame?

At skrive når pølserne er lavet efter gammel opskrift fx?

Hvem er ikke tvunget?

Firmaerne der påstrykke det på deres vare?

Hvem vil tvinge hvem med love?

Folk der vil have produkter mærket som GMO, må nødvendigvis gå ind for at det skal kræves iflg. lovgivningen? Eller er vi ude i en frivillig ordning hvor firmaerne selv bestemmer om de har lyst til at mærke deres produkter?

Er du på den rigtige tråd?

Det skulle jeg da mene? Er du? For jeg har lidt svært ved at gennemskue hvordan en gammel opskrift på pølser har noget med GMO og tvungen mærkningsordning at gøre?

 • 1
 • 1

Folk der vil have produkter mærket som GMO,

passer dårligt som svar på udsagnet: Det er ikke et forlangende blot et velment råd baseret på forbrugernes opmærksomhed på dyreetik, fødevareetik og bæredygtighed er steget støt i mindst tre årtier.

I danmark er der stort set frit slag for hvilke oplysninger leverandøren vil give da han ofte holder stejlt på næsten alle forhold omkring varen enten beskyttets af patent eller hemmelig opskrift hvis offentliggørelse øjeblikkelig vil sende firmaet, alle aktionære, medarbejdere, underleverandøre og nærmeste naboer ud i bundløs gæld og udsigtsløs arbejdsløshed. (Muligvis lidt overdrevet a.h.t forståelsen)

Danske forbrugere køber dagligt katten i sækken, rent faktisk har det liberale USA på flere punkter bedre forbrugerbeskyttelse end her.

Forklaringen med den gamle opskrift er ment som illustration af rigelig plads til deklaration af GMO indhold samt tilbagevise tidligere postulat gående ud på der skulle være problemer ved at give forbrugeren informationer der på ingen saglig måde er relevant for deres egen sundhed og sikkerhed.

 • 0
 • 1

Har jeg forstået dig korrekt Erik? Er den type mærkningsordning du søger en frivillig ordning hvor firmaer selv vælger om et GMO produkt skal mærkes eller ej?

 • 1
 • 0

Mit ønske er at vide nøjagtigt hvad jeg køber, hvordan det er fremkommet, hvilke råvare der er medgår samt etik og miljø under produktionen. Gerne tillige med oplysning om følgerne af forbrug og produktion, tobak er et godt eksempel.

Forbud er ikke den rigtige vej, det er oplysning. Hvis GMO producenterne får deres vilje til fortsat hemmeligholdelse vil bla.a. stregkodelæser og mobil app meget snart vække dem af deres drømme om fortsat uoplyst enevælde.

 • 2
 • 3

Men hvad er det så for oplysninger du vil have stående? Specifikt hvilke dele af DNA der er ændret, eller måske hele DNA sekvensen? Og så er det vel kun rimeligt at det også bliver skrevet på ikke GMO produkter også?

Tobak og GMO er ikke en smart sammenligning, som flere og flere snart har forsøgt at forklare er GMO ikke pr. automatik dårligt, ondt eller skadeligt. Vi er derimod ikke længere i tvivl om at tobak er skadeligt og derfor giver det mening at mærke det som sådan.

Forbud er ikke den rigtige vej, det er oplysning.

Ja præcis, og at smække et mærke på produkter der enten siger "indeholder GMO" eller "Fri for GMO" er ikke oplysning, det er vildledning da der pt. er en fejlagtig opfattelse i befolkningen om at GMO pr. definition er farligt eller skadeligt.

 • 2
 • 2

Besynderligt. I USA slås man pt. om reglerne for mærkning af GMO-holdige fødevarer. Visse delstater vil have mærkning, ligesom befolkningen i stort omfang også, men i kongressen har kemi lobbyen fremsat et forslag (The Dark Act), der skal gøre det ulovligt at påbyde mærkning af fødevarer med GMO-indhold.

Iøvrigt er man i USA holdt op med at mærke fødevarer med oprindelsesland! Hvorfor i alverden skal også forbrugerne blande sig i , hvor vi, og på hvilken fabrik og i hvilket land, producerer f.eks. vort kød?

De forestående TTIP forhandling om handelsaftale mellem USA og EU vil normalisere reglerne for øget samhandel! Tro mig, det bliver ikke de Europæiske forbrugere, der vinder noget ved det. Vi mangler endnu at se at EU handler til fordel for de europæiske forrugere og befolkninger.

 • 2
 • 1

da der pt. er en fejlagtig opfattelse i befolkningen om at GMO pr. definition er farligt eller skadeligt.

Det kan vi takke den forfejlede metode der anvendes ved indførelse af GMO.

Hovedparten af de endnu ikke uddøde arter incl. Homo sapiens kan takke deres skeptiske indstilling til nye fødeemner for deres fortsatte beståen.

Varedeklaration af GMO er ikke et uoverkommeligt problem selv om det nogle gange angives som grund til manglende oplysninger.

 • 1
 • 3

Fra mange sider kræves at alle fødevarer, der er baseret på GM afgrøder, skal mærkes. Her ville det være rimeligt hvis GM-modstanderne mærkede deres varer som ”fri for GM” og naturligvis selv dækker de omkostninger, som ellers ville blive pålagt den almindelige forbruger. Her spørger jeg om jeg skal betale ekstra, bare fordi nogle fører en ihærdig kamp mod selv-opfundne spøgelser.

 • 1
 • 3

Det kan vi takke den forfejlede metode der anvendes ved indførelse af GMO.

Eller også kan vi takke en forfejlet indstilling fra fx Greenpeace? http://www.macleans.ca/general/a-founder-o...

Hovedparten af de endnu ikke uddøde arter incl. Homo sapiens kan takke deres skeptiske indstilling til nye fødeemner for deres fortsatte beståen.

Hvis vi er så skeptiske hvordan forklare du så dette? https://jameskennedymonash.files.wordpress...

Varedeklaration af GMO er ikke et uoverkommeligt problem selv om det nogle gange angives som grund til manglende oplysninger.

Fantastisk, så burde det være ret nemt for dig lige at komme med et eksempel på hvordan den varedeklaration skulle udformes så alle de vigtige aspekter ved et vilkårlig GMO kommer med.

 • 1
 • 2

Her spørger jeg om jeg skal betale ekstra, bare fordi nogle fører en ihærdig kamp mod selv-opfundne spøgelser.

@Thorkild Søe Det er flere meninger om hvem der ser spøgelser! Den omtalte mereomkostning der helt uberettiget væltes over på sagesløse GMO begejstredeer det rene vand imod dem af os der køber billet til bussen i sikker forvisning om der selvfølgeligt følger en siddeplads med, og alligevel må lide den tort at måtte stå op.

Alligevel er det et fåtal der virker synligt berørt af deres uforskyldte opretstående vanskæbne.

Det skal være vores trøst og lys i det forgældede mørke hvor vi alle ender når betalingen for de to ekstra ord på emballagen: Indeholder GMO, skal erlægges.

P.S. Undertegnede betaler ved nogle nyanskaffelser for brugsanvisninger på 5 - 10 sprog hvilket angiveligt er hovedårsag til fravær af egen penthouse lejlighed på Côte d'Azur;-)

 • 2
 • 2

@ Erik Bresler Så længe der ikke foreligger ET ENESTE dokumenteret tilfælde af skadevirkninger tillader jeg mig at kalde kampen mod GMO for en kamp mod spøgelser. I det rige Danmark har vi råd til at være bange for alt muligt mærkeligt. Men for de nok 200.000 børn, der bliver blinde hvert år ville det have været godt hvis, i deres tilfælde, den Gyldne Ris havde fået den støtte den fortjente. Der er meget andet. Fx GM-bomuld, der giver større udbytte og ikke kræver så megen gift. Se på http://wp.me/p1RKWc-eo På verdensplan ligger der et tungt ansvar på skuldrene af dem, der opfandt det jeg meget ubehøvlet kalder spøgelser.

 • 1
 • 3

Så længe der ikke foreligger ET ENESTE dokumenteret tilfælde af skadevirkninger

Når undertegnede køber sko så står størrelsen og farven uden på æsken, det er ikke fordi skoene er farlige, det er for at fremme salget og kundernes tillid. Det samme vil ske med en redelig GMO mærkning!

Og dog, der breder sig en mistanke om de begejstrede er mere nødt til end overbevist om GMOs ufejlbarlighed og heller ikke tror tilstrækkelig mange vil dele deres begejstring hvis GMO indholdet ublufætdigt og skamløst udbasuneres på emballagen. Er det sidste tilfældet har de en rigtig dårlig sag.

 • 1
 • 1

@ Erik Bresler

Så vidt jeg ved, har jeg aldrig talt om at GMO er ufejlbarligt. Til gengæld har jeg refereret til at det kunne have forhindret blindhed hos 200.000 børn. Årligt. Jeg ville være glad hvis det kunne ske.

Ofte står der "Ø" på emballagen, således at dem, der kun vil spise økologisk kan vælge det til. Stort set vælger jeg det fra fordi det er dyrere. Jeg har endnu ikke set noget mærket som "Ikke økologisk". Der er nogle få, der har laktoseallergi, de må så kikke efter at de får deres specielle, der er mærket "Laktosefri". Hvis der står "ingen GMO" på emballagen på nogle varer, ja så kan de der er bange for spøgelser vælge dette og vi andre kan kikke på prisen. Jeg kunne aldrig tænke mig at spise GMO bare fordi det er GMO. Til gengæld har jeg meget svært ved at forstå at man skal skrive "Ingen GMO" så længe der aldrig, jeg gentager ALDRIG, har været påvist skader fra GMO - muligvis psykologiske skader.

Mon ikke kravet om at GMO skal mærkes skyldes et ønske om at opdyrke angsten for dette spøgelse. Alle kneb gælder. Kom med et eksempel på skadevirkninger fra GMO og jeg vil revidere det jeg har skrevet på http://wp.me/p1RKWc-eo (Ikke skader fra overdosering med kemikalier - Skader fra kemikalier er ikke skader fra GMO. Det har jeg allerede skrevet om)

 • 1
 • 2

@ Erik Bresler

For forbrugerne er det mest prisen der tæller og det står normalt på emballagen. Hvis næringsindholdet er det samme er jeg glad for men ikke "begejstret" for det billige. Til gengæld var der nok nogle børn, der ville blive begejstrede hvis de havde fået lov til at beholde synet. For mig er det mest der "hunden ligger bagravet".

Med mindre man er jøde, muslim eller lignende har det ingen betydning om det er dit eller dat. Men hvis der fx står "kalvekød" på emballagen, må man naturligvis ikke hjælpe med lidt heste-kød. Under krigen købte min mor fortrinsvis heste-kød fordi det var billigere. Der var nogle, der sagde NEJ det kan man DA ikke - Fordi man brugte heste-kød til at blote for Odin og Thor. (Min far, der var professor i teologi, var ikke bange.)

Kom med et eksempel på skadevirkninger fra GMO - TAK Prøv at læse det jeg har skrevet på http://wp.me/p1RKWc-eo

 • 1
 • 2

Den var nem, den korteste forståelge er: Indeholder GMO.

Og så er vi netop nået til problemet, da denne "information" ikke hjælper en forbruger med at bedømme noget fornuftigt omkring produktet. Har du nogen form for dokumentation for at GMO pr. definition er skadeligt? Det er en hammer! Læs dog hvad det er vi skriver, eller smut over og løs PHK's blog omkring det.

Det svare til at vi dropper ideen om at du kan læse alle E numrene i dine vare og istedet blot smækker et stort mærke på pakken hvor der står "indeholder E numre".

Samtidigt vil jeg da gerne vide hvorfor det ikke kan være den anden vej rundt? Lad dog de firmaer der ønsker det blive godkendt som "fri for GMO" så kan de betale for at vedligeholde det system og du kan få lov til at betale lidt mere for dine GMO fri vare. Det er da sådan det virker med økologi, det kan aldrig blive mit problem hvis du tror GMO er farligt uden at have skyggen af beviser for det. Det bør ikke medfører mig en merudgift at du ønsker specialbehandling.

 • 2
 • 1

Til gengæld var der nok nogle børn, der ville blive begejstrede hvis de havde fået lov til at beholde synet. For mig er det mest der "hunden ligger bagravet".

Den hund skulle være begravet dybere og meget længere væk for det lugter rigtigt grimt når blinde børn fra et fjernt land skal holdes frem som undskyldning for at dyrke GMO majs til animalsk fødevareproduktion i et land hvor et af de største sundhedsproblemer er et invaliderende overforbrug af alt for billige animalske fødevare.

 • 1
 • 2

Forklar venligst hvorfor det er bydende nødvendigt at GMO skal være farligt før det får lov til at stå på emballagen? Er der indført en ny regel om at kun det farlige må oplyses?

Det svare til at vi dropper ideen om at du kan læse alle E numrene i dine vare og istedet blot smækker et stort mærke på pakken hvor der står "indeholder E numre".

Det er en forkert og meningsløs reduktion.

Samtidigt vil jeg da gerne vide hvorfor det ikke kan være den anden vej rundt? Lad dog de firmaer der ønsker det blive godkendt som "fri for GMO"

Den er nem: Det er ulogisk at forlange oplysninger om hvad pakken ikke indholder! Men jeg indrømmer gerne, det ville være ganske underholdende! På pakken med søm ville der stå: Indeholder ikke hammer eller brædder. Fortsæt gerne selv:-)

 • 1
 • 2

Er der indført en ny regel om at kun det farlige må oplyses?

Nej men så vidt jeg er informeret har vi ikke andre eksempler hvor vi tvinger producenter til at mærke deres vare pga. religion, overtro eller antagelser der ikke er underbygget af forskning. Den slags ordninger er frivillige, og hvis et firma selv ønsker at skrive "indeholder GMO" eller "Fri for GMO" så fred være med det, men det er jo ikke hvad du efterlyser. Du vil gennemtvinge en mærkningsordning som ikke har videnskabelig basis.

Det er en forkert og meningsløs reduktion.

Det er skønt som du argumentere for dine holdninger...

Den er nem: Det er ulogisk at forlange oplysninger om hvad pakken ikke indholder!

Produktet indeholder ikke gluten. Produktet indeholder ingen kunstige farvestoffer. Fri for stråforkortere. Produktet indeholder ikke bla bla bla.

Det er faktisk meget normalt at skrive hvis et produkt ikke indeholder noget.

På pakken med søm ville der stå: Indeholder ikke hammer eller brædder.

See above, din konklusion om at man ikke skriver hvad et produkt ikke indeholder er direkte forkert, så hvad med at du tager en tur gennem supermarkedet og checker dine påstande næste gang?

 • 2
 • 2

Der er intet der forhindre firmaer i at mærke deres produkter med "indeholder GMO" eller "Fri for GMO"

Det er en sandhed med modifikationer, Kim Wittenburg Kolbe skrev tidligere i denne tråd: Besynderligt. I USA slås man pt. om reglerne for mærkning af GMO-holdige fødevarer. Visse delstater vil have mærkning, ligesom befolkningen i stort omfang også, men i kongressen har kemi lobbyen fremsat et forslag (The Dark Act), der skal gøre det ulovligt at påbyde mærkning af fødevarer med GMO-indhold. citat slut.

Bemærk venligst der i danmark ligesom i USA er bred enghed i befolkningen om mærkning af GMO.

Avlere der tror GMO er redder dem fra fallit eller gør dem rige forstår nok ikke rigtigt det økonomiske koncept i transnationale aktieselskaber og tager derfor gerne besværet med forsøg på overbevise forbrugerne om bare de acceptere patenterede frø og patenterede sprøjtemidler bliver alle rige, sunde og glade, de blinde seende og de lamme gående, - figuratively speaking.

 • 3
 • 1

Det er en sandhed med modifikationer,

Nej? Der er pt. ingen regler der forhindre producenterne at gøre det, og der er så vidt jeg ved ikke noget arbejde igang i Danmark med at forbyde et sådan mærkning.

Bemærk venligst der i danmark ligesom i USA er bred enghed i befolkningen om mærkning af GMO.

Hvorfor er der så ikke firmaer der for længst har valgt at mærke deres produkter med "Fri for GMO" så de kan komme foran i reklameløbet?

Og hvorfor kan du ikke svare på om du ønsker et krav om mærkning eller ej? Eller et påbud hvis du bedre kan lide det ord, ikke at der er nogen forskel.

de blinde seende og de lamme gående, - figuratively speaking.

Ikke så figuratively som du måske tror. http://www.goldenrice.org/ Lad os høre hvad problemet med dette projekt er? Produktet er ikke udviklet til at modstå spøjtegifte, produktet er testet gang på gang i hoved og røv for skadelige virkninger, produktet løser et helt reelt problem i verdenen og på trods af at produktet er patenteret er der lavet undtagelser for udviklingslande og små landmænd. Så længe landbruget tjener under 10.000 USD om året skal der ikke betales royalties og de har lov til at gemme og genplante frø.

 • 2
 • 3

Lad os høre hvad problemet med dette projekt er? Produktet er ikke udviklet til at modstå spøjtegifte, produktet er testet gang på gang i hoved og røv for skadelige virkninger

Bortset fra Golden rice er udenfor emnet gik det ikke så godt da Glyphosat tilhænger, klimaskeptiker og omvendt Greenpeace aktivist der kalder sig doctor patrick moore ville reklamere for Golden rice: https://www.youtube.com/watch?v=ovKw6YjqSfM

 • 0
 • 2

Vil du venligst svare klart og tydeligt på om det du efterlyser er en tvungen mærkning af produkter der indeholder GMO eller om du mener at firmaer skal have lov til selv at bestemme om de vil mærke produkter som fx "Fri for GMO" eller "Indeholder GMO"?

Jeg har spurgt flere gange og har ikke fået et klart svar fra dig endnu.

 • 1
 • 2

Hvis indstillingen blandt leverandører er, vi alene vide, er obligatorisk mærkning nødvendig.

Brugsens nej tak til Roundup på hylderne er meget velvilligt modtaget af kunderne. Det er muligt andre produkter følger samme vej.

 • 2
 • 3

Såfremt indholdsfortegnelsen på min mad skal være mangelfuld vil mine svar være ligeså! Beklager.

Hvilke svar? Det er mindst tredje gang jeg nu stiller et helt simpelt spørgsmål og du magter ikke at give et klart svar. Jeg forsøger at ændre ordlyden.

Mener du at der skal indføres et påbud om at producenter skal mærke de vare der indeholder GMO?

Hvis du ikke kan svare på dette spørgsmål vil jeg forstå det som et bevidst brud på debatreglerne der dels kræver at indlæg skal hjælpe til at føre debatten videre, samt at indlæg skal bidrage til en saglig og konstruktiv debat.

Det kan godt være du ikke selv kan se det, men en klar udmelding om hvorvidt du argumentere for en frivillig eller tvungen mærkning er rent faktisk vigtig for debatten.

 • 1
 • 3

Der er meget hysteri omkring GMO - men sagen er at vi har fået bedre plantesorter på denne måde og de vil blive dyrket i stigende omfang . Der kommer hvede som udnytter vandet bedre og giver mere udbytte. Efterhånden som jordens befolkning stiger vil de mest effektive sorter overtage. Jeg synes at Danmark skal favne teknologien og begynde at udnytte de muligheder der ligger i den

 • 3
 • 3

Der er meget hysteri omkring GMO

Hvor er det sandt!! Især forsikringsselskaber er helt hysteriske, de nægter at forsikre alt hvad der har med det at gøre. Et fly til 3 milliarder med 500 passagerer over en storby, og et magen til nogle hundrede meter højere oppe er ikke noget problem, men GMO nix.

At GMO planter giver større udbytte, uden yderlig næring må Jacob Schønberg gerne berette mere om. Link til økonomisk uafhængige kilder er særligt velkommen. Regelen: Af intet kommer intet, står måske foran en snarlig udskiftning. Den var også meget gammel.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten