Efter kronik i Ingeniøren: Bæredygtigt Landbrug stævner vandmiljø-professor

Kronikken, som nu har skaffet Stiig Markager en retssag på halsen Illustration: Ingeniøren

Vandmiljø-professor Stiig Markager fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet er blevet stævnet ved retten i Hillerød af interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug. Organisationen kræver ham dømt for ærekrænkende udtalelser i et forløb, der begyndte med en kronik, som professoren skrev til Ingeniøren. Den blev offentliggjort 1. februar.

Læs også: Kronik: Farvande oversvømmes af alger – og Landbrugspakken vil kun gøre ondt værre

Det er ikke selve udsagnene i kronikken, som Stiig Markager bliver slæbt i retten for, men den efterfølgende debat i Berlingske Tidende. Den byggede, argumenterer stævningen fra advokatfirmaet Interlex, videre på de udsagn, Stiig Markager kom med i sin kronik på Ingeniøren.

Påstand: 700 tons ekstra kvælstof årligt

Den første påstand, som landbrugsorganisationen ønsker rettet, skrev Stiig Markager i et indlæg på Berlingske Tidende 31. marts:

»Den mængde kvælstof, som tilføres havet, er steget 700 tons pr. år siden 2010, (data fremgår af rapporten Vandløb 2017) efter at der er korrigeret for udsving i nedbør. Stigningen er statistisk signifikant«.

Se Ingeniørens fokus om vandmiljøet, der er under pres

Ifølge stævningen fremgår stigningen imidlertid ikke af den nævnte rapport, der er en del af det store miljøovervågningsprogram Novana. Stiig Markager deltager i kraft af sit professorjob på Aarhus Universitet i afrapporteringen til Novana, som bliver udarbejdet af Aarhus Universitet.

Stiig Markager Illustration: Privatfoto

Bæredygtigt Landbrug kræver desuden, at Stiig Markager retter et par andre udsagn, bl.a. at kvælstoftabet fra landbruget er i nærheden af 40 procent.

Anlagt mod privatperson, men universitetet hjælper med forsvar

Organisationen sendte allerede i foråret professoren breve, hvori den truede med at anlægge sag, hvis ikke han retter sine udtalelser. Dem har Stiig Markager ikke reageret på. Nu vil Bæredygtigt Landbrug så have rettens ord for, at udsagnene er forkerte.

Læs også: Bæredygtigt Landbrug til vandmiljøprofessor: Træk i land, eller vi sagsøger dig

Sagen er anlagt mod Stiig Markager som privatperson. Det skyldes, at Aarhus Universitet ifølge stævningen har oplyst til Bæredygtigt Landbrug, at professoren har udtalt sig på egne vegne.

Netop den type sager er i Straffeloven underlagt privat påtale, altså er det ikke politiet, som rejser dem. Men det betyder også, at organisationer med store ressourcer i ryggen kan gøre livet surt for kritiske forskere, hvis de selv skal forsvare sig i en retssag.

Professor: Jeg ser frem til retssag

Netop den afskrækkende effekt er, hvad Stiig Markager selv frygter mest ved sagen, hvis den får nogle af hans forskerkolleger til at holde igen med at blande sig i den offentlige debat.

»Sagen kan måske få mine kolleger til at føle, at det er rarere at holde sig ude af den offentlige debat og gå under radaren,« som han udtrykker det.

Selv kommer professoren ikke til at betale for sit juridiske forsvar. Det har Aarhus Universitet ifølge hans eget udsagn lovet at hjælpe ham med, og på den baggrund synes han, at det er helt rart, at sagen nu kommer for retten.

»Det har været irriterende at have en retssag hængende som noget, Bæredygtigt Landbrug truer med,« siger han.

»Jeg står ved mine udsagn. Landbrugets påvirkning af miljøet er et væsentligt emne, og jeg ser frem til at fremføre mine pointer i en retssag.«

Da Ingeniøren talte med professoren mandag eftermiddag, havde han endnu ikke modtaget stævningen på sin privatadresse. Efter at have fået den tilsendt først af Ingeniøren mandag og senere modtaget den derhjemme, understreger han i en mail, at han har fremlagt dokumentationen for den stigende kvælstofudledning fra landbruget adskillige gange. Han husker bl.a. flere lejligheder i 2018, hvor der også har været landmænd til stede.

Herunder stævningen, som fejlagtigt angiver Stiig Markagers kronik som værende bragt i Berlingske. Ingeniøren har gjort Bæredygtigt Landbrug opmærksom på fejlen.

 <div class="consent-placeholder" 
    data-category="cookie_cat_functional" 
    onClick="CookieConsent.renew()">Dette indhold kan kun vises hvis funktionelle cookies er accepteret. 
    <br /><span>Klik for at opdatere samtykke</span> 
 </div>
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

De fleste af os har vist en god idé om hvem der bør vinde og hvilken organisations navn der er komplet misvisende.

Det er skammeligt at den danske demokratiske debat i den grad skal påvirkes af ordsproget: "Jura handler ikke om at have ret, men om at få ret".

 • 66
 • 6

De fleste af os har vist en god idé om hvem der bør vinde og hvilken organisations navn der er komplet misvisende.

Det har du ret i.

Danmarks Naturfredningsforening blev skabt på det formål, gradvist at fratage ejerne brugsretten til deres ejendom, men på overfladen har de mange populære arrangementer. DN e er efterkommere af de østrigere, som udhulede Danmarks ellers ved lov ukrænkelige ejendomret via renten, og kong Fr d. 6's kup i 1815 mod folket og vores møntret.

Men det værste er dog at gammedags "berufsverbot" eller fagforeningsideologi fik lov til at ødelægge vandmiljøet med spildevand, ved at opmuntre medierne med at rakke landbruget ned.

 • 13
 • 63

Det er godt vi har retten som bagstopper når et forskermiljø løber løbsk og deres kolleger ikke standser dem. Jvf. den nylige dom i sagen om Michael Mann og hans hockeystick, og vi har vel også set før at Aarhus Universitet har tabt en sag om forskning!

 • 8
 • 46

§ 2 Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug er en privat interesse- og medlemsor-ganisation for dansk landbrug. Foreningens formål er at fremme en bæredygtiglandbrugsproduktion i harmoni med natur og miljø

Kan vi ikke anlægge sag mod Bæ-dygtigt landbrug for overtrædelse af egne vedtægter?

;-)

 • 54
 • 10

Er der en indsamling et sted, der støtter videnskab og faglighed imod disse angreb fra "I will sue you!" kulturen, når fakta ikke passer til holdningerne?

 • 40
 • 2

Du mener den dom der fastslog at Tim Ball var et gammelt affældigt vrøvlehovede og at ingen derfor kunne tage hans udtalelser seriøst, hvorfor de heller ikke kunne være injurierende ?

Det var så DINE fakta

The judge noted that Ball's words "lack a sufficient air of credibility to make them believable and therefore potentially defamatory" and concluded that the “article is poorly written and does not advance credible arguments in favour of Dr. Ball’s theory about the corruption of climate science. Simply put, a reasonably thoughtful and informed person who reads the article is unlikely to place any stock in Dr. Ball’s views..."

 • 34
 • 0

Det er vel ikke så svært, der var en sag, blev den vundet? Med andre ord, hvor langt kan et nederlag gradbøjes?

 • 3
 • 31

Hvis bæ-landbrug tror de på nogen måde kan vinde noget som helst på denne sag er de da helt tossede.

Sikke dog et selvmål.

 • 27
 • 5

Ja, det er skidt at sagsøge, men jeg kan ikke finde belæg for den her udtalelse:

Den mængde kvælstof, som tilføres havet, er steget 700 tons pr. år siden 2010, (data fremgår af rapporten Vandløb 2017) efter at der er korrigeret for udsving i nedbør. Stigningen er statistisk signifikant

Rapportens figur 4.3 er det nærmeste jeg kan finde til de data, og hvis man tager udgangspunkt i 2010 er der ikke den store ændring. Er 2011 udgangsåret, så kan han godt have ret, men figuren omregnes ikke umiddelbart til ton/år.

Figur 6.5 giver totale tonsmængder uden at korrigere for vandmængder, det er et noget uklart billede. Hvis de 700 ton kommer derfra er sagen nemt afgjort, om end den gode forsker har været særdeles selektiv i sin udvælgelse.

1 Den samlede udledning er 64.000 ton i 2017 - op fra 62.000 ton i 2016. Er 700 tons 'meget'? 2 skal man som forsker ikke passe gevaldigt på med at udtale sig for bastant. Figurerne kan udlægges som man har lyst til, gad vide, hvordan de ser ud, hvis de tager flere år med bagud i tid?

MVH Henrik

 • 7
 • 1

Jeg ved ikke hvem der har ret. Eller hvordan man lige får det afgjort objektivt. Men der er tilsyneladende mange her på siden der allerede har afgjort at den ene eller anden part har ret. Og endda bruger skælsord om den anden part. Ved I så meget mere end jeg gør, eller synes I bare? Håber bare retten finder en objektivt rigtig afgørelse. Hvad det så end må være. Ikke for at straffe eller frikende nogen, men fordi vi alle er bedst tjent med sandheden. Selv om den ikke altid er simpel.

 • 11
 • 1

Rapportens figur 4.3 er det nærmeste jeg kan finde til de data, og hvis man tager udgangspunkt i 2010 er der ikke den store ændring. Er 2011 udgangsåret, så kan han godt have ret, men figuren omregnes ikke umiddelbart til ton/år.

BD hævder, at de har en sag, fordi han henviser til en rapport, der ikke indeholder den påstand, han har fremsat. Men man skal huske, at han er stævnet for ærekrænkelse, ikke for forkert kildehenvisning.

Straffeloven kræver ikke, at man har kildehenvisningerne på plads, når man fremsætter en eventuelt ærekrænkende udtalelse. Sandhedsbevis er nævnt i §269 stk. 2, men det handler jo blot om, hvorvidt den sagsøgte er i stand til efterfølgende at bevise sandheden af beskyldningen, når han hives i retten. Og det kan han jo stadig gøre, selv om han i første omgang i debatten er kommet til at bruge en forkert kildehenvisning.

Så hvis bare han har en anden, anerkendt kilde til den påstand, han har fremsat, og han fører denne kilde som sandhedsbevis i retten, har jeg svært ved at tro på, at påstanden om ærekrænkelse vil holde.

... og derudover er sandhedsbevis jo kun en del af større vurdering, der ifølge §269 stk. 1 og 2 handler om "rimelig anledning", "tilstrækkeligt faktuelt grundlag", "god tro" og "varetagelse af en anerkendelsesværdig interesse". Man skulle jo næsten tro, at den paragraf var skrevet specifikt med henblik på at give lang snor i debatter om vandmiljø...

Uddrag af §269 i straffeloven:

§ 269. En ærekrænkelse er straffri, hvis den fremkom i en sammenhæng, hvor der var rimelig anledning til den.

Stk. 2. Ved vurderingen efter stk. 1 skal der bl.a. tages hensyn til, om sandheden af en beskyldning bevises, eller om der var et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for ærekrænkelsen, og om fremsættelsen eller udbredelsen heraf skete i god tro og til varetagelse af en anerkendelsesværdig interesse.

 • 19
 • 0

Straffeloven kræver ikke, at man har kildehenvisningerne på plads, når man fremsætter en eventuelt ærekrænkende udtalelse. Sandhedsbevis er nævnt i §269 stk. 2, men det handler jo blot om, hvorvidt den sagsøgte er i stand til efterfølgende at bevise sandheden af beskyldningen, når han hives i retten. Og det kan han jo stadig gøre, selv om han i første omgang i debatten er kommet til at bruge en forkert kildehenvisning.

Når man læser det som BD selv skriver som argument (https://baeredygtigtlandbrug.dk/2019/10/pr...) så er hele deres sag bygget op på at de er uenige i nogle udtalelser og har bedt ham om enten at dokumentere dem eller trække dem tilbage. Han ønsker ikke at gøre nogle af delene og derfor har BD jo reelt ikke anden mulighed end at acceptere dem eller gå i retten om det.

Generelt har BD af mange omgange beklaget sig over at det er svært at føre en diskussion om fakta i pressen da visse medier helst trykker hvad Stig mener men ikke lader hans modpart komme til orde. - hvilket betyder de nu tyger til retten for at diskutere et emne i stedet.

 • 3
 • 10

Hej Simon Nielsen

Generelt har BD af mange omgange beklaget sig over at det er svært at føre en diskussion om fakta i pressen da visse medier helst trykker hvad Stig mener men ikke lader hans modpart komme til orde. - hvilket betyder de nu tyger til retten for at diskutere et emne i stedet.

I Danmark er der ytringsfrihed, det betyder jo ikke at vi skal høre på alle mulige mennesker. Hvis en lobbeyvirksomhed som Bæredygtig Landbrug ikke kan få ørenlyd, så er de jo bare for dårlige.

Denne sag handler ikke om nogen pløjede randzoner og lidt mere pesticid, antibiotika og næringssalte, det handler om respekt for grundloven og èn af de grundpiller dansk demokrati bygger på. Hvilket Bæredygtig Landbrug forsøger at tryne. De indrømmer det selv. https://politiken.dk/indland/art5611512/Kl...

 • 13
 • 3

an ønsker ikke at gøre nogle af delene og derfor har BD jo reelt ikke anden mulighed end at acceptere dem eller gå i retten om det.

Jeg forstår ikke, at du citerer mig, for dit svar har absolut intet med mit indlæg at gøre.

Mit indlæg handlede ikke om deres motiver for at gå i retten.

Mit indlæg handlede om, hvorvidt den angiveligt forkerte kildehenvisning i det pågældende debatindlæg kunne udgøre ærekrænkelse.

 • 14
 • 1

I Danmark er der ytringsfrihed, det betyder jo ikke at vi skal høre på alle mulige mennesker.

Nu er det om ytringer der med vilje ikke underbygges med dokumenterede fakta. Besynderligt nok kommer ytringerne fra en skatteyderbetalt professor uden for eget resort. At pressen ikke borer dybere i disse ytringer, men antager dem for gode vare, tyder på en ikke alt for kritisk presse. Men stævningen er et forsøg på at afkræve en mere faktabaseret diskussion fremfor udokumenterede beskyldninger. Desuden er motivet jo nedlæggelse af dansk landbrug, hvilket jo ikke er lagt skjul på. Så hvorfor stiller den "røde" enøjede presse ikke skarpt på den vinkel? Sandheden kommer ikke til orde! Ikke at landbruget har patent på sandheden, men erhvervet fortjener at blive anstændigt og ærligt behandlet. Det er et erhverv der lever i, med og af naturen. Modsat de fleste andre erhverv.

 • 3
 • 18

Hej Jan C Damgaard

Men stævningen er et forsøg på at afkræve en mere faktabaseret diskussion fremfor udokumenterede beskyldninger.

Sevfølgelig er det ikke det. Bæredygtig Landbrug søger at lukke munden på de modstandere de har i den offentlige debat. Hvilket de selv indrømmer. Jeg mener ikke at vi skal finde os i at lobbyvirksomeheder søger at tryne ytringsfriheden. Når Bæredygtig Landbrug ikke ønsker dialog bør vi som demokratiske borgere stille os op og vælge at lægge vores indkøb andetsteds.

 • 17
 • 4

Hej Hans Henrik Hansen

Når Bæredygtig Landbrug ikke ønsker dialog bør vi som demokratiske borgere stille os op og vælge at lægge vores indkøb andetsteds

Ja, det gør jeg da. Jeg synes, at man skal købe danske landbrugsprodukter. Problemet er at man ikke kan se om produktet kommer fra en landmand, som er medlem af Bæredygtigt Landbrug. Derfor bør man gå til butikschefen og udtrykke sin bekymring eller hvis man er medlem af Coop udtrykke det der. Ellers må man jo købe udenlandske landbrugsprodukter.

Måske skulle de landmænd, som støtter ytringsfriheden sige fra overfor Bæredygtigt Landbrug.

 • 13
 • 3

Bæredygtig Landbrug søger at lukke munden på de modstandere de har i den offentlige debat. Hvilket de selv indrømmer.

Der har været forsøg på dialog, ved at afkræve dokumentation der underbygger beskyldninger mod hele landbruget. Det har BL ikke fået (landbruget og offentligheden heller ikke). Så valget er at den der beskylder udokumenteret, ærligt motiverer og indrømmer at emnet er udenfor resort eller trækker de grundløse beskyldninger.

Iøvrigt så dækker BL en stor del af produktionen fra fuldtidslandbruget, så held og lykke med at finde udenlandske produkter der har samme høje standard for dyrevelfærd og miljøhensyn.

 • 0
 • 12

Ja, man kan jo se hvor godt fiskerne har varetaget naturens interesser.

Forskel er jo at landbruget yder før høsten,mens fiskerne nøjes med at "høste" (fiske). Arealet sætter grænser for antal landbrug, mens vi grundet EU-madlemsskab hurtigt får opfisket en fra naturen begrænset ressource. Alt for mange fiskere i EU, særligt store fabreiksflåder. En Natur andre end fiskeriet vel at mærke også er med til at påvirke.

Iøvrigt ønsker landbruget netop målinger fremfor tilfældige menneskers og ufagligt motiverede professorer ytrer sig på meget usikre modelberegninger baseret på alt for få kontrolmålinger.

 • 2
 • 13

Hej Jan C Damgaard

Sagen omhandler ikke ytringsfrihed. Men det forstår "landbrugsbashere" ikke.

Sagen handler kun om ytringsfrihed. Og lad være med sådan noget tudefjæs "det forstår "landbrugsbashere" ikke", landbruget får rigeligt og I er ikke ofre. Sagen har været diskuteret tidligere: https://ing.dk/artikel/baeredygtigt-landbr... Og jeg stadigvæk godt tænke mig at høre din kommentar til nedenstående fra artiklen.

Injuriesager bliver ført som private søgsmål, selv om den tilhørende bestemmelse om æreskrænkelserne er at finde i straffeloven, hvilket Asger Thylstrup, forfatter til en bog om injuriesager, betragter som et problem for ytringsfriheden.

»En stor organisation har jo råd til at lægge sag an mod en forsker, og måske kan de have held til at lukke munden på ham, fordi han risikerer at blive ruineret, hvis han skal føre sagen,« siger han til Information.

Eller tænker I også at føre sag mod Asger Thylstrup?

 • 10
 • 1

Hej Hans Henrik Hansen

Hvilket så bringer mig til, at de landmænd, som støtter ytringsfriheden bør sige fra overfor Bæredygtigt Landbrug

Nu har landbrugets parti igen valgt èn fra by-Venstre. Jeg tænker at landbruget ikke har en så god sag som tidligere. Det kunne være fornuftigt at satse på andet end lave flæskepriser. Der er andre industrier i Danmark, som er forsvundet fordi man ikke fulgte med.

 • 6
 • 2

Hej Hans Henrik Hansen

Det kunne være fornuftigt at satse på andet end lave flæskepriser.

Jeg er villig til både at købe dansk og betale en højere pris, hvis ellers miljø og etik tænkes ind.

De kunder Jan C Damgaard omtaler nedenfor er måske lidt mere interesseret i prisen.

Publikum vil have brød og blod som i et Romersk Collosseum, hvem bryder sig om ofrene?

 • 6
 • 2

Sagen handler kun om ytringsfrihed.

I nærværende debatforum hylder vi også dokumenterede påstande, og skoser dem, der er uunderbyggede. Det er ganske rimeligt at kræve det samme af folk, der bruger deres professortitel i debatten. Jeg tror ikke at det er en god ide at starte en retssag på det grundlag, men der er i hvert fald ingen grund til at have ondt af Stiig Markager.

 • 1
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten