Efter glyphosat-sagen: Den danske regering siger ja til yderligere 11 stoffer

Når EU’s stående komité for biocidholdige produkter i dag går til afstemning om at forny godkendelsen af 11 biocider, bliver det med et dansk ja i ryggen.

Regeringen lykkedes i går med at samle flertal for beslutningen, selv om partier fra oppositionen er stærkt utilfredse med sagens forløb.

»Vi har slet ikke fået ordentlig information om stofferne forud for afstemningen. Vi har ikke fået at vide, hvilke iboende egenskaber stofferne har, og det er umuligt for os at slå dem op på nettet,« fortæller SF’s rådgiver, Janus Hillgaard og fortsætter:

»Det kan ikke nytte noget, at Folketinget skal sidde og lege kemiprofessorer, når stoffer skal til afstemning. Der står, at et af aktivstofferne hedder ampholyt, men det er en betegnelse for en egenskab og ikke et stof,« siger han.

Læs også: Europæiske politikere: Forbyd Roundup i haver og parker

Afstemningen kommer på et tidspunkt, hvor debatten stadigvæk er i gang vedrørende godkendelsen af sprøjtemidlet glyphosat, som er det aktive stof i bl.a. Roundup.

Hvad der lignede en formsag af en fornyelse af licensen i EU, udviklede sig hen over foråret til en kæmpe sag, hvor afstemningen nu er blevet udskudt to gange på grund af uenighed mellem medlemslandene.

Nogle lande – herunder Danmark – stemte for en godkendelse af sprøjtemidlet på 15 år, mens andre og større lande mente, at der var grund til at være på vagt. Selv om EU’s fødevareagentur, Efsa, havde sagt god for stoffet, havde WHO’s kræftagentur IARC nemlig for et års tid siden samlet information nok til at ville vide, at stoffet godt kunne være kræftfremkaldende.

Den tvivl har bl.a. Frankrig, Holland og Italien ikke kunnet lægge fra sig, og de ønsker mere tilbundsgående undersøgelser, før landmændene får fripas til at indkøbe glyphosat til markerne. Ligeledes har flere lande udtalt, at de vil have al dokumentation frem i lyset - samt de hemmeligholdte industrirapporter - så det er muligt at gå forskerne efter i sømmene.

Læs også: Afstemning om Roundups fremtid i Europa atter udsat

Med blot en måned til, at stoffets licens udløber, skal der snart træffes en beslutning, og den bliver formentlig en godkendelse på en kortere årrække, mens flere undersøgelser bliver sat i gang, herunder en afslutning af den undersøgelse, som EU’s kemikalieagentur, ECHA, er i gang med.

På samme måde finder SF det uforsvarligt, at EU i denne sag vil godkende hele 11 stoffer, som hverken EU’s videnskabelige komité for sundhed og miljø (SCHER) eller ECHA har været inde over først. Både for at kunne oplyse om, hvorvidt stofferne kunne tænkes at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende, samt hvilke konsekvenser de kan få for miljøet. Det siger notatet til Folketingets europaudvalg ikke noget om, understreger Janus Hillgaard fra SF.

»Hvis et stof pr. definition har en farlig egenskab, må man gøre godkendelser tidsbegrænsede i stedet for først at godkende og så undersøge bagefter,« siger han.

Læs også: EU-Kommissionen vil have udfaset ti sprøjtemidler i Danmark

I et senere notat uddyber regeringen, at beskyttelsesniveauet ikke bliver fastslået, fordi afstemningen kun vedrører de aktive stoffer, og at det er medlemslandenes opgave at godkende, hvilke produkter de skal have lov at indgå i. I Danmark varetages denne opgave af Miljøstyrelsen.

Den forklaring stiller SF sig imidlertid ikke tilfreds med:

»Det siger stadigvæk ikke noget om, hvilke stoffer vi har med at gøre, og regeringen burde garantere, at det danske beskyttelsesniveau ikke vil blive reduceret,« lyder det fra Janus Hillgaard.

Oprindeligt havde SF i kravet om flere informationer et flertal med sig i form af Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og de Konservative. Siden har S og K ændret mening.

Emner : Kemikalier