Efter forureningsrapport: Regionerne kan glæde sig til flere penge til jordrensning

Illustration: Scanpix

I månedsvis har kommuner og politikere ventet på den samlede rapport, som Danske Regioner i dag har offentliggjort om jordforurening, der kan true eller allerede truer vores sundhed, grundvand og vandmiljø.

Rapporten fortæller, at de fem regioner i dag kender til 36.430 forurenede og mulige forurenede grunde. 18.755 af disse kan være problematiske og er derfor omfattet af regionernes indsats.

Danske Regioner skriver også i rapporten, at de har brug for ekstra penge, når organisationen og staten i 2019 skal forhandle om økonomi til denne oprydning samt løse nye miljøopgaver i forbindelse med EU’s Vandrammedirektiv. Den forventning er helt på sin plads, mener både Venstre, SF og Socialdemokratiet.

»Rapporten viser klart, at der en række grunde, der er en trussel mod grundvandet. Der er både generationsforureninger (store industriforureninger, der har stået på i årevis, red.), men også mange mindre grunde i vores land, som er meget forurenet. Det kræver nu, at vi får prioriteret og sat problemerne ind i en rækkefølge, så vi passer bedst muligt på vores grundvand,« siger S-miljøordfører Christian Rabjerg Madsen, der i forbindelse med Folkemødet netop har deltaget i en debat om prioriteringer inden for drikkevandsområdet.

Læs også: Regioner i ny kortlægning: Drikkevandet er truet

SF har tidligere forslået, at Danmark skal oprette en renjordfond til de store forureninger og samtidig forhøje midlerne til at håndtere de mindre forureninger, og SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, ser rapporten som en oplagt anledning til at genfremføre forslaget.

»SF vil indkalde ministeren i samråd og bede ham om at svare på, hvad han vil gøre på baggrund af regionernes rapport. Vi vil også bede ministeren svare på, hvorfor regeringen bliver ved med at nøle med sikre de fornødne midler til indsatsen. Vi kan virkelig ikke se nogen grund til at vente helt til 2019 med at komme i gang,« skriver Pia Olsen Dyhr til Ingeniøren.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen henviser i denne sag til Venstres miljøordfører Erling Bonnesen, og regeringspartiet er også klar til at sætte flere penge af:

»Regionerne har gjort det godt med de penge, de har haft til rådighed indtil nu. Men det er tydeligt, at der er mange forurenede grunde, også nogle rigtigt slemme, f.eks. ved Kærgård Klitplantage. Så jeg tror sådan set, at alle i Folketinget er interesserede i at sætte sig omkring forhandlingsbordet og tage fat, så vi få sat flere penge af til oprydning af grunde,« siger Erling Bonnesen til Ingeniøren.

Regionernes arbejdsbyrde vokser

I rapporten ’Forebyggelse og samarbejde – regionernes arbejde med jordforurening’ kan man blandt andet læse, at presset på Danske Regioner hele tiden øges, fordi der opdages nye problematiske stoffer.

Læs også: Vandbranchen efter ’tilfældigt’ pesticidfund: Miljøstyrelsen bør tage teten

Der er stor privat interesse for at få kortlagt, om en grund er forurenet f.eks. ved ejendomshandler, hvor regionerne både rådgiver og vejleder sælger og køber.

Dertil kommer de store ‘generationsforureninger’, det vil sige gamle giftgrunde, hvor virksomheder har forurenet i mange år som f.eks. i Grindsted Å og Høfde 42, hvor man det sidstnævnte sted i denne uge har flyttet 130 ton forurenet jord fra Cheminova for at rense den med nye metoder.

Det koster naturligvis mange penge. I 2017 brugte regionerne 434 millioner kroner på at opspore, undersøge og håndtere jordforureninger. Og i de kommende år øges opgaverne for regionerne, der efter 2019 også skal beskytte vandløb, søer, hav og naturområder mod påvirkning fra jordforureninger.

Drøftelser kan gå i gang efter sommerferien

Både Venstre, Socialdemokratiet og SF er altså klar til at åbne for statskassen.

Læs også: Pesticidrester i hovedstadens drikkevand udløser landsdækkende kontrol

»Jeg tror, at det er rimelig åbenlyst, at der er behov for at lave en ambitiøs aftale. Jeg kan ikke sætte et konkret beløb på nu, men det vil være vores udgangspunkt, at vi skal samle politisk vilje til at håndtere det her problem,« siger Christian Rabjerg Madsen.

Hos SF kalder man som nævnt ministeren i samråd, hvor man også vil presse på for at gå i gang hurtigere med forhandlingerne om økonomien. Det er Venstre klar til, forsikrer Erling Bonnesen:

»Vi er selvfølgelig parat til at tage drøftelserne, så snart at grundlaget er klart. Det var aftalen med regionerne, at de skulle have frem til 2019 til at få tingene kortlagt og komme med deres rapport. Når vi nu har rapporten, kan vi begynde at se i den. Og det kan vi sagtens begynde at mødes om i Folketinget, så snart sommerferien er overstået.«

SF: Bekymrende ubekendte faktorer

Hos SF peger formanden også på visse ubekendte, bekymrende faktorer, som taler for ekstra mange penge til Danske Regioner:

»Rapporten afslører også indirekte et kæmpe efterslæb i viden: Endnu i dag ved regionerne ikke, hvad der gemmer sig under fabriksgrunden i Grindsted eller under overfladen på Rønland hvor Cheminova har deponeret gifte i årevis. Det er danmarkshistoriens to største forureningssager, og alligevel har myndighederne ikke et fuldt overblik over forureningerne. Det er simpelthen ikke godt nok,« siger Pia Olsen Dyhr.

Læs også: Danmark har over 1.000 forurenede grunde, og ingen rydder op

»Jeg kan godt frygte, hvad der vil ske, når regionerne skal i gang med den nye opgave: at beskytte vandløb, fjorde, søer og hav mod jordforureninger og giftdepoter. Hvis indsatsen underfinansieres, og regeringen fortsætter med at fralægge sig et ansvar, så kommer vi ikke i mål. Vi vil følge den opgave tæt, så vi kan sikre, at regionerne kan løse den,« siger SF-formanden.

Rapporten ‘Forebyggelse og samarbejde – regionernes arbejde med jordforurening’ kan læses her.

Illustration: MI Grafik / Lasse Gorm Jensen