Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Efter årtier i jorden: Nu begynder oprydningen af fluorstofferne

PLUS.
Grøften bag Korsør Brandskole har ledt PFAS-holdigt vand fra øvelsesområdet ud i indsøen Korsør Nor i årtier. Her har køer drukket af vandet og gennem deres kød givet stofferne videre til borgere fra området. Tidligere på året blev forbindelsen til grøften lukket af, og det PFAS-holdige slam gravet væk. Illustration: Thomas Djursing

Mens PFAS-stoffer i vand og jord for blot et år siden var en mindre bekymring hos landets miljømyndigheder og i den private sektor, har den omfattende forurening i Korsør vendt op og ned på prioriteterne.

Folketingets miljøudvalg diskuterer i disse dage, om PFAS-stofferne skal have særlig status i prioriteringen af landets forurenede grunde. I mellemtiden har ejere af blandt andet brandøvelsespladser reageret på, at Korsør Brandskole uforvarende er kommet til at forurene nabogrunde, kolonihaver, køer og havet.

Læs også: Forsvaret finder giftigt brandskum på brandpladser og flyvestationer over hele landet

Det får ejere af brandøvelsespladser og andre forurenede grunde til at begynde oprensning af de grunde, der ellers har ligget hen i årtier. I Korsør er det vandrensningsvirksomheden Aquarden, der renser spildevand fra den forurenede plads.

»Sidste år havde vi slet ikke PFAS-projekter i Danmark, men i dag er vi involveret i omkring ti projekter. Det går rigtig stærkt hos os nu, også fordi det falder sammen med et øget fokus i Sverige og Norge,« siger COO i Aquarden Tore Svendsen.

Aquarden har en af kun tre metoder, der er godkendt til PFAS-destruktion i vand hos den amerikanske miljøstyrelse EPA.

Pludselig efterspørgsel

Tore Svenden peger på, at Norge og Sverige på grund af strengere regler på området har haft mere behov end Danmark for at rense spildevand for PFAS. Eksempelvis renser ­Aquarden spildevand på lossepladser og brand- øvelsespladser i landene, for at ejerne kan leve op til kravene. Men Korsør-sagen har sat skub i udviklingen i Danmark, mener han.

»Vores danske projekter er affødt direkte af Korsør-sagen. Nogle af opgaverne er akutte på samme måde som i Korsør, mens andre ligger længere fremme i tiden,« siger han og peger på, at Aquarden i dag er nødt til at afvise eller udskyde projekt­er på grund af den pludselige efter­spørgsel.

Den anden del af oprensningen af PFAS-forureninger er jordrensning. Når afværgeboringer og renset spildevand ikke er tilstrækkeligt, bliver det nødvendigt at køre jord væk til rens. Selvom travlheden ikke kan matche den i vandrensningsbranchen, er det fornyede PFAS-fokus ikke gået ubemærket hen.

Det fortæller David York, direktør i Nordic Waste, der renser forurenet jord for blandt andet PFAS ved at vaske det ud.

»Vi kan godt mærke, at der er et stort problem med PFAS, og vi har faktisk allerede flere opgaver, hvor man har erkendt, at jorden er PFAS-forurenet,« siger han.

»I mine øjne begynder det at ligne asbestskandalen mere og mere, bare med den undtagelse, at det er i stand til at bevæge sig med vandet.«

Også han forventer, at området vil fylde mere fremover, selvom PFAS-forureningerne ikke forventes at blive forværret i dag.

»Den forurening, der har fundet sted for over ti år siden, bliver forhåbentlig ikke større, men det er nok heller ikke alt sammen konstateret endnu. Det vil blive flere, i takt med at man finder flere,« siger David York.

Jord-rens lader vente på sig

Kommuner og andre ejere af brand­øvelsespladser er netop nu i gang med at få overblik over problemet ved at undersøge risikoen på en lang række adresser. Eksempelvis har Region Sjælland peget på 55 adresser i regionen, der potentielt kan være forurenede.

Listen er imidlertid hverken ud­tømmende eller præcis. Den stammer fra et databaseudtræk over grunde, der har været brugt til brand­øvelser. Ud over deciderede fejl indeholder den også adresser, der eksempelvis har været benyttet af bugseringsvirksomheder og ikke til deciderede brandøvelser. Endelig erkender regionen, at den ikke kender til alle brandøvelsespladser.

Manglen på overblik – og politisk pres fra begge sider af folketingssalen – har fået miljøminister Lea Wermelin (S) til at udbede sig et bedre overblik fra regionerne over relevante brandøvelsespladser og deres status i dag. Eksempelvis skal regionerne oplyse, i hvilken grad grundene er undersøgt og kortlagt, oplyser Miljøstyrelsen til Ingeniøren. Dette overblik forventes efter sommerferien.

For selv de kendte forureninger ligger stadig uoprensede hen. I Korsør afventer kommunen eksempelvis stadig en Niras-rapport, der skal være med til at afgøre, om der skal graves jord væk fra området.

Samme sted er vandrensningen på området gået i gang allerede i april, hvor Aquarden kørte et anlæg ind fra Sverige.

På samme måde kunne forsvaret i sidste uge fortælle til Ingeniøren, hvordan de siden 2012, hvor deres arbejde med området begyndte, har fundet PFAS i så godt som alle prøver fra brandøvelsespladser og flyvestationer landet over – uden at det endnu er blevet oprenset.

»Man kan godt finde nogen til at aftage jorden, men så vil den ligge et nyt sted. Er det en ordentlig løsning,« spurgte Maren Kann Hostrup i den anledning.

Hun er civilingeniør ved forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, som administrerer de grunde, hvor forsvaret og beredskabsstyrelsen træner brandøvelser. Her er hun faglig leder af forsvarets arbejde med at sikre jord og grundvand på arealerne.

»Fordi vores arealer ikke anvendes til andet, ligger forureningerne rimeligt afgrænset, hvor de er indtil videre,« fortsætter hun.

Og sådan ser det ud med mange forureninger, vurderer David York fra Nordic Waste. Det er med til at skabe forventninger om flere jordrens-opgaver med PFAS fremover.