Efsa: Hverken dyr eller mennesker tager skade af glyphosat-rester i maden

Illustration: Casper Dalhoff

For tre år siden konkluderede EU’s fødevareagentur, Efsa, at sprøjtemidlet glyphosat ikke var kræftfremkaldende for mennesker, hvis indtaget holdt sig inden for grænseværdierne.

Og efter at have sammenholdt europæernes kost med de anbefalede maksimumdoser for glyphosat-rester i planter og dyr, som blev fastlagt i 2015, holder de fast i konklusionen: Der er ikke noget at frygte. Hvis grænsen for pesticidrester i kosten (MRL) er sat korrekt, holder vores kost sig også inden for disse grænser.

Derudover har agenturet – efter opfordring fra EU-Kommissionen – fulgt op med endnu en rapport, hvor det er dyrene og deres foder, der er i fokus.

Og heri konkluderes det, at dyr heller ikke ser ud til at lide overlast, selv om de spiser foder fra GMO-planter, der i sin tid blev sprøjtet med glyphosat-holdige sprøjtemidler såsom Monsantos Roundup.

»Når man ser på resultaterne af de toksikologiske studier af forskellige arter – og i særdeleshed fraværet af sideeffekter i malkekøer, som i 28 dage var på en diæt indeholdende 400 ppm glyphosat – forventes glyphosat ikke at have en effekt på bakteriesamfundet i vommen og dermed at påvirke sundheden af kvæg og får, selv ved maksimal belastning fra maden,« skriver Efsa i rapporten.

Læs også: Rottestudie: Roundup ændrer tarmfloraen hos nyfødte

Greenpeace: Besynderlig rapport

Paul Johnston, ledende forsker hos Greenpeaces forskningsfaciliteter i Storbritannien, har kigget med i rapporterne, og finder især den med dyrenes helbred ’besynderlig’.

»Det ser ud til, at de igen blot samlet og sammenholdt den viden, der allerede findes fra industrien og fra mindre, publiserede peer-reviewed studier. Vi mangler virkelig uafhængig forskning, som strækker sig over længere end 3-4 uger – helst over en hel livstid, hvilket i hvert fald burde kunne lade sig gøre for de fleste dyr. Forståelse opnås jo bedst retrospektivt,« siger han og fortsætter:

»Under alle omstændigheder bidrager rapporten ikke meget til den viden, vi havde i forvejen.«

Det er ingen hemmelighed, at Greenpeace generelt forholder sig stærkt kritisk til sprøjtemidler på markerne, og det er da også lykkedes de grønne organisationer at få deres kritik omsat til handling hos politikerne.

På trods af, at Efsa havde frikendt glyphosat som skadelig for mennesker, fik stoffet ikke den foreslåede 15-års forlængede godkendelse, da denne skulle fornys i 2016.

Læs også: EU forlænger omstridt ukrudtsmiddel i fem år

Efter en lang og sej debat, en masse undersøgelser og kompromiser, landede fornyelsen på 1,5 + 5 år, og indtil sagen igen kommer til drøftelse om få år, vil mange forskningsrapporter om glyphosat og glyphosat-holdige sprøjtemidler formentlig se dagens lys.

Kompliceret læsestof

Paul Johnston fra Greenpeace håber dog, at nogle af dem vil bidrage til mindre polarisering mellem fortalere og skeptikere:

»Vi har en gruppe forskere, som dem fra det italienske Ramazinni-institut, som finder problemer ved nogle kemikalier, hvor industrien ikke kan finde nogen. Det giver et forvirrende billede og en polariseret debat – ikke mindst, fordi rapporterne fra Efsa er stort set umulige at forstå for meningmand,« siger han.

Læs også: Giftekspert: Roundup-stof er mindre giftigt end bordsalt

Ramazinni-forskerne udgav i sidste uge en rapport, hvori de konkluderede, at Roundup og glyphosat ændrede tarmfloraen hos nyfødte rotteunger, hvorfor det var værd at se nærmere på det.

»Hvis partnerne kunne samles om at få igangsat uvildig og gennemsigtig forskning, som også havde et langtidsperspektiv, ville det være rart, men det bliver desværre nok svært at nå, inden glyphosat-debatten raser igen forud for næste fornyelse eller afslag,« siger Paul Johnston.

Emner : Kemikalier
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I overskriften står der Roundup-rester og i resten artiklen står der glyphosat-rester. Roundup indeholder en del andre stoffer end glyphosat. Er overskriften så ikke lidt forkert, eller er det præcist det samme?

 • 22
 • 2

Jeg bemærkede det også. Det er ikke det samme, fordi Roundup er tilsat hjælpestoffer, der enten i sig selv kan tænkes at være skadelige eller indgå i en cocktaileffekt.

Cocktaileffekter er generelt svære at teste og et meget underbelyst område.

Hertil kommer at små organismer (herunder fostre og mindre børn) er mere følsomme fordi deres indtag er større relativt kropsvægt.

 • 26
 • 2

Er overskriften så ikke lidt forkert, eller er det præcist det samme?

Distinktionen mellem det aktive stof, glyphosat, og kombinationen mellem dette og den række af hjælpestoffer, som bruges i forskellige udgaver af sprøjtegift med samme aktivstof, praktiseres ikke konsekvent og på samme måder, hverken inden for efsa eller samlet set i alle andre undersøgelser. Artiklen kunne i princippet være formuleret mere konsekvent. Men det egentlige kritikpunkt burde gå på, at den viden, som findes på området, ikke er fyldestgørende når den også skal kvalificeres i behørig respekt for den palet af muligheder for at se på aktivstoffet for sig og samlet i forbindelse med hjælpestofferne i sprøjtemidlerne. Cocktaileffekten af den lange række af forskellige former for hormonforstyrrende stoffer, som man formoder er forklaringen på fx den danske mands svindende sædkvalitet, er der heller ikke nogen, der kender ud i detaljen. Det er noget af en udfordring at skrive professionelt om de her problemstillinger, men det er urimeligt at forlange af artiklen, at den er mere videnskabelig til detaljen, end det bliver gjort i de forskellige undersøgelser.

 • 12
 • 0

Det er en ret interessant problemstilling du her rejser. Flere glyphosat produkter er gennem de senere år blevet forbudt netop pga hjælpestofferne i produkterne. Dette er i øvrigt tilfældet for en hel del sprøjtemidler at "aktiv stofferne" er de samme i forbudte og tilladte sprøjtemidler, men pga "suppens" sammensætning bliver de forbudt....

 • 4
 • 0

Greenpeace gør idag mere skade end gavn, ved konstant at angribe og modarbejde teknologier, vi ved der virker og som er de mest effektive og MINDST miljøskadelige.

Greenpeace holder derved liv i FORURENING, og i SULT og NØD, i mange lande.

De modsætter sig :

-Sprøjtemidler, som mangedobler vores fødevare mængde og samtidig holder brugen af landbrugsarealer så lille som muligt. Økologis, sprøjtefrit landbrug fylder meget mere, med nedgang i vild natur til følge.

-GMO, der kraftigt kunne nedsætte forbruget af sprøjtemidler og øge udbyttet. Tal om en skizofren politik.

-Atomkraft, og holder liv i biomasse afbrænding, kul, olie, naturgas, som kostet 5-6 millioner menneskeliv årligt, ifølge WHO, og alle andre der tør regne på de virkelige konsekvenser. Atomkraft har kostet færre end 500 menneskeliv siden Calder Hall åbnede i 1956---- for 62 år siden, og har reddet 3/4 million mennesker fra død af luftvejssygdomme.

Greenpeace støjer så meget i debatten, at de tager focus væk fra de rigtige problemer og de rigtige løsninger.

 • 19
 • 25

Enig. Greenpeace bruger de midler de kan for at holde dig selv kørende og helst vokse. Det handler om penge og magt til de der leder virksomheden. Mange af dem der arbejder frivilligt er idealister, som blot er unge og naive. Det føles rart at være en del af noget større hvor VI kæmper mod det (DE) onde. Det styrker identiteten og selvfølelsen og tiltrækker derfor folk der måske har problemer med dette, i stil med med mange andre aktuelle polariserende bevægelser, der og snylter på en god sag (antiracisme, anti-kønsdiskriminering, o.s.v.), hvor VI både er ofre og retfærdige og kæmper mod det onde. Selvfølgelig holder vi med de stakkels søde sælunger der bliver slagtet. Gør de ikke det, så hyrer vi nogen til at gøre det, så vi har nogle billeder at vise, så vi kan få flere proselytter.

Man hægter sig på nogle iøvrigt vigtige og gode sager; dyrevelfærd, naturbevarelse, klima,, o.s.v., på måder som ofte er irrationelle, selvmodsigende og især polariserende, da feel good gevinsten for en del kræver en sort-hvid oplevelse. Psykologisk er det samme fænomen man ser i forskellige sekter og -ismer. Så ja, det bliver "skizofrent".

 • 9
 • 5

Greenpeace er en interesseorganisation ligesom "Bæredygtigt Landbrug", men med modsat fortegn. Begge parter har formentligt den opfattelse, at modparten driver samfundsskadelig virksomhed.

Desuden vil hovedparten af befolkningen nok mene, at Bæredygtigt Landbrug og deres politiske støtter driver miljøskadelig virksomhed, som vil blive særlig tydelig senere på sommeren, hvor den varme sommer ikke kan undgå at komme til at betyde omfattende eutrofiering og fiskedød i de indre danske farvande!

 • 14
 • 4

Som ventet bringer denne udmærkede artikel en del debattører op i det røde felt. Men ros til "ingeniøren" for at bringe artiklen. At Round-up rester ikke har nogen målelig sundhedseffekt har været kendt i mange år, nu er det så endelig fundet i en række forsøg. Egentlig burde det være accepteret af alle for mange år siden, for rent faktisk får alle meget mere af AMPA, aktivstoffet i roundup, gennem deres spisebestik, end fra rester fra sprøjtemidlet! Det ved de bare ikke, men en gammel artikel i Ingeniøren om mange roundup-fund i drikkevandet fortæller, at det ikke stammede fra sprøjtninger, men fra reagensglassene, der benyttede et "forkert" vaskemiddel. Der var ingen grund til al den hysteri om pesticidrester, men mon ikke man så trækker "cocktaileffektkortet" som trøst? Sikkert, men ingen fagfolk har fantasi til at forstille sig en blanding af roundup og et insektmiddel.

 • 8
 • 11

At Round-up rester ikke har nogen målelig sundhedseffekt har været kendt i mange år, nu er det så endelig fundet i en række forsøg.

@Per A. Hansen Det eneste NYE forsøg, der er talt om artiklen er dette: "Ramazinni-forskerne udgav i sidste uge en rapport, hvori de konkluderede, at Roundup og glyphosat ændrede tarmfloraen hos nyfødte rotteunger" - EFSA laver jo ikke forsøg, de refererer kun til allerede kendte (gamle) forsøg fra litteraturen og rapporter fra producenterne.

 • Så det er ejendommeligt, at du kan komme til den konklusion.
 • 10
 • 3

Sikkert, men ingen fagfolk har fantasi til at forstille sig en blanding af roundup og et insektmiddel.

Hvis du med "fagfolk" tænker på de landmænd der i årtier har hældt spandevis af kemikalier ud i vores natur, fyldt svin med medicin osv. så ville jeg nok ikke føle mig alt for sikker. De typer skyr tydeligvis ikke nogen som helst midler, så længe det handler om at øge deres egen profit.

Var man lidt fræk, kunne man tværtimod hævde af kemien skal kompensere for deres manglende faglighed og evne til at drive storlandbrug på forsvarlig vis.

 • 8
 • 6

[quote id=855233] Vrøvl, aktivstoffet er glyphosat! @Allan, du har ret, der manglede lidt i teksten, som jeg gerne skal oplyse dig om. Nemlig, at AMPA stammer fra nedbrydning af glyphosat.

 • 3
 • 7

Så det er ejendommeligt, at du kan komme til den konklusion

@Søren, det ejendommelige er, at hverken du eller andre af den sædvanlige garde af landbrugsmodstandere vil tage stilling til artiklens beskrivelse af EUs analyse af emnet. I stedet for at glæde sig over en gedigen rapport, så bliver mange som forventeligt meget sure! Tag gerne en tudekiks, for i virkeligheden er det da en glædelig nyhed for forbrugerne. Men nyheden er åbenbart ikke særlig velkommen? Og hvad med dit eget indtag af AMPA fra opvaskemidlerne? Du skal drikke omkring 10 tons drikkevand dagligt for at få i omegnen af AMPA-forureningen.

 • 4
 • 10

3-4 uger er "heldigt" valgt. Rotter udvikler fedtlever selv efter meget lave doser af glyphosat. Det er bl.a. kræftfremkaldende at have fedtlever. Det tager langt længere at udvikle fedtlever end hvad det nævnte "studie" drager sine belejlige konklusioner ud fra. Fedtlever er en korttids overlevelses mekanisme hvorved giftstoffer og ting der ikke kan nedbrydes og udskilles hurtigt nok bliver oplagret "sikkert". Rotte ungers tarmflora ødelægges selv ved lave doser af glyphosat. Det tager bare længere end 3-4 uger at nedbryde den. Virker tarmene ikke påvirker det resten af kroppen. Flere forskere påstår at maven/tarmene er vores 3. hjerne.

 • 6
 • 1

Hvis du med "fagfolk" tænker på de landmænd der i årtier har hældt spandevis af kemikalier ud i vores natur, fyldt svin med medicin osv. så ville jeg nok ikke føle mig alt for sikker. De typer skyr tydeligvis ikke nogen som helst midler, så længe det handler om at øge deres egen profit.

@Marin, med fagfolk mener jeg ganske rigtigt ikke hverken Martin, Søren eller Torben, med derimod folk med indsigt i landbruget, der benytter fuldt lovlige og godkendte midler. De hælder ikke spandevis ud over markerne, det overlade de til villaejere, der fører krig mod ethvert tilløb til grønt mellem fliserne. Du bliver nødt til at erkende, at der ikke anvendes midler, som masser af diverse eksperter på mange områder har godkendt som egnede til bestemte formål. Jeg går ikke i rette med fagfolk, men med typer, der trods rigtige eksperter mener sig i stand til at gøre sig til dommer med en baggrund i rygter og medier. Konklusionen er klar, ingen fare, ingen risiko, men derimod højere udbytter så klodens kan ernæres på mindst mulig areal. Uden pesticider skulle flere naturarealer og skove omdannes til landbrug. Det er for resten FAOs konklusion, men "eksperterne" ved naturligvis bedre.

 • 7
 • 6

med fagfolk mener jeg ganske rigtigt ikke hverken Martin, Søren eller Torben, med derimod folk med indsigt i landbruget, der benytter fuldt lovlige og godkendte midler.

@Per A Hansen I modsætning til dig har jeg slet ikke udtalt mig om landbruget - og gør mig slet ikke til at være fagmand, det kunne jeg ikke drømme om. Jeg er bare kemiker - og ikke medlem af nogen "garde af landbrugsmodstandere".

Jeg læste bare dit indlæg og påpegede, at du som sædvanligt bare hældte vand ud af ørerne.

 • 8
 • 5

Per Hansen:

med fagfolk mener jeg ganske rigtigt ikke hverken Martin, Søren eller Torben, med derimod folk med indsigt i landbruget, der benytter fuldt lovlige og godkendte midler.

Ja, Roundup er fuldt lovligt og godkendt (endnu). Det var DDT også en gang. Det bør da være fuldstændigt naturligt, at vi har en løbende vidensbaseret debat omkring fordele og problemer ved bekæmpelsesmidler. Vi bliver hele tiden klogere, så fordi et produkt en gang er godkendt, betyder det (heldigvis) ikke, at denne godkendelse er evig.

Roundup er jo allerede en gang "faldet igennem", nemlig da man lavede prøvemarkerne med en klar målsætning om , at stoffer skulle forbydes, hvis der fandtes aktivstoffer eller nedbrydningsprodukter i drænene i en meters dybde. Men allerede dengang formåede Monzanto og landbrugslobbyen at glide af på dette.

mvh Flemming

 • 14
 • 3

Egentlig burde det være accepteret af alle for mange år siden, for rent faktisk får alle meget mere af AMPA gennem deres spisebestik, end fra rester fra sprøjtemidlet!

Hvorfor skulle dette være tilfældet? En hollandsk RIVM rapport om AMPA konkluderer, at der emitteres til overfladevand 7 tons AMPA/år fra P-detergenter og 63 ton AMPA fra glyphosat, altså 9 sange så meget fra glyphosat!!!

Per, stop nu med dine usaglige informationer!

Når Roundup forurener jorden, så har glyphosat i øvrigt større mulighed for at udvaske til overfladevand og nedsive til grundvandet pga. tilsætningerne i Roundup, som også øger glyphosats indtrængen i ukrudtet! Når vi diskuterer de reelle miljø- og sundhedseffekter, så er det Roundup og lignende handelsprodukter, mest relevante. Ikke glyphosat eller AMPA alene!

 • 9
 • 2

Flemming Rasmussen: DDT er så i mellemtiden(for over 10år siden) blevet lovlig igen i malaria plaget lande til indendørs bekæmpelse, da forbuddet slog flere mennesker ihjel end det har gavnet mennesker og økosystemer, og forbuddet blev i øvrigt til på en sci-fi/katastrofe novelle og dårlig aktivist forskning der overvurderede skadeligheden af det, akkurat som disse meget kritiserede rotteforsøg der bliver nævnt af en hvis "kemiker" der af samme grund ikke burde nævne dem som videnskab...

http://www.who.int/mediacentre/news/releas...

 • 3
 • 5

Igen og igen trækker EFSA gamle industriforsøg op til analyser, som de på forhånd har bestemt ikke viser noget. LAndmænd kan konstatere at der fødes flere deformtfødte grise, når GMO soja og nedsprøjtet korn er på menuen, Danske som udlandske forsøg har talrige gange vist at fertiliteten er for nedafgående, når der er Roundup-rester på menuen. Mine grise har med deres ageren vist at de bliver sundere, og mere produktive når GMO soja og nedsprøjtet korn fjernes fra menuen. JEg har talt om mine og andre Danske forsøg ved Monsanto Tribunalen i Haag som vidne. https://vimeo.com/188793622 Til at underbygge mine observationer, samt det videnskabelige studie der er lavet på mine grise: https://www.omicsonline.org/open-access/de... De danske studier som jeg refererer til i min tale er blandt andet her:

http://web.agrsci.dk/pub/sh_beretning_677.pdf http://web.agrsci.dk/pub/sh_beretning_663.pdf

Studier der er med i EFSAs bedømmelse af Glyphosat, forsøgene viser at Roundup laver deformtfødt afkom. http://earthopensource.org/wp-content/uplo...

 • 5
 • 3

Jan:

Hvor stor en del af danmark ligger dræn i kun 1 meters dybde? Er det maks dybde af sugeceller?

Jeg talte om prøvemarker hvor der var placeret prøvetagningsdræn i en meters dybde for at verificere, om pesticider og nedbrydningsprodukter virkelig blev bundet/nedbrudt i øvre jordlag, som producenterne garanterede.

Dette skulle virke som en indikator for stoffernes mobilitet - og dermed trussel for miljø og grundvand.

mvh Flemming

 • 3
 • 0

Jeg talte om prøvemarker hvor der var placeret prøvetagningsdræn i en meters dybde for at verificere, om pesticider og nedbrydningsprodukter virkelig blev bundet/nedbrudt i øvre jordlag, som producenterne garanterede.

Dette skulle virke som en indikator for stoffernes mobilitet - og dermed trussel for miljø og grundvand.

Så er der tale om prøveopstillinger, hvorfor der burde forefindes et omfangsrigt datamateriale og dokumentation. Herunder en meget grundig beskrivelse af elementerne i prøveopstilling. Prøver alene fra dræn i 100 cm dybde siger meget lidt.

 • 0
 • 3

Siger du hermed, at du mener, vi skal lovliggøre DDT generelt i Danmark igen? (hvis forbuddet i bund og grund blot er baseret på ren sci-fi fiktion, og fejlagtige rotteforsøg) I rest my case - - - mvh Flemming

Næ hvorfor skulle vi det? Ok måske i længden med klimaforandringerne hvis vi begynder at opleve epidemier af malaria ville det være en god ide.

Men jeg kan vel stille dig spørgsmålet om vi skal til at have et bondesamfund igen med familier på 15 børn der kan luge ukrudt i marken?

 • 1
 • 5

Men jeg kan vel stille dig spørgsmålet om vi skal til at have et bondesamfund igen med familier på 15 børn der kan luge ukrudt i marken?

God dag mand - økseskaft - DDT var ikke til ukrudt.

OG der er meget langt fra et bondesamfund til et velfungerende moderne økologisk landbrug.

Og før du råber op om, at økologi vil kræve større landbrugsarealer: Så længe vi dyrker biomasse til forbrænding, har vi (åbenbart) jord nok.

mvh Flemming

 • 5
 • 2

Jan:

Så er der tale om prøveopstillinger, hvorfor der burde forefindes et omfangsrigt datamateriale og dokumentation. Herunder en meget grundig beskrivelse af elementerne i prøveopstilling.

Det gør der helt sikkert - søg det selv.

Prøver alene fra dræn i 100 cm dybde siger meget lidt.

Det mente de forskere, der lavede forsøgene åbenbart, det gjorde. I hvert fald nok til at aflive myten om total sorbtion i de øvre jordlag. Mht bl.a. glyphosat fik de jo også i den grad ret, da det nu findes i rigtigt mange hver tredje drikkevandsboring.

Og husk at vores primære grundvand i gennemsnit er ca. 40 år gammelt, så vi har kun set toppen af isbjerget endnu.

mvh Flemming

 • 4
 • 0

God dag mand - økseskaft - DDT var ikke til ukrudt.

Nej derfor er det også mærkeligt du hiver DDT ind i debatten der handler om herbicider, fordi det var dig og ikke mig.

Så goddag mand - økseskaft, kritiserer du mig for at hive dig tilbage på sporet?

Men tilsyneladende fortsætter du dine afsporinger, ved nu at hive biomasse produktion ind i debatten og du er vel samtidigt imod atomkraft og påstår at så skulle det være irrelevant at vi benytter mere laveffektiv økologisk fødevareproduktion på den baggrund, selvom et større brug af biomasse gør det endnu mere relevant at vi producerer fødevarer så effektivt som muligt med mindre arealforbrug.

Så kan man jo let vurderer at du går mere op i at promovere økologi end saglig debat om reelle løsninger på udfordringerne...

 • 1
 • 5

Rolf:

Nej derfor er det også mærkeligt du hiver DDT ind i debatten der handler om herbicider, fordi det var dig og ikke mig.

Din retorik hænger endda særdeles voldsomt i bremsen, lad os lige opsummere:

Jeg brugte DDT som et eksempel på, at sprøjtemidler der en gang har været godkendt, ikke nødvendigvis er ufarlige qua vi hele tiden bliver klogere.

Du skrev så, at hele forbuddet imod DDT hviler på falske præmisser, og at det var godkendt igen - godt nok kun i visse lande og kun til indendørs brug.

Jeg spurgte så, om du mente vi generelt skulle ophæve forbuddet, når det nu - i følge dig -var på "falske præmisser"?

Du spurgte så, om hver gård skulle have 15 børn ansat til at luge ????

Jeg svarer så, at økologisk landbrug ikke kræver dette (og at DDT ikke sparer kræfter til at luge), og at der (imho) er arealmæssigt råderum til dette - specielt hvis vi dropper de tåbelige biomasseplaner - et argument, der har reel værdi, når vi taler mængden af landbrugsarealer.

Hvorpå du begynder at gætte på mine energipolitiske præferencer (du gætter helt forkert)

Prøv nu med bare en anelse saglige argumenter og lidt mindre retorik.

AMPA er fundet i rigtigt mange drikkevandsboringer, og sagkundskaben er imho ikke klare i spyttet om, hvorvidt det er farligt eller ej. Jeg vil helst - så vidt muligt - undvære miljøfremmede stoffer i mit drikkevand.

mvh Flemming

 • 6
 • 0

Mht bl.a. glyphosat fik de jo også i den grad ret, da det nu findes i rigtigt mange hver tredje drikkevandsboring.

Efter at have læst en del om emnet gennem længere tid, så:

Glyphosat findes i drænvand, men sjældent i grundvand

Anvendelsen af glyphosat på afgrøder før høst har vist, at glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA ofte findes i drænvand, men at de to stoffer kun sjældent findes i grundvand. Glyphosat moniteres i dag på de to lermarker Silstrup og Estrup. Glyphosat er i 1999 til 2014 fundet i fem grundvandsprøver i koncentrationer over grænseværdien på 0,1 μg/l, og i 77 prøver under grænseværdien, ud af mere end 2.200 analyserede grundvandsprøver, mens AMPA er fundet i 37 grundvandsprøver, hvor alle fund var under grænseværdien.

Resultaterne fra VAP har ikke givet anledning til at regulere anvendelse af glyphosat.

http://agro.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/arti...

 • 0
 • 3

Glyphosat findes i drænvand, men sjældent i grundvand

I stand corrected ! - sorry

Det er "kun" mellem 7% og 10% and de dybere grundvandsprøver, der viser spor af glyphosat/AMPA - og ganske rigtigt ikke over grænseværdien - endnu

Prøv evt. også at læse:

http://www.dn.dk/media/23345/glyphosat-for...

Specielt den pasus med, at EFSA's risikovurdering er et direkte afskrift af Monzanto's egne rapporter vækker en smule bekymring.

mvh Flemming

 • 5
 • 2

Greenpeace holder derved liv i FORURENING, og i SULT og NØD, i mange lande.

Erklærede en kommentar for tre uger siden, efterfulgt af påfaldende anprisninger af sprøjtemidler, GMO og atomkraft. Energien rakte også til et spark rettet mod økologi.

En forespørgsel på dokumentation eller blot oplysning om hvor Greenpeace angiveligt holdt liv i forurening, sult og nød er desværre indtil nu forblevet ubesvaret. Kommentator påtager sig dermed et tungt ansvar som tavs medvider til grove brud på international lov.

Forklaringen på fem nedadvendte tommelfingre er heller ikke helt klar. Er det muligt at nogle af ing.dk´s kommentatorer for alvor ønske at påstande om grove lovbrud forbliver uprøvet! Ville de udvise samme apati hvis de selv udsattes for lignende påstande!

 • 0
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten