Edb-leverandører laver fælles databasesprog

OpenSQL - en gruppe af edb-leverandører - har fastfrosset specifikationerne til et generelt SQL-databasesprog, og en prototype forventes til næste sommer. Det er et vigtigt skridt i retning af databasesystemer, som let kan flyttes mellem forskellige datamaskiner, og af anvendelser, som let kan trække på forskellige databaser.

Der eksisterer allerede en international standard, ISO 9075 fra 1987, for SQL - Structured Query Language. Det er et edb-sprog, der kan bruges til at trække oplysninger ud af en relationsdatabase, for eksempel en liste over kunder i Korsør eller over ordrer over 100.000 kr. i juni måned.

  • Men der er mere end 100 forskellige systemer, som opfylder standarden, for den omfatter ikke alt det, man har brug for, og desuden vil hver enkelt leverandør gerne tilbyde noget ekstra, fortalte Hans Kruse fra Tandem Computers for nylig ved et møde i DifData.

NATURLIGT ØNSKE Så længe en bruger ved en PC eller en arbejdsstation kun skal hente oplysninger fra èn database, går det meget godt. Men det bliver mere og mere almindeligt, at der er brug for at udveksle data med flere forskellige databaser. Så længe en bruger ved en PC eller en arbejdsstation kun skal hente oplysninger fra èn database, går det meget godt. Men det bliver mere og mere almindeligt, at der er brug for at udveksle data med flere forskellige databaser.

Som forholdene er i dag, er det i praksis nødvendigt at skrive et forbindelsesprogram - en gateway - mellem programmet i PC'en og værtsmaskinen med databasen.

Det er et naturligt ønske for brugere og for leverandører af programmel at få et effektivt, fælles sprog, så programmer kan flyttes mellem forskellige systemer, og så de kan arbejde sammen med mange databaser, uden at der skal skrives et eksplosivt voksende antal forbindelsesprogrammer.

Den internationale standardiseringsorganisation ISO arbejder på en forbedret SQL-standard. Det sker i en arbejdsgruppe, der hedder RDA, men det går meget langsomt. RDA står for Remote Database Access.

  • Derfor samlede Tandem sidste sommer atten af de firmaer, som er med i RDA, for at få gang i arbejdet med specifikation af OpenSQL, fortalte Hans Kruse.

OpenSQL er bygget op som en flerlagsmodel. I brugerens PC lægges der to lag ind mellem anvendelsesprogrammet og det program, der sørger for kommunikationen ud i verden. De to lag er API eller Application Program Interface og FAP eler Formats And Protocols. I værtsmaskinen med databasen er der to tilsvarende lag. Det er disse lag, der nu er specificeret.

IBM IKKE MED Gruppen af firmaer er døbt om til SQL Access Group. Deltagerne er ikke helt de samme, som var med fra starten. Blandt andet er X/Open, der ellers er kendt for arbejdet med Unix, kommet med. Specifikationerne, der udvikles i gruppen, Gruppen af firmaer er døbt om til SQL Access Group. Deltagerne er ikke helt de samme, som var med fra starten. Blandt andet er X/Open, der ellers er kendt for arbejdet med Unix, kommet med. Specifikationerne, der udvikles i gruppen, går videre til ISO's RDA, hvor de samme firmaer også deltager.

IBM er ikke med i gruppen, oplyste Hans Kruse. Mange formoder, at IBM er i gang med at specificere sin egen version af et fælles databasesprog, men det er kun en formodning.

  • Det vigtigste er at få en dækkende standard, sagde Hans Kruse, og hvis IBM lægger et forslag frem i RDA, tror han, at det bliver fulgt.