E-dag overgår forventningerne

Gevinsten ved at forpligte de offentlige virksomheder til at kommunikere digitalt ser ud til at komme i hus langt hurtigere end håbet.

I hvert fald hvis tendensen for ind- og udgående post i Finansministeriet også gælder for resten af den offentlige forvaltning. Det fremgår af en undersøgelse, som er refereret på ministeriets hjemmeside.

Siden 1. september – som blev udnævnt til den såkaldte E-dag – har 271 kommuner, 14 amter og 94 statslige myndigheder været forpligtet til at kommunikere digitalt indbyrdes. Altså i videst muligt omfang modtage, behandle og afsende al post mellem de offentlige myndigheder elektronisk.

Dobbelt så stort fald

For at tjekke om myndighederne har taget projektet til sig, valgte Finansministeriet i ugerne 45 og 47 i 2003, cirka to måneder efter E-dag, at optælle den ind- og udgående papirpost i ministeriet.

• Optællingen af den indgående post fra andre offentlige myndigheder viste et fald på 41 procent, mens succeskriteriet for perioden blot var et fald på 20 procent.

• Optællingen af den udgående post til andre offentlige myndigheder viste et fald på 61 procent, hvilket også er langt bedre end succeskriteriet, der er på 30 procent.

Hvis tendensen for de to uger gælder for hele perioden, er Finansministeriet allerede meget tæt på at nå målsætningen for år ét efter E-dag. Nemlig henholdsvis 50 og 75 procent for den ind- og udgående post.

Den Digitale Taskforce under Finansministeriet vurderer, at besparelsen i arbejdsløn til at printe ud, lægge i kuverter, frankere og sende er tre gange større end selve portobesparelsen.

Det betyder, at projektet E-dag vil give en besparelse på 184 millioner kroner for hele den offentlige sektor.