Dyster klimaprognose: 1 procent chance for at holde global opvarmning på 1,5 grader
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Dyster klimaprognose: 1 procent chance for at holde global opvarmning på 1,5 grader

Verdens landes bestræbelser på at holde den globale opvarmning i ave på jordkloden spås ringe chancer i to nye klimastudier offentliggjort i tidsskriftet Nature Climate Change.

Parisaftalen indeholder en række initiativer, der skal forsøge at begrænse temperaturstigningen til under to grader celsius inden år 2100. Samtidig vil man arbejde på at holde temperaturstigningen på 1,5 grader.

Men de metodemæssige vidt forskellige studier fra University of Washington i USA og Max Planck Instituttet for Meteorologi i Hamborg i Tyskland viser, at målsætningen om 1,5 grader stort set er dømt til at mislykkes på forhånd.

»Når man ser overordnet på det, vil det være realistisk at holde sig inden for 2 graders stigning, men 1,5 grader bliver svært. Der har man meget kort tid at løbe på. Specielt når man tænker på, hvor lang tid investeringer i fossile brændstoffer løber henover – f.eks. med kulkraftværkers levetid på 50 år,« siger den danske meteorolog og klimaforsker Thorsten Mauritsen, der står i spidsen for Max Planck-studiet, til Ingeniøren.

I bedste fald-scenario

I det amerikanske studie benytter forskerne statistiske værktøjer, der viser, at der er 90 procent risiko for, at den globale opvarmning stiger til mellem 2 og 4,9 grader celsius – med en median på 3,2 grader celsius.

Læs også: Europæiske lande lover at kvitte investeringer i kulkraft i 2021

Der er kun 5 procent chance for, at gennemsnitstemperaturen stiger med mindre end 2 grader, herunder 1 procent chance for at holde temperaturstigningen på 1,5 grader eller under.

Forskerne har taget udgangspunkt i tre størrelser, der understøtter scenarierne for fremtidige emissioner: verdens samlede befolkning, bruttonationalprodukt pr. indbygger og kulstofintensitet; det vil sige mængden af CO2-udledningen pr. dollar.

»Vores analyse viser, at målet om 2 grader er et i bedste fald-scenario. Det er muligt, men kun med stor og vedvarende indsats på alle fronter over de næste 80 år,« siger professor i statistik og sociologi Adrian Raftery i en nyhed på universitetets hjemmeside.

Fravælger klimamodeller

I Max Planck-studiet holder forskerne sig til den hidtidige udledning af klimagasser og forbruget af fossile brændsler og fravælger dermed normale klimamodeller, som en del anser for at være intransparente eller direkte utroværdige, fortæller Thorsten Mauritsen, som for øvrigt selv er med til at udvikle Max Planck Instituttets globale klimamodeller.

Læs også: Nu bygger de Danmarks sidste store kraftværk

»Vi tager et skridt tilbage og laver nogle enkle antagelser. Vi ser på, hvad vi får, hvis vi bruger de observationer, som vi har tilgængelige. På den måde, mener vi, at vi kommer frem til nogle konklusioner, hvor usikkerhederne er rimelige og til at forstå,« siger Thorsten Mauritsen.

Hvis vi stopper udledningen nu – eller om 15 år

Forskerne har set på, hvor meget opvarmning Jorden har oplevet indtil nu, og hvor hårdt vi har drevet systemet; det vil sige hvor meget CO2, vi har udledt, og hvor mange aerosoler, metangas og andet der er i atmosfæren, samt hvor meget varme dybhavene tager op. Ud fra det har de beregnet, hvor følsomt Jordens klimasystem er.

Læs også: Gigantisk isflage ved Antarktis har revet sig løs

Konklusionen er, at selv hvis man (rent hypotetisk) stoppede med at bruge fossile brændsler i dag, vil opvarmningen af jordkloden langsomt fortsætte.

Og så ville termometret vise 1,1 grader over det før-industrielle niveau i år 2100. Det vil sige, at der er 50 procent chance for, at vi havner højere end 1,1 grader,og 50 procent for at vi ligger under i år 2100.

På kort sigt ville opvarmningen på grund af klimagasserne metan og CO2 godt nok falde, men færre aerosoler i atmosfæren vil samtidig betyde større solindstråling. Oveni vil temperaturen i havoverfladen efterhånden stige, fordi temperaturen i dybhavene halter efter temperaturmæssigt. Samlet set fortsætter opvarmningen derfor med meget stor sandsynlighed, fordi Jordens klimasystem er ude af ligevægt.

Hvis udledningen derimod fortsætter som i dag i de næste 15 år, vil der være 50 procent risiko for at ramme 1,5 graders stigning ved udgangen af århundredet. Tager man dog hensyn til at dybhavene fjerner en del CO2 fra atmosfæren og tillader en midlertidig overskridelse af de 1,5 grader i midten af århundredet kan man fortsætte i lidt over 30 år.

»Så har du en fifty-fifty chance for at holde temperaturstigningen på 1,5 grader. Men eftersom folk fortsætter med at bygge kulkraftværker, og de har en levetid på 50 år, virker det knap så realistisk,« siger Thorsten Mauritsen.

Vinduet er ved at lukke

Både forskerne fra Max Planck-studiet og studiet fra University of Washington er enige om, at det er realistisk at opfylde Parisaftalen. Men det kræver en stor indsats og ekstra fokus på teknologi og villighed til reformer af energi- og transportsystemet.

Læs også: Eks-ansatte: USA’s energiministerium er ved at selvdestruere

»Samlet set er målene i Paris-aftalen ambitiøse, men realistiske. Den dårlige nyhed er, at de sandsynligvis ikke er tilstrækkelige til at nå målet om at holde opvarmning på eller under 1,5 grader,« siger Adrian Raftery i pressemeddelelsen fra University of Washington.

I Hamborg pointerer Thorsten Mauritsen, at han er klimafysiker, og at løsningerne egentlig handler om politik, så det falder forskningsmæssigt uden for hans område, men:

»Det meste af teknologien til vindkraft og solenergi er formentlig tilgængelig, så det er mere et spørgsmål om politik og modstanden mod forandringer, der begrænser os.«

Artiklen refererer til Max Planck instituttets meget interessante forskning, som jo slet ikke prøver at postulere bestemte modeller for indflydelsen af drivhusgasser, men i stedet tager udgangspunkt i historiske data. De historiske data er der meget lidt diskussion om og ved at bruge dem kan man jo få holdbare og gennemsigtige prognoser for temperaturstigningen.

Det interessante i prognoserne fra Max Planck Instituttet er:

 1. at de påpeger at temperaturstigningen ved år 2000 er 0,8 grader over temperaturen år 1900 (som jo viser samme temperatur rundt regnet som 1850, året hvor den industrielle revolution antages at begynde). Dvs. en stigning på 0,8 grader per århundrede.

 2. Stigningen fra år 2000 til 2100 er udregnet ved brug af forskellige scenarier.
  a. hvis al udledning af CO2 stopper nu: 0,1 til 1,5 grader (man ser bort fra absorption af CO2 i havene)
  b. hvis al udledning af CO2 stopper nu: -0,1 til 1,0 grader (her er absorption af CO2 i havene medtaget)
  c. ved konstant "forcing" frem til 2100: 0,1 til 2,8 grader (her er absorption i havene vist ikke medtaget ifølge linket med referat af undersøgelsen)

Tallene er uhyre interessante da de viser at der ikke er megen effekt af CO2!

Effekten af CO2 gennem det forrige århundrede (stigning på 0,8 grader).

Effekten af CO2 en er forventet at blive mindre eller det samme i dette århundrede, hvis CO2 udledningen stopper nu: (stigning mellem -0,1 og 1,0 grader, gennemsnit 0,5 grader, med CO2 absorption i havene medregnet - eller stigning på 0,1 til 1,5 grader, gennemsnit 0,8 grader, hvis CO2 optaget i havene negligeres).

Det er da interessant at hvis CO2 fastholdes på niveauet i dag uden absorption i havene forventer man samme temperaturstigning i dette århundrede som i forrige århundrede, hvor CO2 indholdet var meget mindre!!

Hvis udledning af CO2 fortsætter 15 år endnu med samme niveau er temperaturforøgelsen 0,2 grader ifølge studiet. Altså en forventet øgning på 0,7 grader C i dette århundrede med absorption i havene medregnet.

Selv ved fortsat udledning i ca 20-25 år endnu vil den forventede stigning i dette århundrede være den samme som i forrige århundrede!!

Det er igen mindre end den samlede stigning i forrige århundrede med mindre CO2 i atmosfæren.

Der er altså slet ikke tale om nogen dyster prognose som Ingeniørens overskrift ellers påstår!

Analysen fra Max Planck er i øvrigt helt på linje med tal som Henrik Svensmark regner sig frem til med sin model for den globale opvarmning.

En gennemgang kan man finde her:

https://www.youtube.com/watch?v=8dDjmSkpA3Y

Artikler er frit tilgængelige på linket:

http://www.space.dtu.dk/english/service/ph...

Og her af en forsker, Nir Shaviv, på samme bølgelængde:

https://www.youtube.com/watch?v=2lNnggKFYu0

med hjemmeside og mange interessante indlæg, kommentarer:

http://www.sciencebits.com/

http://www.phys.huji.ac.il/~shaviv/cv/cv.h...

 • 12
 • 18

Ét studie siger 90% sandsynlighed for mindst 2 graders stigning. Det andet siger 50% for mindst 1.5 graders stigning. De kan ikke begge have ret. Modellerne er upålidelige, mekanismerne ikke forstået og deres indflydelse ikke godt kendt. Vi har hørt dommedagsprofetierne igen og igen og igen, og nu hører vi dem atter en gang, faktisk to gange, bare med nye tal. Al forskning er gangbar, så længe der "påvises" en temperaturstigning. Og et fald i temperaturen bliver med det samme kaldt en anomali. Virker det så ikke grotesk at der bruges så mange penge til forskning i temperaturstigninger?

 • 9
 • 21

Donald Trump er symptomet på noget stort, den sejrende livsstils selvforskyldte umyndighed!

Som andre selvbestaltede eksperter - autister, der reducerer den videnskabelige sandhed til noget, der lader sig kvalificere i en politisk diskurs, via politisk magt - løfter de små proselytter sig op ved håret her på stedet. De varmer sig ved hinanden, Svensmark, løgnen, som de altid har gjort. Donald er en af deres, de er hans, og fake news er ingen nyhed.

Hvad skal vi med videnskaben, når vi har ret til at afgøre, hvad der er op og ned i de her problemstillinger.

Vi har Svensmark og Bjørnen Lomborg, og vi har det store www, hvor alt kan eftervises og bevises på samme måde som man gør med bibelen, der kan bevise alt og det modsatte.

Toget er kørt, siger videnskaben, men de misforståede demokrater har forbeholdt sig retten til at skide på sandheden om deres indflydelse på vor alle sammens livsbetingelser! Toget findes slet ikke for forstanden, og hvad der ikke findes for den, er ikke værd at tale om.

Forbrydelsen er på højde med eller større end de forsmåede taberes, terroristerne, der nu om dage vælter ind over grænserne til os fra de lande, der lider frygteligt under den pågående globale opvarmning samt andre af vore historiske forbrydelser mod menneskeheden (kolonitiden er ikke forbi endnu, og vor selvforståelse er lige så patetisk som den 200 år gamle rollators, skaberen af Matador; et læs kondomer til negerne, og problemerne i Afrika er løst!)

All Gore fik Nobels fredspris for sit arbejde med at beskrive sammenhængen mellem global opvarmning og stigende ustabilitet, læs krige og flygtningestrømme.

USA fik sin Trump!

Mere patetisk kan det ikke være.

Den samfundsform, som har sejret ad h.. til, er bygget op om funktionsdifferentieringen, et svært begreb, som kræver for meget intellektuelt arbejde for proselytterne at komme ind på. Så den lader vi bare stå.

Videnskaben har haft held med at give os anvisninger på, hvordan vi skulle få mekanikken til at fungere, tyskernes dieselmaskiner, som de mod og med markedet har haft øredøvende succes med at sprøjte ud i atmosfæren. Men videnskabens budskaber om den sejrende adfærds utilsigtede bivirkninger ville de sejrende ikke høre om. Tyskerne lod som om, men fiflede alligevel med tallene for deres maskiners giftighed.

De misforståede demokrater vil selv bestemme, hvad der er sandt på de områder, der handler om dem selv og deres dysfunktion.

Personligt har jeg for længe siden udråbt de sejrende for at være vor tids terrorister, helt på linje med Lars Von Trier, http://arbejdsforskning.dk/pdf/art-207.pdf

Som tiltalte forbeholder de sejrende sig retten til at bestemme, hvad der er op og ned i forhold til deres skyldighed som planetforrædere. De har deres biler, deres liberale alliancer i hele det politiske spektrum. Alt andet, videnskab fx, er bare udemokratisk! https://www.google.dk/#q=misforst%C3%A5ede...

Den danske regering, Trump, tysk industri, finanssektorens økonomiske analytikere, IMF, klimaskeptikerne, den sejrende livsstil, de økonomisk højtflyvende er vor tids egentlige terrorister.

Donald Trump er kulminationen på udviklingen, sygdommen, som de kommercielle medier ikke kan diagnostisere, uden at kategorisere sig selv som syg. Derfor ikke andet end fake adfærd over for elendighedens fake news. Intet nyt fra fronten. Alt forløber i overensstemmelse med nødvendigheden.

 • 8
 • 9