Dyster klimaprognose: 1 procent chance for at holde global opvarmning på 1,5 grader

Verdens landes bestræbelser på at holde den globale opvarmning i ave på jordkloden spås ringe chancer i to nye klimastudier offentliggjort i tidsskriftet Nature Climate Change.

Parisaftalen indeholder en række initiativer, der skal forsøge at begrænse temperaturstigningen til under to grader celsius inden år 2100. Samtidig vil man arbejde på at holde temperaturstigningen på 1,5 grader.

Men de metodemæssige vidt forskellige studier fra University of Washington i USA og Max Planck Instituttet for Meteorologi i Hamborg i Tyskland viser, at målsætningen om 1,5 grader stort set er dømt til at mislykkes på forhånd.

»Når man ser overordnet på det, vil det være realistisk at holde sig inden for 2 graders stigning, men 1,5 grader bliver svært. Der har man meget kort tid at løbe på. Specielt når man tænker på, hvor lang tid investeringer i fossile brændstoffer løber henover – f.eks. med kulkraftværkers levetid på 50 år,« siger den danske meteorolog og klimaforsker Thorsten Mauritsen, der står i spidsen for Max Planck-studiet, til Ingeniøren.

I bedste fald-scenario

I det amerikanske studie benytter forskerne statistiske værktøjer, der viser, at der er 90 procent risiko for, at den globale opvarmning stiger til mellem 2 og 4,9 grader celsius – med en median på 3,2 grader celsius.

Læs også: Europæiske lande lover at kvitte investeringer i kulkraft i 2021

Der er kun 5 procent chance for, at gennemsnitstemperaturen stiger med mindre end 2 grader, herunder 1 procent chance for at holde temperaturstigningen på 1,5 grader eller under.

Forskerne har taget udgangspunkt i tre størrelser, der understøtter scenarierne for fremtidige emissioner: verdens samlede befolkning, bruttonationalprodukt pr. indbygger og kulstofintensitet; det vil sige mængden af CO2-udledningen pr. dollar.

»Vores analyse viser, at målet om 2 grader er et i bedste fald-scenario. Det er muligt, men kun med stor og vedvarende indsats på alle fronter over de næste 80 år,« siger professor i statistik og sociologi Adrian Raftery i en nyhed på universitetets hjemmeside.

Fravælger klimamodeller

I Max Planck-studiet holder forskerne sig til den hidtidige udledning af klimagasser og forbruget af fossile brændsler og fravælger dermed normale klimamodeller, som en del anser for at være intransparente eller direkte utroværdige, fortæller Thorsten Mauritsen, som for øvrigt selv er med til at udvikle Max Planck Instituttets globale klimamodeller.

Læs også: Nu bygger de Danmarks sidste store kraftværk

»Vi tager et skridt tilbage og laver nogle enkle antagelser. Vi ser på, hvad vi får, hvis vi bruger de observationer, som vi har tilgængelige. På den måde, mener vi, at vi kommer frem til nogle konklusioner, hvor usikkerhederne er rimelige og til at forstå,« siger Thorsten Mauritsen.

Hvis vi stopper udledningen nu – eller om 15 år

Forskerne har set på, hvor meget opvarmning Jorden har oplevet indtil nu, og hvor hårdt vi har drevet systemet; det vil sige hvor meget CO2, vi har udledt, og hvor mange aerosoler, metangas og andet der er i atmosfæren, samt hvor meget varme dybhavene tager op. Ud fra det har de beregnet, hvor følsomt Jordens klimasystem er.

Læs også: Gigantisk isflage ved Antarktis har revet sig løs

Konklusionen er, at selv hvis man (rent hypotetisk) stoppede med at bruge fossile brændsler i dag, vil opvarmningen af jordkloden langsomt fortsætte.

Og så ville termometret vise 1,1 grader over det før-industrielle niveau i år 2100. Det vil sige, at der er 50 procent chance for, at vi havner højere end 1,1 grader,og 50 procent for at vi ligger under i år 2100.

På kort sigt ville opvarmningen på grund af klimagasserne metan og CO2 godt nok falde, men færre aerosoler i atmosfæren vil samtidig betyde større solindstråling. Oveni vil temperaturen i havoverfladen efterhånden stige, fordi temperaturen i dybhavene halter efter temperaturmæssigt. Samlet set fortsætter opvarmningen derfor med meget stor sandsynlighed, fordi Jordens klimasystem er ude af ligevægt.

Hvis udledningen derimod fortsætter som i dag i de næste 15 år, vil der være 50 procent risiko for at ramme 1,5 graders stigning ved udgangen af århundredet. Tager man dog hensyn til at dybhavene fjerner en del CO2 fra atmosfæren og tillader en midlertidig overskridelse af de 1,5 grader i midten af århundredet kan man fortsætte i lidt over 30 år.

»Så har du en fifty-fifty chance for at holde temperaturstigningen på 1,5 grader. Men eftersom folk fortsætter med at bygge kulkraftværker, og de har en levetid på 50 år, virker det knap så realistisk,« siger Thorsten Mauritsen.

Vinduet er ved at lukke

Både forskerne fra Max Planck-studiet og studiet fra University of Washington er enige om, at det er realistisk at opfylde Parisaftalen. Men det kræver en stor indsats og ekstra fokus på teknologi og villighed til reformer af energi- og transportsystemet.

Læs også: Eks-ansatte: USA’s energiministerium er ved at selvdestruere

»Samlet set er målene i Paris-aftalen ambitiøse, men realistiske. Den dårlige nyhed er, at de sandsynligvis ikke er tilstrækkelige til at nå målet om at holde opvarmning på eller under 1,5 grader,« siger Adrian Raftery i pressemeddelelsen fra University of Washington.

I Hamborg pointerer Thorsten Mauritsen, at han er klimafysiker, og at løsningerne egentlig handler om politik, så det falder forskningsmæssigt uden for hans område, men:

»Det meste af teknologien til vindkraft og solenergi er formentlig tilgængelig, så det er mere et spørgsmål om politik og modstanden mod forandringer, der begrænser os.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Artiklen refererer til Max Planck instituttets meget interessante forskning, som jo slet ikke prøver at postulere bestemte modeller for indflydelsen af drivhusgasser, men i stedet tager udgangspunkt i historiske data. De historiske data er der meget lidt diskussion om og ved at bruge dem kan man jo få holdbare og gennemsigtige prognoser for temperaturstigningen.

Det interessante i prognoserne fra Max Planck Instituttet er:

 1. at de påpeger at temperaturstigningen ved år 2000 er 0,8 grader over temperaturen år 1900 (som jo viser samme temperatur rundt regnet som 1850, året hvor den industrielle revolution antages at begynde). Dvs. en stigning på 0,8 grader per århundrede.

 2. Stigningen fra år 2000 til 2100 er udregnet ved brug af forskellige scenarier. a. hvis al udledning af CO2 stopper nu: 0,1 til 1,5 grader (man ser bort fra absorption af CO2 i havene) b. hvis al udledning af CO2 stopper nu: -0,1 til 1,0 grader (her er absorption af CO2 i havene medtaget) c. ved konstant "forcing" frem til 2100: 0,1 til 2,8 grader (her er absorption i havene vist ikke medtaget ifølge linket med referat af undersøgelsen)

Tallene er uhyre interessante da de viser at der ikke er megen effekt af CO2!

Effekten af CO2 gennem det forrige århundrede (stigning på 0,8 grader).

Effekten af CO2 en er forventet at blive mindre eller det samme i dette århundrede, hvis CO2 udledningen stopper nu: (stigning mellem -0,1 og 1,0 grader, gennemsnit 0,5 grader, med CO2 absorption i havene medregnet - eller stigning på 0,1 til 1,5 grader, gennemsnit 0,8 grader, hvis CO2 optaget i havene negligeres).

Det er da interessant at hvis CO2 fastholdes på niveauet i dag uden absorption i havene forventer man samme temperaturstigning i dette århundrede som i forrige århundrede, hvor CO2 indholdet var meget mindre!!

Hvis udledning af CO2 fortsætter 15 år endnu med samme niveau er temperaturforøgelsen 0,2 grader ifølge studiet. Altså en forventet øgning på 0,7 grader C i dette århundrede med absorption i havene medregnet.

Selv ved fortsat udledning i ca 20-25 år endnu vil den forventede stigning i dette århundrede være den samme som i forrige århundrede!!

Det er igen mindre end den samlede stigning i forrige århundrede med mindre CO2 i atmosfæren.

Der er altså slet ikke tale om nogen dyster prognose som Ingeniørens overskrift ellers påstår!

Analysen fra Max Planck er i øvrigt helt på linje med tal som Henrik Svensmark regner sig frem til med sin model for den globale opvarmning.

En gennemgang kan man finde her:

https://www.youtube.com/watch?v=8dDjmSkpA3Y

Artikler er frit tilgængelige på linket:

http://www.space.dtu.dk/english/service/ph...

Og her af en forsker, Nir Shaviv, på samme bølgelængde:

https://www.youtube.com/watch?v=2lNnggKFYu0

med hjemmeside og mange interessante indlæg, kommentarer:

http://www.sciencebits.com/

http://www.phys.huji.ac.il/~shaviv/cv/cv.h...

 • 12
 • 18

Ét studie siger 90% sandsynlighed for mindst 2 graders stigning. Det andet siger 50% for mindst 1.5 graders stigning. De kan ikke begge have ret. Modellerne er upålidelige, mekanismerne ikke forstået og deres indflydelse ikke godt kendt. Vi har hørt dommedagsprofetierne igen og igen og igen, og nu hører vi dem atter en gang, faktisk to gange, bare med nye tal. Al forskning er gangbar, så længe der "påvises" en temperaturstigning. Og et fald i temperaturen bliver med det samme kaldt en anomali. Virker det så ikke grotesk at der bruges så mange penge til forskning i temperaturstigninger?

 • 9
 • 21

Donald Trump er symptomet på noget stort, den sejrende livsstils selvforskyldte umyndighed!

Som andre selvbestaltede eksperter - autister, der reducerer den videnskabelige sandhed til noget, der lader sig kvalificere i en politisk diskurs, via politisk magt - løfter de små proselytter sig op ved håret her på stedet. De varmer sig ved hinanden, Svensmark, løgnen, som de altid har gjort. Donald er en af deres, de er hans, og fake news er ingen nyhed.

Hvad skal vi med videnskaben, når vi har ret til at afgøre, hvad der er op og ned i de her problemstillinger.

Vi har Svensmark og Bjørnen Lomborg, og vi har det store www, hvor alt kan eftervises og bevises på samme måde som man gør med bibelen, der kan bevise alt og det modsatte.

Toget er kørt, siger videnskaben, men de misforståede demokrater har forbeholdt sig retten til at skide på sandheden om deres indflydelse på vor alle sammens livsbetingelser! Toget findes slet ikke for forstanden, og hvad der ikke findes for den, er ikke værd at tale om.

Forbrydelsen er på højde med eller større end de forsmåede taberes, terroristerne, der nu om dage vælter ind over grænserne til os fra de lande, der lider frygteligt under den pågående globale opvarmning samt andre af vore historiske forbrydelser mod menneskeheden (kolonitiden er ikke forbi endnu, og vor selvforståelse er lige så patetisk som den 200 år gamle rollators, skaberen af Matador; et læs kondomer til negerne, og problemerne i Afrika er løst!)

All Gore fik Nobels fredspris for sit arbejde med at beskrive sammenhængen mellem global opvarmning og stigende ustabilitet, læs krige og flygtningestrømme.

USA fik sin Trump!

Mere patetisk kan det ikke være.

Den samfundsform, som har sejret ad h.. til, er bygget op om funktionsdifferentieringen, et svært begreb, som kræver for meget intellektuelt arbejde for proselytterne at komme ind på. Så den lader vi bare stå.

Videnskaben har haft held med at give os anvisninger på, hvordan vi skulle få mekanikken til at fungere, tyskernes dieselmaskiner, som de mod og med markedet har haft øredøvende succes med at sprøjte ud i atmosfæren. Men videnskabens budskaber om den sejrende adfærds utilsigtede bivirkninger ville de sejrende ikke høre om. Tyskerne lod som om, men fiflede alligevel med tallene for deres maskiners giftighed.

De misforståede demokrater vil selv bestemme, hvad der er sandt på de områder, der handler om dem selv og deres dysfunktion.

Personligt har jeg for længe siden udråbt de sejrende for at være vor tids terrorister, helt på linje med Lars Von Trier, http://arbejdsforskning.dk/pdf/art-207.pdf

Som tiltalte forbeholder de sejrende sig retten til at bestemme, hvad der er op og ned i forhold til deres skyldighed som planetforrædere. De har deres biler, deres liberale alliancer i hele det politiske spektrum. Alt andet, videnskab fx, er bare udemokratisk! https://www.google.dk/#q=misforst%C3%A5ede...

Den danske regering, Trump, tysk industri, finanssektorens økonomiske analytikere, IMF, klimaskeptikerne, den sejrende livsstil, de økonomisk højtflyvende er vor tids egentlige terrorister.

Donald Trump er kulminationen på udviklingen, sygdommen, som de kommercielle medier ikke kan diagnostisere, uden at kategorisere sig selv som syg. Derfor ikke andet end fake adfærd over for elendighedens fake news. Intet nyt fra fronten. Alt forløber i overensstemmelse med nødvendigheden.

 • 8
 • 9

"Ét studie siger 90% sandsynlighed for mindst 2 graders stigning. Det andet siger 50% for mindst 1.5 graders stigning. De kan ikke begge have ret. Modellerne er upålidelige, mekanismerne ikke forstået og deres indflydelse ikke godt kendt. "

Du har ret - begge kan ikke have ret.

Men Max Planck Instituttet har ikke nogen model eller antagelser om mekanismer eller nogen bestemt "model". De bruger bare de data som foreligger uden at gå ind på antagelser i en global cirkulations model, som det amerikanske studium antager.

Ved at bruge de tal man har for udviklingen i form af tidsserier kan man skønne empirisk om hvilke størrelser der indgår i temperaturforøgelserne - uden at antage specifikke tal for parametre i en matematisk global cirkulation model. Kontroversen som uigennemskuelige antagelser om parametrene og modellernes rigtighed i global cirkulations model afføder er jo velkendt. Det er jo sådanne modeller IPCC bruger og som konsistent har skudt forbi udviklingen (modeller fra 90erne gav helt forkerte scenarier for temperaturen i 2000erne helt udenfor usikkerheden i modellerne!) Det undgår Max Planck Instituttet, så vidt jeg kan se.

Så Max Planck Instituttet er nok noget af det nærmeste man kan komme sandheden om fremtiden.

SE mit indlæg ovenfor så vil du se at der slet ikke er tale om noget skrækscenarie i Max Planck Instituttets tal. De viser uændret opvarmning fra 2000 til 2100 sammenlignet med opvarmningen fra 1900 til 2000 - eller måske endda lidt afkøling - hvis CO2 niveauet vi har nu fastholdes resten af århundredet. Det er et niveau som er meget højere end i forrige århundrede. Alarmismen knyttet til CO2 er derfor afblæst!

Mekanismerne er ikke forstået i de globale cirkulationsmodeller. Se f. eks. de link jeg gav til Svensmark og Shavivs foredrag og artikler i mit indlæg ovenfor, hvor de gennemgår de effekter man ignorerer. og bruger empiriske data for at finde parameterværdier, som afviger markant fra de globale cirkulationsmodeller. Deres beregninger viser samme tal for skøn over opvarmningen som Max Planck Instituttet såvidt jeg kan se. Og påviser en ganske lille temperaturforøgelse på gr. a. drivhusgasser (AGW) - resten af opvarmningen er naturlig som den har været det gennem lange tidsrum - som de også viser. Det er da opmuntrende!

 • 6
 • 11

-snip-

Den procentvise stigning i antallet af CO2 udledninger var meget større, end den procentvise stigning i antallet CO2 udledninger i dag.

Sagt på en anden måde: Hvis du i 1900 havde 1L væske, som du langsomt tilføjede mere til, endte du med at have 2L i 2000, dvs. ca. 0,10L pr. årti, eller 10% per årti. Da vi nu har 2L væske, tilføjer vi ca. samme mængde: 0,10L pr. årti. Dette er kun en 5% stigning.

Over de næste 100 år (2000-2100) er mængden af væske kun steget med 50% af det oprindelige, i kontrast til 100% af det oprindelige (1900-2000).

 • 1
 • 0

Kan vi ikke bare blive enige om ikke at forurene unødvendigt? Det må da være noget vi kan samles om over hele det politiske spektrum.

Væk med kulkraftværker og lad os blive så uafhængige af olie som muligt.

Det må lige være noget for den yderste højrefløj (DF), at gøre os uafhængige af olie fra de arabiske lande.

Det må lige være noget for midterpartierne (V, A, R, C), de regeringsduelige partier, for hvem vil ikke gerne signalere omtanke, ansvarlighed, seriøsitet, lidt populistisk og bejle til fløjene.

Det må lige være noget for socialisterne (Ø, Å, SF), om ikke andet som fuld kompensation for det miljøsvineri socialismen efterlod i Østeuropa.

Kan vi ikke bare enes om denne dagsorden?

Og så droppe den teknokratiske og ufolkelige diskussion om temperaturstigninger på 0,78, 1,97 eller 3,15 grader om 83 år. Der var 14 grader i morges i København, midt i højsommeren. Sådan har det været hver morgen de seneste 4 somre. I Dubai er der 38 grader hver morgen hele sommeren, hvert år. En temperaturstigning på 2 grader virker altså ikke til at gøre den store forskel for almindelige mennesker. Ville være rart med 16 grader om morgenen i Danmark i højsommeren, og i Dubai er de nok ret ligeglade med om temperaturen er 38 eller 40 grader. Altså om 83 år.

Så lad os i stedet enes om at undgå unødigt svineri, ligesom de fleste af os kan enes om ikke at smide affald på gaden. Det kan vi forholde os til.

 • 8
 • 9

Niels, jeg er i hovedsagen enig med dig. Om Max Planck får ret baseret på deres model er jeg ikke sikker på. At man ikke indbygger bestemte svagheder betyder ikke at forudsigelsen nødvendigvis er bedre. Men det er fint med den slags alternative tilgang, hvor udgangspunktet og antagelserne er helt anderledes.

Uanset dét, så er min pointe bare at uanset hvilken model man bruger, så er resultaterne i virkeligheden så forskellige at spørgsmålet er hvad VÆRDIEN af forskningen reelt er. Stort set alle er enige om at vi skal bruge andre energikilder end fossile brændstoffer. Ingen lytter til forskere der er skeptiske i forhold til dommedagsprofetierne. Så hvorfor ikke kaste pengene efter noget forskning er kan gøre en forskel?

For at sige det lidt firkantet, så får klimaalarmisterne ret, og vi andre kan få noget mere værdifuldt for de oceaner af penge der bruges på at blive ved med at bekræfte at temperaturen stiger. Den politiske dagsorden er sat. Klimaalarmisterne mister deres job, men til gengæld kan vi måske skabe noget konstruktivt andetsteds. Mere kræftforskning, forskning i alternativ energi, osv.

 • 3
 • 9

Jeg savner jeg at når man har en debat, så giver man ikke bare thumbs down hvis man et uenig. Så bruger man lidt tid på at forklare sin holdning. Det præger desværre ikke debatten på Ing.dk. Det er blevet meget Facebook-agtigt, hvor man bare slynger stemmer ud til højre og venstre uden at komme med noget egentlig input. Jeg har ikke noget mod thumbs down til mine indlæg, men jeg synes det er beskæmmende at folk nedstemmer uden at bidrage. Det er for nemt. Og beskæmmende fordi mange herinde har en videnskabelig uddannelse. Der burde være flere ord og ikke bare tommelfingre ned.

 • 3
 • 11

Der var 14 grader i morges i København, midt i højsommeren. Sådan har det været hver morgen de seneste 4 somre. I Dubai er der 38 grader hver morgen hele sommeren, hvert år. En temperaturstigning på 2 grader virker altså ikke til at gøre den store forskel for almindelige mennesker. Ville være rart med 16 grader om morgenen i Danmark i højsommeren, og i Dubai er de nok ret ligeglade med om temperaturen er 38 eller 40 grader. Altså om 83 år.

En udbredt misforståelse er, at 2 graders stigning i temperaturen giver 2 graders stigning i sommertemperaturen i Danmark. Dvs. at temperaturen IKKE går fra 14 til 16 grader.

Herimod går temperaturEKSTREMERNE betydeligt op - i stedet for 25 graders hedebølge, har vi måske 32 graders hedebølge - og flere dage om året. Det lyder måske meget rart, men prøv at slukke din aircondition i 25 graders varme, og mærk hvor sjovt det er :-)

 • 7
 • 3

Vi har hørt dommedagsprofetierne igen og igen og igen, og nu hører vi dem atter en gang, faktisk to gange, bare med nye tal

- samme budskab, med lidt andre ord:

When you tell people once too often that the missing extra heat is hiding in the ocean, they will switch over to watch Game of Thrones, where the dialogue is less ridiculous and all the threats come true. The proponents of man-made climate catastrophe asked us for so many leaps of faith that they were bound to run out of credibility in the end. Now that they finally seem to be doing so, it could be a good time for those of us who have never been convinced by all those urgent warnings to start warning each other that we might be making a comparably senseless tactical error if we expect the elastic cause of the catastrophists, and all of its exponents, to go away in a hurry...

https://www.thegwpf.org/content/uploads/20...

 • 3
 • 14

Jeg savner jeg at når man har en debat, så giver man ikke bare thumbs down hvis man et uenig. Så bruger man lidt tid på at forklare sin holdning. Det præger desværre ikke debatten på Ing.dk

Det er meget vigtigt, at den store gemene og umælende hob har mulighed for at afsløre sin tilstedeværelse, uden at skulle stå til ansvar. Jeg tager de mange nedadvendte tomler som kompliment til især mit første budskab her i tråden. Trump, nedadvendte tomlere og klimabenægtere har ingen problemer med at afsløre sig. Det er en fordel for os, at vi kan se dem.

 • 4
 • 4

Selvfølgeligt har de alle sammen regnet forkert, og det passer ikke at Afrikas overbefolkning områder søger nordpå eller at vigtige resurser til fx permanent magneter ( vind turbiner) og Litium (Batterier) snart er brugt op.

Jeg tror jeg helst vil tro på Newton (sir Isaac) som ved hjælp af biblen beregnede slaget ved Armageddon til at finde sted før år 2060.

Det passer fint med min fornemmelse Halleys komet vender tilbage til den tid og vigtigere vores AI singularitet fremkommer med sikkerhed før.

Så hvorfor tale om CO2? Klimaforandringerne er klart på vej ( vi byggede snehytter og løb på skøjter på søerne hvert år da jeg var ung. ) .

 • 2
 • 5

Nu håber jeg at disse prognoser er mere pålidelige end det DMI præsterer!

Hvor blev Lomborg og hans sky producerende skibe af? Først var han til grin, sidenhen mente eksperter at køle effekt måske ikke kunne kontrolleres og kunne blive for voldsom!

CO2 bliver ikke reduceret, det forekommer er vist kun på det papir, der er med til mødet. Men alle snakker videre og det samme gør eksperterne men hvem handler?

 • 0
 • 0

Mere sofablogging?

- jeg kan især godt lide denne bemærkning (om John Holdren, (tidl.) seniorrådgiver (videnskab og teknologi) for 'O(h)Bambi'):

But an old hand like Holdren knows better than to listen to sudden outbursts of moderation. Back in the day, when extreme cooling was the fashion, he was an extreme coolist. Lately he is an extreme warmist. He will surely continue to be an extremist of some kind, even if he has to be an extreme moderate...

 • 2
 • 6

Det er blevet meget Facebook-agtigt, hvor man bare slynger stemmer ud til højre og venstre uden at komme med noget egentlig input. Jeg har ikke noget mod thumbs down til mine indlæg, men jeg synes det er beskæmmende at folk nedstemmer uden at bidrage. Det er for nemt. Og beskæmmende fordi mange herinde har en videnskabelig uddannelse.

Folk orker ikke at forklare det samme igen og igen, især når dem på den anden side er komplet uimodtagelige.

Du misrepræsenterer Max Planck instituttes konklusion: De skriver at hvis al kuldioxid emission ophørte idag vil vi stadig være comittet til en stigning på 1,5 K, - 1,3 K i dette århundrede. Dette reduceres til 1.1K i analysen når de indregner formodet optag af kuldioxid i havene. Men kuldioxid udsendelsen stopper ikke nu, den stiger stadig (men stigningen af stigningen er vist knækket).

Du gør dette for at få det til at passe ind i din egen virkelighedsopfattelse. Du smider derefter en masse links, der understøtter din opfattelse uden at bruge nogen form for energi på den anden undersøgelse. Derfor får du tommeltot ned.

NOAA gjorde en fin status efter 2016, - et rekordår for temperatur efter den anden største El Nino on record: https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201613

De ser en stigning på 0,07K / årti frem til 1970, derefter 0,17K / årti frem til i dag.

Sidste år lå således 0,94K over middeltemperaturen for det 20. århundrede, ca. 1,5 K over den førindustrielle temperatur.

 • 12
 • 2

Uden at bruge mange timer på at finde en rapport, er herunder en kilde fra NASA med gode grafer:

- der som det fremgår er baseret på materiale fra 2001! I mellemtiden er IPCC blevet en del mere 'skeptisk', som det fx. ses her:

There is evidence from observations gathered since 1950 of change in some extremes. It is very likely that there has been an overall decrease in the number of cold days and nights, and an overall increase in the number of warm days and nights, at the global scale, that is, for most land areas with sufficient data. It is likely that these changes have also occurred at the continental scale in North America, Europe, and Australia. There is medium confidence of a warming trend in daily temperature extremes in much of Asia. Confidence in observed trends in daily temperature extremes in Africa and South America generally varies from low to medium depending on the region. Globally, in many (but not all) regions with sufficient data there is medium confidence that the length or number of warm spells or heat waves has increased since the middle of the 20th century...

http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/sre...

 • 4
 • 8

Uanset dét, så er min pointe bare at uanset hvilken model man bruger, så er resultaterne i virkeligheden så forskellige at spørgsmålet er hvad VÆRDIEN af forskningen reelt er.

Hvad? Det er utroligt værdifuldt at kende fremtiden. Så kan man forberede sig og spare utrolige summer. Tænk på Fukushima. Hvis de havde bygget muren lidt højere, eller installeret et bedre nødstrømsanlæg. Det er mange milliarder vi taler om.

Stort set alle er enige om at vi skal bruge andre energikilder end fossile brændstoffer.

Nej, der er mange mennesker der helst ser vi ikke gør noget. Du kan finde flere af dem i denne tråd. USA har lige valgt en præsident der har den holdning. Det er spild af penge, tænker de. Eller også er de utrygge ved forandringerne.

Ingen lytter til forskere der er skeptiske i forhold til dommedagsprofetierne.

Jo, folk lytter, men når der er gået noget tid, og andre der faktisk ved noget om det, har haft tid til at tage kritikken til sig, så begynder det for nogle personers vedkommende mere at mindre om Lomborg-trolling (hvis du ikke mener Lomborg troller, så vi må bare enes om at være uenige). Og så holder folk op med at lytte.

 • 9
 • 3

Kan man blot laegge bilturen sydpaa via Großglockner i Oestrig, og tage et blik de ynkelige rester af Pasterze gletcheren. Det er ret let at se udviklingen, bl.a. er der er bjergbane (anlagt i 1963) som de nu er noedt til at markedsfoere som "vintage glacier train", fordi banen slutter flere kilometer fra gletcherens nuvaerende position. Man kan forestille sig et badekar, som engang var helt fyldt med is, men hvor der nu kun ligger en enkelt isterningepose tilbage i den ene ende.

 • 8
 • 0

Jeg ser, at beregningsmetoderne fra University of Washington i USA og Max Planck Instituttet er helt anderledes end dem, IPCC har benyttet !!! Men læser man så "de nye metoder", er det præcis de samme parametre og sammenhænge, som IPCC lagde ud med for snart 20 år siden. Min professionelle klima-kollega på Ingeniørakademiet indtastede (i Mathcad) de ca. 60 ligninger, som beskriver de kendte fysiske sammenhænge mellem påvirkninger og virkninger. - Og hans computer barslede med de samme forventede temperaturstigninger, som IPCC dengang advarede om. Siden er kendskabet til disse sammenhænge (ligninger) naturligvis blevet større, og en del koefficienter er rettet ind. - Men hovedresultatet er omtrent uændret. Og tilsyneladende er det præcis de samme sammenhænge, som her præsenteres som "nye metoder". Det vigtigste er vel, at vi meget snart skal "vende skuden" (= reducere udslippet af drivhusgasser), hvis vi skal undgå de værste klimaændringer.

 • 7
 • 1

Til Martin Kristiansen:

du skriver:

"Du misrepræsenterer Max Planck instituttes konklusion: De skriver at hvis al kuldioxid emission ophørte idag vil vi stadig være comittet til en stigning på 1,5 K, - 1,3 K i dette århundrede. Dette reduceres til 1.1K i analysen når de indregner formodet optag af kuldioxid i havene. Men kuldioxid udsendelsen stopper ikke nu, den stiger stadig (men stigningen af stigningen er vist knækket). Du gør dette for at få det til at passe ind i din egen virkelighedsopfattelse. Du smider derefter en masse links, der understøtter din opfattelse uden at bruge nogen form for energi på den anden undersøgelse. "

Næh, jeg skriver udtrykkeligt at der er tale om en stigning på 0,1 til 1,5 grader K ved stop af udledning nu og ingen absorption af CO2 i havene, hvilket givet en forventet middelværdi på 0,8 grader K stigning. Som du vil se i den originale artikel som Ingeniøren linker til vises der usikkerheder i Max Planck Instituttets beregninger. Som jeg refererer loyalt: 0,1 til 1,5 grader K. Du skriver uforståeligt 1,5 til 1,3 grader i dette århundrede? Det står der da slet ikke - se venligst efter.

Hvis CO2 optages i havene ved stop for udledning nu reduceres de forventede temperaturstigninger til -0,1 til 1,3 grader K. Som jeg skriver - igen med usikkerheder som anført ovenfor.

Kuldioxid koncwentrationen standser ganske rigtigt ikke som du bemærker. Det er heller ikke noget jeg er interesseret i. Jeg bemærker bare at hvis CO2 udledningen stopper nu og koncentrationen ikke formindskes ved optagelse i havene vil vi frem til 2100 have en CO2 koncentration som nu. eller ca 410 ppm. I forrige århundrede var CO2 koncentration stigende fra 1900 ca 280 ppm til 1960 ca 315 ppm og år 2000 ca 365 ppm. Med denne markante forskel i CO2 koncentration i forrige og nuværende århundrede får man altså 0,8 grader K stigning i sidste århundrede og en forventet stigning på 0,8 grader K med markant højere koncentration af CO2 i dette århundrede. Den forventede stigning er jo middeltallet af øvre og nedre grænse for usikkerhederne (som Max Planck Instituttet også gør brug af i teksten i artiklen).

Du kan se en graf for CO2 udviklingen her:

http://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheri...

Hvor er det så jeg har begået fejl? Jeg siger udtrykkeligt at Max Planck ikke finder noget forventet effekt af CO2 som er større i dette århundrede ved et CO2 indhold på 410 ppm, som er værdien i dag mod den værdi man kan sige er typisk i forrige århundrede på ca 320 ppm som er en øvre værdi for CO2 i 70% af århundredet.

Konklusionen er derfor at man ikke kan forvente at CO2 har nogen nævneværdig betydning - det må jo så være andre "naturlige ?" effekter man skal søge. Som jeg har påpeget evt. kunne søges i referencerne jeg giver til Svensmark og Shaviv i mit indlæg (første kommentar til Ineniørens artikel).

 • 4
 • 8

Det problem vi har er overbefolkning af jorden. Vi bliver flere og flere. Der er 6,8 milliarder mennesker i verden. I år 2050 er der ifølge FN over ni milliarder. Mange af dem i områder præget af krig eller nød.

Hvordan ville det kunne lade sig gøre at reducere CO2 niveauet hvis ikke vi gør noget ved det problem?

Det er umuligt. Vi bliver nødt til at gøre noget. Det er den fattige del af verden (Bl.a. Afrika) der øger befolkningstilvæksten, hvordan vil I have at disse bruger solpaneler, kører Tesla biler, og lader være med at ødelægge skove o.a. - Nej vel, det er umuligt.

Så der er ingen vej udenom, og jeg undre mig at der ikke er flere der tænker over dette problem! - Især burde de "lærde" forskere og IPCC folkene komme på banen.

 • 6
 • 2

Du er cirka 30 år for sent på den. Der er blevet "gjort noget" ved det problem i flere årtier. Og det har virket. Idag er det hovedsaglig en højre levealder der driver befolkningstilvæksten, ikke fødselstallet. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, så vil verdens befolkning stabilisere sig et sted mellem 9 og 11 milliarder. Det er rigtigt mange. Men da vi ikke så godt kan forbyde folk at blive gamle, så er det simpelthen bare et problem vi er nød til at leve med.

 • 4
 • 5

Tomas og andre. Her en artikel fra 180Grader.dk

 • Og der findes andre. Men, det er IKKE rigtigt at det kun er fordi at vi bliver ældre. Du kan f.eks. se hvor mange migranter der kommer over Middelhavet grundet overbefolkning i Afrika. Det er en kæmpe udfordring, og ødelæggelse af natur, og dermed også CO2 forurening. Før vi får løst det problem, så kan vi ikke gøre noget ved CO2 problemet, det vil blot blive større og større. Nej, vi må få katolikker, Muslimer og andre til at indse, at vi bliver nødt til at gøre noget ved populationsproblemet!

Blot en skam at det fuldstændigt bliver negligeret af IPCC folkene!

180Grader.dk Befolkningstilvækst langt vigtigere end global opvarmning I hver af de dage, 12.000 repræsentanter fra hele verden er samlet på Bali for at lave aftaler om at begrænse udslippet af drivhusgasser, vokser verdens befolkning med 210.000 personer. Et større problem end den globale opvarmning, siger eksperter. I øjeblikket bor der 6,7 milliarder mennesker i verden, et tal der ifølge FN's prognoser vil vokse til 9,2 milliarder i 2050. Altså en vækst på 2,5 milliarder, et tal der sættes i relief af, at der i 1950 boede netop 2,5 milliarder mennesker på kloden. Og den befolkningstilvækst kommer til at sætte pres på vores ressourcer, og er et problem, der er langt vigtigere end den globale opvarmning. Det giver flere eksperter udtryk for i dagens Berlingske Tidende. En af dem er Asger Ryhl, der er direktør for FN's nordiske befolkningsfond.

"Med større brug af ny teknologi, alternative livsformer og langt større satsning på uddannelse i verdens fattigste lande kan meget nås. Men hele denne problemstilling er noget, der burde tænkes mere ind i debatten om klodens klima og fremtid," siger Asger Ryhl til Berlingske Tidende.

Også lektor Jytte Aagaard Larsen fra Institut for Geografi og Geologi på Københavns Universitet er opmærksom på problemet. For det nytter ikke meget, at hver enkelt borger bidrager mindre til global opvarmning, hvis der samtidig bliver mange flere enkelte borgere på verdensplan.

"Befolkningsudviklingen i sig selv er ikke meget skræmmende. Den vil sandsynligvis tage af fremover. Men det virkelig skræmmende er, hvis en hastigt stigende gruppe af klodens stadig flere mennesker skal bruge lige så meget energi som os i den rige verden," siger Jytte Aagaard Lasen.

morten@180grader.dk

 • 2
 • 3

Som jeg skrev før: Der er blevet "gjort noget" ved det problem i flere årtier. Og det har virket.

Befolkningstilvæksten er halveret, og faldende. Fødselsraten (set i forehold til at 2,2 regnes for stabil) er er faldet med en faktor 6. Så langt størstedelen af tilvæksten på 210.000 er på grund af at der ikke dør så mange som tidligere. Folk lever længere fordi verden bliver et bedre sted at leve. Der er nogle områder, især i Afrika, hvor der stadig er problemer med for stor fødselsrate. Og det arbejder man på at løse. Men man kan som sagt ikke så godt forbyde folk at blive gamle.

Så jeg må gentage: Det at vi ender med at blive omkring 10 milliarder mennesker, det er simpelthen et problem vi må lære at leve med.

Medmindre selvfølgeligt at du vil begynde at indføre, og håndhæve, regler for hvor lang tid forskellig folk må leve.

 • 2
 • 2

Pæne mennesker som Steen Ole Rasmussen ser op til Angela Merkel og afskyr Donald Trump.

Og de ved også, at vor livsstil vil ødelægge planeten. Og de tøver ikke med at tillægge anderledes tænkende både dumhed og lave motiver. Til gengæld kunne man efterlyse lidt respekt for kendsgerninger.

 1. Iflg. FN.s befolkningsstatistikker fordoblede Afrika i perioden 1950-2015 sin befolkning hvert 27. år, og tempoet var uændret i perioden 2010-2015.
 2. I det muslimsk dominerede Vestasien var fordoblingstiden i de samme tidsrum henholdsvis 38 og 35 år.
 3. I Østasien 162 og 149 år.

Påstandene ovenfor om, at befolkningstilvæksten hovedsageligt skyldes, at levealderen forøges, virker derfor stærkt utroværdig.

Befolkningstal ---- ---------1950------2015------ ----Tilvækst -------------millioner-------------------millioner--- % Afrika- -------229----1186-------------957-------418 Vestasien- ----51------257-------- ----206-------404 Europa------549------738 -------------189---------34

1,4 milliard afrikanere og vestasiater udleder nu en gang en del mere kuldioxoíd end 280 millioner. Det skal vi europæere naturligvis ikke stilles til regnskab for.

Ingen økonomi kan holde trit med en firdobling af befolkningstallet på 65 år. Så de flygter ikke fra klimaet, men fra deres egen uansvarlige livsstil. Og det bliver de naturligvis ved med, så længe vi i medfør af FN.s fordærvelige erklæring om menneskerettigheder undlader at lukke vore grænser effektivt!

Ifølge Angela Merkels diktat bliver Tyskland ”atomfrit” om 5 år.

I januar i år leverede tysk vind- + solkraft i gennemsnit 12 GW varierende mellem 36 GW og 0,3 GW Julitallene var 14 GW varierende mellem 44 GW og 0,9 GW.

Brunkul leverede i begge måneder ca. 10,5 GW og kernekraft ca. 9 GW.

Det vil naturligvis være fysisk umuligt at lade de 9 GW kernekraft erstatte af noget så ustabilt som sol og vind.

Brunkul udvikler 349 kg CO2 per MWh. Har kraftværket en effektivitet på 40% altså 872 kg/MWh elektricitet.

Med mindre fru Merkel, til trods for sin erklærede støtte til Ukraine, får sin nye russiske gasledning trukket gennem Østersøen, bliver Tyskland derfor nødt til at erstatte atomkraften med enten brunkul eller de kul, som Donald Trump har til overs.

9 GW bliver til 79 TWh på et år. Skal de leveres af brunkul vil de medføre en udledning på ca. 69 millioner tons kuldioxid.

De kan derfor være svært at se, at Merkel er moralsk hævet over Donald Trump.

 • 6
 • 7

Så ville katastrofen jo være lige om hjørnet, og vi ville alle kunne opleve den. To graders målet er i forvejen noget uvidenskabeligt, så 1,5 eller 1,2 kan vel også bruges. Det er jo alligevel et tal der er hevet op af hatten en sen aften.

 • 4
 • 8

Var du der selv, Svend? Eller, er det bare endnu en dumsmart bemærkning?

Det var jeg ikke, men pludselig blev al CO2 mindskning og tilbageholdelse af fossile brændsler konverteret til at vi skulle holde os under to graders temperaturstigning. Det gik åbenbart så godt, at nu taler man om 1,5 grader. Næste gang er der måske forslag om at sænke temperaturen fra nuværende niveau, og det vil sikkert få stor tilslutning. Hvordan er det egentlig man forestiller sig at klimaet har særlig meget med en eller anden middeltemperatur at gøre. Ingen overhovedet lever i et middelklima, hvad det så er.

 • 5
 • 6

Hvis de uansvarlige politikere nu fik fingeren ud af fordøjelseskanalens nedre udmunding og investerede i at fjerne CO2 fra atmosfæren med de nymodens metoder, som er udviklet indenfor de seneste få år, kunne vi på mindre en 20 år nedbringe niveauet til 280 ppm,, dvs som o. 1890.

Derved ville det ikke længere være muligt at skræmme befolkningerne med en risiko for oversvømmelser, hedebølger på over 50° C m.v.

Et andet problem er, at hvis atmosfærens CO2-indhold spiller en meget mindre rolle, end det ser ud til, så vil dette blive afsløret, og en masse politikere vil stå med 'egg in their faces'.

 • 2
 • 6

Så de flygter ikke fra klimaet, men fra deres egen uansvarlige livsstil.

og fra vores hjerneløse hjælpeprogrammer, som affodrer de sultne i hungersnødområder og helbreder alvorligt syge i bl.a. Subsahara-Afrika uden samtidig at sørge for, at indbyggerne begrænser antal fødte pr. kvinde til gennemsnitligt 2,11 = niveauet for et stabilt befolkningstal.

Det går muntert derudaf med at ophjælpe befolkningstallet, samtidig med at landenes ressourcer mindskes.

År befolkning tilvækst

Niger. 2015 19,899,120 4.02% 2005 13,485,436 3.71% 1995 9,361,912 3.57% 1985 6,838,170 2.79% 1975 5,171,029 2.86% 1965 3,921,580 2.78% 1955 2,959,895 2.74% 1950 2,559,703 3.00% http://worldpopulationreview.com/countries...

Somalia. 2015 10,787,104 2.67% 2005 8,466,938 2.57% 1995 6,346,440 2.10% 1990 6,321,615 -0.03% borgerkrig 1985 6,068,425 0.24% borgerkrig 1980 6,089,706 2.63% 1975 3,880,955 9.31% flygtninge vender hjem 1970 3,445,420 0.93% borgerkrig 1965 3,069,558 2.40% 1955 2,491,530 1.97% 1950 2,264,081 1.90% http://worldpopulationreview.com/countries...

 • 2
 • 6

Gennemsnitlig befolkningstæthed i Afrika er 39.1 indbygger/km², i EU: 119 indbygger/km². Det er ikke Afrika, der er overbefolket

- og dog! Weekendavisen bærer d.d. en forsideartikel, hvis overskrift lyder: "Vi bliver mange flere" Artikelresuméet lyder: "Vokseværk. Europæerne bliver knap 60 millioner færre i de næste 30 år, forudser FN. Men i verden som helhed vil befolkningen vokse med cirka 2000 millioner. Følgerne vil blive enorme" - et kort tekstuddrag:

Siden 1950 er befolkningen i Afrika steget fra 229 millioner til 1256 millioner, og den vil med stor sandsynlighed stige til 2528 millioner i 2050 på grund af det store antal børn og helt unge, der når den fødedygtige alder i de kommende år. FNs forventning er 4468 millioner i 2100. Cirka 25 procent af befolkningen i Afrika i dag er under 20 år mod 11 procent i Europa. Mens det gennemsnitlige antal børn, en kvinde føder i sit liv i en stor del af verden nu er to eller derunder, er fertiliteten i Afrika syd for Sahara af FN opgjort til 5,1 for perioden 2010-15, og den ventes kun at falde langsomt. Og selv om fertiliteten mod forventning faldt til to fra i morgen, betyder det store antal børn og unge, at væksten i det samlede folketal vil fortsætte med at stige mange år endnu…

Se endvidere denne grafik: http://imgur.com/a/itAB9

 • 1
 • 5

Endnu en af disse skræmme profetier

Nu er der jo ikke meget nyt i det du citerer, og du slutter din kopi ved: "væksten i det samlede folketal vil fortsætte med at stige mange år endnu…"

Meget præcist beregnet og defineret?

Hvis du havde forstået det som Hans Rosling har fuldt belæg, i historiske tal og faktorer, for at mene, ville det hænge meget godt sammen, og ja vi bliver flere, indtil befolkningstilvæksten stabiliserer sig, som han forklarer, det bliver ikke ved.

Vil vi tilpasse os? eller ?

 • 3
 • 3

"væksten i det samlede folketal vil fortsætte med at stige mange år endnu…"

Meget præcist beregnet og defineret

- hvorledes ville du i grunden ellers formulere det?

Er dette 'præcist nok'?

FNs forventning er 4468 millioner i 2100. Cirka 25 procent af befolkningen i Afrika i dag er under 20 år mod 11 procent i Europa

 • men OK, det er jo også lettere at lukke øjnene, stikke hovedet i busken og 'håbe på Rosling'! ;)
 • 0
 • 4

De faktorer der har gjort at befolkningstilvæksten er faldet i alle andre lande, vil altså ikke gælde for Afrika.

Ja men så fik vi da det på plads

Tak

 • 1
 • 1

Albert N skriver: "Hvis vi ...... investerede i at fjerne CO2 fra atmosfæren med de nymodens metoder, som er udviklet indenfor de seneste få år, kunne vi på mindre en 20 år nedbringe niveauet til 280 ppm,, dvs som o. 1890." Nævn lige de vigtiste nymodens metoder til fjernelse af CO2 fra atmosfæren. Så kan vi andre bedre kommentere ideerne.

 • 4
 • 0

Kender ikke deres motiver, men at tro at befolkningstilvæksten bliver ved, og ved, og ved, kræver forudsætningen, at Afrika ikke udvikler og ændrer sig

De faktorer der giver lavere befolkningstilvækst har fungeret i alle samfund. Og der er indsamlet omfattende sikre data der understøtter dette

Asien vil få langt større tilvækst end Afrika, de kommende år, hvis vi "håber på Rosling"

 • 1
 • 3

Gennemsnitlig befolkningstæthed i Afrika er 39.1 indbygger/km², i EU: 119 indbygger/km². Det er ikke Afrika, der er overbefolket.

Hvor mange mennesker vil du forslå vi kan bosætte i Saharaørkenens 8,5 mio. km², i Kalahari-ørkenens 1 mio. km², i de enorme områder (store områder i Uganda og DRCongo næsten hele Congobækkenet), som skyes, fordi man dør af sovesyge?

De tyndt befolkede områder af Sahel trækker også ned på gennemsnittet.

En betydelig andel af Afrikas 30,3 millioner km² er helt eller næsten ubeboelige, så den gennemsnitlige befolkningstæthed skal regnes om.

 • 1
 • 4

Asien vil få langt større tilvækst end Afrika, de kommende år, hvis vi "håber på Rosling"

- men dét bliver situationen jo ikke nødvendigvis 'bedre' af!:

...man skal ikke kun have blikket rettet mod Afrika, mener han. Poul Christian Matthiessen ser en tendens til stigende indvandringspres også fra overbefolkede, fattige lande i Asien med en tradition for migration, for eksempel Bangladesh på nu 165 millioner indbyggere, 200 millioner om 30 år. Bangladesh havde 38 millioner mennesker tilbage i 1950 – i øvrigt på et område kun lidt mere end tre gange Danmark.

 • om fremskrivningernes troværdighed:

Gennem årene har FNs langtidsprojektioner gennemgående været ret gode, mener Poul Christian Matthiessen. Det generelle billede har været, at FNs demografer har ramt nogenlunde rigtigt med hensyn til tendensen i udviklingslandene, mens den lave fertilitet i Europa er kommet som lidt af en overraskelse. FNs første 2000-fremskrivning kom i 1963. Dengang var verdensbefolkningen 3,2 milliarder, og fremskrivningen lød på 6,1 milliarder, som det faktisk også blev. Det globale folketal i 2050 vurderes nu at blive 9,8 milliarder mennesker. Og det regnes for en rimelig sikker prognose. De årgange, der vil føde børn i de næste 20-30 år, er allerede født, og folk i de allerfleste lande lever gennemsnitligt længere end tidligere. Den globale middellevetid fra fødslen er mellem 2000-2005 og 2010-2015 vokset med 3,6 år, eller fra 67,2 til 70,8. Afrikas gennemsnit angives til 60,2

 • 2
 • 3

Population of the World and Regions, 2017, 2030, 2050 and 2100, According to the Medium-Variant Projection

Region > Population (millions) År: >>> 2017 > 2030 > 2050 >> 2100

World: 7550 > 8551 > 9772 > 11184 Africa:: 1256 > 1704 > 2528 >> 4468 Asia:::: 4504 > 4947 > 5257 <> 4780 Europe: 742 >> 739 >> 716 ><> 653

Latin America and the Caribbean År: 2017 > 2030 > 2050 > 2100

646 >>> 718 >> 780 >> 712

Northern America: År: >> 2017 > 2030 > 2050 > 2100

361 >> 395 >> 435 >> 499 Oceania: 41 >>> 48 >>> 57 >>> 72

"World Population Prospects, The 2017 Revision", United Nations, New York, 2017 https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/F... p.7

 • 1
 • 0

Albert: Du har stadig ikke nævnt de vigtiste nymodens metoder til fjernelse af CO2 fra atmosfæren. Det er den fysiske/tekniske forklaring (bare kort), jeg efterlyser. - Eller er det kun ord uden fysisk baggrund???

 • 1
 • 0

Albert: Du har stadig ikke nævnt de vigtiste nymodens metoder til fjernelse af CO2 fra atmosfæren. Det er den fysiske/tekniske forklaring (bare kort), jeg efterlyser.

You've lost me.

Du har fået links til et indlæg på små 500 ord = ca. tretusinde bogstaver, med links til de underliggende artikler på science, sciencealert og wiley + et andet med en kort beskrivelse af den gamle metode og link til det længere indlæg.

Forventer du, at jeg skriver en bog og uploader den til ing.dk?

 • 1
 • 2

@ Alber Nielsen

Hva vil det koste å redusere fra 400+ ppm til 280 ppm og hva vil du gjøre med innsamlet CO2 og hva er kostnadene for det?

 • 0
 • 0

Hva vil det koste å redusere fra 400+ ppm til 280 ppm og hva vil du gjøre med innsamlet CO2 og hva er kostnadene for det?

Omkostningerne er vurderet til et sted mellem 20% og 60% af prisen for Kyoto. Hvor korrekt det er, ved jeg ikke.

Jeg har allerede, i et antal indlæg gennem de seneste år, i store træk beskrevet, hvad de udvundne 120.000.000 ton/år CO2 i årevis er blevet brugt til i industrien (gødning, kunstlim, litiumbatterier, medicin, osv., osv.),.

Desuden omdanner den nyeste (2016) katalysator CO2 opløst i vand til ethanol med et udbytte på 63% af det omsatte CO2 og meget lave omkostninger. Dette kan bruges (evt. opblandet med andre stoffer) som brændstof i et brændstof-CO2-brændstof kredsløb. I USA, hvor det blandes op med benzin, bruger man milliarder af liter ethonal hvert år.

Det er sandsynligt, at CO2 uddraget på denne måde bliver en indtægt i lighed med de flere Gigaton CO2, som industrien allerede har udvundet, og ikke en omkostning.

Som allerede beskrevet i indlæg (links i indlægget ovenfor) kan overskydende CO2 blæses ned i basaltklipper. Efter to år er drivhusgassen forsvundet; den har reageret med klippen og er blevet til calciumcarbonat.

 • 2
 • 2

Her lidt, seneste?

CO2 SKAL USKADELIGGØRES Islandske forskere har fundet en metode til at omdanne CO2 fra det geotermiske kraftværk Hellisheidi til sten.

© Arni Saeberg & Sandra O. Snaebjornsdottir/OR 3 måder at støvsuge kloden for CO2 CO2 eller kuldioxid er en af de helt store klimasyndere. Derfor vil forskerne nu uskadeliggøre drivhusgassen og omdanne den til gummisko og byggematerialer. 7. juni 2017 af Mikkel Meister

Efter flere års fejlslagne forsøg har forskerne nu udviklet helt nye metoder til at indfange og lagre CO2.

 1. Islandsk kraftværk omdanner CO2 til kalksten Krystalliseret CO2CO2 TIL STEN Den uskadeliggjorte CO2 ses her som små, hvide krystaller i en boreprøve. © Arni Saeberg & Sandra O. Snaebjornsdottir/OR Forskere har fundet en metode til at forvandle CO2 fra magmaen i undergrunden ved det islandske, geotermiske kraftværk Hellisheidi til faste mineraler.

Tricket er at blande CO2'en op med vand og derefter lagre den i ca. 500 meters dybde sammen med den vulkanske bjergart basalt.

Jern, magnesium og calcium, der findes i store mængder i basalt, omdanner CO2'en fra en gas til carbonatmineraler, fx kalksten. Processen varer under to år.

 1. Kondisko får såler af CO2 Skosål lavet af CO2CO2 TIL SKO Ved at sætte CO2 under tryk kan gassen indgå i kemiske processer, som til sidst danner en flydende gummimasse. © 10xbeta Firmaet 10xBeta har omdannet CO2 til en gummisko.

En specialudviklet kemisk katalysator får en blanding af CO2 og kulbrinter til at danne polyoler – en polymer, der bruges i fremstillingen af gummimaterialet polyurethan.

Den flydende, CO2-baserede polyurethan kan bla anvendes til skosåler.

 1. CO2 indgår i betonblokke

Byggemateriale af CO2CO2 TIL BYGNINGER CO2-holdige pellets blandes i betonblokke og bruges til husbyggeri. © carbon8 Accelerated Carbonation Technology får rester fra affaldsforbrænding til at reagere med CO2 og danne kalksten på få minutter.

Ved at forarbejde CO2'en og blande den med bindemiddel og fyldstoffer har firmaet Carbon8 skabt små kugler kaldet pellets, som bla kan bruges i betonblokke til byggebranchen.

(fra illvid):

http://illvid.dk/naturen/klimaforandringer...

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten