Dyrekøbte erfaringer i Skandinavien

Da italienerne i 1996 vandt kontrakten på Københavns metro, pressede de prisen så voldsomt, at det kom til at koste virksomheden penge. Men målet helligede midlerne: Metroen skulle være markedsåbner i det kolde nord, hvor ingen hidtil havde købt italienske tog.

Et avanceret styresystem baseret på helt nye og indviklede normer var med til at gøre metroen til en dyrekøbt erfaring for Ansaldobreda. Til gengæld erobrede virksomheden også den næste store ordre i Danmark.

Da DSB skulle finde IC3-togenes afløsere, pressede Ansaldobreda igen prisen nok til at hive ordren i land. I december 2000 skrev DSB kontrakt med Ansaldobreda om levering af 83 dieseldrevne tog til levering til tre år senere.

Hidtil er de 83 IC4-tog til 5 mia. kr. blevet fire år forsinket og har overtrådt syv deadlines. Den knapt en milliard kroner store ordre på 23 IC2-tog til Svendborgbanen og andre lokalstrækninger når også at blive flere år forsinket.

Selv om udsigten pt. er lys for, at de første IC4-tog snart kommer til at køre med passagerer, så er der lang vej, til hele flåden er på skinner, og det samlede honorar er betalt.

Der er foreløbig kommet syv IC4-togsæt i Danmark. Resten står i Italien og venter på, at de første bliver godkendt, og at alle tilpasninger gjort færdige, så der ikke skal laves dobbeltarbejde.

Seks af IC2-togsættene er samlet og næsten færdige. Motorer, bogier og hovedkomponenter er monteret, men der mangler en del aptering, mens 17 af togsættene bare består af vognkasser og bogier. Alle 23 togsæt står i Italien.

Italienerne har ikke haft større held med at levere til Norge og Sverige. Både Oslo Sporveie og NSB, Norske Stats Baner, har raset over årelange forsinkelser, og da Göteborg for et år siden fik nye sporvogne fra virksomheden, var de også flere år forsinket. I dag spørger italienerne nok sig selv, om det skandinaviske marked var umagen værd.