Dybe oliefelter kan blive dansk succes

Indvinding af olie og gas fra dybtliggende felter på dansk grund kan blive en guldgrube og et springbræt til verden for den danske olie- og gasindustri. Kun få olieselskaber håndterer i dag de såkaldte HPHT-felter (High Pressure/High Temperature), og derfor kan de danske projekter blive en afgørende konkurrenceparameter fremover, lyder vurderingen fra selskaberne.

»Vi tror meget på HPHT, og derfor er det selvfølgelig vigtigt at kunne fremvise konkrete erfaringer,« siger Esbern Hoch, der er efterforskningschef i Maersk Oil.

Selskabet har allerede gennemført 10 prøveboringer i den britiske del af Nordsøen og to prøveboringer på de danske felter Gita og Luke i henholdsvis 2009 og 2010. Endelig har man haft gasproduktion fra to brønde på Harald-feltet, der ligger tæt op ad HPHT-definitionen.

Dong Energy investerer lige nu 12 milliarder kroner i udbygningen af Hejre-feltet, der bliver den første udbygning af meget dybtliggende og teknologisk krævende felter i Danmark. Samtidig har man besluttet at udføre endnu en prøveboring på Svanefeltet for at kvantificere mængderne og mulighederne for at indvinde gassen.

»Vi har erfaring med HPHT fra flere prøveboringer, og med udbygningen af Hejre-feltet får vi også erfaring som operatør af et HPHT-felt. Denne erfaring kan vi trække på, hvis vi giver os i kast med andre lignende felter,« siger Flemming Horn Nielsen, der er landechef for Dong Energy Exploration & Production i Danmark

HPHT indgår endnu ikke som en formel strategi på koncernniveau, men internt i Dong Energy bliver der arbejdet med at udvikle HPHT som forretningsområde eksempelvis i Norge eller Storbritannien, erfarer Ingeniøren.

Ukendt potentiale

Hvor stort potentialet for HPHT-produktion kan være på dansk grund, er svært sige noget om på nuværende tidspunkt. Energistyrelsen må ikke oplyse, hvor mange efterforskninger der er på HPHT-felter i Danmark, og selskaberne enten kan eller vil ikke fortælle om deres planer ud over, hvad der allerede er meldt ud.

»Det er væsentligt dyrere at efterforske HPHT-felter end normale og det kræver meget detaljerede analyser, før vi kan sige, om et muligt felt kan bære produktion. Når det er sagt, har vi har flere efterforskningsprojekter projekter på både dansk og britisk sokkel, og det gør vi selvfølgelig kun, fordi vi tror på potentialet,« siger Esbern Hoch.

Peter Helmer Steen er direktør i statens olie- og gasselskab Nordsøfonden og er ikke tvivl om potentialet ved HPHT-felter i Danmark.

»Det er det naturlige næste skridt for den danske olie- og gasindustri. Der er allerede lokaliseret et stort potentiale, og der for mig at se ingen grund til at tro, der ikke skulle være mere på andre dybtliggende steder i Nordsøen. Vi har bare ikke har fundet det endnu,« siger Peter Helmer Steen.