Dyb mistillid til SAS' flysikkerhed

I ekstraordinært skarpe vendinger kritiserer myndighederne atter SAS' håndtering af den tekniske sikkerhed på. På et møde onsdag besluttede de skandinaviske myndigheder derfor at skærpe tilsynet med SAS, afslører Jyllands-Posten.

I en ny intern rapport udarbejdet i december, anbefaler Skandinavisk Tilsynskontor, den fælles skandinaviske tilsynsmyndighed, desuden, at myndighederne udtrykker direkte "mistillid" til SAS og selskabets øverste ansvarlige for vedligeholdelsen, Ulf Nyström.

Hans officielle titel er Nominated Post Holder Maintenance Systems, hvilket i rapporten forkortes til NPH.

I luftfartsbranchen er mistillid den skarpeste kritik, man kan komme med, da det i international lovgivning er et krav, at myndighederne skal have tillid til et flyselskabs NPH – den ansvarlige for vedligeholdelsen. Ved at udtrykke mistillid, tvinger myndighederne reelt SAS til at afskedige den ansvarlige og placere en anden person på posten, skriver Jyllands-Posten.

Lars Mydland, koncerndirektør i SAS og øverste sikkerhedsansvarlige vil ikke kommentere den interne rapport, men fastslår, at SAS har fuld tillid til Ulf Nyström.