Dværgplanet: Fra julemand til Haumea

Knap fire år skulle der gå, før dværgplaneten fik et noget mere mundret navn end 2003-EL61. Dværgplaneten bliver opkaldt efter frugtbarhedsguden Haumea fra hawaiiansk mytologi.

Dværgplaneten havde ellers allerede fået øgenavnet Julemanden, fordi den blev opdaget lige efter jul i december 2004 af en gruppe astronomer under ledelse af Jose-Luis Ortiz fra Sierra Nevada-observatoriet i Spanien og Mike Brown fra Caltech.

Men Haumea blev altså fundet mere passende end Julemanden, da navnet også repræsenterer elementet klippe i mytologien. Haumea har vist sig stort set kun at bestå af klippe dækket med en næsten helt ren isoverflade.

Haumea bliver dermed den femte kendte dværgplanet. Seneste skud på stammen var Pluto, der blev degraderet fra planet til dværgplanet i 2006, efter man havde fundet Eris. Det første dværgplanet-fund blev navngivet Ceres.

Samme diameter som Pluto

Haumea har samme diameter som Pluto, men er meget letter og har kun 32 procents af Plutos masse. Dværgplaneten er langtrukket, hvilket astronomerne mener skyldes den hurtige rotation. Haumea roterer nemlig med en omløbstid på blot fire timer.

Haumea befinder sig omkring 50 gange længere fra Solen en Jorden, men dens bane betyder, at den kommer ind i en afstand svarende til 35 gange afstanden mellem Jorden og Solen. Den er en del af klassen af kolde og klippefyldte Trans-Neptune objekter.

Haumeas børn hedder Hi'iaki og Namaka

To mindre ledsagere følger Haumea. Forskerne mener, det er stykker, som er slået af Haumea ved tidligere nedslag. Månerne har fået navnene Hi'iaka og Namaka efter de to børn, som Haumea fik ifølge Hawaiis mytologi.

I mytologien er børnene blevet skabt ud fra dele af hendes egen krop, præcis på samme måde som astronomerne mener, at månerne er blevet dannet ud fra dværgplaneten.