DTU vil lukke Veterinærinstituttet

I dag holder det veterinære beredskab til på øen Lindholm i Stege Bugt. I fremtiden kommer det til at foregå på Amager og med dyreforsøg i Barcelona. Illustration: Wikipedia

Fra 1. januar 2020 skal Københavns Universitet og Statens Serum Institut (KU/SSI) stå for bekæmpelsen af smittefarlige husdyrsygdomme, når de to institutioner sammen overtager det veterinære beredskab fra DTU Veterinærinstituttet.

Selv om der er mere end to år til, får tabet af beredskabet allerede nu store, organisatoriske konsekvenser på DTU, for cirka halvdelen af instituttets indtægter stammer fra beredskabstjenesten.

»Når det veterinære beredskab flytter til KU/SSI fra 2020, er der ikke fagligt eller økonomisk grundlag for en selvstændig veterinærfaglig enhed på DTU,« siger prorektor Rasmus Larsen til Ingeniøren.

Medarbejderne skal have en hurtig afklaring

Det vil sige, at DTU Veterinærinstituttet kommer til at fungere som en organisatorisk ramme for myndighedsbetjeningen frem til udgangen af 2019, hvor DTU kontraktligt er færdig med varetagelsen af det veterinære beredskab.

Læs også: DTU tabte veterinærberedskabet – måske var det også meningen

Derefter lukker det som institut.

Samtidig er DTU i gang med at afklare behovet for medarbejdere, så de ansatte på DTU Veterinærinstituttet hurtigst muligt kan får klarhed over deres fremtid.

Styrker Life Science and Bioengineering-strategi

Derfor er det planen allerede fra nytår at begynde at overflytte de ansatte til andre enheder på DTU, så man kan bevare de højtspecialiserede forskningsmiljøer.

Læs også: Seruminstituttet jubler: Ny aftale har sikret vores fremtid

»Den forskning, der i dag foregår på DTU Veterinærinstituttet, styrker DTU's Life Science and Bioengineering-strategi. Og vi vil derfor skabe rammerne for, at den forskning, der er excellent og bæredygtig, kan forsætte i andre rammer på DTU,« siger Rasmus Larsen.

Det skal samtidig sikre, at DTU kan varetage beredskabet, indtil det overgår til KU/SSI.

Fastholder grundlaget for tre ingeniøruddannelser

Overflytningen til andre enheder på DTU betyder også, at DTU vil sikre sig, at man kan opretholde de tre uddannelser (masteruddannelse i farmateknologi samt bachelor- og masteruddannelse i kvantitativ biologi og sygdomsmodellering), der i dag er forankret på DTU Veterinærinstituttet med bidrag fra andre fagligheder.

Læs også: Esben Lunde strammer skruen: Universiteter skal kæmpe om at rådgive myndighederne

I den forbindelse peger Rasmus Larsen på, at det var et krav, at man oprettede uddannelser, dengang sektorforskningsinstitutterne blev fusioneret med universiteterne.

Endelig er DTU i gang med at undersøge, om den nuværende diagnostik kan opretholdes som en kommerciel forretning.

»Det skal selvfølgelig kunne foregå på kommercielle vilkår og så er det også en betingelse, at det kommer forskningen på DTU til nytte,« siger Rasmus Larsen.

Arbejdsgruppe drøfter leverandørskiftet

Den kommende organisationsændring på DTU tager højde for, at det veterinære beredskab indtil overdragelsen skal fungere som vanligt, og sideløbende med organisatoriske omlægninger samarbejder DTU med KU/SSI for at sikre en smidig overførsel af viden og kompetencer.

Læs også: DTU kritiserer: Vitale danske dyreforsøg flytter til Spanien

»Det mener vi er helt nødvendigt for at sikre, at beredskabet bliver forsvarligt overdraget til den nye leverandør. Der vil vi drøfte, om der skal overdrages medarbejdere fra os til dem. Eller om opgaver skal overdrages tidligere,« siger Rasmus Larsen.

Veterinærchef ønsker glidende overgang

Veterinærchef i Fødevarestyrelsen Per Henriksen sagde til Ingeniøren for knap en måned siden, at han gerne ser, at der sker en glidende overgang af beredskabet fra DTU til SSI/KU.

På den måde kan de opbygge en kapacitet til at kunne håndtere både virus, forskning og rådgivning, men det må ikke bringe DTU's mulighed for at løse beredskabsopgaverne i mulig fare.

»Vi forventer at det kan løses, men følger det meget tæt. Og så mødes vi med de to, hvis den situation opstår – og ser, hvordan vi kan løse det problem. For det er ligeså vigtigt at få opbygget det nye, som at sikre, at det fungerer på den gamle arbejdsplads. Det er en stor opgave,« siger Per Henriksen.

Et belejligt leverandørskifte?

Som Ingeniøren beskrev i artikler 6. og 7. oktober mener DTU, at Fødevarestyrelsen allerede fra begyndelsen af konkurrenceudsættelsen har ønsket, at det veterinære beredskab skulle skifte holdeplads.

Læs også: Kaos på DTU: Byggestop risikerer at koste universitetet dets veterinærberedskab

DTU havde i flere år klaget over, at betalingen for beredskabet gjorde det til en underskudsforretning. I sommeren 2016 indbød Fødevarestyrelsen specifikt Københavns Universitet og Statens Serum Institut, der mangler penge, til sammen at give et forslag til, hvordan de ville varetage det veterinære beredskab.

Det skete i forbindelse med en såkaldt indbudt konkurrenceudsættelse, hvor DTU samtidig skulle give et nyt tilbud.

DTU har bedt om aktindsigt

Selve håndteringen af tilbuddene gennem konkurrenceudsættelsen af beredskabet betyder, at DTU har bedt om aktindsigt i sagen.

For regeringen har sagt, at man også vil konkurrenceudsætte andre myndighedsopgaver inden for miljø- og fødevareområdet. Og DTU vil gerne kunne forberede sig til dem og danne sig et overblik.

»For det er selvfølgelig vigtigt for os, at konkurrenceudsættelsen af de næste områder kommer til at foregå på en rimelig måde,« siger Rasmus Larsen.