DTU udvikler metoder til at sikre Europas drikkevand

18. april 2013 kl. 14:131
Fire danske organisationer, herunder to DTU-institutter, deltager i et projekt, der skal udvikle billigere og hurtigere metoder til at opdage bakterier og vira i vandet.
Artiklen er ældre end 30 dage

I 14 EU-lande alene er der registreret 354 sygdomsudbrud på grund af forurenet drikkevand fra 2000 til 2007. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) gør forureningen 330.000 mennesker i Europa syge hvert år.

Men hvis vandforsyninger og fødevareproducenter kunne finde de sygdomsfremkaldende bakterier eller vira i vandet hurtigere end i dag, kunne flere udbrud undgås.

»I dag tager det i bedste fald nogle dage at finde de sygdomsfremkaldende bakterier eller vira i vand, og ofte er virus vanskelige at påvise. Hvis vi bedre og hurtigere kan påvise bakterier og virus, vil vi fremover kunne mindske antallet af mennesker, der bliver syge af forurenet drikkevand,« siger forsker Anna Charlotte Schultz fra DTU Fødevareinstituttet.

Instituttet bidrager med viden om norovirus, som er ekstremt smitsom og den hyppigste årsag til udbrud af ikke-bakteriel mavetarminfektion på verdensbasis.

Fokus på prototyper

Fødevareinstituttet deltager sammen med DTU Miljø, Højmarklaboratoriet A/S, Institut for Produktudvikling og Nordvand A/S som danske partnere i projektet Aquavalens.

Artiklen fortsætter efter annoncen

DTU Miljøs opgave i projektet er at udvikle en prototype på en onlinesensor, der måler for bakterier generelt (baseret på måling af ATP).

De mest lovende prototyper skal sidst i projektet testes i ’rigtige’ vandforsyninger i England, Tyskland, Spanien og Danmark, hvor det bliver DTU og Nordvand, der kommer til at stå for det her i landet.

»I lyset af, at dansk vandforsyning alene er baseret på grundvand og uden desinfektion, er det helt afgørende med sådanne målemetoder og sensorer for at dokumentere drikkevandssikkerheden og kvaliteten, når vi nu ikke har klor i vand,« siger professor på DTU Miljø Hans-Jørgen Albrechtsen.

Stort mørketal

Ingeniøren har tidligere afdækket, hvordan der slipper bakterier igennem det danske drikkevandssystem, selvom vi i Danmark har noget af det reneste vand til at begynde med.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bakterierne slipper oftest ind gennem revner og sprækker i tanke og rør i vandforsyningernes anlæg og er svære at detektere, fordi vandværkerne kun skal tage ganske få vandprøver om året, og bakterierne hurtigt bevæger sig gennem systemet.

De største vandforsyninger tager daglige prøver og fanger også en del bakterier.

På grund af de få prøvetagninger bliver mange borgere syge, uden at de nogensinde finder ud af, at maveinfektionen skyldes drikkevandet. Sundhedsstyrelsen vurderer, at myndighederne kun sporer en tiendedel af sygdomstilfældene herhjemme tilbage til vandet.

Børn særligt udsatte

For at løse netop dette problem deltager i alt 39 organisationer fra 13 lande i projekt Aquavalens for at finde ud af, hvordan nye testmetoder kan blive integreret i de eksisterende praksisser for at beskytte befolkningen i EU mod forurenet drikkevand.

Der vil også være et tæt samarbejde med biotek-virksomheder, vandværker og fødevareproducenter for at sikre, at de nye metoder kommer de berørte sektorer til gavn.

Aquavalens er finansieret af EU’s 7. rammeprogram med 67 millioner kroner og ledet af professor Paul Hunter fra East Angelia Universitetet i Storbritannien.

»Selvom de fleste europæiske lande er så heldige at have noget af det mest sikre drikkevand i verden, sker der alligevel udbrud og sygdomstilfælde hvert år,« udtaler professor Paul Hunter i forbindelse med startskuddet for det femårige projekt.

»Millioner af europæere drikker vand fra meget små vandforsyninger, som i dag er svære at monitorere, og som har vist sig at udgøre en risiko. Især for børn, som er den gruppe, der lider mest under sygdomsudbrud,« siger han.

1 kommentar.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
19. april 2013 kl. 09:22

Tentendensen de senere år til indføringen af flere vandkvalitetstest på de danske vandværker har også ført til fundet af flere forureninger. En bedre kontrol vil naturligvis nedsætte sygdomsrisikoen og dermed øge folkesundheden.

I Danmark vil betydningen af en bedre vandkvalitetskontrol først og fremmest betyder større omkostninger for forbrugerne og kun en en ringe forbedring af folkesundheden, fordi vandforsyningerne i forvejen leverer drikkevand af meget høj og konstant kvalitet.

Men en udvidet vandkontrol vil formindske risikoen for de helt store forureningssager. Netop på dette punkt vil det have en væsentlig betydning med hurtigere og mere effektive kontroller.

Det vil stadig ikke friholde vandværkerne for at indføre et hyppigere eftersyn af tanke og vandledninger. Idriftsætning af tanke og vandledninger bør heller ikke udføres uden forudgående desinfektion. Alt det, vil nye vandanalysemetoder klart afsløre.