DTU-rektor overvejer at tilbyde boliger i containere

Hans Peter Jensen presser sam tidig på for at få bygget et nyt kollegium fortrinsvist med væ relser til udenlandske studerende. Men det kan tage lang tid at opføre, og derfor mener rektor, at boligcontainere af samme type som dem, flygtninge bor i, kan blive en udvej for en periode. DTU vil gerne være konkurrencedygtig i at kunne udveksle studerende fra andre lande, og DTU har allerede mange samarbejdsaftaler om det med udenlandske universiteter, fortæller Hans Peter Jensen, som regner med, at problemet med at finde boliger til udenlandske gæstestuderende i hvert fald bliver lige så stort i år som sidste år.

En udvekslingsaftale baserer sig på, at to universiteter forpligter sig til at modtage gæstestuderende samt skaffe bolig til dem. Udvekslingsaftaler er en del af DTU's ambitioner, men DTU mister dem, hvis gæstestuderende på DTU vender utilfredse hjem og fortæller om boligproblemer. Sidste år sendte DTU 280 studerende til udlandet.
Ret kaotisk sidste år

Hos DTU's Internationale Kontor fortæller sektionsleder Helle Trøst Nielsen, at DTU er et populært sted at studere for udlændinge, og antallet af udenlandske studerende er vokset jævnt siden 1992 til 400 sidste år. Det er en positiv udvikling for DTU, som også giver danske studerende i Danmark mulighed for at arbejde sammen med udenlandske kolleger. Men boligmanglen er et problem. Sidste år var det ret kaotisk for de udenlandske studerende omkring semesterstart. Det lykkedes dog ved en kraftanstrengelse Boligkontoret under Polyteknisk Forening at få placeret de sidste 90 udenlandske studerende, siger Helle Trøst Nielsen. Rektor Hans Peter Jensen leder ikke efter en syndebuk: Mange har ansvaret for det her: DTU for at gøre tilstrækkelig opmærksom på problemet og den kommunale sektor med at sørge for at bygge kollegier. Men i og med at mange har et ansvar, sker der måske det, at ingen rigtig sætter tænderne i problemet i tide, siger han. Byggedirektoratet under Forskningsministeriet begyndte sidste år at udarbejde en rapport om gæstestuderendes boligproblemer gældende for alle landets uddannelsesinstitutioner, men området har siden skiftet resort til Undervisningsministeriet, hvor rapporten nu ligger og venter på de endelige kommentarer inden en offentliggørelse. j