DTU-rapport: Virksomheder baseret på DTU-patenter klarer sig godt

Illustration: Wikimedia Commons

En overlevelsesrate på 94 procent, og en samlet værdi på 3.461 mio. kroner. Det går udmærket for de 70 virksomheder der kommet ud af DTU mellem 2000 og 2017.

Det viser tal fra en ny rapport udarbejdet af universitetet selv.

Men der er også parametre, hvor de klarer sig mindre godt.

Eksempelvis har de 70 firmaer kun omkring 675 ansatte tilsammen, til trods for at nogle af dem har eksisteret siden 2000. Det er også kun 36 af firmaerne, der overhovedet har faste medarbejdere, da resten er dele af joint ventures eller lignende.

»Det er muligt, at vi ikke er gode nok til at hjælpe dem med at opskalere, men jeg tror hovedsageligt at det skyldes, at det er meget tech-tunge virksomheder, som typisk skalerer langsomt,« siger Marianne Thellersen, som er Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab på DTU.

Det skyldes også, at ingen eller meget få af virksomhederne selv står for produktionen. De er først og fremmest indehavere af deres intellektuelle ekendomsret.

»Virksomhederne i undersøgelsen fokuserer typisk på forskning og udvikling, for det er en bedre brug af deres ressourcer. Derfor ligger produktionsjobs typisk også uden for virksomhederne,« siger hun.

Høj overlevelsesrate

Virksomhederne er baseret på viden fra lange forskningsprojekter. Forskningen er altså kommet før virksomhed, også rent kronologisk.

»Den høje overlevelsesrate skyldes mest, at det er meget gennemprøvede teknologier de kommer ud med. Der ligger oftest mange års forskning bag, før man tager patent på noget som helst,« siger Marianne Thellersen og uddyber:

»Bagsiden er, at det måske tager lidt for lang tid, før de kommer videre end forskning.«

Af de oprindelige 70 virksomheder eksisterer 66 stadig, i en eller anden form, men et par af dem er nedlagt og derefter genopstartet.

Pligt og vejledning til kommercialisering

DTU er underlagt forskerpatentloven, der »har til formål at sikre, at forskningsresultater frembragt ved hjælp af offentlige midler nyttiggøres for det danske samfund ved erhvervsmæssig udnyttelse,« som det hedder i lovens §1.

»Vi er forpligtet til at give kommercialisere af forskerpatentloven, så det er ikke noget vi kommer udenom, men det er ikke noget DTU tjener penge på, og det er heller ikke det vi er sat i verden for. Men det gør at vi får en masse teknologi ud på markedet, hvor det måske kan gøre gavn,« siger Marianne Thellersen.

DTU har igangsat en del tiltag, der skal give forskningsprojekter kommerciel success. Der er oprettet mentorprogrammer, hvor en mentor med forretningserfaring vedhæftes tidligt i processen.

»Meget af succesen fra de her firmaer kommer fra det rigtige team. Den dygtige forsker er selvfølgelig nødvendig, men det kræver altså også en sælger, som kan den del,« siger hun og tilføjer:

»Vi kan se, at virksomhederne rykker hurtigt, når de får professionelle bestyrelser og nogle ledere, der har erfaring med at få ting solgt.«

DTU giver også mulighed for et ‘proof of concept grant’, der kan bidrage med op til 500.000 kroner i økonomisk tilskud til udvikling af prototyper og lignende.