DTU-professor: Sundhedsstyrelsens corona-anbefalinger overser luftbåren smitte

Illustration: Alfa Studio/Bigstockphoto.com

Selvom du følger de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger meget omhyggeligt, så er du stadig i fare for at blive smittet med Covid-19, fortæller Arsen Krikor Melikov, civilingeniør og forsker i ventilation og indendørs klima ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Han er en af de 239 forskere fra hele verden, der forleden kom med et opråb til verdenssundhedsorganisationen (WHO), hvor de i et brev anbefaler, at organisationen erkender, at der en risiko for, at coronasmitten kan være luftbåren.

»Der er ikke noget fast bevis for, at covid-19 kan smitte via luften, men det er bevist, at andre vira kan smitte på samme måde, og derfor er der helt sikkert en risiko. Vi mener, at man skal erkende den risiko og handle ud fra et forsigtighedsprincip, så man mindsker, at flere potentielt bliver smittet,« fortæller DTU-forskeren.

Hidtil har WHO og de danske myndigheder kun accepteret, at smitte sker via store dråber fra mund og næse, når en inficeret person f.eks. hoster eller nyser i nærheden af andre. Derfor er de nuværende anbefalinger fra de danske sundhedsmyndigheder, at befolkningen holder en afstand på 1 meter.

Det er dog slet ikke nok, hvis man vil minimere risikoen for at blive syg, fortæller Arsen Krikor Melikov:

»Vi skal holde større afstand til hinanden, og vi anbefaler i hvert fald halvanden til to meter, men det kommer an på, hvilken luftbevægelse, man har i rummet.«

Illustration fra Arsen Krikor Melikovs analyse, der viser smitterisiko i forhold til, hvordan man står sammen. Illustration: Arsen Krikor Melikov

Af forsigtighedshensyn opfordrede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST) bygningsejere til at tjekke deres ventilationsanlæg og slukke dem, hvis den urene luft kan blive pumpet ind i andre rum. Sådan lød anbefalingen tilbage i marts fra myndighederne. En uge senere blev den anbefaling trukket tilbage, da Statens Serum Institut ikke mente, der er risiko for luftbåren coronasmitte.

Læs også: Myndigheder trækker ventilationsadvarsel tilbage

Ren luft gør risikoen mindre

Når mennesker taler og synker, så genererer de partikler i forskellige størrelser, fortæller forskeren, og det er muligt at virussen er tilknyttet disse partikler. Specielt de små partikler kan bevæge sig langt i luften, og der er en risiko for, at vi indånder andres partikler og potentielt bliver smittet af en virus.

Derfor bør vi ventilere vores rum bedre, anbefaler forskeren i sin analyse og tilføjer, at det er det mest essentielle tiltag for at minimere risikoen for luftbåren smitte af covid-19.

»Det vigtigste er ventilationen, men de systemer, mange allerede har, tilfører ikke nok udendørs rent luft til et rum. Vi er nødt til at supplere med ventilatorer, der f.eks. bliver monteret på vinduer – eller mere simpelt, at man bare åbner vinduet, så man får noget rent luft ind i rummet,« fortæller han.

Han tilføjer, at på steder, hvor det ikke er muligt at tilføre ren luft, bør man bruge luftrensere med højkvalitetsfiltre, der kan fjerne op mod 99,7 procent af små partikler, og hvis det tilmed er kombineret med UV-lys, der dræber bakterier, så er virussen stort set væk, når luften kommer ud på den anden side af filteret.

Det er vigtigt, at man giver ventilationen en chance for at virke ordentligt:

»Når man holder møder, konferencer, forelæsninger eller lignende, så skal man inden for et bestemt interval ud af rummet allesammen, så ventilationen har mulighed for at mindske de her partikler i luften, imens der ikke genereres nye,« forklarer forskeren.

Det hjælper også, hvis man generelt minimerer antallet af personer i ét lokale og ikke bruger bordventilatorer, der kan blæse luften med de små partikler rundt i rummet.

Alle disse tiltag er essentielle for at minimere risikoen for smittespredning, også selvom personer med feber og hoste i høj grad bliver hjemme, mens coronakrisen står på, mener forskeren:

»Det er klart, at de personer, der er smittet med symptomer, skal blive hjemme, men personer der endnu ikke har symptomer eller slet ikke udviser symptomer, de udgør en risiko, fordi de bevæger sig ud uden at vide, at de er syge.«

WHO: Luftbåren smitte kan ikke udelukkes

Ifølge Arsen Krikor Melikov stiger accepten af sandsynligheden for luftbåren smitte.

Han nævner eksempelvis WHO’s udmelding i denne uge om, at de ikke kan udelukke risikoen for luftbåren smitte af Covid-19, efter brevet blev offentliggjort.

Forskeren fra DTU mener, at organisationens forrige standpunkt var ‘konservativt’, fordi det er bevist at flere andre vira kan sprede sig via luften og ikke blot via kontaktsmitte.

»Vi skal tage hensyn til alle muligheder for, hvordan vi kan formindske risikoen for smitte, og derfor anbefaler vi i høj grad mere ventilation,« afslutter han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

UV stråler er tidligere blevet nævnt som effektive mod corona vira. Direkte sollys kan tage livet af de fleste på minutter i stedet for dage. Kan ventilationssystemer få eftermonteret et gardin, belyst med en relativ kraftig UV led lyskilde, placeret i indblæsningsluften, således at de eventuelle vira der måtte være i luften ville blive dræbt af UV stråler? På den måde vil man mindske risiko for luftbåren vira. På samme måde kan en luftrenser mindske risiko i et rum hvor en smittet patient ligger eller opholder sig.

 • 2
 • 0

UV stråler er tidligere blevet nævnt som effektive mod corona vira. Direkte sollys kan tage livet af de fleste på minutter i stedet for dage. Kan ventilationssystemer få eftermonteret et gardin, belyst med en relativ kraftig UV led lyskilde, placeret i indblæsningsluften, således at de eventuelle vira der måtte være i luften ville blive dræbt af UV stråler? På den måde vil man mindske risiko for luftbåren vira. På samme måde kan en luftrenser mindske risiko i et rum hvor en smittet patient ligger eller opholder sig.

Det er kun UVC og du skal nok tænke anderledes: lysrørene skal indbygges i et ventilationsrør på langs således at luften udsættes for UVC stråler på længere strækning. Det er lignende måde vand steriliseres med UV lys. Problemet er i øvrigt ikke relevant hvis ventilationsanlægget ikke recirkulerer luften... til gængæld er der mange AC løsninger som bare kører luften rundt i lokalet og de er ofte ikke store nok til at indbygge UVC lys (som er så skadeligt at mennesker ikke må udsættes for det).

 • 4
 • 0

Selvfølgelig er smitten luftbåren. Men hvad mener de præcist med luftbåren?

Al denne virus kommer fra vores luftveje. Den kommer stort set kun ud i omverdnen herfra som meget små eller lidt større dråber. Virus kan ikke forlade luftvejene alene. De større dråber vil falde ned på overflader, mens de mindre bliver hængende i luften. Ingeniøren har tidligere beskrevet hvordan. Med mindre der er høj luftfugtighed vil vandet i de små dråber hurtigt fordampe. Tilbage er så virussen + diverse andre stoffer der er i slimhindesekretet.

Det store spørgsmål er så hvor godt virussen overlever dette. Eller rettere, hvor godt den bevarer sin smittefarlighed, for virus er jo ikke levende. Informationen om dette har haltet gevaldigt, men det er ret afgørende for hvor længe luften er smittefarlig, og dermed også for hvor meget afstand betyder og risikoen ved ventilation og meget andet. Men også for effektiviteten af mundbind. For dråber må blive fanget betydeligt nemmere end indtørrede partikler med virus. Jeg savner kvalificerede svar.

 • 6
 • 0

De fleste ventilationsanlæg til kontorer, skoler, sengestuer på hospitaler mv. er i dag med roterende vekslere, hvor ca. 3% af udsugningsluften overføres til indblæsningen. Udsugningsluften har dog været igennem et F5 eller F7 filter inden, men virus kan vel stadig være i indblæsningsluften i fortyndet form. På de nye supersygehuse kan man ikke bare åbne vinduerne, så skal vekslere erstattes med krydsvekslere eller væskekoblede batterier? Har vi COVID-19 afsnit hvor der er roterende vekslere?

 • 2
 • 0

Vi er i området for "risiko" og "kan ikke udelukkes", men smitten aftager allerede med de tiltag der allerede gøres. Derfor er der meget lidt der tilsiger luftbåren smitte i ventilerede rum er et seriøst problem, selvom det ikke kan udelukkes 100%. Findes luftbåren smitte, findes den også i ikke ventilerede rum uden frisk luft tilførsel, hvor smittekoncentrationen stiger og stiger.

 • 5
 • 0

lysrørene skal indbygges i et ventilationsrør på langs således at luften udsættes for UVC stråler på længere strækning.

Ikke enig. Det er ikke straekningen men bestraalingstiden der er afgoerende. Typisk er det ikke praktisk at indbygge UV i kanalerne (for retrofit specielt), i stedet plejer vi at montere UV-roerene ved koelefladen. Fordi lufthastigheden over koelefladen i aggregatet saedvaneligvis holdes lav for at mindske tryktab kan der stadig opnaaes en god "kill rate". Udover at vaere lettere at montere og servicere har den placering ogsaa den fordel at koelefladen ikke gror til. Eneste man skal passe paa er om der er plastik (kondenspande eller ledninger) der kan blive udsat.

Den type UVGI er dog ikke rigtig relevant i en dansk kontekst hvor luften som regel ikke recirkuleres.

Noget andet der evt. kunne have mere potentiale i DK, som vi nogle gange ser benyttet paa hospitaler herovre i staterne kaldes "upper room UVGI". Det virker ved at lamperne placered direkte i de udsatte rum med lameller foran der soerger for at brugerne ikke bestraales (taenk persienner).

 • 5
 • 0

Luftskiftet i nye bygninger, særligt skoler, kontorer og hospitaler, er væsentlig større end tidligere, da de generelt er dimensioneret for et atmosfærisk indeklima med et maks. CO2-niveau på 1000 ppm og for et termisk indeklima med maks. 25 grader C, hvilket dimensioneringsmæssigt er meget værre end fugtniveauet som ældre anlæg ofte blev dimensioneret efter. Så selvom anvendelsen af rotorvekslere grundet lækage, er værre end modstrømsvekslere, er ventilationssystemerne generelt langt bedre end tidligere til at fjerne luftformige stoffer.

De fleste anlæg i ovenstående bygningstyper, etableres med til-/fraluft efter opblandingsprincippet, hvor man sigter efter 100% opblanding af rumluften (100% effektivitet, dog ikke mulig i praksis), så i disse anlæg kan smittekilder være placeret mere eller mindre tilfældigt og også være i tilluften uden det ændre på risikoen et givet sted i lokalet (altså ift. ventilationens indvirkning). Dette betyder også, at man i anlæg med roterveksler evt. blot kan øge luftmængden, så tilførslen af ren luft bliver tilsvarende en løsning med modstrømsveksler.

Noget andet er anlæg efter fortrængningsprincippet, hvor det naturlige drivtryk udnyttes og hvor effektiviteten ift. fjernelse af luftformige stoffer kan øges til 2-300% og luftskiftet derfor kan mindskes. Her dimensionerer man efter at have en ’ren’ zone og en ’beskidt’ zone, delt vandret af temperaturgradienten. Her vil en rotorveksler være værre ift. smitterisikoen. Denne type ventilation findes på nogle skoler og en del større forsamlingslokaler mv., men det ses sjældent i kontorer og mig bekendt aldrig på hospitaler.

Ift. rotorvekslerne, vil jeg være mere bekymret for selve vekslerhjulet ift. hvad der kan gro eller sidde fast på dette, særligt hvor der anvendes fugtoverførende hjul, hvilket jeg godt kunne tænke mig at se studier af, såfremt nogen har passende kilder?

 • 2
 • 0

COV-19 har ikke vist andre karakteristika end andre influenza-lignende virus før den. Så hvorfor i alverden al den opstandelse ? Trods nedlukning og hjemsendelse fulgte smitten alligevel "den røde kurve" og ikke den flade "blå kurve" og dødeligheden er vel nærmest sammenlignelig med influenzasæsonen 2017-18, eller rettere meget lavere jvf. Danmarks Statistik for mortalitet jan-maj 2020. Og dengang var der ingen der interesserede sig for det ud over anbefalingen til de gamle om at lade sig vaccinere.

Det hele ligner mest en politisk epidemi som enhver med en forskertitel nu kobler sig på.

Verden er ikke blevet et mere dødeligt sted nu end før, og den omstændighed, at der er særligt mange "COV-19-relaterede" døde på plejehjem er vel trods alt en naturlig ting. Det er vel ikke en pandemi at de ældste er overrepræsenteret i mortalitetsstatistikken !

 • 1
 • 15

FFP3 endagsmasker er meget dyre - men jeg har set nogle 3M 28 dages FFP2 og FFP3 masker på ebay. Vil de kunne sikre mod Corona smitte?

 • 0
 • 0

"COV-19 har ikke vist andre karakteristika end andre influenza-lignende virus før den. Så hvorfor i alverden al den opstandelse ?" Har du slet ikke hørt hvad der skete i Norditalien? Døde de bare af en influenza-lignende virus?

 • 10
 • 1

Nogle norditalienske byer havde og har ikke styr på deres sundhedssystem, og deres bedemandsforretninger var gode til at hype sagen og øge profitten. Mafian ?? måske. Men det er helt ude af proprotion at sammenligne Danmark og Det Danske Sundhedsvæsen med disse enkeltstående tilfælde af malfungerende italienske byer sådan som statsminsietren gjorde Og så alligevel IKKE gjorde, da Italien lige pludselig et par måneder senere var selvforskyldt og et dårligt land der ikke burde have EU-midler !!!!

Nu må detta vås stoppe. Danmark er ikke malfungerende, og mortaliteten som Danmarks Statistik nu har offentliggjort til og med maj måned dokumenterer, at COV-19 ikke er værre ende influenzaen i 2017-18 som INGEN politiker fandt anledning til at reagere specielt på. Men den sæson havde en overdødelighed på ca. 1.500 personer i forhold til normalen.

Og de højere svenske tal for smitte og "COV-19-relaterede døde" har formentligt en nøje sammenhæng med deres hovedløse og løbske indvandring af kulturfremmede med socioøkonomiske og bosætningsmæssige mønstre der fremmer enhver virussmitte. Dok: Det er kun i Stockholmsområdet og i andre større byer Sverige skiller sig ud fra danske tal.

Summa-Sumarum: Danmark er nu gældssat langt ud i fremtiden, og det skyldes kun en hysterisk og magtgal statsminister. Gense hendes taler 11. og 17 marts. Det er ren Jeppe på Bjerget der vågner op og opdager at han kan herske over alt og alle, og straks begynder at misbruge sin magt. Vi har vist vores egen udgave af Donald Trump.

 • 1
 • 10

Bertel Johansen

COVID-19 er den hurtigst spredende pandemi i mere end hundred år, der har nået de vestlige lande og en faktor 6 mere dødelig end den Spanske Syge.

Antallet af konstaterede smittede fordobles næsten per måned, men der er næppe tvivl om at der nu er COVID-19 i lande, hvor de færreste syge får en diagnose, men omvendt er gennemsnits alderen i de lande også lavere, så det meste af befolkningen vil kunne overleve bedre end vi kan i de vestlige lande.

Held og lykke til de lande som opfatter COVID-19 som en influenza variant.

Iøvrigt er det ikke overstået og de økonomiske skader vi oplever og vil opleve i fremtiden er heller ikke overståede.

Der er heldigvis sket betydelige fremskridt i behandling og befolkninger ikke kun i Danmark, men internationalt har i det store hele optrådt ansvarligt.

Når de næste bølger kommer, så har vi bedre arsenal til at imødegå krisen.

Derfor er der en chance for at vi trods det at COVID-19 er betydeligt farligere end den Spanske Syge, vil se færre dødsfald globalt både proportionalt og i faktiske tal.

 • 7
 • 1

"det meste af befolkningen vil kunne overleve bedre end vi kan i de vestlige lande." - og heraf følger så, at i de vestlige lande vil vi se massedød på grund af COV-19 ?

Nå ikke. Men ja: Antallet af smittede blev også i Danmark i en kort periode fordoblet ret hurtigt. Det gav den peak i statistikken i april vi nu bagefter ser på graferne. Den peak som statsministeren "lukkede landet ned" i marts for at undgå. Den kom så alligevel. Vi fik "den røde kurve." Naturligvis. Man kan ikke bekæmpe virus ved at raske mennesker ikke går på arbejde. Men man bliver fattigere.

Farligheden af COV-19 og andre vira ses i mortalitetsstatistikken der nu er offentlig til og med maj måned. Kik selv. Så hvorfor i alverden denne længsel imod katastrofe og pludselig død ? Skal vi ikke lade den blive i litteraturen i stedet for at skræmme mennesker til at tro, at verden lige pludselig er blevet et farligt sted ?

I Helsingør er der nu nogle der mobber svenskboende ansatte i byen for at "bringe smitten til Helsingør." Men det eneste tilfælde af COV-19 hos en af de mange svenskere der er ansat i Helsingør er efter al sandsynlighed smittet af en dansk kollega på et dansk plejehjem som regeringen ikke viste særlig interesse for.

Statsministerens og andres hysteri har igangsat en uhyggeligt stemning i store dele af befolkningen. Dybt uansvarligt og helt grundløst. Ondskab imellem mennesker ivæksat af regeringschefen. Hvor har vi set det før ?

 • 1
 • 8

Hej Jens Hvorfra har du at Covid 19 skulle være 6 gange mere dødelig end den spanske syge? Eller mener du omvendt. Det ser ud til at Covid 19 i de fleste lande har en dødelighed mellem 0,5 og 1 %, selv om der forekommer betydelige udsving til begge sider. Så vidt jeg ved havde den spanske syge en noget højere dødelighed, ud over at den var slem ved at anden bølge, som var langt den værste, især gik ud over unge. Hvilket er meget atypisk for luftvejsinfektioner.

 • 3
 • 0

Hej Jens Hvorfra har du at Covid 19 skulle være 6 gange mere dødelig end den spanske syge?

I Sverige døde 3000 af Covid 19 uden de gjorde noget... I Danmark døde 2.500 af influenza i 2017/2018 - og vi havde endda vaccineret.

COVID-19 har intet med virus at gøre - det er et forsøg, på at få landets økonomi til at falde sammen, opløse vores velfærdssamfund, og indføre en ny verdensorden der styres af et diktatur. Måske bliver ikke mere råd til arbejdsløshedsunderstøttelse og kontanthjælp i landet, eller vi sættes under administration fra dem vi har gæld til. Derfor er COVID-19 seks gange mere dødelig end den spanske syge.

 • 0
 • 8

I Danmark døde 2.500 af influenza i 2017/2018 - og vi havde endda vaccineret.

Kilde: https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-f... Fra afsnittet dødelighed:

Således estimeredes en influenzaoverdødelighed i Danmark på 790 personer i sæson 2018/19, 2.822 personer i sæson 2017/18 og 751 personer i sæson 2016/17.

Altså, stort set samme antal døde i 2017/2018 af influenza i Danmark, som der i Sverige er døde af Covid 19. I Danmark blev over 700.000 danskere vaccineret mod influenza i 2017/2018.

Over 880.000 danskere vaccineres hvert år mod influenza - specielt over 50 år. Ellers, havde antallet af døde været større.

Konklusion: COVID-19 er ikke mere farlig, end andre influenzaer vi har haft i Danmark i de seneste år. Der er svært at forestille sig, at man kan tage så stor fejl af sygdommens farlighed, at det har været umuligt at vurdere. Mest sandsynligt er, at der er andre årsager bag tiltagene, som vi ikke får at vide. Jeg tror, at årsagen er, at den nuværende regering ønsker at gældsætte landet så meget som muligt.

 • 1
 • 7

Statsminister Mette Frederiksen demonstrerede sin uhæmmede glæde ved magt til hvadsomhelst i talerne 11. marts og 17. marts. Det var som at genopleve Osvald Helmuth på Det Kongelige Teater da han i Holberg-komedien Jeppe på Bjerget, vågner op i Baronens seng og tror sin som hersker, og straks begynder at udstede stadig mere idiotiske ordre til tjenerskabet og morer sig kongeligt over hvad han kan få dem til. Talerne kan både læses og genses på nettet. Kik selv. Allene kunstpauserne efter drakoniske tiltag, og så bemærkningen: "Der kommer mere" for at sikre sig den fulde overraskelse og opmærksomhed demonstrerer det. Og denne nydelse af magten gentages naturligvis. Faktisk lidt uhyggeligt. Og det hele kun begrundet med en håbløs sammenligning af DK med et par malfungerende byer i Norditalien og et papskilt med to kurver og så "vi skal passe på de svageste." - og det var så det hun IKKE gjorde. Plejehjemmene måtte klare sig selv. Og smittekurven efter "nedlukningen" blev alligevel den røde skræmmekurve med en stor peak, sådan som virussmitte altid er.

 • 2
 • 5

"Det eneste vi har at frygte er frygten selv" - for at citere tidligere USA præsident Rosevelt for snart 100 år siden.

I dag her i DK skal vi vel mest og kun frygte statsminister Mette Frederiksen`s komplet uansvarlige regeringsførelse og hendes procelytter der gejler frygten op med henvisning til en ukendt fremtid.

 • 0
 • 4

I Danmark døde 2.500 af influenza i 2017/2018 - og vi havde endda vaccineret.

Kilde: https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-f... Fra afsnittet dødelighed:

Således estimeredes en influenzaoverdødelighed i Danmark på 790 personer i sæson 2018/19, 2.822 personer i sæson 2017/18 og 751 personer i sæson 2016/17.

Altså, stort set samme antal døde i 2017/2018 af influenza i Danmark, som der i Sverige er døde af Covid 19. I Danmark blev over 700.000 danskere vaccineret mod influenza i 2017/2018.

Over 880.000 danskere vaccineres hvert år mod influenza - specielt over 50 år. Ellers, havde antallet af døde været større.

Konklusion: COVID-19 er ikke mere farlig, end andre influenzaer vi har haft i Danmark i de seneste år. Der er svært at forestille sig, at man kan tage så stor fejl af sygdommens farlighed, at det har været umuligt at vurdere. Mest sandsynligt er, at der er andre årsager bag tiltagene, som vi ikke får at vide. Jeg tror, at årsagen er, at den nuværende regering ønsker at gældsætte landet så meget som muligt.

Man holder sig væk fra ing.dk i et par uger og debattørerne taber sutten totalt. Hvad h...... sker der her?

Gjorde Sverige ingenting? Nej, de har ikke gjort så meget som vi har gjort, men på de områder som virker imod Covid-19 har de gjort nok ca 50% af hvad vi gjorde. De forbød forsamlinger over 500 personer, da vi forbød forsamlinger over 50 (hvilket nok har været den allerstørste enkeltfaktor). De opfordrede stærkt til social distancering hvilket kan ses havde stort set samme virkning på forbruget. Kun restaurantbesøg er forskellig, hvor de i Danmark gik til 0%, mens de i Sverige gik ned på ca halv kraft. I Sverige var der stærk opfording til ikke at bevæge sig imellem landsdelene, det skete ikke her. Tallene viser at svenskernes mobilitet faldt næsten lige så meget som i Danmark.

Det de IKKE gjorde var at lukke skolerne, hvilket i NU ser ud til stort set ikke at have have haft nogen virkning. Og de lukkede ikke frisøerne etc. hvilket i det store billede ikke har haft den store betydning. På trods af de begrænsede forskelle imellem den danske og svenske indsats har udbruddet i Sverige ALLIGEVEL været seks gange mere alvorligt end i Danmark

Influencaudviklingen gik stort set i nul i både Danmark og Sverige efter midten af marts, men smitten af Covid-19 fortsatte i Sverige, hvilket viser at den er langt mere smittefarlig end normal influenza. Hvis de (og vi) intet havde gjort, så ville det havde gået fuldstændigt galt.

Intet vestligt land har gjort ingenting, men alligevel har nogen lande været meget hårdt ramt, se f.eks. Belgien med næsten dobbelt så mange tilfælde som Sverige (hvor de OPFORDEREDE til at aflyse forsamlinger over 1000, mens SE FORBØD over 500 og DK over 50). Hvis vi (befolkning og staten) havde ladet som ingenting i Danmark, så ville spredningen først havde begyndt at falde efter 60% havde været smittet og mindst 90% havde været ramt indenfor et halvt år Med et lavt estimat på dødeligheden på 0,5%, så ville det havde resulteret i 25000 døde i Danmark. Alle hospitaler i landet ville de sidste tre måneder have været overvældet, der ville ikke være værnemidler nok til bare at klare de alvorlige indlagte tilfælde. Sundhedsvæsenet ville ikke kunne håndtere andet end Covid-19 og trafikuheld. Den kommunale sundhedspleje ville være smadret i frygt for at bringe smitte ind til udsatte gruppers hjem, det samme med almindelig hjemmepleje. De økonomiske konsekvenser af sundhedssystemet nedbrud, dødsfaldene, sygemeldingerne og det markante fald i tilliden til samfundets evne til at overkomme udfordringer ville være uoverskuelige. Og det er hvis de bare havde været Danmark der havde havde haft samme overbevsning som dig. Hvis flere europæiske lande havde haft samme holdning, kunne det have resulteret i en så stor svækkelse af Europa at det ville tage årtier at komme over det, hvis ikke magttomrummet ville have være for fristende for andre magter til ikke at udnytte det.

Du diskvalificerer dig selv fra at blive taget alvorligt i nogen fremtidig debat overhovedet, når du er i stand til at ignorere den viden vi har om Covid-19 som vi har nu og lader konsirationsteorierne rende af med dig.

 • 8
 • 0

"det meste af befolkningen vil kunne overleve bedre end vi kan i de vestlige lande." - og heraf følger så, at i de vestlige lande vil vi se massedød på grund af COV-19 ?

Nå ikke. Men ja: Antallet af smittede blev også i Danmark i en kort periode fordoblet ret hurtigt. Det gav den peak i statistikken i april vi nu bagefter ser på graferne. Den peak som statsministeren "lukkede landet ned" i marts for at undgå. Den kom så alligevel. Vi fik "den røde kurve." Naturligvis. Man kan ikke bekæmpe virus ved at raske mennesker ikke går på arbejde. Men man bliver fattigere.

Farligheden af COV-19 og andre vira ses i mortalitetsstatistikken der nu er offentlig til og med maj måned. Kik selv. Så hvorfor i alverden denne længsel imod katastrofe og pludselig død ? Skal vi ikke lade den blive i litteraturen i stedet for at skræmme mennesker til at tro, at verden lige pludselig er blevet et farligt sted ?

I Helsingør er der nu nogle der mobber svenskboende ansatte i byen for at "bringe smitten til Helsingør." Men det eneste tilfælde af COV-19 hos en af de mange svenskere der er ansat i Helsingør er efter al sandsynlighed smittet af en dansk kollega på et dansk plejehjem som regeringen ikke viste særlig interesse for.

Statsministerens og andres hysteri har igangsat en uhyggeligt stemning i store dele af befolkningen. Dybt uansvarligt og helt grundløst. Ondskab imellem mennesker ivæksat af regeringschefen. Hvor har vi set det før ?

En anden suttaber...

Der er så meget i denne post og dine andre at jeg kunne fortsætte hele dagen, så jeg nøjes med:

Antallet af smittede blev også i Danmark i en kort periode fordoblet ret hurtigt. Det gav den peak i statistikken i april vi nu bagefter ser på graferne. Den peak som statsministeren "lukkede landet ned" i marts for at undgå. Den kom så alligevel. Vi fik "den røde kurve." Naturligvis. Man kan ikke bekæmpe virus ved at raske mennesker ikke går på arbejde. Men man bliver fattigere.

1) Landet blev ikke lukket ned. Den del af den ikke-offentlige økonomi der ikke har "publikumsvendt" virksomhed (den langt største andel af økonomien) blev totalt urørt af de foranstaltninger der blev igangsat, ud over en opfordring til at dem der kunne skulle arbejde hjemmefra.

2) Enhver der læser dataene, der ikke kan se resultatet af foranstaltningerne der blev igangsat i midten af marts, har ingen talforståelse. Da foranstaltningerne blev igangsat var der under 10 døde og ca 500 smittede. Med den begrænsede viden omn Covid-19 vi havde dengang blev det forudset at virkningerne først ville vise sig 2-3 uger senere. Præcis 19 dage senere blev de daglige indlæggelser og nysmitte fra den ene dag til den anden ændret fra en stærk daglig stigning til et støt fald.

3) Raske mennesker kan ikke smitte, men pre- og non-symptomatiske kan og det er hele humlen ved spredningen af denne virus. I midten af marts var testkapaciteten i lande, som ikke var heldige nok til at have en stor lakseindustri fuldstændigt utilstrækkelig til at finde de smittede, som endnu ikke havde symptomer eller meget milde symptomer. At rakse ikke kan smitte er en ligegyldig konstatering i en situation hvor der ikke er konstaterbar forskel imellem raske og syge personer.

 • 6
 • 0

Du diskvalificerer dig selv fra at blive taget alvorligt i nogen fremtidig debat overhovedet, når du er i stand til at ignorere den viden vi har om Covid-19 som vi har nu og lader konsirationsteorierne rende af med dig.

Det er meget svært, ud fra de tal vi kan se om Covid-19, at se at sygdommen er farligere end en influenza. Vi kan vaccinere mod influenza, det kan vi ikke mod covid-19 endnu. Naturligvis skal vi tage COVID-19 alvorligt. Men, vi skal også tage influenza, lungebetændelse, kræft, og fedt/sukker relaterede sygdomme alvorligt.

Vi har haft mange gode tiltag imod covid-19, og mange har ikke kostet mange kroner. Det har medført, at vi ikke kun har reduceret antallet af COVID-19 tilfælde, men også antallet der har haft influenza. Disse tiltag bør vi holde fast på. I år har vi kun haft ca. 100 influenza tilfælde, og det er meget lavere end normalt. Opfordringen til at arbejde hjemme, har i mange tilfælde også kunnet løses uden store udgifter, bortset fra mangel på indtægter til den offentlige trafik.

Vi har også haft masser af tiltag, der har kostet en hulens masse penge, og med meget tvivlsom virkning. Dette betyder, at vi måske kommer til at mangle resourcer fremover.

Forbudet mod at rejse over grænsen tror jeg har forhindret mange COVID-19 tilfælde, og jeg tror ikke på, at det har været særligt dyrt for landet. Fragt har trods alt kunnet passere uden store problemer.

Og så er der tiltag som vi helt har undgået, og som ikke vil være dyre - f.eks. at alle danskere investerer i en 28 dages FFP3 maske. Det burde vi alle have til at ligge f.eks. i tilfælde af kemiske udslip. Vi burde sende en beredskabspakke ud til alle danskere, med 2 stk. 28 dages FFP3 masker, samt en flaske håndsprit, ud til alle danskere, for at undgå fremtidige virustrusler.

 • 0
 • 5

COVID-19 har intet med virus at gøre

Sådan bogstaveligt? Virus har intet med sygdommen at gøre? Så er du i rigtig godt selskab

https://www.theguardian.com/world/2008/nov...

Det er et forsøg, på at få landets økonomi til at falde sammen, opløse vores velfærdssamfund, og indføre en ny verdensorden der styres af et diktatur. Måske bliver ikke mere råd til arbejdsløshedsunderstøttelse og kontanthjælp i landet, eller vi sættes under administration fra dem vi har gæld til.

Her er et protip til brug af internettet: For meget ukritisk udsættelse af Qanon ideer eller kommunikation med personer der hra været udsat for Quanon kan medføre forskruet opfattelse af verden omkring dig.

 • 4
 • 0

Det er meget svært, ud fra de tal vi kan se om Covid-19, at se at sygdommen er farligere end en influenza. Vi kan vaccinere mod influenza, det kan vi ikke mod covid-19 endnu. Naturligvis skal vi tage COVID-19 alvorligt. Men, vi skal også tage influenza, lungebetændelse, kræft, og fedt/sukker relaterede sygdomme alvorligt.

Hvis du indfører tiltag der i Sverige stort set fjerner influenza fra landkortet fra den ene dag til den anden , men stadig tillader Covid i at udbrede sig, så er Covid-19 langt mere smitsom end influenza. Hvis du samtidig har en dødelighed, som per smittet er langt større end influenza, så er den langt mere alvorlig end influenza.

Og med hensyn til vacciner: At måske 20% er vaccineret imod influenza og den derfor i sin "naturlige" udbredelse er 25% mere smitsom end vi ser betyder ikke ret meget, når Corona-virus er flere gange mere smitsom og op til 10 gange mere dødelig end influenza. Desuden: At vi ikke har en vaccine imod Corona betyder at den er MERE farlig end influenza. At Corona ville være en smule tættere på influenza i alvorlighed hvis vi havde samme mulighed for vaccine er totalt ligegyldigt i lyset af at vi IKKE har en vaccine.

Og ja, at vi også skal tage lungebetændelse, kræft osv alvorligt er klart. Det er derfor at en ukontrolleret Covid-19 epidemi er langt mere farlig end dens egne dødstal viser: Hvis sundhedssystemet skal håndtere en epidemi, der ligger beslag på en stor del af dens ressurcer, så går det ud over bekæmpelsen af disse sygdomme.

Og bare før nogen tror at du debatterer ud fra et ædrueligt verdensbillede: Her er din "analyse" af dine fejlkonkusioner dine i det indlæg jeg svarede på:

Jeg tror, at årsagen er, at den nuværende regering ønsker at gældsætte landet så meget som muligt.

Man skal alvorligt galt i sin verdensforståelse for at ende i nabolaget af den konklusion.

 • 4
 • 0

https://udenrigs.dk/nu-kommer-den-nye-verd...

https://www.information.dk/debat/2020/03/v...

Corona krisen har store konsekvenser, også internationalt. Og disse konsekvenser, kan være et større problem end sygdommen.

At coronakrisen får internationale konsekvenser er åbenlys. Det har tyfoner, jordskælv og andre naturkatastrofer også. Det er noget HELT andet end dette her:

COVID-19 har intet med virus at gøre - det er et forsøg, på at få landets økonomi til at falde sammen, opløse vores velfærdssamfund, og indføre en ny verdensorden der styres af et diktatur. Måske bliver ikke mere råd til arbejdsløshedsunderstøttelse og kontanthjælp i landet, eller vi sættes under administration fra dem vi har gæld til.

Her skriver du at de internationale konsekvenser ikke blot er mulige konsekvenser af magtforskydelser pga epidemien, men epidemien er en løgn konstrueret i forsøget på at fremkalde disse forandringer.

Prøv at sende en mail til Rune Løkkeberg og spørgs ham om han er enig med dig i:

 • Covid-19 intet har med Coronavirussen at gøre
 • At Covid-19 løgnen er et forsøg på at opløse velfærdssamfundet
 • og indføre et diktatur.
 • 2
 • 0

https://udenrigs.dk/nu-kommer-den-nye-verd...

https://www.information.dk/debat/2020/03/v...

Corona krisen har store konsekvenser, også internationalt. Og disse konsekvenser, kan være et større problem end sygdommen.

PS: det er rimeligt absurdt at du kan se at covid-19 har betydning for magtforholdene i verden, men er totalt ignorant overfor at konsekvenserne af en uhæmmet covid-19 udbredelse i vesten ville have sat turbopumpe på den udvikling.

 • 2
 • 0

Hans Henrik Hansen: Det var noget med at remedier der er til rådighed indenfor lakseindustrien gjorde færøerne istand til meget hurtigt at komme op i testkapacitet.

 • 3
 • 0

https://www.glovesnstuff.com/respiratory-b...

https://www.morrells.co.uk/products/sprays...

https://www.dustmasksdirect.co.uk/product/...

Data for 3M 28 dags maske: https://multimedia.3m.com/mws/media/844962...

JDM - FFP3 i sig selv er kun partikelfilter - skal suppleres med aktiv kulfilter som 3M har gjort det for at beskytte mod gas/ aerosoler

Og de bliver ikke bedre af, at du lægger 100 links op om den samme maske

 • 1
 • 0

Det ville være fint om pressen orineterede offentligehden om den faktiske mortalitet rundt omkring, set i relation til gennemsnitsnormalerne.

Ingen ved jo hvad COV-19 relateret døde betyder, og for diverse influenza der normalt øger mortaliteten i månederne dec. - maj, er normalen f.eks. i Danmark en 16-18 % flere døde pr. måned end i sommermånederne. Altid.

Og intet i dagens tal vi nu kender til og med maj indikerer, at COV-19 skulle være hverken værre eller bedre end f.eks. den vi havde i 2017-18 der i DK var et specielt "influenzaår" jvf. SSI.

Faktisk tværtimod. Og nu går vi igen på arbejde og børnene går i skole og vi forsamles rundt omkring og dødeligheden stiger ikke. Så meget taler jo for at hele denne kostbare "nedlukning" og grænsespærring mere var var et spørgsmål om at vise politiske muskler end om at bekæmpe noget. For 500 lilliarder lånte penge !

Personlig hygiegne og lidt respektafstand er billigt og har vist sig effektivt. Ligesom i gamle dage, hvor den personlige hygiegne blev holdt højt i frygten for polio o.a.

 • 2
 • 3

Og intet i dagens tal vi nu kender til og med maj indikerer, at COV-19 skulle være hverken værre eller bedre end f.eks. den vi havde i 2017-18 der i DK var et specielt "influenzaår" jvf. SSI.

Sludder. Man kan jo gå ind på siden EuroMOMO (European mortality monitoring) og konstatere at der i de hårdere ramte lande i Europa har været en markant overdødelighed. Især i uge 14 og 15.

Uden rettidig omhu havde vi haft samme situation.

 • 3
 • 1

Sludder. Man kan jo gå ind på siden EuroMOMO (European mortality monitoring) og konstatere at der i de hårdere ramte lande i Europa har været en markant overdødelighed. Især i uge 14 og 15.

Uden rettidig omhu havde vi haft samme situation.

Jeg er enig i at det var fornuftigt at gøre noget. Men omkostningen virker dyr.

Ses på de kurver som du henviser til, er der for 15-45 årlige stort set ingen ændring i forhold til januar/februar 2018 og uge 14/15 2020. For 45-64 år, er der en lidt større top at se, men stadigt lille. Her er ca. 7.500 døde normalt, og der er 9.000 døde i 14/15-2020, altså 1500 ekstra. De flere døde, gør så til gengæld, at befolkningen herefter er sundere, og antallet af døde falder umiddelbart efter til lavere tal end der har været normalt. For over 65 år, er der også en stor spike, men igen må det forventes at det er personer, der hurtigt var døde alligevel.

Den ugentlige opgørsel gør det lidt svært at gennemskue grafen. Det havde været bedre, hvis man kunne se summen over mange uger. Specielt, ser ud til, at de mange dødsfald, har fået antallet af dødsfald til at falde drastisk bagefter. Corona har med andre ord skubbet dødsfaldene lidt, så de i nogle bestemte uger, går op i en spids. Det er ikke muligt at se andet, end at dødsfald, specielt for ældre, er skubbet til bestemte uger, og herefter er sket færre dødsfald.

 • 0
 • 4

I nævnte kurver over mortaliteten i udvalgte Eropæiske lande ses kun Spanien og England at have markante peak på dødeligheden der kan forbindes med COV-19. (Og de er heller ikke store i forhold til tdligere situationer).

Og specielt Spanien lukkede vist ret meget ned og isolerede befolkningen, men fik alligevel denne peak på kurven.

Intet i disse faktuelle tal dokumenterer, at virus bekæmpes ved at raske mennesker holder op med at gå på arbejde og at undervisning og indlæring stoppes og hospitaler holder op med at de planlagte helbredelser.

Men sådanne tiltag gør os fattige og dumme og sygere.

Virus bekæmpes med sunde og gode boligforhold, personlig hygiegne og rum imellem menensker. Og det kan udmærket også ske på arbejdspladsen og i undervisningssektoren. Og såmænd også i store dele af forlystelsesbranchen og i kulturlivet i almindelighed. Som vi ju gør nu, imedens virus stadig er her.

Og der hvor dette netop IKKE er muligt, f.eks. plejehjemmene, dem lod regeringen passe sig selv som de bedst kunne, medens de hospitaler der på forhånd er gearet til isolation og smittepåpasselighed fik alle de ekstra hjælpemidler. !

Så meget for "passe på de svageste." Symbolpolitik og ren magtbrynne når det er værst. Og så en gældssætning for 500 milliarder.

 • 1
 • 6

Så meget for "passe på de svageste." Symbolpolitik og ren magtbrynne når det er værst. Og så en gældssætning for 500 milliarder.

At vi har fået en gældssætning for 500 milliarder er der ikke nogen tvivl om. Men, hvad er der sket med pengene? Hvor er de havnet? Hvem har proppet dem i lommen?

I de tilfælde, at pengene er gået til det offentlige selv, er der jo ikke sket noget. Ingen har reelt tænkt meget over, at det offentlig blev hjemme. Verden gik videre, og samfundet fungerede fint. Lønnen var det samme, og udgiften ens.

I de tilfælde, at de er havnet hos erhvervslivet er det måske et større problem. Måske går pengene til at flytte industrien til kina. Eller de bruges til luksus ferie til erhvervslivets top. I langt de fleste tilfælde, tror jeg dog at pengene går retur til samfundet, i form af skatteindtæger og moms. Pengene er såldes brugt til at sætte gang i samfundet.

Selvom vi ikke havde lukket grænserne, så havde det ikke givet stor forskel, da grænserne var lukket i den anden ende. Erhvervslivet vil under alle omstændigheder have samme problemer med at modtage og sende varer ud af landet.

Det kunne ikke undgå at give omkostninger. Det interessante er, at en stor del af beløbet forhåbentligt går tilbage til staten, og kan bruges til investeringer i statslige projekter. Og corona pengene har måske betalt nogle af statens udgifter, så de får mindre udgifter til næste år.

Hvis vi får skattelettelser, så sker det for statens lånte penge.

 • 0
 • 0

Mortaliteten for covid 19 ser for de fleste landes vedkommende ud til at være i gennemsnit mellem 0,5 og 1%, selv om der er lande der afviger en del fra dette. Idet der er taget med i betragtning at antallet af smittede i de fleste lande er betydeligt højere end antallet af konstaterede smittede. Det er kun et gennemsnit for mortaliteten stiger jo som bekendt markant med alderen. Mortaliteten for influenza varierer meget. Fugleinfluenza (så vidt jeg husker H5N1) har en markant højere dødelighed end Covid 19, men den er ikke særligt smitsom, da den kun smitter i de nedre luftveje. H1N1 - som svineinfluenza og den Spanske syge kan have noget varierende dødelighed, men også normalt større end Covid 19. Det vi betegner som sæsoninfluenza, som kan være mange forskellige kombinationer af H og N værdi har normalt en betydeligt lavere mortalitet end Covid 19, men også dens mortalitet kan svinge betydeligt. Så om Covid 19 eller influenza har højest mortalitet kan ikke besvares entydigt. Det kommer an på hvilken influenza der sammenlignes med.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten