DTU og Dong Energy vil skabe fremtidens biomasse-plastik

I dag produceres langt hovedparten af de kemikalier, der indgår i materialer som plast mv. på olie. Men et nyt samarbejde mellem Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability på DTU og Dong Energy skal se nærmere på, hvordan biomasse kan få en mere fremtrædende plads i eksempelvis plast-produktionen.

Dong Energy har de seneste 10 år forsket i, hvordan biomasse kan udnyttes til energi, hvilket allerede har ført til etableringen af bioraffinaderiet Inbicon, der er blandt verdens førende inden for fremstilling af brændstof til biler baseret på halm og andre restprodukter fra landbruget.

Novo Nordisk Centeret skal gennem sine avancerede bioteknologier undersøge, om de sukkeropløsninger, som i dag produceres på Inbicon, kan videreudvikles til biologisk baserede kemikalier.

Konkret vil forskere fra de to organisationer sammen finde ud af, hvilke bakterie- og svampe-kulturer fra Inbicons sukkeropløsninger, som kan bruges til at udvikle bestemte kemikalier, der efterfølgende kan bruges til fremstilling af eksempelvis plastik, oplyser pressemedarbejder i Dong Energy Helene Aagaard til Ing.dk.

Forskerne vil i alt gennemgå mellem 80 og 120 bakterie- og svampekulturer og projektet forventes afsluttet med en liste over sammenhængen mellem kulturer, sukkeropløsning og kemikalier i midten af 2012.

»Vi er glade for det nye samarbejde og håber, at det er starten på en lang række af innovative forskningssamarbejder. Formålet med Centeret er netop, i samarbejde med virksomheder, at udvikle ny teknologi og metoder således, at biobaserede kemikalier og materialer på sigt kan blive produceret til en konkurrencedygtig pris, hvilket vil betyde det endelige gennembrud for teknologien,« siger CTO Jochen Förster, Center for Biosustainability i en meddelelse om samarbejdet.

Plast baseret på biomasse anvendes allerede delvist i dag af Coca Cola, der alene i Danmark har solgt omkring 100 mio. stk. plastikflasker af deres såkaldte PlantBottle.