DTU: MRSA-redegørelse er klart misvisende

’Klart misvisende på en række punkter’.

Sådan lyder en opsigtsvækkende karakteristik af måden, som Fødevarestyrelsen i en redegørelse beskriver Danmarks Tekniske Universitets rolle i forløbet, om myndighedernes og politikernes håndtering af en specifik MRSA-bakterie.

En bakterie hvis forekomst fra 2011 har spredt sig eksplosivt fra 16 procent i de danske slagtesvinebesætninger i 2011 til 68 procent i 2014 – samt med et stigende antal af smittede mennesker.

Politikerne og Fødevarestyrelsen er løbende beskyldt for at have sovet i timen, men i en redegørelse offentliggjort 26.oktober har Fødevarestyrelsen frifundet sig selv. Men centrale dele af Fødevarestyrelsens fremstilling huer ingenlunde Danmarks Tekniske Universitet(DTU), der har fungeret som rådgiver af Fødevarestyrelsen.

Rektor Anders Overgaard Bjarklev og koncerndirektør Niels Axel Nielsen har svært ved at genkende Fødevarestyrelsens beskrivelse af DTU’s rolle i forløbet. Det fremgår af en bemærkning, som DTU’s direktion har offentliggjort 28.oktober – altså to dage efter publiceringen af Fødevarestyrelsens redegørelse.

Læs også: DTU: Genindfør MRSA-test på slagterierne

Baggrunden for DTU’s bemærkninger er, at universitetet anser Fødevarestyrelsens fremstilling på en række punkter for at være så misvisende, at der risikerer at hænge fejlagtig fremstilling for eftertiden. Samt at Fødevarestyrelsens fremstilling kan indikere, at DTU har været upræcis i forløbet og på tidspunkt bevæget sig så langt væk fra sin rolle som rådgiver for Fødevarestyrelen, at det var nødvendigt med ministerkritik fra Esben Lunde Larsen(V).

Særligt på fem punkter mener DTU’s direktion, at Fødevarestyrelsens fremstilling afviger fra virkeligheden.

1. Modsiger sig selv om avlstoppe og MRSA

I Fødevarestyrelsens redegørelse beskriver styrelsen, at i 2010 nævner DTU Fødevareinstituttet for første gang behovet for mere viden om forekomsten af MRSA-bakterien i avls- og opformeringsbesætninger.

’Dette kan efterlade det indtryk at DTU først i 2010 har fokuseret på avlstoppen, hvilket ikke er korrekt,’ pointerer rektor Anders Overgaard Bjarklev og koncerndirektør Niels Axel Nielsen og fremhæver, at i 2007 tog DTU initiativ til, at EU i 2007 planlagde en undersøgelse om forekomsten af MRSA i avlstoppen.

DTUs ønske om undersøgelse af avlstoppen blev gennemført i 2008, hvilket Fødevarestyrelsens også ved og ellers tidligere omtaler i sin egen redegørelse.

2.Enighed på forkert grundlag

’Alle forslag, der var opnået enighed om i MRSA aktionsgruppen, blev sat i gang,’ skriver Fødevarestyrelsen i sin gennemgang.
Det er på sin vis korrekt, bemærker DTU, om end enigheden ikke omfattede udeladelsen af de forslag, som blev skrottet forinden. Blandt andet DTU’s rådgivningsforslag om at undersøge avlstoppen, kunne der ikke opnås enighed om.

3. Pseudo-ret til at klage

I redegørelsens delkonklusion kritiserer DTU blandt andet, at Fødevarestyrelsen tillægger DTU en indsigelsesret, som DTU i praksis hverken rådede over eller kunne gøre brug af, fordi DTU fungerer som rådgiver for Fødevarestyrelsen.

’Paradoksalt’, lyder kritikken fra DTU’s direktion.

4.Landbrugets store stemme

To gange i Fødevarestyrelsens redegørelse optræder der en påstået enighed, som DTU føler sig nødsaget til at reagere på og rette. Det sker, fordi Fødevarestyrelsen skriver:

’Fødevarestyrelsen har lagt til grund, at DTU, uagtet sin rådgivning vedrørende avlsbesætninger, stod bag den samlede anbefaling, som styregruppen i enighed besluttede at prioritere.’

Den formulering møder noget af den stærkeste kritik i DTU's bemærkninger.

’DTU er stærkt forundret over disse pludselige påstande, da FVST på ingen måde kan have været uvidende om, at styregruppens/FVST’s prioritering ikke afspejlede DTU’s rådgivning om betydningen af at undersøge avlstoppen,’ understreger DTU i sin gennemgang af Fødevarestyrelsens egen redegørelse.

Læs også: Endnu en Esben Lunde-udtalelse om antibiotika kommer bag på DTU-forskere

Heri mere end antyder DTU også, at aktører fra erhvervslivet eksempelvis landbruget har haft for meget at skulle sige i en styregruppe:

’Hvad angår DTU’s rådgivning om dette er den klart fremført i arbejdsgruppen og senere såvel skriftligt som mundtligt i styregruppen. Dette fremgår også af referatet. For god ordens skyld skal det gentages, at DTU’s rådgivning og faglige prioritering af denne naturligvis ikke ændres eller kan drages i tvivl, fordi et flertal i en styregruppe, med blandt andet interessenter fra erhvervet, vælger ikke at følge rådgivningen,’ kritiserer DTU.

I samme ombæring betegner DTU det som værende ’ganske mærkeværdigt’ at Fødevarestyrelsen i sin redegørelse inddrager DTU i en beklagelse for, at Fødevarestyrelsen valgte at svinebesætningernes alvstoppe blev nedprioriteret og ikke underlagt nærmere undersøgelser.

’Det kan ikke være DTU’s ansvar at formidle baggrunden for de afvejninger, som Fødevarestyrelsen har valgt at lade indgå i deres beslutninger,’ tordner DTU i sine bemærkninger.

5. Fødevarestyrelsens selv skyld i rod

Det værste er, mener DTU, at Fødevarestyrelsen skriver, at der undervejs i MRSA-udredningsforløbet opstod tvivl om DTU’s rolle som rådgiver, og tvivl om DTU’s officielle rådgivning.
DTU er især pikeret over denne tvivl sået af Fødevarestyrelsen, fordi den bliver gentaget i en pressemeddelelse udsendt af miljø- og fødevareministeriet og kommenteret af ministeren Esben Lunde Larsen(V).

For ifølge DTU har universitets rådgivning og opfattelse af sin rolle hele tiden været entydig og sikker, uanset om DTU har deltaget i arbejdsgrupper, aktionsgrupper, ekspertgrupper eller styregrupper i forsøget på at dæmme op for MRSA.

For i den forbindelse er DTUs rolle egentlig ret simpel. Universitetets forskere skal foretage en vidensbaseret vurdering af risikoen og på baggrund heraf rådgive Fødevarestyrelsen, som så skal beslutte, hvilken form for håndtering, der skal iværksættes.

At DTU så i Fødevarestyrelsens redegørelse bliver beskyldt for at være i tvivl om sin rolle, mener universitet er helt ude af proportioner. Særligt når det er Fødevarestyrelsen selv, der udskifter DTUs rådgivende kasket med en beslutningstager kasket i sin egen redegørelse.

’Her tages DTU til indtægt for Fødevarestyrelsens og interessenters håndteringsmæssige beslutning om ikke at prioritere DTU’s rådgivning om avlstoppen. Som det fremgår er det FVST, der nu pludselig med redegørelsen blander rollerne sammen. På den baggrund er DTU stærk forundret over at læse i pressemeddelelsen og redegørelsen, at DTU har haft behov for at få klargjort sin rolle.’ skriver DTU i sin bemærkning.

Baggrunden for, at Fødevarestyrelsen mener, at DTU har sået tvivl om sin officielle rådgivning har grund i udtalelser til medierne fra DTU’s professor Frank Aarestrup. Han har i klare meldinger kritiseret myndighedernes håndtering af MRSA-smitten. Men de udtalelser faldt ikke god jord hos Fødevarestyrelsens, der forsøgte at lægge låg på DTU’s professorens kritik ved at fremstille den som værende fremsat i Frank Aarestrups position som privatperson og ikke som DTU-forsker.

En problematisk facon imod forskernes ret til at udtrykke sig, pointerer DTU i sine bemærkninger.

’Udtalelserne om håndtering står ganske rigtigt for Frank Aarestrups egen regning, men DTU mener ikke, at forskernes ytringsfrihed som forskere kan afgrænses, således at de kun må udtale sig om, hvad der bør gøres og på ingen måde kan udtale sig, når de mener, at problemer bliver større, hvis rådgivningen ikke følges.’ skriver DTUs direktion.
Dette er et af de eneste punkter, hvor miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er ret klar i mælet i sin opbakning til DTU.

Læs også: Ekspertgruppe: Andre dyr skal undersøges for MRSA

»Selvom Fødevarestyrelsen ikke selv har en opfattelse af, at den skulle have forsøgt at begrænse forskeres ytringsfrihed, skal diskussionen slet ikke opstå. Derfor vil jeg præcisere over for Fødevarestyrelsen, at forskningsfriheden er ukrænkelig, og at forskere har ret til at benytte sig af deres ytringsfrihed,« siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Det er lykkedes ikke Ing.dk at få fat på rektor Anders Overgaard Bjarklev eller koncerndirektør Niels Axel Nielsen for uddybninger til DTUs kritik af Fødevarestyrelsen. Et interview er aftalt tirsdag formiddag, og vi regner herefter med at følge op.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Betyder det at DTU fremadrettet vil undlade at samarbejde med eller arbejde for styrelser og ministerier der er ude med mørkelygten ?

Eller som et minimum kontraktsmæssigt sikre sig, at der ikke skal går 5-10 år før anvendelsen af Mørkelygten bliver afsløret.

Det sidste er særligt vigtigt i sager som denne, hvor der Mørkelygtens anvendelse direkte føre til dødsfald.

 • 16
 • 3

Det glæder mig, at DTU så klart undsiger den rævekage der er forsøgt bagt, hvor ansvaret/skylden for nogle interessenters påvirkninger søges skubbet over på DTU.

Endnu går det godt med 2. Behersket optimisme og 3. Stille forvirring,

men den dag vore eksportmarkeder siger stop, når vi til de sidste 4 af projektets faser:

 1. Panisk flugt
 2. Jagten på den skyldige
 3. Afstraffelse af de uskyldige
 4. Belønning til ikke-deltagere

Det bliver ikke helt nemt at afstraffe de uskyldige på DTU, når de tydeligt og offentligt har gjort stærke indsigelser - måske vil det lykkes at finde nogle andre uskyldige?

 • 10
 • 3

Med al respekt for DTUs ekspertise, så må man vel alligevel formode, at den største ekspertise vedrørende den multiresistente MRSA-type ligger hos veterinærerne, der dagligt arbejder uden i besætningerne, hvor de ordinerer medicin. Det konkrete er, at MRSA ikke er særlig farlig, der er tusinder sunde smittebærere. Derfor er det helt nytteløst at nedslagte smittede besætninger, nye grise bliver snart smittede igen. MRSA er ikke værre end influenza. I perioden 2009 - 2013 døde 4 svækkede personer af blodforgiftning forårsaget af MRSA. I samme tidsrum døde over 1200 personer af samme lidelse, forårsaget af ikke-resistente stafylokokker. Det ved ministeren, så han reagerer naturligvis på fakta.

 • 2
 • 18

DTU og MRSA

Med al respekt for DTUs ekspertise, så må man vel alligevel formode, at den største ekspertise vedrørende den multiresistente MRSA-type ligger hos veterinærerne, der dagligt arbejder uden i besætningerne, hvor de ordinerer medicin.

Du har givet ret for så vidt angår det veterinære! Men så må du også erkende at vi andre som er læger har mere forstand på om MRSA CC398 udgør en risiko for mennesker! Her kniber det med

Det konkrete er, at MRSA ikke er særlig farlig, der er tusinder sunde smittebærere.

Tja - farlig eller ikke farlig - se hvad sundhedstyrelsen selv skriver: Hvem er MRSA farlig for?

MRSA er primært farlig for personer, der i forvejen er svækkede. Det kan blandt andet være patienter på et hospital eller beboere på et plejehjem, der i forvejen har et svækket immunforsvar. Hvis svækkede personer bliver smittet med MRSA, kan det betyde, at det f.eks. kan være svært at slå en lungebetændelse ned med antibiotika.

Derfor er det helt nytteløst at nedslagte smittede besætninger, nye grise bliver snart smittede igen.

Nej - det er ikke nytteløst. Det er et reservoir som udgør en trussel for såvel de ansatte som dem der bor sammen med disse.!

MRSA er ikke værre end influenza. I perioden 2009 - 2013 døde 4 svækkede personer af blodforgiftning forårsaget af MRSA. I samme tidsrum døde over 1200 personer af samme lidelse, forårsaget af ikke-resistente stafylokokker.

Du sammenligner æbler og pærer!

Det ved ministeren, så han reagerer naturligvis på fakta.

Det ville i så fald være første gang!

 • 15
 • 2

MRSA er ikke værre end influenza.

En noget uheldigt valgt sammenligning. Den Spanske Syge for små hundrede år siden var en influenza med mere end 50 mio. døde; i et normalt influenza-år dør mellem 250.000 og 500.000 mio. mennesker af sygdommen. Se WHOs influenza Fact sheet http://www.who.int/mediacentre/factsheets/...

For svineavlerne er den største risiko jo nok, at der går en smule panik i nogle aftagerlandes befolkninger, så der indføres importforbud for danske svin og at dette derefter breder sig til alle de internationale aftagere.

 • 10
 • 0

Hej Albert (og andre). Der har sneget sig et mio. ind efter antallet af døde. Det rigtige tal er mellem 250k og 500k døde om året (det andet lød også lidt vildsomt).

 • 5
 • 0

For svineavlerne er den største risiko jo nok, at der går en smule panik i nogle aftagerlandes befolkninger, så der indføres importforbud for danske svin og at dette derefter breder sig til alle de internationale aftagere.

@Albert, endelig kommer et indlæg med et relevant argument, jeg er enig. At MRSA ikke er speciel farlig skal ikke være en undskyldning for ikke at foretage sig noget, men der skal på den anden side ikke undlades at løse et lille, men omfattende problem alene pga. en lille effekt på sundheden. Man skulle nok have iværksat de løsninger, som DTU lagde på bordet.

@Torben, læs mine indlæg igen, der er et par pointer, du ikke har fået fat i. Du følger ikke særlig godt med i politik, for ville du vide, at Esben er en meget dygtig afløser for Eva Kjer, der også var en meget dygtig og handlekraftig minister. De fik gennemført mange ting, hvilket kun kan lade sig gøre, hvis de formår at skaffe et flertal. Det er populært at kritisere politikere, men kritikerne kan ofte ikke fortælle præcist hvad de kritiserer.

Han er desuden meget fin til at søge samarbejde, for han kan ikke mønstre 90 mandater selv! Som du måske ved, så skal der

 • 1
 • 9

MRSA ikke er særlig farlig, der er tusinder sunde mittebærere

Mikroorganismer har den kedelige vane, at de muterer meget hurtigt. Derfor er der en risiko for, at vi om få år har en muteret, resistent stafylokok, som er mere dødbringende.

Læg dertil det tidligere nævnte problem mht. eksport, som kan medføre, at svineavlerne pludselig står med nogle millioner svin, som ikke kan sælges. Jeg kan tage fejl, men jeg vurderer, at det vil blive en permanent afslutning på dansk svineavl, en risiko svinebønderne IMO bør agere stærkt på, i stedet for at forskanse sig.

 • 4
 • 1

Det kan meget vel tænkes.

Det er ikke landbruget der har bedt om en forsimplet notat på 10 sider fremfor den fulde rapport på 16 sider. http://landbrugsavisen.dk/svin/venstre-gje... Modstanderne af landbrug i Danmark er løbet med 'halv vind', hvilket nok er den største fare mod landbruget. Modstanderne (af landbruget) evner kun at lytte til sig selv, hvorfor fakta så preller af. At DR ikke ser det væsentligt, at være kritisk overfor 'rød' blok, er desværre symptomatisk. Selektiv kritik er ikke fordrene på noget erhverv, slet ikke landbruget. Meget af debat omkring MRSA har været præget af forsimpling! Er det populisme eller blot inkompetence? http://www.dr.dk/nyheder/politik/minister-...

Hvad der er op eller ned i sagen, må tiden vise. Men aben omkring selve redegørelsens håndtering ligger langt fra landbrugets indflydelse.

 • 2
 • 5

Det vil vel få katastrofale følger for dansk landbrug og priserne på jord vil vel rasle ned ?

Det behøver det vel ikke ? Når man allerede har identificeret "moderbesætningerne", og kan gå målrettet efter de besætninger, som måtte have et problem. Så kan man trække epidemi-kortet, og slå besætningen ned, og sørge for en effektiv inddæmning af problemet. Alt sammen er det noget, som ligger på ministeriets/styrelsens ansvar og budget. Jeg mener også at landbruget har interesse i at løse problemet, men det kræver at ministeriet/styrelsen påtager sig ansvaret. Dermed kan der sikres ro og troværdighed på de oversøiske markeder. Det kan den enkelte landmand ikke gøre.

 • 6
 • 1

@Torben, læs mine indlæg igen, der er et par pointer, du ikke har fået fat i.

Nu skriver du jo meget som man kan forbigå hurtigt ,da det enten ikke er relevant eller har sin gang på denne jord. Men måske jeg har have overset en pointe. Men jeg er sikker på at du vil bruge tid og skrivekraft på at påpege hvilken pointe!

Du følger ikke særlig godt med i politik, for ville du vide, at Esben er en meget dygtig afløser for Eva Kjer, der også var en meget dygtig og handlekraftig minister. De fik gennemført mange ting, hvilket kun kan lade sig gøre, hvis de formår at skaffe et flertal.

Jeg følger så meget ved at jeg ved at Eva Kjær Hansen forsøgte at tækkes landbruget lidt for meget og måtte gå! At Esben har det lidt svært med sin fortid og måske ikke er helt tør bag ørene. Men får han "banket" de forskellige styrelser på plads så relevant og objektiv indspark bliver medtaget i de vurderinger som myndigheder ligger for dagen - ja så kan han da nå at overraske endnu. Det har vi dog endnu til gode at se!

Han er desuden meget fin til at søge samarbejde,

Han søger ihvertfald gerne samarbejde med dansk Landbrug - heri består hans problem måske!

 • 5
 • 1

Modstanderne af landbrug i Danmark

Hvabehager!!!

Var det muligt at få oplyst hvor den vanvittige ide er undfanget, eller snarere hvem bruger tid på at høre på den slags nonsens der forkvakler enhver debat. Så længe der er fastboende på de lave grus og ler bunker vi har lært at kende som vores fædreland vil der blive fremstillet fødevare. Enhver der siger andet burde starte hjernen før de sætter mund eller pen i gang, eller bare tænke over hvor længe de selv regner med at kunne leve uden mad.

Noget helt andet er hvordan landbruget drives. Det er for tiden inde i en voldsom forandring, der efter alle andre end den indspiste landbrugstops mening, ikke kalder på mere af det samme men på nytænkning.

 • 5
 • 0

men det er ikke majoriteten af danske forbrugeres ønske, tvært imod så stiger kravene til renhed, etik og kvalitet.

Det kommer an på om du måler ved at spørge folk, eller om du måler på hvad der lægges i indkøbskurven. Feks. vil ingen have pesticidrester og kobbersulfat på/i deres frugt, men alligevel er der ikke salg af de frugter i butikkerne. Hvilket har betydet at kommerciel frugtavl er en saga blot i Danmark. Jeg mener også at kunne huske en artikel for ikke længe siden, at salget af skrabeæg overstegt salget af burhønseæg. Det er så ca. 30 år efter den store forargelse over ægproduktion i bure. Landbruget lever af det de rent faktisk kan sælge - ikke af store ord, om hvad nogen "i hvert fald" vil købe.

 • 3
 • 0

Af vedlagte statistik, som er hentet fra flere numre Statens Serum Instituts's EPI nyt, fremgår, at der i perioden 2006-2015 har været

a. 3719 personer smittet med CC398 b. 835 personer med en manifest infektion af CC398 c. 21 personer med en blodforgiftning pga. CC398 d. 6 personer er døde pga. blodforgiftning med CC398 e. 150 mio.kr i udgifter i sundhedssektoren til behandling af CC398

Link til sammendrag af SST’s MRSA/CC398 statistik

Det er flere gange hævdet her på Ingeniørdebat af Per A Hansen,

at MRSA ikke er særlig farlig at der ikke er nogen, der er døde af MRSA at MRSA ikke er farligere end influenza

Dette udtrykker på en dækkende måde de sæt af holdninger og den gang spin Dansk Landbrug igen og igen kommer med omkring MRSA/C398. Derfor burde Dansk Landbrug takke for hans indsats.

Per A Hansen er en af Dansk Landbrugets selvudnævnte eksperter, der ikke skyr noget middel i sit forsvar af Dansk Landbrugs interesser herunder misinformationer og direkte usande påstanden.

Måske uden at ville det, skader Per A Hansen Dansk Landbrug alvorligt.

 • 8
 • 2

Der er en detalje i DTU’s indvendinger mod Fødevare styrelsens redegørelse, som DTU tilsyneladende har misset.

Resume

 1. FVST har overladt beslutningskompetencen til Landbrug & Fødevare vedr. screening af avlstoppen
 2. FVST har givet DTU, men ikke andre, en mundkurv på
 3. FVST har udnyttet DTU’s mundkurve til at få DTU's passive accept
 4. Landbrug & Fødevarer har formodentlig være involveret i redigeringsprocessen af Ministerens rapport til Folketinget

På side 18 står der

Fødevarestyrelsens ledelse har maj 2014 overfor DTU FOOD understreget nødvendigheden af, at den arbejdsdeling, der er mellem institutionerne i relation til risikovurdering og risikohåndtering, respekteres (se også afsnit 2 og 3). Det blev samtidig understreget, at der ikke herved var tale om en begrænsning i den pågældende forskers ytringsfrihed som privatperson. Men derimod en anmodning til DTU FOOD´s ledelse om at sikre, at DTU FOOD ikke påtog sig håndteringsrollen og dermed myndighedernes opgave.

Det er meget kryptisk at læse dette afsnit, men det kan kun opfattes på den måde, at man giver DTU en mundkurve på. Der står ingen steder, at man har pålagt andre spillere en mundkurv. Landbrug & Fødevarer og SEGES har frit kunne påvirke offentligheden vedr. MRSA/CC398.

På side 14 står der

I første omgang var der ganske få avls- og opformeringsbesætninger med i undersøgelsen, mens resten var slagtesvinebesætninger. Efter ønske fra Landbrug og Fødevarer (L&F), som interesseorganisation for besætningerne, udgik avls- og opformeringsbesætningerne fra undersøgelsen.

Her står, at FVST har givet Landbrug & Fødevarer beslutningskompetence i spørgsmålet om screening.

Delkonklusion: Fødevarestyrelsen valgte at imødekomme ønsket fra L&F, da besætningstypen, herunder avls- og opformeringsbesætninger, ikke havde betydning for resultat af metodeafprøvningen. DTU FOOD gjorde ikke indsigelser mod beslutningen.

Man har givet DTU, men ikke Landbrug & Fødevarer, en mundkurv på. Dernæst bruger man den pålagte mundkurv, som en passiv accept af en beslutning, som er taget af Landbrug & Fødevare.!

Jeg mener, at det er dokumenteret, at beslutningskompetencen i spøgsmålet om screening er overført til Landbrug & Fødevarer.

Man kan så stille spørgsmålet om også Landbrug & Fødevare har været involveret i udarbejdelsen af den af Mette Gjerskov ønskede rapport. Mit svar er: Formodentligt

 • 7
 • 1

Man har givet DTU, men ikke Landbrug & Fødevarer, en mundkurv på. Dernæst bruger man den pålagte mundkurv, som en passiv accept af en beslutning, som er taget af Landbrug & Fødevare.!

Jeg mener, at det er dokumenteret, at beslutningskompetencen i spøgsmålet om screening er overført til Landbrug & Fødevarer.

Man kan så stille spørgsmålet om også Landbrug & Fødevare har været involveret i udarbejdelsen af den af Mette Gjerskov ønskede rapport. Mit svar er: Formodentligt

@Klaus

Når der er tale om 'mundkurv', så er det i forbindelse med at der i en aftale mellem DTU og Ministeriet udarbejdes en rapport. L&F udfører ikke opgaver for ministeriet, men kan udtale sig som alle andre organisationer herunder erhvervsorganisationer.

Hvilket dokument mellem hvem overfører hvilken beslutningskompetence? Mene, tro og håb er ikke noget der kan bruges som dokument mere er hvad jeg måtte gætte. Hvorfor? Det dokument der er linket virker tilsyneladene ikke. Det er lidt tyndt at argumentere at L&F på baggrund af en frivillig 'anonym' undersøgelse, har haft indflydelse på et notats slankekur. Det er ren tågesnak.

Mette Gjerskov har aldrig været kendt for at gå landbrugets ærinder, tværtimod. Så mit svar er at det højst usandsynligt at L&F skulle have været involveret.

 • 1
 • 7

Her er linket:

Tak!

L&F involvering står afsnit 14 side 16-17: "Fødevarestyrelsen har en lang tradition for at bekæmpe problemer for dyresundheden og fødevaresikkerheden i et tæt samarbejde med universiteter, relevante myndigheder, erhverv og interesseorganisationer, fx L&F, Dyrenes Beskyttelse, Den danske Dyrlægeforening og Økologisk Landsforening i forbindelse med husdyrsygdomme og zoonoser."

Metodeafprøvningsundersøgelsen i 2011 havde intet med notat i 2012 at gøre. Desuden: "L&F var ikke medlem af den MRSA-ekspertgruppe, som blev nedsat i efteråret 2014. I forbindelse med undersøgelse af avlstoppen i efteråret 2014 assisterede L&F Fødevarestyrelsen i planlægning af rækkefølgen af screeningsbesøg. Det gjorde det muligt at få adgang til og få besøgt alle besætningerne over en kort periode, selvom de fleste avlsbesætninger er såkaldt lukkede besætninger med strenge smittebeskyttende tiltag og med krav om 24-48 timers karantæne mellem besøg." Desuden: "I forbindelse med screeningerne i 2016 har L&F igen assisteret Fødevarestyrelsen i at overbevise de særligt udvalgte besætningsejere, der ikke har ønsket at deltage i screeningen, om vigtigheden af at deltage i screeningen for at opnå mere viden om husdyr-MRSA."

Derfor er: "Delkonklusion: Fødevarestyrelsens dialog med interesseorganisationer som L&F bygger på, at Fødevarestyrelsen lytter til organisationernes synspunkter og faglige input i det omfang, det er relevant og ikke er kompromitterende for formålet med de enkelte tiltag samt under hensyn til dyresundheden og fødevaresikkerheden."

Det er helt klart en frikendelse af L&F, og underbygger at L&F har assisteret hele vejen. Der er ikke blevet uddelegeret beslutningskompetence til L&F.

Om deltagelse i fora tilknyttet se bilag 3 (side 35). Hvor beslutninger er truffet i enighed. (om indstilling)

 • 1
 • 6

Tak for dine bemærkninger. Helt sikkert relevante.

Jeg har brugt ordet ”beslutningskompetence” i forbindelse med, at FVST følger L&F’s indstilling. Dette er valgt ud fra den kendsgerning, at FVST på ingen måde har anfægtet af L&F's indstillingen. Når L&F befaler klapper FVST hælene sammen.

Du har valgt at bruge ordet ”assisteret” til at beskrive hændelsesforløbet. Dette ordvalg er nok en efter min opfattelse en underdrivelse.

FVST har på en skarp måde kritiseret DTU for at blande sig i ”risikohåndteringer” til forskel for ”risikovurderingen”. FVST har givet DTU en skideballe så stor, som man sjældent har set.

For at kunne give en så stor skideballe, må der ligge en eller flere hændelser til grund, hvor DTU har blandet sig i ”risikohåndteringen” og trådt uden for ”risikovurderingen”. Dette må FVST kunne fremlægge dokumentation for.

En anden mulighed er selvfølgelig, at FVST mener noget andet end det der står der, nemlig har DTU i det hele taget skal holde mund og bakke op om FVST’s beslutninger uanset om der er fagligt belæg herfor.

Imidlertid forholder det sig således, at FVST har inddraget DTU i ”risikohåndteringen”, hvor DTU netop har fået en stor skideballe for at blande sig i. Se følgende sætning ”DTU FOOD gjorde ikke indsigelser mod beslutningen” på side 14, som tidligere citeret.

FVST bruger DTU, hvor det passer ind i FVST’s manipulationer, og skælder ud på DTU, når de kommer med en ”risikovurdering”, der ikke passer ind in FVST’s kram.

Hvad mener FVST i det hele taget?

Man kan fristes til at mene, at den dag FVST har gjort DTU til en handskedukke for L&F, ja så indfinder den fuldkomne lykketilstand sig hos FVST og måske også hos Esben Lunde Larsen.

 • 8
 • 1

Du har valgt at bruge ordet ”assisteret” til at beskrive hændelsesforløbet. Dette ordvalg er nok en efter min opfattelse en underdrivelse.

L&F har kommunikeret til medlemmerne(landmænd) og været behjælpelig med at gennemføre det fødevarestyrelsen (og ministeriet beslutter). L&F er i dette henseende et serviceorgan for at fremme kommunikationen oppe fra ministerier og styrelser. 'Pennen' har ikke været ført af L&F.

Jeg bruger ikke ord som : befaler, skideballe eller skælde ud. Det står ej heller i redegørelsen. Det bliver ikke mere forståelig med alskens kulørte adverbier.

At L&F skulle spilde medlemmernes penge og tid på at føre samfundsundergravende virksomhed, er da noget vås. Mere sandsynligt er da at DTU's representant i en styregruppe ikke har været opmærksom. Desuden udgør L&F et mindretal, er de andre repræsentanter så i lommen på L&F? Har medlemmerne været tilstede? DTU er ikke særlig præcis i kritikpunkterne overfor landbruget.

Forenklingen har været mellem ministeren og FVST, så hvis DTU ikke fik det at vide er alle andre heller ikke været informeret. Det er klart en brist i kommunikation, men igen er det ikke L&F for bordenden. L&F har bare været duks (praktisk gris om man bedre forstår det)

 • 1
 • 5

Så kan man trække epidemi-kortet, og slå besætningen ned

Hvis det er korrekt, at man ikke bliver smittet af at håndtere eller spise kødet, kan man måske undgå at slå de smittede avlsbesætninger ned, og i stedet sende de inficerede svin til opfedning som slagtesvin i en eller flere allerede inficerede besætninger og derved undgå store tab på salgskontoen. Dog er der måske et mindre problem med denne metode? så vidt jeg ved, holdes avlssvin i racerene stammer, mens slagtesvin er krydsninger, dvs. der kan være forskel på kødkvaliteten.

 • 3
 • 0

.. der må være gode grunde til, at slagtesvin er racekryds - bacon? fedtlag? osv.

Det er en kombination af flere egenskaber. Bedst illustreret ved: http://www.danbredint.dk/breeding-goal

Netop avlsprogrammet gør svineavlen i Danmark til et af verdens førende. Hvilket gør at Danmark adskiller sig fra f.eks. Norge. Det er mere kompliceret at erstatte end blot slagtesvin. Det er en genetisk samling af de bedste egenskaber over flere generationer.

 • 1
 • 3

Netop avlsprogrammet gør svineavlen i Danmark til et af verdens førende. Hvilket gør at Danmark adskiller sig fra f.eks. Norge. Det er mere kompliceret at erstatte end blot slagtesvin. Det er en genetisk samling af de bedste egenskaber over flere generationer.

Netop dette synes jeg er et godt argument for at gøre avlsmaterialet så sygdomsfri som muligt, altså forsøge af fjerne MRSA ---- og eventuel anden smitte. Derfor undrer det mig hvis landbruget kæmper mod dette.

 • 5
 • 0

Alle taler om smittesiden. Men for at en smitte skal udvikle sig til sygdom, skal smitten overvinde et immunsystem. Hvis smitten ikke vinder over immunsystemet, er der ikke nogen sygdom.

Men behandlingssystemerne vil ikke snakke immunsystem, for man lever jo af smitte der giver sygdom.

Så systemerne ser gerne et så svagt immunsystem som muligt. Og kan de fremme et svagt immunsystem så gør de det gerne.

Og så er vi der igen. - JUST FOLLOW THE MONEY.

 • 0
 • 5

Men behandlingssystemerne vil ikke snakke immunsystem, for man lever jo af smitte der giver sygdom. Så systemerne ser gerne et så svagt immunsystem som muligt. Og kan de fremme et svagt immunsystem så gør de det gerne.

Det er noget forbandet vrøvl! Langt det meste antibiotika er kopimedicin med marginal indtjening, fordi patenterne for længst er udløbet.

Mener du i fuldt alvor at folk med svækket immunforsvar pga. diabetes, kræft, ulykker osv. bare skal prisgives???

Og så er vi der igen. - JUST FOLLOW THE MONEY.

MENINGSLØS FLOSKEL!!!

 • 6
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten