DTU mørklægger kritisk forskningsevaluering
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

DTU mørklægger kritisk forskningsevaluering

Illustration: DTU

DTU kæmper fortsat for ikke at udlevere en evaluering af transportforskningsinstituttet DTU Transport, som kan kaste lys over sagen om ledelsens begrundelse for at lukke instituttet. Ifølge Ingeniørens oplysninger er forskningsevalueringen nemlig en medvirkende årsag til beslutningen om at lukke instituttet, men DTU har offentligt givet en anden forklaring på beslutningen.

DTU's ledelse pegede i januar på, at det var Venstre-regeringens nedbarbering af transportforskningsmidlerne fra 40 til 20 millioner kroner på finansloven for 2016, der var årsag til at lukke instituttet, og Ingeniøren bragte efterfølgende en artikel om, at de seneste års udvikling i forskningsmidlerne ikke understøtter den begrundelse.

Læs også: Begrundelsen for at lukke DTU Transport holder ikke

Flere af Ingeniørens kilder pegede i stedet på en anden bevæggrund hos DTU'S ledelse, nemlig den utilfredsstillende forskningsevaluering af DTU Transport, som DTU fik gennemført af fem internationalt anerkendte transportforskere i november 2015.

Afviser aktindsigt

Instituttet fik et såkaldt grade 2 på en 4-trins skala, som kort fortalt svarer til et ledende forskningsinstitut i Danmark, men ikke et internationalt ledende institut. Evalueringen har været en torn i øjet på ledelsen og har sammen med instituttets haltende økonomi bidraget til beslutningen om at lukke transportforskningsinstituttet. Rektor Anders Bjarklev har bekræftet, at der er blevet gennemført en forskningsevaluering af instituttet, men han afviser at fortælle om resultatet.

»Det har jeg ingen kommentar til, eftersom vi har lovet vores eksterne evaluatorer, at deres evaluering holdes internt og ikke bruges eksternt. Det skyldes, at vi gerne vil have dem til at sige deres helt uforbeholdne mening,« fortalte Anders Bjarklev til Ingeniøren i januar.

Læs også: DTU-rektor: Jeg har ingen intentioner om at kommentere på DTU-forskeres udsagn i pressen. Men det er jo et frit land

DTU har afvist at udlevere forskningsevalueringen, og Ingeniøren har derfor begæret aktindsigt. Det affødte i første omgang, at DTU gav afslag på aktindsigt i evalueringen med henvisning til, at det er et internt dokument, og at DTU har lovet det internationale evalueringspanel fortrolighed.

»Når evalueringen – som internt dokument – endvidere er fortroligt, skyldes det, at det internationale evalueringspanel er lovet fuld fortrolighed om deres arbejde. Fortroligheden er begrundet i et ønske om at sikre en kritisk faglig og åbenhjertig bedømmelse fra ekspertpanelets side af de pågældende forskningsområder,« skriver DTU i sit afslag fra februar.

»Behæftet med væsentlige fejl«

Men DTU's afslag holder ikke. Der er intet belæg for afslaget i hverken forvaltningsloven eller offentlighedsloven, og aftaler om fortrolighed er ikke et gyldigt grundlag for afslag på aktindsigt. Ingeniøren har derfor klaget over afslaget til Styrelsen for Videregående Uddannelser, og styrelsen har fundet DTU's afslag så mangelfuldt, at DTU er blevet sat til at behandle sagen forfra. Styrelsen betegner afslaget som »behæftet med væsentlige fejl«.

Læs også: Minister tvinger Femern A/S til at udlevere trafikanalyse til Ingeniøren

DTU har imidlertid igen afvist at udlevere forskningsevalueringen, bortset fra en enkelt side om instituttets ph.d.-ordning, denne gang i en form, der er tilpasset offentlighedsloven.

»Det er DTU's vurdering, at det er nødvendigt at undtage oplysninger i forskningsevalueringen fra aktindsigt for at beskytte hensynet til, at DTU kan sikre tilstrækkelig kvalitet i den forskning, der udføres ved universitetet,« skriver DTU i sit nye afslag.

DTU benytter i store træk samme begrundelse som i sit første afslag, som blev underkendt af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nemlig at DTU har lovet det internationale forskerpanel fortrolighed. Ingeniøren har derfor igen klaget over afgørelsen til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Styrelsen behandler nu sagen og forventer at træffe afgørelse senest i begyndelsen af april.

Dokumentation: Afgørelsen fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, der underkender DTU's første afslag, samt DTU's efterfølgende nye afslag på aktindsigt:

Styrelsen for Videregående Uddannelser: Afgørelse om klagesag

DTU: Afslag på aktindsigt