DTU-lektorer trænes som tv-stjerner

Fremtidens e-læring via internettet stiller helt nye krav til undervisernes evner. Det er ikke nok at være en dygtig forsker og højt begavet ildsjæl. Man skal også kunne brænde gennem skærmen og vælge de rigtige virkemidler. Derfor har DTU's nydannede E-Learning-konsortium i foråret uddannet foreløbig 15 weblektorer til at undervise på universitetets nye koncept for e-læring.

»Der er tale om et særdeles komplekst medium, og erfaringerne har vist, at kravene til undervisningssituationen bedst kan sammenlignes med kravene til at gennemføre en direkte fjernsynsudsendelse med formidling af seriøs viden. Man skal kunne bevare overblikket, håndtere teknikken, anvende de bedst egnede medier og ikke mindst beherske kunsten at speake, så budskaberne kommer tydeligt igennem,« forklarer konsortieleder Jørgen Jørgensen, DTU, der har store forventninger til de nye 2. generations systemer til e-læring, som giver en meget effektiv fjernundervisning uden investeringer i dyre systemer til videokonferencer.

»De nye systemer er baseret på online, realtime opkobling mellem underviseren og kursisterne, så man er i direkte dialog uden geografiske begrænsninger. Vi tager afsked med envejskommunikation ved elektronisk læring,« forklarer han.

E-learning-konsortiet blev stifter i februar i år som et samarbejde mellem Institut for Produktion og Ledelse (IPL) og BYG-DTU, og konsortiet sigter nu mod at udbrede sit koncept for e-læring både internt på DTU og i erhvervslivet.

»Man kan undgå en masse spildtid på alle typer samarbejdsaktiviteter vedrørende uddannelse, salgsaktiviteter, fælles virksomhedskultur eller kompetenceudvikling hos parter, som rent fysisk kan være spredt over hele kloden,« siger Jørgen Jørgensen.

Med 2. generations e-læring kan der nu skabes læringsforløb, som ifølge Jørgen Jørgensen tilbyder mindst samme effektivitet som traditionel klasseundervisning og workshop, men til en brøkdel af prisen. Kursister kobler sig simpelthen op på et virtuelt klasseværelse gennem en almindelig adsl-linje – anvendelserne er stort set ubegrænsede:
• Medarbejdere i geografisk opdelte virksomheder kan arbejde sammen om fælles projekter og kompetenceudvikling.
j Interessegrupper kan arbejde sammen om faglige læringsforløb uafhængig af geografi og rejseaktivitet.
j Studerende kan vælge fjernundervisning fra de bedste læreanstalter i verden og skræddersy den optimale uddannelse.

De nye systemer give mulighed for at anvende alle relevante læringsmedier. Såvel tale, grafik, video, elektronisk kridt og tavle samt fælles software, er elementer i 2. generations synkron læring, som det kaldes.

Konsortiet kalder sig europæisk pioner inden for online e-learning efter et par års arbejde med konceptet og deltager løbende i udvikling af den anvendte state-of-the-art platform fra amerikanske 1. Works Corporation i Boston.